Közel az Istenhez, közel az emberhez

Megjelent az Egyházfórum 2006/6. számában Melyik egyházmegye vezetését ne foglalkoztatná a korszerű lelkipásztorkodás kérdése? A német Passaui Egyházmegye püspöke, Franz Xaver Eder, úgy döntött, hogy az egyházmegye papjaival és híveivel közösen dolgoznak ki egy lelkipásztri …

Bővebben...

Ahogyan remélték

Megjelent az Egyházfórum 2006/5. számában Történelmi leckea 301-es parcella kopjafáinál  Henye ágyékbana meddő éjek márciust fogantakoktóberi ködben (’56-ot írtak)Virtust szült az ősi erényvalahára reá ismert önmagáraEgy Vitézi Ének.  * Balassi- és törökverő Hunyadivalfényes napraRákóczival ruszin …

Bővebben...

Budavári krónika

Megjelent az Egyházfórum 2006/5. számában Vazul atya a fővárosba ment, ahol (október 31-én) a Forradalmi Diákbizottság lapjának, az Egyetemi Ifjúság-nak szerkesztőségébe került. Riporterként tudósított a kiszabadított Mindszenty bíborosról és a pápa táviratáról. A Kilián Laktanyában …

Bővebben...

Látomás Pannóniában

Megjelent az Egyházfórum 2006/5. számában   Szent Ferenc ünnepére – október 4.    Urunk-bátyánk: a NAPfényesen jött a Duna felől.Pesten át már bejárta az eget.Budai hegyek oldaláraalkonyt varázsolta folyó két partját ölelőna hidak felett.  * …

Bővebben...

Tavasz az őszben

Megjelent az Egyházfórum 2006/5. számában    Fekete föld, fehér az én zsebkendőm,elhagyott a legkedvesebb szeretőm,Úgy elhagyott, hogy még meg se siratott, érzi szívem, nemsokára meghalok.  Csak azt szánom, bánom, tőled el kell válnom,sok utánad való …

Bővebben...

Esztergomi ferencesek az 1956-os szabadságharcban

Megjelent az Egyházfórum 2006/5. számában (Cseszka Éva Phd történelmi disszertációja nyomán)  Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei alatt az Esztergomi Főegyházmegye papsága csekély kivétellel távol tartotta magát a politikai cselekményektől. Tanulmányomban az esztergomi ferences rend …

Bővebben...

Visszapillantó tükrömből

Megjelent az Egyházfórum 2006/5. számában (Egy szökevény napló-feljegyzései nyomán) Tátrai Gyula, kispapéveim egyházjog tanára és esztergomi rendházunk akkori vikáriusa megfordította a kulcsot hátrahagyott szobám ajtaján. Egyik rendtárs kíséretében, kis habozás után belépett. A klauzúra első …

Bővebben...

Emlékezés 1956 őszére

Megjelent az Egyházfórum 2006/5. számában Reggelenként ismét ködben áll a vén Duna. Október van. Magyar ősz, újra. Úgy merednek ránk az évtizedek távolából felidézett emlék-képek, mint falra ragasztott, fákra szögezett plakátok. Úgy tűnik, sürgető programjukra …

Bővebben...

Útkeresés a jelenben

Megjelent az Egyházfórum 2006/4. számában Raymond Aron, a XX. század kiemelkedő francia liberális gondolkodója szerint „az olvasók a megszokott újságjuktól nem azt igénylik elsősorban, hogy tanítsa, tájékoztassa őket, hanem azt, hogy igazolja őket… Attól kezdve, …

Bővebben...

Merre tovább?

Megjelent az Egyházfórum 2006/4. számában Az ökumené és az Egyházfórum Az ökumenikus mozgalom a XIX. század  végétől abból a felismerésből  bontakozott ki, hogy a világban Krisztus hirdetésének  egyik fő akadálya  az Egyház egységének a hiánya. …

Bővebben...