Egyházfórum 2022/2 (XXXVII. évfolyam)

ELŐSZÓ
Pongrácz Mária
Ajánlás

SÚLYPONT
Deák Dániel
Kánonjogi hiányok a világi jog szemszögéből

Kiss Gábor
„Under construction”?
A katolikus kánonjogi hatalomelmélet súlyponteltolódásai
Ferenc pápa kormányzása alatt

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Fazekas Csaba
Egyház-finanszírozás Magyarországon régen és ma

Ille C. Gebeshuber
A kutatás távlatai
Az elkövetkező 50 év

TEOLÓGIA
Tamás Roland
„Gyilkos volt kezdet óta…” (Jn 8,44)
A sátán alakja René Girard mimetikus elméletében

ESSZÉ
Balogh Vilmos Szilárd
A Magdolna-pillanat