Ajánlás 2016/4

Megjelent az Egyházfórum 2016/4. számában

2016. évi negyedik számunk Súlypontját – a harmadikhoz hasonlóan – „A jelek ideje” című jubileumi konferenciánk előadásainak szövege képezi. Hans-H. Hücking a II. Vatikánum és a felszabadításteológia eszméjét megalkotó medellíni konferencia között hidat képező, ún. Katakomba-paktum jelentőségét és hatásait elemzi, „a szegények szegény egyháza” fogalmának tükrében. A birituális pap, Klaus Metsch pályafutása, hányattatásainak sora szívszorító, hamisítatlan kelet-európai történet. Katja Strobel egy nálunk eleddig vajmi kevés nyilvánosságot kapott irányzat, a feminista felszabadításteológia gyakorlatát mutatja be. Török Csaba a különféle egyházvezetési modellekről nyújt logikus és elegáns összegzést. Fórum rovatunkban Végh Endre Scharle Péternek – előző számunkban közölt előadása tartalmát is felidézve – egy korábbi, a „keresztény jelenlét a politikai játszmákban” kérdéskörével foglalkozó tanulmányával kapcsolatban fejti ki nézeteit a keresztény értelmiség felelősségéről. Szabó Ferenc SJ a Teológia rovatban izgalmas helyzetértékelést ad Ferenc pápa tevékenységéről, különös hangsúlyt helyezve a reformtörekvéseit ellenzők nézeteinek ismertetésére. A Visszapillantóban a mögöttünk hagyott esztendőre mint Rákóczi-emlékévre tekinthetünk. Korbuly Dezső a nagyságos fejedelem vallásosságáról rajzol elénk finom lelki portrét.

Új rovattal gazdagodik az Egyházfórum. Riesz Mária pszichológusnak, a Pünkösdi Teológiai Főiskola pasztorálpszichológiai képzése vezetőjének szavait idézem:

Szeretettel köszöntök minden Olvasót azon alkalomból, hogy elindul Pasztorál­pszichológia rovatunk. Az érdeklődő továbbra is megtalálhatja ezeken a lapokon majd az eddig megszokott, gyakorlati fókuszú cikkeket különböző műhelymunkákról, kibővül azonban az olvasnivalók tárháza elméleti jellegű publikációkkal, amelyek a különféle pasztorálpszichológiai témákat és a pasztorálpszichológiai alapú lelkigondozás kérdéseit is tárgyalják anélkül, hogy beszűkítenék a tartalmat a túlságosan specifikus elméleti alapokra. Mindazonáltal nem mondunk le a megjelenendő cikkekkel szemben támasztott tudományos igényről. Rovatunk színes és változatos olvasmányokat kínál majd: terveink szerint egyfajta pasztorálteológiai kaleidoszkópnak szánjuk. A görög kaleidoszkóp szó eredetileg azt jelenti: ’szép formát látni’, átvitt értelemben pedig: ’színesen kavargó változások gyors egymásutánját’. Ha beletekintünk a kaleidoszkóp csövébe, azt látjuk, hogy a benne lévő kis színes képek megsokszorozódnak, és a szemünk elé táruló kép mindig szemet gyönyörködtetőn változik. Reméljük, hogy az itt közreadott tartalmak az olvasók révén majdan színesen megsokszorozódhatnak, amikor egyéni szolgálati területükön saját és az általuk segítettek igényei szerint alakítva hasznosítják őket.

Jó böngészést, gazdagító olvasást kívánva, kérem minden kedves Olvasónkat, Barátunkat, segítse lapunk fennmaradását új előfizetéssel, illetve előfizetése 2017-re szóló megújításával!

PONGRÁCZ MÁRIA