Egyházfórum 2017/4 (XXXII. évfolyam)

egyhazforum borito 2017 04c ny

AJÁNLÁS
Pongrácz Mária
Ajánlás

SÚLYPONT
Iványi Gábor
Jézus vagy a disznók?

Czövek Tamás
Izráel alapvető tanúsága
Úton a biblikus-keresztény identitás felé

Török Csaba
Hagyomány – ökumenikus távlatban

Wildmann János
A gyakorlati teológia mint egzisztenciális tudomány

VILÁG-NÉZET
Vörös Imre
Az „úgynevezett” és a „valami”

PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA
Hecker Róbert
Bátorítás a szabadság fölfedezésére és gyakorlására
Az autokeirikus szemléletű pasztorálpszichológiai gondolatkör alapelemei

MŰHELY
Fehér Pálma Virág – Krasznai Virág
Hála és spiritualitás a kutatások tükrében

FIDENTIA PRO ECCLESIA
Kertai-Szabó Ildikó
Laudáció