Ingrid Craemer-Ruegenberg: Nagy Szent Albert

A kötet második, átdolgozott kiadásához írt előszavában Henryk Ansulewitz emlékeztet arra, hogy a könyv tulajdonképpen része az Otfired Höffe által szerkesztett „Nagy gondolkodók: életük, művük, utóéletük” c. monográfia-sorozatnak. Ez az adat a kötet olvasásakor nagy …

Bővebben...

Rainer Albertz: Illés

Megjelent az Egyházfórum 2009/1. számában   ISTEN TÜZES HARCOSA A Wilhelms-Universität (Münster) protestáns teológiai fakultásán oktató professzor komoly, elsősorban egzegetikai megközelítésű műve a Királyok első könyve végén található Illés-elbeszéléseket elemzi, valamint azt a történetet, amelyben …

Bővebben...

Michael Welker: Teremtés és valóság

Megjelent az Egyházfórum 2009/1. számában A teológiának és a természettudományoknak sarkalatos problémája a létező világ keletkezése. Erre a kérdésre a hívő embernek tökéletes választ ad az Ószövetség első könyve. Azonban felmerülhet az a kérdés, hogy …

Bővebben...

Fodor György: Jövővárás az Ószövetségben

Megjelent az Egyházfórum 2010/6. számában A címben szereplő ’jövővárás’ kifejezés az eszkatológiát jelenti, annak meglehetősen tág értelmében, mint „szakítás az eddigiekkel, az eddigi léttel, és – időkategóriáktól függetlenül – egy egészen új létforma kezdete” (25). …

Bővebben...

Fekete Károly: A barmeni teológiai nyilatkozat

  Megjelent az Egyházfórum 2010/6. számában VEZÉRFONAL A DOKUMENTUM TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 1933. január 30-án Adolf Hitler lett a birodalmi kancellár, hiszen pártja, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP), megnyerte a demokratikus választásokat. A nemzeti egység eszméjének nevében …

Bővebben...

Orosz Gábor: „Idegen méltóság”

Megjelent az Egyházfórum 2010/4–5. számában A hazai magyar nyelvű (amúgy sem túlságosan bőséges) bioetikai szakirodalom nem dicsekedhet  sok hazai alkotással. Mindezek mellett a bioetikai szakirodalomban, s ezzel együtt járóan a bioetikai szakmai vitákban is jelentősen …

Bővebben...