Hírünk és helyünk a nagyvilágban

[Még] a nagyobb és erősebb nemzetek sem függetlenek a külvilágtól, a külkapcsolatok alakulásától, a kisebbek pedig, mint a magyar is, ki vannak szolgáltatva a nemzetközi élet fejleményeinek, a világpolitikát formáló hatalmaknak és erőknek. Tragédiák sokaságát …

Bővebben...

Ajánlás 2022/3

Megjelent az Egyházfórum 2022/3. számában  „Suaviter in modo, fortiter in re!” (’Legyen visszafogott a nyelvezet, de határozott a fellépés!’) Claudio Acquavivának (1543–1615), a Jézus Társasága ötödik generálisának szállóigévé lett tanácsát idézi higgadt, okadatolt tanulmányában Jeszenszky …

Bővebben...

A Magdolna-pillanat

A János-evangélium szerint karácsonykor Isten emberré válását, köztünk sátorozását ünnepeljük. De az egész kereszténység mit sem érne, ha nem adna valamelyes választ ennek a testnek a halandóságára. Ez pedig nem más, mint a test valóságát …

Bővebben...

A kutatás távlatai. Az elkövetkező 50 év

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Konstanzi Katolikus Egyetemi Közösség (Katholische Hochschulgemeinde Konstanz – KHG) fennállásának 50. évfordulóját ma együtt ünnepelhetem Önökkel. Előadásom témája a kutatás jövője és azok a fontos …

Bővebben...

„Under construction”?

Súlyponteltolódások a katolikus kánonjogi hatalomelméletben Ferenc pápa kormányzása alatt   Bevezetés Alig akad a katolikus kánonjogtudományban olyan problémakör, mint az egyházi hatalom és annak részkérdései, melyekben ily számos szerző, megannyi nézőpontból, különféle iskolákba tömörülve kifejtette …

Bővebben...

Kánonjogi hiányok a világi jog felől nézve

Büszkén hirdethetjük a katolikus egyházban, hogy az „egyház mi vagyunk”, hiszen a keresztségben minden hívő általános papságot nyer, és hivatást az ige terjesztésére. A realitással szembesülve azonban hátrahőkölünk: önálló cselekvési lehetősége a katolikus valóságban túlnyomórészt …

Bővebben...

Világot váltani

Exodus Az emberek bizonyos – többé-kevésbé laza – körvonalak mentén definiálják identitásukat. E vonalak gyakran átfedik egymást. Nem lehet éles határt húzni az egyes kategóriák közé. Nem ritkán az egyén – deklarált hovatartozása ellenére – …

Bővebben...

Kiút a magányból

A magány kezelésének lehetőségei […] Amikor a magányról gondolkodunk, mindig valami rosszra, valamilyen elviselhetetlen érzésre gondolunk. Van azonban hasznos oldala is, amely abban nyilvánul meg, hogy ilyen helyzetben az ember mindenképpen gazdagodik önismeretében. Különleges felismerésekre …

Bővebben...