Továbbra is krisztusi hittel és cselekedetekkel élni

Megjelent az Egyházfórum 2011/2. számában

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (továbbiakban az egyház), köznyelven a mormonok, az elmúlt huszonhárom esztendő során az 1988-as törvényes bejegyzés óta folyamatos növekedést tapasztalt Magyarországon. Ma világszerte az egyik leggyorsabban növekvő vallási közösség, közel 14 millió taggal. Az egyház ma már több mint 110 országban van jelen, és évente folyamatosan mintegy negyedmillió megtérttel bővül tagsága. 

Arra a kérdésre, hogy vajon milyen hatással lesz a júliusban elfogadott új egyházi törvény az egyház magyarországi működésére, az eddig tapasztalatok alapján várhatóan nem befolyásolja az egyház tevékenységét. Mindenképp fontos azonban az egyház magyaroszági történelmi hátterébe, valamint huszonhárom éves, kizárólag vallási és emberbaráti célú tevékenységeibe betekinteni. Magyarországon az első misszionáriusi erőfeszítések már 1885-ben megkezdődtek, és az egyház 1911-ben hivatalosan bejegyzésre került. A II. világháborút követő időszak után a magyar törvények csak 1988 júniusában ismerték el újra az egyházat hivatalosan. Jelenleg országszerte 25 gyülekezet működik, több mint 4500 fős magyarországi egyháztagsággal, és több mint tíz egyházi tulajdonban lévő épülettel, kápolnával. 

Az egyház nem igényel soha semmilyen anyagi támogatást az államtól, működését kizárólag az egyháztagok adományaiból tartják fenn világszerte. A gyülekezeteket önkéntes vezetők irányítják, és bármilyen juttatás nélkül szolgáló papság segíti az egyháztagok lelki életét. Az egyház hittételeinek középpontjában Jézus Krisztus áll. Tagjai vallják, hogy Krisztus az élő Isten Fia, a világ Megváltója és minden ember személyes Szabadítója. Alapvető hittételeink közé tartozik, hogy egyházként – függetlenül az állam formájától – tiszteletben tartjuk az adott ország törvényeit, amelyben élünk. Ennek megfelelően Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, élve az állam által biztosított lehetőséggel, végig szándékozik járni az egyházi bejegyzéshez szükséges kötelező regisztrációs folyamat lépéseit.

Reményeink szerint 2012 januárjában a törvény hatályba lépésével az egyház folytatólagosan tud majd a törvényesen elfogadott keretek között bejegyzett egyházként működni, hiszen az egyház működése, hittételei és vallási tevékenysége az új egyházügyi törvényben foglalt feltételek mindegyikének megfelelnek.

Egyházunk – alapelveinek megfelelően – soha semmilyen okból és semmilyen célra nem kért anyagi támogatást az államtól. Az egyház és tagjai önkéntes módon, amikor csak tehetik, világszerte segítik az embereket – akár tagjai az egyháznak, akár nem – emberbaráti erőfeszítéseikkel, bárhol, ahol arra szükség van. 

Közösségük szolgálatával az egyháztagok igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni azért, hogy életmódjukkal kövessék Jézus Krisztus tanításait. Az egyház továbbra is folytatni kívánja itthon emberbaráti segítségnyújtását az arra rászorulóknak. Katasztrófák idején az egyház humanitárius szolgálata világszerte – ahogy ez több alkalommal Magyarországon is megtörtént – élelemmel, ruhával, orvosi eszközökkel, gyógyszerekkel, valamint anyagi segítséggel enyhíti a hátrányos helyzetben lévő emberek szenvedéseit. A vészhelyzetben nyújtott segítség mellett az egyház igyekszik olyan projekteket is elindítani, mint fertőző betegségek elleni védőoltások beadása, szemészeti kezelések támogatása, újszülöttellátással kapcsolatos képzések és tiszta víz projektek lebonyolítása, valamint kerekesszékek szétosztása, amelyre Magyaroszágon kétszer is sor került az elmúlt másfél évben.

A magyarországi egyháztagság igyekszik az egyház magas szintű normái szerint élni, különösen nagy hangsúlyt fektetve a családi életre, az alkoholtól és a dohányzástól való tartózkodásra, valamint krisztusi hitelveket jellemző magas erkölcsi tantételekre. Bízunk benne, hogy az egyházunk zavartalanul folytathatja itthon az elmúlt huszonhárom év tevékenységét, és hogy az eddigiekkel megegyező módon továbbra is bejegyzett egyházként tevékenykedhet, ahogy a világ számos más országában.

 

SOMFAI RITA
AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA