Egyházfórum 2007/2 (XXII. évfolyam)

cimlap_2007_2

Tartalom

 

SÚLYPONT

Jakab Attila: A szolidaritás eszménye és gyakorlata az ókeresztény közösségekben

Korányi András: Fejedelmi élet Krisztus nyomában és a szegények szolgálatában

TEOLÓGIA

Pásztor János: A reformzsinat – református szemmel

 EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM

Török Csaba: Posztmodern és kereszténység I.

Jakab Attila: Több méltányosságotGondolatok a Sobrino-ügy kapcsán

EGYHÁZ ÉS KULTÚRA

Pál-Lukács Zsófia: Melankólia és keresztény művészet

Pál-Lukács Zsófia: Hans Holbein: Halott Krisztus

BÁRÁNYBŐRBEN

Iskolák célkeresztben
Levél a polgármesternek
Levél Rómába Ternyák Csaba érseknek

FOLYAMATOK

Hírek a nagyvilágból

RECENZIÓ – KRITIKA

Hankovszky Béla: A Miatyánk egzegézise

Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban

Molnár Miklós: Tollal az evangélium szolgálatában

Manfred Kock (szerk.): Az egyház a 21. században

Hézser Gábor (szerk.): Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek