A „Bátorság az egyházért” 2018-as kitüntetettje

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma a Fidentia pro ecclesia-emlékérmet 2018-ban
Beer Miklós váci megyéspüspöknek
ítélte a katolikus egyház zsinati szellemű megújítása érdekében végzett elkötelezett munkájáért.

Manapság hazánkban nem kevés szellemi-lelki erő és bátorság kell ahhoz, hogy egy egyházi vezető a semper reformanda elvet belső meggyőződésévé téve vallja és gyakorolja egyházunk zsinati szellemű, Ferenc pápa által követett megújítását. Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például a szegények melletti elköteleződés, egy-egy ínséget szenvedő család vagy éppen menekült befogadása. A párbeszéd embere: Xavéri Szent Ferenc szellemében mindenkit elfogad útitársnak, aki szerepet vállal bármiféle békéltetésben. A „nehogy a mi legszentebb istenkeresésünket ideológiává lehessen változtatni” elv szerint politizál, amikor vallja: a szociális érzékenység, az empátia, a szolidaritás keresztény alapértékek. Habitusát jellemzi e megnyilatkozása: „Amikor szót emelek az elesettekért, a cigányokért, a menekültekért, a kiszolgáltatottakért, nem pártpolitikát folytatok, nem a kormányzati kampányokat bírálom, hanem Jézus és az evangélium tanításait követem. Sokszor egyedül érzem magam.”

Beer Miklós püspök a Názáreti nyitottságát, megközelíthetőségét állítja elénk példaként, szóban és tettben egyaránt hitelesen. Igyekezete szívós és módszeres, mindig szívből jövő: munkáját az evangélium derűjével végzi.

Az emlékplakett ünnepélyes átadására 2018. október 26-án, pénteken 17:00 órakor kerül sor a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. (1086 Budapest, Dankó u. 9–11., MET-díszterem, a kapubejáró után balra az első lépcsőház)

A díjazott tevékenységét Kamarás István OJD méltatja. A díjátadást kerekasztal-beszélgetés követi az egyházak társadalmi felelősségéről Beer Miklós püspök, Gégény István, a SZEMlélek főszerkesztője és Scharle Péter, az Egyházfórum szerkesztője részvételével.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Budapest, 2018. október 10.

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma