Palánkay Gauss Tibor S. J.: A szeretet mélységei

„Az Isten szeretet, aki megmarad a szeretetben, Istenben marad, és Isten őbenne marad” (1Jn 4,18). Így kezdődik XVI. Benedek pápa első enciklikája. Korunk leginkább súlyponti kérdése ez, hiszen a mai világ legégetőbb problémája az emberek közti szeretet csökkenése vagy hiánya. Egy olyan világban, amely szinte megreked a gyűlölet és a bosszúállás szintjén, nem lehet ezt a krisztusi parancsot elégszer hangoztatni. Fel kell ébreszteni az emberekben a szeretetre való éhséget, és evvel az isteni célkitűzésnek tehetünk eleget. A Mindenható felkínálja nekünk, teremtményeknek, Önmagát, hiszen Isten a szeretet, evvel kezdődik a Megváltás. Jézus mondta: „Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért” (Mt 13,31).

Palánkay Gauss Tibor könyve az enciklikával majdnem egy időben jelent meg. Az enciklika olyan, mintha a pápa cselekvési programja lenne: elméleti megalapozás, utána a teendők felsorolása, ami megvalósult, és amit meg kell valósítani.

A jezsuita szerző munkája nem foglalkozik elméleti kérdésekkel. Nagy jelentőségű az a megállapítása, hogy a szeretetet meg kell tanulni. Ez a tanulás csak a gyakorlat útján valósulhat meg. Életcél és életprogram. Olyan cél, ami a keresztény életvitelt kell, hogy jellemezze egész élete során: „nem kell ismernem célomat, mert Célom ismer engem” (Weöres Sándor). Az egyetlen olyan program, amelyben a cél és a tevékenység egybeesik. Önismeret nélkül nincsen szeretet. Ismernem kell magamat, hogy felmérhessem, mire vagyok képes a szeretet megvalósításához.

Ez egy olyan tevékenység, amelyben mindenki gazdagodik, aki benne él. A Teremtőt legjobban a szeretet által lehet megismerni, hiszen: „Isten a szeretet”. Az ember megújulhat a szeretet gyakorlása közben. Lelkünket átformálni, megszépíteni, krisztusi módra alakítani csak a szeretet képes. Ennek egész életre szóló programját Szent Pál apostol jelölte ki a szeretet himnuszában, melyből csak ezt emelném ki: „Most megmarad a hit, remény szeretet, ez a három, de köztük legnagyobb a szeretet” (1 Kor 13,13).

Vinculum Caritatis Közösség – Szent Gellért Kiadó, Budapest, 2006.

RADNÓTI RÓBERT