Egyházfórum 2011/2 (XXVI. évfolyam)

egyhazforum_2011_02_kicsi

Tartalom

ELŐSZÓ

Wildmann János: Ajánlás

SÚLYPONT

Schweitzer Gábor: Észrevételek az új egyházügyi törvényről
Siadak Balogh Beáta: Csak egy százalék marad a JÓRA
Rózsahegyi Márk: A politika növeli a feszültséget
Korányi András: Új törvény – elérhető konszenzus?
Szobota Zoltán: Egy kockázatos megoldás
Köves Slomó: Előrelépés a zsidó felekezetek elismerése
Török Csaba: „Rendet kell tenni, rendnek kell lenni végre!”
Vankó Zsuzsanna: Soha nem fogadtunk el állami hitéleti támogatást
Iványi Gábor: Az alkutól függ, mit értünk azonos jogokon
Somfai Rita: Továbbra is krisztusi hittel és cselekedetekkel élni
Török Zoltán: Emberi jogi normákat sért
Szathmáry Béla: Az új egyházügyi törvény értékelésének összefoglalója

TANULMÁNY

Gert Pickel: Szekularizáció, individualizáció vagy a vallás piaci modellje
Wildmann János: A vallás szociológiája. – Könyvismertetés

LELKISÉG

Matavovszky György: Családtervezés vagy a szerelem szabályozása?

IN MEMORIAM

Simon Róbertné Pesthy Monika: In memoriam Bolyki János

RECENZIÓK

Todd Strasser: A Hullám
Elie Wiesel: Közömbösség vagy örökké tartó tanulás
András Imre: A Magyar Egyház szociológiai Intézet 50 éve

OLVASÓI LEVELEK