Impresszum

Egyházfórum

Keresztény közéleti-kulturális folyóirat

Megjelenik évente négyszer.

Egy szám ára: nyomtatott 1800 Ft, PDF 900,- Ft
2024 évi előfizetési díj: nyomtatott 6800 Ft, PDF 3400 Ft
Közvetlenül a Kiadónál történő vásárlás esetén
Egy szám ára: nyomtatott 1240 Ft, PDF 620,- Ft
2024 évi előfizetési díj: nyomtatott 4800 Ft, PDF 2400 Ft
A folyóirat megrendelhető a szerkesztőség címén

és honlapunkon: http://egyhazforum.hu Alapítók:Paul M. Zulehner és Wildmann János

Kiadó:Egyházfórum Alapítvány 1086 Budapest, Dankó u.15.
Adószám: 19667908-1-42(Az szja 1 százalékának felajánlásához)

Szerkesztőség:7623 Pécs, Petőfi u. 35. Fsz. 5Telefon: (72) 213-454
A szerkesztőbizottság tagjai: Laborczi Dóra (főszerkesztő) – labdori@gmail.com ,

Csepregi András,
Csizmadia Zoltán,
Huszár Kristóf,
Nagy Szabolcs,
Szűcs Kinga,
Török Csaba,
Wildmann János

Tördelés: Szabó Zoltán

Nyomdai munkák: Molnár Nyomda és Kiadó Kft.Pécs, Légszeszgyár u. 28.

Bankszámla: OTP Bank Rt. Budapest, József körút 33.11708001-20523716IBAN: HU31 1170 8001

2052 3716 0000 0000
Swift (BIC): OTPVHUHB

ISSN 1215–0630Olvasóink leveleit a szerkesztőség címére kérjük.

Minden írásért szerzője felelős és nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét fejezi ki. Nem kért kéziratokat nem őrzünk meg és csak kérésre küldünk vissza.