Jézus meggyógyítja a bénát

A haverok, vagyis Colos Lali, Fineszes Dzsoni és Bunyós Fecó úgy tudták, hogy létezik egy Emberfia művésznevű venezuelai vagy ukrán alternatív gyógyász, aki energiával, mágnesességgel vagy hőterápiával képes kificamodott vagy teljesen lebénult végtagokat helyreállítani. Összeadták megtakarított pénzüket, bepakolták Dezsőt tolókocsistul a kombiba, és elvitték abba a városba, ahol az Emberfia titokban munkálkodott, mert az akadémikusok, a főorvosok és az írástudók nem jó szemmel nézték tevékenységét. A fülesért ötven lepedőt fizettek a Bánatos Hollóban egy szerző-mozgó ürgének, aki mint Nikodémus mutatkozott be nekik, holott egyszerűen csak Gipsz Jakab volt becsületes, pontosabban valódi neve. Szerencséjükre ezúttal nem verték át őket, ugyanis az Emberfia néven futó csodadoktor valóban ott tartózkodott, pontosabban a megadott városka művelődési otthonában, ahol már évek óta nem folyt művelődés, hanem leggyakrabban Hollandiából és Angliából érkező használt ruha és cipő vásárnak adott otthont, szombaton és vasárnap pedig techno-house partiknak.

A haverok, vagyis Colos Lali, Fineszes Dzsoni és Bunyós Fecó úgy tudták, hogy létezik egy Emberfia művésznevű venezuelai vagy ukrán alternatív gyógyász, aki energiával, mágnesességgel vagy hőterápiával képes kificamodott vagy teljesen lebénult végtagokat helyreállítani. Összeadták megtakarított pénzüket, bepakolták Dezsőt tolókocsistul a kombiba, és elvitték abba a városba, ahol az Emberfia titokban munkálkodott, mert az akadémikusok, a főorvosok és az írástudók nem jó szemmel nézték tevékenységét. A fülesért ötven lepedőt fizettek a Bánatos Hollóban egy szerző-mozgó ürgének, aki mint Nikodémus mutatkozott be nekik, holott egyszerűen csak Gipsz Jakab volt becsületes, pontosabban valódi neve. Szerencséjükre ezúttal nem verték át őket, ugyanis az Emberfia néven futó csodadoktor valóban ott tartózkodott, pontosabban a megadott városka művelődési otthonában, ahol már évek óta nem folyt művelődés, hanem leggyakrabban Hollandiából és Angliából érkező használt ruha és cipő vásárnak adott otthont, szombaton és vasárnap pedig techno-house partiknak.

Az első nagy pofára esés az volt, hogy ez a Jézus nem gyógyított, hanem, basszus, az igét hirdette a nagyszámú egybegyűlteknek. Colos Lali azonban nem adta föl, addig-addig kérdezősködött, míg nem kiderítette, hogy ez az Emberfia mégiscsak maga az alternatív gyógyász, csak időnként kedve támad igét hirdetni, szavakkal gyógyítani a lelkeket, és pechjükre megint ez van. Éppen azt magyarázza a szavain csüngő híveknek, hogy Isten országa már itt, a sokak számára nem éppen kellemetes földi életben elkezdődik. És mindez teljesen ingyen, se belépődíj, se kalapozás.

Mivel nem fért be a tömeg az épületbe, kivitték a rendezvényt a sportudvarra, ahol valamikor a Piramis együttes vidította a lelkeket, csakhogy ott sem lehetett hozzáférni az Emberfiához. A haverok összetanácskoztak, de nem tudtak jobbat kitalálni, mint azt, hogy kibérelnek egyet a teherpályaudvaron lévő daruskocsik közül, és azzal emelik be Dezsőt az alternatív gyógyász szentséges orra elé. Viszonylag hamar nyélbe is ütötték (húsz lepedő plusz áfáért, összegyűjtött pénzük háromnegyedéért), és a szent igétől felhevült tömeg nagy álmélkodása közben ügyesen odapottyantották Dezsőt tolókocsistul az alternatív doktor elé, aki persze sem venezuelai, sem ukrán, hanem názáreti Emberfia volt, aki egy cseppet sem meglepve így szólt Dezsőhöz:

– Fiam, megbocsáttattak bűneid.

Erre természetesen csalódott moraj futott át a tömegen, hisz a vak is láthatta, hogy ez a szerencsétlen nem bűnös, hanem mozgásképtelen.

– Ez egy oltári nagy pofára esés – kommentálta a történteket Fineszes Dzsoni, a daruskocsis művelet kitalálója.

– Persze, persze, de azt azért szögezzük le, hogy a mi Dezsőnk egyáltalán nem egy ártatlan bárány, hiszen saját baromsága miatt bénult le.

– Csakhogy egy alternatív gyógyásznak nincs mandátuma arra, hogy bűnöket bocsásson meg, mint a Jézus Krisztus Istenfia Megváltónak – dohogott Colos Lali, akit annak idején apja úttörő őrsvezető létére is elküldött ministrálni, hogy mindenféle rendszerben megállja a helyét.

A tömegben hasonlóképpen tanakodtak, bosszankodtak, botránkoztak. Többen még azt is megjegyezték, hogy ez az Emberfia talán leginkább egy széllelbélelt amerikai magyar prédikátor lehet. Jézus csendben hallgatta őket egy darabig, majd azt kérdezte tőlük:

– Mit gondoltok, mi a könnyebb: azt mondani a bénának, „Megbocsáttattak bűneid!”, vagy azt, hogy „Kelj föl tolókocsidból, és járj!”

A haverok összenéztek és rábólintottak arra, hogy, bizony, még a rákost és az AIDS-est is könnyebb meggyógyítani, mint a bűnöst, aki sokkal nagyobb visszaeső, mint az infarktusos vagy a daganatos. Abban is megegyeztek, hogy ez az Emberfia bizonyosan nem venezuelai, nem is ukrán, de nem is amerikás magyar, hanem mégiscsak az a bibliai Emberfia, aki képes a bűnöket megbocsátani.

– Te pedig Dezső, hogy te is világosan lássad, mi mindenre van hatalma az Emberfiának – folytatta az Emberfia, és Dezsőhöz fordult, aki önkénytelenül lesütötte szemét, majd egy nagyot sóhajtva bizakodva rátekintett – Kelj föl, és járj!

Ő pedig szemük láttára azon nyomban felkelt, és miután az ámulva-bámulva Istent dicsérő tömeg folyosót nyitott neki, saját lábán sietett a haverokhoz, akik egyszerűen nem akartak hinni a szemüknek. Csakhogy ez esetben éppen ez volt a bizonyosság, hiszen az, aki igazán hisz, nem a szemével hisz, hanem sokkal mélyebbről.

(Mt 9,1-8, Márk 2,1-12, Lk 5,17-26, Jn 5,-8-9)

Kamarás István OJD