Repertórium 1986-2010

A szerkesztés szempontjai

Impresszum
A folyóirat szerkesztésének és kiadásának története.
A számok tematikája
A borítóról.
Az Egyházfórum teljes anyaga
Ez a folyóirat. Benne minden cím, a legkisebb hirdetés is.
Az Egyházfórum anyaga
A Hírek, hirdetések és az Olvasói levelek, hozzászólások nélkül.
A folyóirat: a szerkesztőség alkotásaként.

Mutatók:

Szerzőink és közleményeik
A szerző neve csak egyszer kiírva. Többszerzős műveknél: a második, harmadik stb. szerző a maga helyén vastag betűvel kiemelve. Az interjúk jelzése: /Interjú/, a cím után. A több részben megjelent művek összevontan szerepelnek.
Külön táblázatban az Üzenet a múltból és a Szerzői évvel megjelent dokumentumok szerzői.
Természetesen szerepelnek a Tárgymutatókban.

Név nélkül megjelent közlemények
Benne vannak a Tárgymutatókban.

Tárgyszavak
A 25 évfolyam feldolgozása során felhasznált tárgyszavak jegyzéke.

Rövid tárgymutató
Csak a megjelenés helyét tartalmazza. A szélesebb körű fogalmak, az összefoglaló jellegű tárgyszavak jelzése: 14 pontos betűvel. (Etika, filozófia, meditáció, szépirodalom, teológia.)

Tárgymutató
A szélesebb körű fogalmak, az összefoglaló jellegű tárgyszavak jelzése: 14 pontos betűvel. (Etika, filozófia, meditáció, szépirodalom, teológia.)

Kiemelések:

Dokumentumok
Benne a Tárgymutatókban. A névvel megjelentek a Szerzők közt is, külön táblázatban.

Interjúk és előadás-beszámolók
Szöveges és táblázatos formában is. (Ez talán jobban kiemeli az interjút adó nevét.)

Benne vannak a Szerzők vagy a Név nélküliek (A Kathpress interjú Szennay András főapáttal a Dokumentumok) közt és a Tárgymutatókban. (A Nyíri Tamás interjú az Üzenet a múltból táblázatban is.)

Recenziók
Több szerzős művek csak az első szerző szerint kereshetők. A Perspektívák anyaga a többi közé sorolva található.

Csak a Perspektívák, Folyóiratszemlék, és a Szemlék, Szemlézgetők készítőinek neve van a Szerzők közt feltüntetve. A többiek a feldolgozott művek utáni külön táblázatban.

Hírek
Csak a Folyamatok, a Hírek a nagyvilágból (2007/2-től) és a Christian Solidarity International szerepel a Szerzők vagy Név nélküliek közt és a Tárgymutatókban.

Olvasói hozzászólások, levelek
Egyik mutatóban sincsenek 

* * *

Az esetleg megtévesztő címek miatt szükségesnek tartott kiegészítések, annotációk jelzése: /dőlt betűvel./
A terjedelem mindenütt feltüntetve.
A képek, illusztrációk nincsenek feldolgozva. Kivétel: A vádló (1992/2. 128.), de ez is csak Az Egyházfórum a teljes anyagában van feltüntetve.