Ajánlás 2021/1

„…mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett”. Jézus a kenyeret és a bort, „a Föld termését és az emberi munka gyümölcsét” választotta, hogy az Eucharisztiában köztünk legyen. Az emberi munka legmagasabb megbecsülését tehát az evangélium tartalmazza. …

Bővebben...

Ajánlás 2020/4

Megjelent az Egyházfórum 2020/4. számában A közelmúltban az MKPK elnökének megnyilatkozásai nyomán – amelyekben a témát az abortusz és a szexuális másság kérdéseivel együtt vetette föl – a média figyelmének előterébe került a lombikmódszer egyházi …

Bővebben...

Ajánlás 2020/3

Megjelent az Egyházfórum 2020/3. számában Súlypont rovatunk témája ezúttal a hatalomgyakorlás és a hatalommegosztás napjaink katolikus egyházában. Deák Dániel vitaindítója e kérdést járja körül. Hogyan akadályozható meg – egyházon belül – a hatalommal való visszaélés? …

Bővebben...

Ajánlás 2020/2.

Megjelent az Egyházfórum 2020/2. számában „Most sírunk Karthágó romjain, a veszendő, elárvult Magyarország felett, amikor az ország négy tája felől temetésre szólnak a harangok. […] A lelkiismeret furdaló hangján át azonban még mást is hallhat …

Bővebben...

Ajánlás 2020/1

Megjelent az Egyházfórum 2020/1. számában Lapszerkesztő terveinket felülírta a koronavírus: helyet követelt magának a Súlypontban. Rovatunk tehát két témát is igyekszik felölelni. A világjárvány egyszerre vet árnyékot életünkre és helyezi éles fénybe szilárdnak hitt kereteinek …

Bővebben...

Ajánlás 2019/3

Megjelent az Egyházfórum 2019/3. számában „Hogyan lehet egy szent helyet, az isteni kegyelem helyét szó szerint az istentelenkedés színházává degradálni? Miként válhat a katolikus hit gyakorlata válaszfalat emelő, nem pedig ledöntő erővé?” Kemény szavakkal kérdez …

Bővebben...

Ajánlás 2009/5-6.

Megjelent az Egyházfórum 2009/5-6. számában  SZÁMUNK ELÉ Előző számunkban a közép-európai egyházak helyzetéről közöltünk áttekintést. A mostani duplaszámban ezt részben folytatjuk, de mindenekelőtt a magyarországi és környező országok magyar lakta területeinek egyházainak szentelünk figyelmet. Hegedűs …

Bővebben...

Ajánlás 2009/4.

  SZÁMUNK ELÉ Az Egyházfórum már több ízben vett át egy-egy cikket külföldi folyóiratokból. Most első ízben fordul azonban elő, hogy számunk teljes súlyponti anyagát egy osztrák lapból merítjük, amely szellemiségével, az egyház megújulására irányuló …

Bővebben...

Ajánlás 2009/3.

  SZÁMUNK ELÉ Az Egyházfórum olvasói többször jelezték, hogy minden számban szívesen látnának egy rövid előszót, amely mintegy ízelítőt nyújtana az adott számból. A tartalomjegyzék olyan, mint az étlap: eligazítást nyújt, néha talán még az …

Bővebben...

Ajánlás 2010/3

  Megjelent az Egyházfórum 2010/3. számában SZÁMUNK ELÉ Amikor jelen számunkat sajtó alá rendezzük, nyár és meleg van. Remélem, hogy Olvasóinknak is jutott a szabadságból és pihenésből. Ilyenkor azonban „hol lubickol a lélek?” Talán Legalsószentbenedeken, …

Bővebben...