Egyházfórum 2019/3. (XXXIV. évfolyam)

egyhazforum 2019 01wELŐSZÓ
Pongrácz
Ajánlás

SÚLYPONT
Török Csaba

A fogságba esett pápa
Erősen szubjektív megfontolások a romániai pápalátogatás kapcsán

Horváthy Balázs
Európai integráció, uniós jog és keresztény értékek

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Szakolczai György

A közgazdaság-tudomány újabb fejleményeiés az Egyház társadalmi tanítása

Scharle Péter
Jövőre nemzeti zsinatot tart az Ausztráliai Katolikus Egyház

PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA
Horváth Kávai Árpád

A megtérés hatása a személyiségre

LÉLEKSZIGET
Ranschburg Ágnes Hildegard

A szenvedés eredetéről

VISSZAPILLANTÓ
Végh Veronika
Hivatás és feladat
Bulányi György nőképe

Kamarás István OJD
Nyíri Tamás időszerűsége

Róna-Tas András
Nyíri Tamás és a katolikus felsőoktatás akkreditációja

NEKROLÓG
Szakolczai György
Juhász József, bencés diák és egyetemi tanár
Emlékezés egy példamutató életre

RECENZIÓ
Bivio 2018