Panel-keresztút

Országos pongyolaság – önműködő önkizsákmányolás – lefelé kerekítés – demográfiai huppanás – negyedévi veszteségrészesedés – JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK -kivezényelt népakarat – központosított demokratizálás – szívet eltakaró óriáskokárda – tanácstalan tanácstagok – szűnni nem akaró közröhej – JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET – terepszínű szürkeség – becstelen alábecslés – kikészítő jelzők – összepréselt óriások – KRISZTUS ELŐSZÖR ROSKAD LE  A KERESZT ALATT – neveletlen nevelők – kiadagolt szeretetkivonat – érvénytelen jegyesek – hivatalos reményjegyzék – JÉZUS ANYJÁVAL TALÁLKOZIK – apasági kereset – leszázalékolt ifjúság – fülledt narkotikum – menetrendszerű Őrjöngés – CYRENEI SIMON SEGÍT A KERESZTET VINNI – pórázra fűzött pillangók – vegyszeres liliomtiprás – hUzalozott szivárvány – VERONIKA LETÖRLI JÉZUS ARCÁT – szervezett spontaneitás – felgöngyölített egyenesség – művészi elvetélés – JÉZUS MÁSODSZOR ROSKAD LE KERESZT  ALATT – együttérzéscsillapítók – önkéntes vérszopók – vizuális képmutatás – kifütyölt énekesmadarak – JÉZUS AZ ŐT SIRATÓ ASSZONYOKKAL TALÁLKOZIK – felpumpált szabadságtér – kiporciózott végtelen – araszoló futóbajnok – leállított reményfutam – JÉZUS HARMADSZOR ROSKAD LE A KERESZT ALATT – hatásköri önfeljogosítvány – önös jogvédelem – kisstílű nagyragadozók – JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL – felértékelt örömhulladékok – lepkesúlyú igények – hamis kakofónia – JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK – mesterséges természettelenítés – éretlenségi bizonyítvány – pontatlan percemberek – haldokló élesztő – JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN -védtelen magasfeszültség – lepisszegett harsonák – zsugorított bércek – – inaszakadt örökmozgó – fosztódó sejtek – JÉZUS TESTÉT LESZEDIK A KERESZTRŐL – érdes páfránytenyerek –  megbicsakló trillák – végigrepedt síkok – behorpadt dimenziók – akadozó csendek – elgurult origó – JÉZUST SÍRBA TESZIK.

Kamarás István OJD