A kutatás távlatai. Az elkövetkező 50 év

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Konstanzi Katolikus Egyetemi Közösség (Katholische Hochschulgemeinde Konstanz – KHG) fennállásának 50. évfordulóját ma együtt ünnepelhetem Önökkel. Előadásom témája a kutatás jövője és azok a fontos adalékok, amelyekkel az egyetemi pasztorálás ehhez hozzájárulhat. A tanulmányok folytatása nem csak tanulás. Az egyetem a találkozás egyik helye. Tudás, felismerés, kritika, innováció: mindez csak egy közösen belakott társadalmi térnek köszönhetően jön létre. A kétségkívül fontos tartalmi ismeretek mellett alapvető jelentősége van annak a folyamatnak, amelyben a diákok képessé válnak a tananyagok diszkurzív, kritikus és független kommunikációjára is.
A tanulás a közösségi élet egy szakasza. A tanulmányok időszakában alakulnak ki a diákok hálózatai, a barátságok, a kollegiális viszonyok, amelyeknek meghatározó jelentősége lesz későbbi kreativitásuk, társadalmi hasznosságuk és innovatív képességük, szakmai sikereik és egyéni elégedettségük alakulásában. Ez az egyetemi közösségben megélt időszak fontos és szilárd alapot teremt a további életúthoz.
Az egyetemi oktatás felnőtt emberek kritikus, együttműködő és bizalommal teli véleménycseréjén alapul. A szociológia, az oktatás-, a megismerés-tudomány és a humán tudományok ezért egységesek abban, hogy a személyes beszélgetés ehhez a legjobb alap. A Konstanzi Katolikus Egyetemi Közösség inspiráló, eleven légkört biztosít diákjainak, amely lehetővé teszi növekedésüket, fejlődésüket és kiteljesedésüket.
Ünnepi előadásomban szeretnék kitekinteni a kutatás jövőjére. Sok minden megváltozott az elmúlt években, digitális korba érkeztünk, és a diákok lelki támogatása minden eddiginél fontosabb.
Ferenc pápa Laudato si’ enciklikájában már idestova hat évvel ezelőtt megfogalmazott egy iránymutatást (game changer). Előadásomban a Laudato si’-ból vett idézetek fognak irányítani, inspirálni és elgondolkodásra késztetni minket.
Ferenc pápa e második enciklikájában aggodalmát fejezi ki közös otthonunkért. A körlevél az éghajlat, a technológia és a gazdaság, a fogyasztás és a társadalom, valamint a kultúra és a pszichológia témaköreivel foglalkozik. A Laudato si’ világszerte máig tartó visszhangot keltett, és fordulópontot jelölhet ki katolikus egyház történetében.
Jelenleg az emberiség sokféle problémával néz szembe. Szegénység és egyenlőtlenség, természeti katasztrófák és olyan betegségek, mint a koronavírus-világjárvány, intelligens és körültekintő tevékenységet igényel tőlünk, bízva saját lehetőségeinkben és Istenben. Szemléletünk, vagyis hogy úgy véltük, környezetünk állandó, folyamatosan forrásokat biztosít számunkra, és hulladékaink elsüllyesztésére szolgál, komplexebbé alakult: a világot változónak tekintjük, amelyet tevékenységünkkel befolyásolhatunk, és teljes mértékben tőle függünk. A problémás területek, amelyekkel másként kell foglalkozunk: a túlhajtott iparosítás, a fajok napjainkban zajló pusztulása (a Földön a hatodik tömeges kihalás kellős közepén vagyunk, de ez az első, amelyet az ember okozott…), a tengeri ökoszisztéma lehetséges összeomlása, a globális kihívások, a bolygó lehetőségeinek végessége stb.1

Ille C. Gebeshuber

(A teljes cikk az Egyházfórum 2022/2. számában olvasható.)

 

 

1  Barnosky, Antony D. et al., Approaching a State Shift in Earth’s Biosphere, Nature, 486(2012), 52–58; Uő et al., Has the Earth’s Sixth Mass Extinction Already Arrived?, Nature, 471(2011), 51–57; Rockström, Johan et al., A Safe Operating Space for Humanity, Nature, 461(2009), 472–475; Steffen, Will et al, Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet, Science, 347(2015), 6223, https://www.science.org/doi/10.1126/science.1259855. (Letöltve 2022. 06. 13.)