Az iskola lelkipásztori színterei

 Megjelent az Egyházfórum 2019/2. számában   AZ ISKOLA Az iskola olyan, a közoktatási rendszer részét képező intézmény, amelynek fő funkciója a szocializáció és a nevelés segítése, a kultúra újratermelése más társadalmi intézményekkel (család, médiumok stb.) …

Bővebben...

A szentírás értelmezése és magyarázata

Megjelent az Egyházfórum 2005/1. számában A Szentírás Isten üdvösségüzenete. Istennek az emberekkel való szeretet közösségének kinyilatkoztatása Jézus Krisztus megváltó életáldozatában. Ezért a Biblia keresztény hitünk normáját tartalmazza. „Hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyában …

Bővebben...

A reformzsinat – református szemmel

Megjelent az Egyházfórum 2007/2. számában Lapzártakor érte szerkesztőségünket a hír, hogy dr. Pásztor János református lelkész, nyugalmazott teológiai tanár életének 82. évében 2007. április 22-én a boldog feltámadás reményében elhunyt. Bizonyára sejtette, hogy magához szólítja …

Bővebben...

Keresztény hitünk a vallási pluralizmus korában

JÉZUS KRISZTUS – AZ EGYETEMES ÜDVÖZÍTŐ

A nemrég lezárult Lutherv különleges alkalmat kínált a Krisztus-hívőknek az ökumenikus párbeszéd elmélyítésére. Ma már inkább azt nézzük, ami egyesít, semmint azt, ami szétválaszt vagy egymással szembeállít bennünket. A kölcsönös nyitottságban és az őszinte igazságkeresésben sokszor ráismerünk bizonyos teológiai nézetek komplementaritására, emellett pedig mindig van lehetőség a szeretet párbeszédére és a közös karitatív elkötelezettségre.

Bővebben...