Egyházfórum 2022/4 (XXXVII. évfolyam)

ELŐSZÓ
Pongrácz Mária
Ajánlás

SÚLYPONT
Csepregi András
Aktív erőszakmentes ellenállás és polgári engedetlenség

A tanári tiltakozások teológiai értelmezési keretben

Walter Wink
Jézus az erőszakmentes küzdelemről

Tóth László
Gondolatok az oktatásról

Hegyi Gyula
Jogos-e vagy túlzó a keleti kereszténység sértettsége?

TEOLÓGIA
Török Csaba
Álmokból épülő egyház

Ferenc pápával a „láthatatlan város” felé

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Phạm Đình Ngọc József SJ
A Vietnámi Katolikus Egyház a kommunista rezsim alatt

Csizmadia Zoltán
Elbukás a cölibátusban

Döntés, dilemmák, spirituális folyamatok feltárása

FÓRUM
Medgyesi György
Gondolatok Andreescu professzor cikke nyomán

NEKROLÓG
Keresztes K. Sándor
In memoriam Scharle Péter