Ajánlás 2024/1

„Aki ilyen magunkfajtákat hősnek vél, nem konyítja a dolgok felületét sem. Vállalók voltunk, fonák kalandok sodortjai a káoszban. Csupán a káosz végleges hatalmát nem hittük, mert mást hittünk.” (Éliás József) A holokauszt nyolcvanadik és Sztehlo …

Bővebben...

Ajánlás 2023/1

Az elmozdulás, a kilépés a megszokott keretek közül sokszor döntés, máskor kényszer következménye. Erőteljes és ősi mozzanat. Amikor efféle lendületnek vagyunk szemtanúi, amikor sorsukat megelégelő emberek a változás mellett döntenek és semmi másban nem bízhatnak, …

Bővebben...

Ajánlás 2022/4

Három évforduló is kínálkozott, hogy középpontba állítsuk. A Súlypontba a bő egy éve tartó tanármegmozdulásokkal és az immár ugyancsak több mint egy éve dúló ukrajnai háborúval kapcsolatos reflexiókat helyeztük. Csepregi András az egyházi fenntartású intézmények …

Bővebben...

Ajánlás 2022/3

Megjelent az Egyházfórum 2022/3. számában  „Suaviter in modo, fortiter in re!” (’Legyen visszafogott a nyelvezet, de határozott a fellépés!’) Claudio Acquavivának (1543–1615), a Jézus Társasága ötödik generálisának szállóigévé lett tanácsát idézi higgadt, okadatolt tanulmányában Jeszenszky …

Bővebben...

Ajánlás 2022/2

Ezúttal a kánonjogot helyeztük a Súlypontba. Mivel az Egyházfórum nem teológiai szakfolyóirat, a diszciplínának csupán néhány vonatkozását vesszük szemügyre. (Bizonyos mértékig előzménynek tekinthető e tárgyban Vörös Imrének 2021/4-es számunkban megjelent, Egyház – jog – egyházjog. Mission impossible? című, gondolatébresztő előadásszövege.) …

Bővebben...

Ajánlás 2022/1

Megjelent az Egyházfórum 2022/1. számában   Idén a nagyböjt nemcsak a húsvétra készülődés hagyományos lelki időszaka lett. A szomszédunkban háború dúl: birodalmi érdekek érvényesítéséért, álságos indokok hangoztatásával megtámadtak egy független országot. Keresztényként nem maradhatunk semlegesek: …

Bővebben...

Ajánlás 2021/4

Quo vadis, ecclesia? A kérdés politikai vagy teológiai? címmel konferencia rendezésével emlékeztünk meg az Egyházfórum alapításának 35. évfordulójáról, igaz, a világjárvány miatt egy évvel később, idén októberben. A Súlypont rovat tartalmazza az előadások írott változatát; közlésüket …

Bővebben...

Ajánlás 2021/3

Merre tart Európa? Építhetünk-e valóban „igazságosabb és testvériesebb világot”? Lapszámunk Súlypontja az integráció elméleti-jogi alapjainak történetét, az egységesülési folyamat jelenlegi irányzatait és a szociális piacgazdaság megújíthatóságának lehetőségét vizsgálja. Horváthy Balázs a „nemzetek Európája” jelentésárnyalatait térképezi …

Bővebben...

Ajánlás 2021/2

Lapszámunk Súlypontjában ezúttal a jóga gyakorlásának és a keresztény hit megélésének összeegyeztethetősége áll. (Tájékoztatásul már itt megjegyezzük, hogy mivel a szanszkrit kifejezések magyar átírásában több iskola létezik, mi az önkényes egységesítés helyett a szerzők írásmódját …

Bővebben...