Elbukás a cölibátusban. Döntés, dilemmák, spirituális folyamatok feltárása

2022 novemberében mutatták be Ugrin Julianna és Vízkelety Márton dokumentumfilmjét, A döntést, mely Murakeresztúr plébánosának, Róbert atyának a vívódásait, nehéz választását mutatja be. A rendezők egy személyes történeten keresztül jelenítik meg a dilemmát – amelyet a katolikus egyház mintegy intézményesített –: a cölibátust megszegő, nagycsaládos katolikus pap képes-e otthagyni hivatását családja kedvéért, vagy a szeretteiről mond le a hívek és a közösség szolgálata érdekében. Az alkotáson keresztül átütő mély érzelmek, feszültségek a film végére sem nyernek feloldást: hiába hagyja ott Róbert atya a hivatását s választja családját, a hűtlenség tüskéje egész életét végig fogja kísérni. A cölibátus intézménye örök súlyként nehezedik a szolgálatát elhagyó papra, annak családjára és szeretteikre.

A dokumentumfilm megnézése közben számtalan kérdés merülhet fel mind hívőkben, mind laikusokban: tudatos gyermekvállalás esetén miért olyan nehéz meghoznia a papnak a döntést úgy, hogy nap mint nap hazugságban kell élnie – ahogy a film főszereplője fogalmazott? A családja mellett döntő katolikus pap miért nem nyer lelki békét, s miért kíséri végig életét a szolgálat elhagyásának kudarca? Izgalmas kérdés továbbá: annak ellenére, hogy az egyházi vezetők több mint öt éve ismerték Róbert atya családi életét, miért nem bocsátották el szolgálatából s biztatták gyermekei felelősségteljes felnevelésére? Jelen írás olyan döntési mechanizmusokat, dilemmákat, spirituális kérdéseket igyekszik bemutatni, amelyek segítenek mélyebben megérteni a cölebsz életforma mellett döntők és az azt elhagyók világáról.

[…]

Sem a film, sem ezen írás nem vonja kétségbe a cölibátus létjogosultságát, ám azt igen, hogy annak megszegése esetén – különösen, ha a klerikus tudatosan vállal gyermeket – miért nem lép fel a katolikus egyház radikálisan, szem előtt tartva a család mint isteni egység prioritását? A cölebsz életforma Isten jele, ajándéka, valamilyen szinten a szentség megnyilatkozása lehet a társadalomban. A cölibátust fogadó, ám fogadalmát megszegő megsérti egyháza követelményeit, s ez által sokak szemében hiteltelenné válik – holott a mai kor embere vágyva vágyik hiteles forrásokra. A hitelét vesztett pásztor pedig hogyan vezeti az Isten által reá bízott nyájat?

 

Csizmadia Zoltán