A fürdővíz, a leszivárgás és a gyerek

Megjelent a Egyházfórum 2018/1. számban

AVAGY MELYIK GAZDASÁG ÖL?

Az alábbiakban azt elemzem: nem biztos, hogy az „öl”, amire elsőre gondolunk. Nekem az az érzésem, hogy sajnos, a mostani diskurzusban, Ferenc pápa gazdasági tanításában, de elsősorban annak interpretálásában, „a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntik”. II. János Pált idézve a „szabad piacgazdaság” olyan rendszert is jelenthet, amely „elismeri a vállalkozás, a piac, a magántulajdon és ebből következően a termelőeszközök felhasználásával járó felelősség, valamint a szabad emberi kezdeményezés alapvető és pozitív szerepét a gazdasági életben”. Sajnos, éppen ez a felelősség és szabadság veszhet el, ha kizárólag a piaci kudarcokra koncentrálunk, és elfelejtjük, hogy a túlzott centralizáció és a szabályozói (kormányzati) kudarcok is nagy-nagy károkat okozhatnak és gyakran okoznak is. Ferenc pápa tanítását pedig teljes körűen kell értékelnünk, megismernünk, hiszen ő maga sem kizárólag bezárkózásra invitál minket: „A globalizáció és a lokalizáció között is feszültség keletkezik. A hétköznapi középszerűség elkerülése érdekében figyelmet kell fordítanunk a globális dimenzióra, ugyanakkor nem szabad szem elől tévesztenünk a helyi adottságokat, amelyeknek köszönhetően két lábbal állunk a földön.”(Evangelii Gaudium [továbbiakban – EG] 224.) Ráadásul a hitünkre vonatkozó megállapításokról sokszor kevés szó esik, pedig Ferenc pápa megnyilatkozásai, így az Evangélium öröme arról is szól: „Ne gondold, hogy jó katolikus vagy attól, ha misére mész, gyakran gyónsz, és olykor jótékonykodsz, együttműködsz a karitásszal, ám azután a világ lelke szerint élsz.”[1]

Bővebben...

Mi működteti a demokráciákat?

Megjelent a Egyházfórum 2017/3. számban

A SZABADSÁGELVŰ ÁLLAM OLYAN FELTÉTELEK ALAPJÁN LÉTEZIK, AMELYEKET SAJÁT MAGA NEM TUD GARANTÁLNI

EGY ÁLLÍTÁS TÖRTÉNETE

Ötven éve publikált Ernst-Wolfgang Böckenförde német alkotmányjogász egy írást, amelynek címe éppenséggel nem tűnt falrengetőnek: Az állam létrejötte mint a szekularizáció folyamata. Tartalmazott mindazonáltal egy mondatot, amely a német nyelvű politikai gondolkodásban a 2. világháborút követő időszak leggyakrabban idézettnek számító mondatává vált: „A szabadságelvű, szekularizált állam olyan feltételek alapján létezik, amelyeket saját maga nem tud garantálni.”

Bővebben...

Rendhagyó recenzió

Megjelent a Egyházfórum 2017/2. számban GONDOLATOK KAMARÁS ISTVÁN PASZTORÁLSZOCIOLÓGIAI UTÓPIÁJA KAPCSÁN Kamarás István újabb művel jelentkezett (Ferencpápista egyházreform Csereháton. Földre szállott pasztorálszociológiai utópia, Bp., Egyházfórum, 2017), amelyben neki – és nekünk – régóta kedves gondolatait …

Bővebben...

Kereszténységgel az illiberális demokráciába?

A múlt század 80-as éveinek közepe táján egy egyetemi ifjúkommunista baráti társaság tagjai fölismerték az idők megváltozását, és az ELTE Bibó István Szakkollégiumában liberális politikai műhelyt alapítottak. Ebből nőtt ki 1988 tavaszán a magát liberális, radikális és alternatív erőként definiáló Fiatal Demokraták Szövetsége, a FIDESZ. Kezdettől meghatározó vezetőjük, Orbán Viktor, a következő évtizedekben nemcsak a liberalizmusnak fordított hátat, hanem az alapvető polgári értékeknek is, majd 2014-ben, immár harmadszor megválasztott miniszterelnökként meghirdette az illiberális – később keresztényre keresztelt – demokráciát, amelynek központi eleme a nemzeti függetlenség és a keresztény értékek védelme. Főleg az utóbbi zene számos egyházi vezető, pap, lelkész és világi keresztény fülének, akik ezért a rendszer feltétlen támogatóinak számítanak. Kérdés azonban, hogy összeegyeztethető-e egymással az illiberális demokrácia és a kereszténység. A válasz része az ide vezető folyamat is, ezért érdemes ezt röviden áttekinteni.

Bővebben...

Szolgálat a határon

Beszélgetés egy világi lelkipásztori munkatárssal Hogyan kerültél egyházi szolgálatba? Három évig teológiát tanultam, de nem akartam pap lenni. Ekkor hívott egykori plébánosom, hogy neki nagyon fontos lenne, ha lenne valaki, aki a környező falvakat ellátja. …

Bővebben...

Soá és theodicea

A Civitas Europica Centralis Alapítvány által útjára bocsátott Egyházak – holokauszt című gyűjteményes kötetből egyebek mellett megismerhető Ravasz László református püspök 1938-ban a parlament felsőházában elmondott beszéde, amelyet az úgynevezett első zsidótörvény elfogadása alkalmából tartott. Ebben többek között a következő hangzott el:

Bővebben...

„Kettős harsonaszó”

Az elmúlt év végén két dokumentum látott napvilágot a keresztény–zsidó dialógusról. De­cember elején az Egyesült Államokból, Izraelből és több európai országból huszonöt ortodox rabbi egy mindössze kétoldalas nyilatkozatot jelentetett meg Mennyei atyánk akaratát teljesítve címmel. …

Bővebben...

A szorongó többség mítoszai

Az interjú első változata megjelent a Csillagszálló, 2013/3, (Bélyeg című) számában, 28–32. Megjelent a Egyházfórum 2015/2. számban  Korunk egyik legfeszítőbb jelensége a szélsőséges társadalmi viszonyulások és ellenségképző ideológiák fölerősödése. Azt gondolhattuk, hogy a holokauszt megtapasztalása …

Bővebben...

Folyamatok és visszahatások

Megjelent a Egyházfórum 2015/2. számban  KÖRÜLMÉNYEK ÉS FELTÉTELEK Erdély, egyházak vagyona, elkobzott ingatlanok és ingóságok, a visszaigénylés akadályai, ellenérdekeltségek – a felelősség súlya minden érintetten. Az önként vállalt jogi képviselet, mivel évekig láthatóan önkéntes marad, …

Bővebben...