Ajánlás 2023/1

Az elmozdulás, a kilépés a megszokott keretek közül sokszor döntés, máskor kényszer következménye. Erőteljes és ősi mozzanat. Amikor efféle lendületnek vagyunk szemtanúi, amikor sorsukat megelégelő emberek a változás mellett döntenek és semmi másban nem bízhatnak, csak abban, hogy egy felsőbb erő vezeti őket valahová, ahol majd jobb lesz, az mindig egy kis exodus, amiben mindig ott a kockázat és a csoda-várás is: ha a semmibe lépünk, nem lehet előre tudni, hogy repülés lesz belőle, vagy zuhanás. Az Egyházfórum indulása is egy ilyen kivonulás-mozzanathoz köthető: a 37 évvel ezelőtti, az államszocializmus szorításában vergődő egyház ügyeinek feltárása nem maradt visszhang és következmény nélkül. Azóta is az egyházi hagyományokat tiszteletben tartó, mégis attól független fórumként ad teret a bennünket, Magyarországon élő és gondolkodó keresztényeket érdeklő témáknak és ás azok mélyére. Ezt az utat nem nehéz követni, és nem is egyedül megyünk rajta.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az egyházaktól független keresztények és a keresők száma egyre nő: a 2022-es népszámlálás adatai szerint a hazai történelmi egyházakból rengeteg ember indult el másfelé az elmúlt tíz évben. Ennek a lapszámnak a kiindulópontja, hogy a magyarországi vallásosságára vonatkozó adatok mögé nézzen: elemezzük az egyházakat elhagyók motivációit és azt a kérdést, mi dolga van – ha van egyáltalán – az egyházaknak az őket elhagyó tömegekkel?

Lapszámunk másik fontos fókuszát a katolikus egyházban zajló szinodális folyamat adja, amely sokak szerint szintén a változás szelét hozhatja magával. Közöljük Ferenc pápa igehirdetésének fordítását, melyre Gégény István katolikus teológus reflektál. Mártonffy Marcell a szinodális folyamatot elemzi, Rosta Gergely szociológus pedig a népszámlálási adatokról ad pontos látleletet és írásából az is kiderül, csökken-e a vallásosság a történelmi egyházak taglétszámának csökkenésével? Wildmann János és Csizmadia Zoltán az egyházakat elhagyók motivációit és a feléjük fordulás lehetséges útjait vázolják fel. Varga Gyöngyi pedig a bibliai exodus négylépcsős szimbolikáját elemzi, Szűcs Kinga annak ökoteológiai, Csepregi András pedig gazdasági olvasatát adja meg. Könyvajánlónk is csupa exodus-történet: írunk közösségét elhagyó haszid zsidó nő identitás-kereséséről és egy újfajta migrációs teológia lehetőségeiről is. Az Egyházfórum régi-új szerkesztősége tehát a megszokott, kényelmi kereszténységből való kivonulás hagyományát szeretné követni: bátor, független és a – mindig Isten hangján bennünk érlelődő – belső szabadság hangján szeretné megszólítani elsődleges útitársait, az olvasókat, barátságos párbeszédre invitálva mindenkit, aki velünk szeretne tartani ezen az úton – még ha nem is látszik kristálytisztán, hova érkezünk.

Laborczi Dóra
főszerkesztő