Egyházfórum 2013/3 (XXVIII. évfolyam)

ef 2013 3

ELŐSZÓ
Wildmann János: Ajánlás

SÚLYPONT: FORDULAT AZ OKTATÁSPOLITIKÁBAN
Trencsényi László: Az iskoláról – A mai iskola egy kutatótanár szemével
Kamarás István: Az „erkölcstan vagy hittan” buktatói és alternatívái

TEOLÓGIA ÉS TUDOMÁNY
Karl Jaspers: A nemkeresztény vallások és Európa
P. Gábor Mózes: Gyakorlati metafizika

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Szécsi József: Katolikus posztmodern?
Hanti Vilmos: Zarándoklás Magyarországért

LELKISÉG
Hegedűs Zoltán: Az asszertivitás – ha nagyon komolyan vesszük

BÁRÁNYBŐRBEN
Jakab Attila: Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt?

RECENZIÓK
Orosz Gábor Viktor: A közösségépítő lelkész
Wildmann János: Autokeirikus pasztorálpszichológia I.