Gyakorlati metafizika

Nemcsak történelmi példák igazolják, hogy valamely rendszer mennyisége és minősége nem növelhető vagy csökkenthető egyszerre és tetszőlegesen, hanem az is általános tapasztalat lehetne, hogy egyensúly van a kettő között. A minőség vagy a mennyiség növelése …

Bővebben...

Pál apostol és korabeli ellenfelei

A kereszténység tulajdonképpen a Názáreti Jézust Úrnak és Messiásnak elismerő első zsidó Krisztus-követők hitén és meggyőződésén alapszik,1 akik ezt a hitet ápolták, s akik erről a hitről másokat is igyekeztek meggyőzni (ApCsel 2): elsősorban a …

Bővebben...

Lépést tartani az idővel

Megjelent az Egyházfórum 2013/1. számában 1. KAIROSZ ÜZENETE A MAI EMBERNEK A görög Kairosz a kedvező pillanat istene. Lüszipposz, az ógörög Sziküónból származó szobrász, futásban lévő férfiként ábrázolja, előrenyúló göndör hajjal és hátul kopasz fejjel. …

Bővebben...

Az őskeresztyénség pszichológiája

Megjelent az Egyházfórum 2011/1. számában GERD THEISSEN: AZ ŐSKERESZTYÉNSÉG ÉLMÉNYVILÁGA ÉS MAGATARTÁSFORMÁI Gerd Theissen heidelbergi újszövetséges tudós munkásságában, akinek jelentős publikációi – elsősorban a református Kálvin Kiadónak köszönhetően – ismertek a hazai olvasóközönség előtt, kiemelt …

Bővebben...