Egyházfórum 2014/2-3 (XXIX. évfolyam)

egyhazforum 2014 02 03 cover

ELŐSZÓ
Wildmann János–Pongrácz Mária: Ajánlás és beköszöntő

SÚLYPONT
Karsai László: Egyházak a viharban

Frojimovics Kinga: Bürokratikus időhúzás. Kikeresztelkedők és visszatérők 1938 után a Pesti Izraelita Hitközségben

Molnár Judit: „A lelkek elposványosodásához nagymértékben hozzájárult a református lelkészi kar is.” Bereczky Albert tárgyalásai Komoly Ottóval 1944-ben

Jakab Attila: Nyíltan vállalt zsidógyűlölet. Adalék a Magyarországi Református Egyház két világháború közötti történetéhez

Gombocz Eszter: A keresztlevelek hamisításától a templomi gettóig. A Magyarországi Evangélikus Egyház és a zsidómentés

Pfitzner Rudolf: Emlékek üzenete 70 év távlatából

Ranschburg Ágnes Hildegard: A győri Ranschburg Salamon rabbi és családja a magyar kultúráért

Csiszár Klára: Életmű Auschwitz után. Viktor E. Frankl élete és munkássága koncentrációs táborok árnyékában, a logoterápia és egzisztenciaanalízis fényében

Vámos Tibor: Maximák minimuma

MODELLEK
Pető Andrea: Utójáték

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Scharle Péter: A család: a szeretés műhelye

Wildmann János: Egyházpolitikai megfontolások

FÓRUM
Dénes Mária-Klára: Néhány gondolat a Rajnán túlról

Lengyel László: Válasz a Duna mellől

FIDENTIA
Visszatekintés. Kis György egyik utolsó leveléből W. J.-nek

IN MEMORIAM
Szakolczai György: In memoriam Kerkai Jenő

RECENZIÓK
Lux Etelka: Az keresztény szüzeknek tisztességes koszorója

Wildmann János: Az egyetemes Jézus. Jézus alakja indiai szemmel

Kőszeghy Péter: BIVIO 2012. Tanulmányok az Evangélikus Országos Könyvtár műhelyéből

OLVASÓI LEVELEK

Egy szám ára: 1380 Ft, digitális változatban 690 Ft

2014. évi előfizetési díj: 2394 Ft