Jákob kútjánál

Amikor Jézus és tanítványi a Csereháton mentek át istenháta mögötti falvakon keresztül, leült egy kútnál, hogy ott várja meg tanítványait, akik a közeli városba mentek, hogy élelmet szerezzenek A kutat a helyiek, kit tudja, miért, Jákob kútjának nevezték, vagyis hát nevezték valaha, mert a valahai helyiek helyén ott már csak cigányok laktak. Egy szektás cigányasszony jött kúthoz, valamelyik újfajta gyülekezethez tartozhatott, mert amikor egy kicsit kiloccsantott korsójából, egy eléggé furcsa imát mormolt, amelyben angyalok és démonok egyaránt szerepeltek. Jézus megszólította:

– Adj innom!

A szektás cigányasszony így válaszolt:

– Gádzsó létedre tőlem, cigányasszonytól kérsz inni, te jóember?

Bővebben...

Megvendégelés

Ekkor már órák óta nem énekelt a szupersztár, csak beszélt hozzájuk, de ötvenezer rajongója meg se moccant, úgy hallgatta. Ugyanezt tették a Nasareth Band tagjai is. Közben már jócskán besötétedett. Bár a tömeg szinte lélegzetét visszafojtva hallgatta a szupersztárt, a tömegből egyre erősödő moraj hallatszott.

– Semmi gond, Mester, csak a gyomruk korog – nyugtatta meg Philippe, a basszusgitáros a Szupersztárt, aki a Jesus Christ néven híresült el világszerte, akit még a világhírű Nasareth Band tagjai is Mesternek szólítottak.

– Hát akkor ti adjatok nekik enni! – mondta nekik a szupersztár, bele a mikrofonba, amin persze eléggé elcsodálkoztak, mind a banda tagjai, mind ötvenezer rajongójuk.

Bővebben...

Panel-keresztút

Országos pongyolaság – önműködő önkizsákmányolás – lefelé kerekítés – demográfiai huppanás – negyedévi veszteségrészesedés – JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK -kivezényelt népakarat – központosított demokratizálás – szívet eltakaró óriáskokárda – tanácstalan tanácstagok – szűnni nem akaró közröhej …

Bővebben...

Hajléktalan Jézus

A fekvő ember arcát a lepel eltakarja, meztelen lábfején pedig a keresztre feszítés sebei láthatók. A Hajléktalan Jézus szobrot Timothy Schmalz kanadai szobrász készítette 2013-ban. Magyarország számára egy baráti társaság a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen készíttette el a kanadai művésszel a szobor másolatát. A Budapestre érkezett szobrot Erdő Péter bíboros 2017. április 11-én, a VIII. ke­rületi Horváth Mihály téren áldotta meg, majd a szobor bejárta az egész országot, és a legtöbb helyen ökumenikus áldásban részesült. Amikor a Hajléktalan Jézus visszaérkezett Budapestre, ugyanoda, ahonnan elindult, másnap reggelre csak egy valódi hajléktalant találtak hűlt helyén, arcát lepel takarta, meztelen lábfeje sebes volt. Háromszori rendőri figyelmeztetés után a magát Jézusnak nevező hajléktalant, mivel nem voltak papírjai, előállították, és a hatályos törvény szerint órákon belül bíróság elé került.

Bővebben...

Jézus meggyógyítja a bénát

A haverok, vagyis Colos Lali, Fineszes Dzsoni és Bunyós Fecó úgy tudták, hogy létezik egy Emberfia művésznevű venezuelai vagy ukrán alternatív gyógyász, aki energiával, mágnesességgel vagy hőterápiával képes kificamodott vagy teljesen lebénult végtagokat helyreállítani. Összeadták megtakarított pénzüket, bepakolták Dezsőt tolókocsistul a kombiba, és elvitték abba a városba, ahol az Emberfia titokban munkálkodott, mert az akadémikusok, a főorvosok és az írástudók nem jó szemmel nézték tevékenységét. A fülesért ötven lepedőt fizettek a Bánatos Hollóban egy szerző-mozgó ürgének, aki mint Nikodémus mutatkozott be nekik, holott egyszerűen csak Gipsz Jakab volt becsületes, pontosabban valódi neve. Szerencséjükre ezúttal nem verték át őket, ugyanis az Emberfia néven futó csodadoktor valóban ott tartózkodott, pontosabban a megadott városka művelődési otthonában, ahol már évek óta nem folyt művelődés, hanem leggyakrabban Hollandiából és Angliából érkező használt ruha és cipő vásárnak adott otthont, szombaton és vasárnap pedig techno-house partiknak.

Bővebben...

Tanúságtétel egy „anonim keresztény” mellett

Ez év februárjában 88 éves korában elhunyt újdonsült jó barátom, Harsányi Iván, a munkásmozgalom-történetírás és a magyar hispanológia doyenje. 1944-ben (amikor még Hirschnek hívták) a spanyol követség menlevelével vészelte át húgával a holokausztot, 1945-ben nyomdászként folytatta, 1950-től a Lenin Intézet történelem szakos hallgatója, 1954–57 között tanársegédje. 1957–től két évig a Nap utcai általános iskola tanára, aztán három évig a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet adjunktusa, hat évig az MSZMP KB agitprop osztályának munkatársa, huszonegy évig az MSZMP Politikai Főiskola nemzetközi munkásmozgalom-történeti tanszékének, 1990-től egy évtizedig (nyugdíjba vonulásáig) pedig a Pécsi Tudományegyetem modern kori történelem tanszékének jeles professzora, majd haláláig aktív emeritusa. Több mint fél évszázadot töltött a legújabb kori spanyol történelem kutatásával. Életművének egyik kiemelkedő mozzanata, hogy felkutatta és bemutatta Ángel Sanz Briz, a budapesti spanyol nagykövetség ügyvivője nagyszabású zsidómentő akcióját, amiért a spanyol királytól a Polgári Érdemrend Középkeresztjét kapta.

Bővebben...

Brüsszel megállítása

A magyar kormány joggal könyvelhette el világméretű diadalként, hogy hősies harc után sikerült megállítania Brüsszelt, szerencsére még időben és még Hegyeshalomnál. A győztes csata után a Győző azonnal felhúzta a falat, de hamarosan háromszorosra kellett növelni a falon a kiskapuk számát, hogy Brüsszel uniós polgárai szabadon ki-bejárhassanak rajtuk, nemkülönben a Brüsszelt megállító magyarok, akik Bécs helyett Brüsszelbe látogattak, úgyszólván minden hétvégén: szórakozni, bevásárolni, múzeumba és nagymisére, egyszóval egy kicsit brüsszelezni. A magyarok örvendeztek, hogy éppen a határnál állt meg Brüsszel, és nem Innsbrucknál. Az osztrákok természetesen feleannyira sem örültek Brüsszelnek, mint a magyarok, noha ők sosem akarták megállítani, de Bécs komolyan elkezdett féltékenykedni, és sógorok komótosan, de határozottan elkezdték Magyarország felé tolni Brüsszelt.

Bővebben...

Rendes hívők és hitetlen tamások

Az elmúlt vasárnap a hitetlen Tamás volt az evangélium. A virtigli keresztény középosztálybeli hívősereggel rendelkező budai plébániatemplom gyerekmiséjén résztvevő szülők megkönnyebbülve erősödhettek meg abban, hogy ők rendes hívők, és nem afféle hitetlen tamások. Ezek után derült égből villámcsapásként érte őket a kézi mikrofonjával gyerek közelbe érkező Lajos atya interaktív homiliájának első kérdése: „Gyerekek, kinek lángol a szíve?” A 147 gyerek (átlagos gyerekszám 2.92, a szülők átlagos életkora 37.2, további gyerekek valószínűsége 87 %) ijedten nézett szüleire, akik megnyugtató mosollyal, simogatással, kézszorítással, ölbe vevéssel, nyugtató szavakkal („Nyugi, minden rendben”, „Csak viccel Lajos atya”) űzték el a bajt. Lajos atya elmagyarázta, hogy „Irgalom vasárnapján Isten lángra lobbantja szívűnket”, de szerencsére minden maradt a régiben, hiába erősködött Lajos atya, hogy az övé már lángol.

Bővebben...

Csodálatos halfogás 2.0

Éppen a szokásos horgászverseny folyt Genezáret tavánál. Jézus a pecásokat nézte. Annyira elbámészkodva, hogy észre sem vette, hogy már nagy tömeg sereglett hozzá Isten szavát hallgatni. Meg kellett bökdösni őt, hogy összekapja magát. Ekkor Jézus a pecásokra mutatott, majd arra biztatta a seregletet, hogy higgyenek, majd pedig ők is próbálkozzanak. A tömeg lelkesen követte tanácsát, ők is beneveztek, majd erős hittel tartották pecabotjukat.

Bővebben...