Beszámolók

 

 

Az Egyházfórum Alapítvány tájékoztatója

Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr a támogatási keretéből a 2011. évi CX. törvény 21. §-ában foglaltak alapján 2020. július 21-én 1.250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az Egyházfórum Alapítványnak a 2020-2021. évi programjaira és szervezeti működésére, mint támogatandó közhasznú cél megvalósítására.

Az Egyházfórum Alapítvány közhasznú céljai az alábbiak:

   • a keresztény egyházak megújulásának elősegítése
   • az Egyházfórum című folyóirat kiadása és könyvek megjelentetése
   • évente legalább kettő alkalommal olyan fórum szervezése, amely az Alapítvány célját, a párbeszéd elősegítését szolgálja
   • a külföldön élő magyarságnak szellemi, oktatási és pasztorális jellegű segítség nyújtása
   • a tömegkommunikációs média lelkiségi/teológiai és lelkipásztori/megújulási műsoraiba való bekapcsolódással a szemléletformálás elősegítése.

Az Alapítvány a fenti célok megvalósításáról fenti közlemény megjelenésével egyező helyen, honlapján (www.egyhazforum.hu) időközi tájékoztatásokat fog közzétenni, illetve 2021. december 31-ig beszámol a 2020-2021 évi közhasznú céljait szolgáló tevékenységéről.

Budapest, 2020. július 25.

Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma

 

Az Egyházfórum Alapítvány nyilatkozata közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Az Egyházfórum Alapítvány a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti [8. § (1)] összeférhetetlenség, illetve érintettség nem áll fenn.

Budapest, 2020. július 25.

Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma