Rendhagyó recenzió

Megjelent a Egyházfórum 2017/2. számban GONDOLATOK KAMARÁS ISTVÁN PASZTORÁLSZOCIOLÓGIAI UTÓPIÁJA KAPCSÁN Kamarás István újabb művel jelentkezett (Ferencpápista egyházreform Csereháton. Földre szállott pasztorálszociológiai utópia, Bp., Egyházfórum, 2017), amelyben neki – és nekünk – régóta kedves gondolatait …

Bővebben...

Kereszténységgel az illiberális demokráciába?

A múlt század 80-as éveinek közepe táján egy egyetemi ifjúkommunista baráti társaság tagjai fölismerték az idők megváltozását, és az ELTE Bibó István Szakkollégiumában liberális politikai műhelyt alapítottak. Ebből nőtt ki 1988 tavaszán a magát liberális, radikális és alternatív erőként definiáló Fiatal Demokraták Szövetsége, a FIDESZ. Kezdettől meghatározó vezetőjük, Orbán Viktor, a következő évtizedekben nemcsak a liberalizmusnak fordított hátat, hanem az alapvető polgári értékeknek is, majd 2014-ben, immár harmadszor megválasztott miniszterelnökként meghirdette az illiberális – később keresztényre keresztelt – demokráciát, amelynek központi eleme a nemzeti függetlenség és a keresztény értékek védelme. Főleg az utóbbi zene számos egyházi vezető, pap, lelkész és világi keresztény fülének, akik ezért a rendszer feltétlen támogatóinak számítanak. Kérdés azonban, hogy összeegyeztethető-e egymással az illiberális demokrácia és a kereszténység. A válasz része az ide vezető folyamat is, ezért érdemes ezt röviden áttekinteni.

Bővebben...

Szolgálat a határon

Beszélgetés egy világi lelkipásztori munkatárssal Hogyan kerültél egyházi szolgálatba? Három évig teológiát tanultam, de nem akartam pap lenni. Ekkor hívott egykori plébánosom, hogy neki nagyon fontos lenne, ha lenne valaki, aki a környező falvakat ellátja. …

Bővebben...

Soá és theodicea

A Civitas Europica Centralis Alapítvány által útjára bocsátott Egyházak – holokauszt című gyűjteményes kötetből egyebek mellett megismerhető Ravasz László református püspök 1938-ban a parlament felsőházában elmondott beszéde, amelyet az úgynevezett első zsidótörvény elfogadása alkalmából tartott. Ebben többek között a következő hangzott el:

Bővebben...

„Kettős harsonaszó”

Az elmúlt év végén két dokumentum látott napvilágot a keresztény–zsidó dialógusról. De­cember elején az Egyesült Államokból, Izraelből és több európai országból huszonöt ortodox rabbi egy mindössze kétoldalas nyilatkozatot jelentetett meg Mennyei atyánk akaratát teljesítve címmel. …

Bővebben...

A szorongó többség mítoszai

Az interjú első változata megjelent a Csillagszálló, 2013/3, (Bélyeg című) számában, 28–32. Megjelent a Egyházfórum 2015/2. számban  Korunk egyik legfeszítőbb jelensége a szélsőséges társadalmi viszonyulások és ellenségképző ideológiák fölerősödése. Azt gondolhattuk, hogy a holokauszt megtapasztalása …

Bővebben...

Folyamatok és visszahatások

Megjelent a Egyházfórum 2015/2. számban  KÖRÜLMÉNYEK ÉS FELTÉTELEK Erdély, egyházak vagyona, elkobzott ingatlanok és ingóságok, a visszaigénylés akadályai, ellenérdekeltségek – a felelősség súlya minden érintetten. Az önként vállalt jogi képviselet, mivel évekig láthatóan önkéntes marad, …

Bővebben...