Egyházfórum 2005/4 (XX. évfolyam)

ef_2005-4

Tartalom

 

SÚLYPONT

Ivan Šarčević:: „Alászállás a holtak birodalmába”

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM

Szécsi József: A zsidóság ábrázolásának a szempontjai a keresztény hitoktatásban

EGYHÁZ ÉS KULTÚRA

Werner Trutwin: Egy „különc” keresztény Emlékezés Sören Kierkegaard-ra

FÓRUM:  Az egyházi iskolák finanszírozása

IN MEMORIAM

Mécs Imre: Forintos György ravatalánál

RECENZIÓK

Köpeczi Bócz Edit: Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége

Mark Mazower: A Balkán

Dag Tessore: A háború misztikája

Johann Baptist Metz: Az új politikai teológia alapkérdései

Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv

Nacsinák Gergely András – Soós Sándor: Áthosz, a Szent Hegy, az Istenszülő kertje

George A. F. Knight: VAGYOK – ez a nevem. A Biblia Istene és az emberi vallások

OLVASÓI LEVELEK