Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv

Megjelent az Egyházfórum 2005/5. számában A tizenkét tagegyház részvételével működő Magyar Bibliatársulat a Biblia szövegének gondozása mellett fő feladatának tekinti a népszerűsítést és ismeretterjesztést. E cél jegyében a társulat Szöveggondozó Bizottsága 1999-ben egy olyan összefoglaló …

Bővebben...

Tusor Péter: A barokk pápaság. (1600 – 1700)

Megjelent az Egyházfórum 2005/5. számában A szerző megítélése szerint „a kora újkori Európa társadalmi és kulturális változásainak kihívására, azok megoldására összesen öt jelentősebb, bár különféle típusú, mégis azonos irányba mutató és történetileg egyenrangú válasz született: …

Bővebben...

Dag Tessore: A háború misztikája

Megjelent az Egyházfórum 2005/5. számában A vallások közti párbeszéd és a civilizációk konfliktusait hirdető „próféták” korában a szerző szokatlanul új fényben közelíti meg a „szent háború” problematikáját, amelynek összetett fogalmát főleg a kereszténység dolgozta ki. …

Bővebben...

Dag Tessore: A háború misztikája

Megjelent az Egyházfórum 2005/4. számában A vallások közti párbeszéd és a civilizációk konfliktusait hirdető „próféták” korában a szerző szokatlanul új fényben közelíti meg a „szent háború” problematikáját, amelynek összetett fogalmát főleg a kereszténység dolgozta ki. …

Bővebben...

Köpeczi Bócz Edit: Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége

Megjelent az Egyházfórum 2005/4. számában A közelmúlt magyar egyháztörténetének hiteles feltárásához elengedhetetlenül szükségesek olyan alapkutatások, amelyek világos képet adnak a pártállami diktatúra egyházpolitikájának intézményi hátteréről, az egyes szervezeti egységek speciális feladatairól és működési mechanizmusairól, illetve …

Bővebben...

Mark Mazower: A Balkán

Megjelent az Egyházfórum 2005/4. számában Elsősorban a volt jugoszláviai háborúknak köszönhetően 1990 óta folyamatosan reflektorfényben van a Balkán. De mit is takar tulajdonképpen ez a kifejezés, mit is rejt az a régió, amelyből olyan pejoratív …

Bővebben...