A „Bátorság az egyházért” 2015-ös kitüntetettjei

Az Egyházfórum Alapítvány Kuratóriuma a „Fidentia pro ecclesia” emlékérmét 2015-ben

dr. Pásztor János teológiai tanárnak és református lelkésznek posztumusz,

dr. Török István volt egyházmegyei gondnoknak és

Villányi Péter református lelkésznek ítélte oda.

Dr. Pásztor János a Károli Gáspár református Egyetem Hittudományi Karának dékánjaként a 1996-os tanévzáró ünnepégen hívta fel a figyelmet a református egyházban eluralkodó káros jelenségekre, majd ugyanazon év őszén megjelentette a „Testvéri Szó” című kiadványt, amelyben a szerzők felszólították az egyháztagokat a helyzet átgondolására és a hibák kijavítására.

Dr. Török István és Villányi Péter az említett nyilatkozat megjelenését követő egyházkormányzati intézkedésekre és az időközben folyó választási eljárások visszásságaira reagálva jelentették meg 1996 novemberében a „Testévi Szó II.” című kiadványt, amelyben a Dunamelléki Lelkipásztorok és Presbiterek Közössége az egyházi választások törvényes lefolytatását és tanácskozási fórum létrehozását követelte.

Az illetékes református egyházi bíróságok mindhármuk ellen fegyelmi eljárást indítottak, és feddésben részesítették őket. Röviddel később az új bíróságok megszüntették az eljárásokat, illetve hatályon kívül helyezték az ítéleteket.

Dr. Pásztor János, dr. Török István és Villányi Péter az alábbi bibliai ige szellemében jártak el: „Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod Uram… beszélek hűségedről és szabadításodról” (Zsolt 40,10-11).

Egyházukért végzett áldozatos tevékenységüket a magunk részéről a „Fidentia pro ecclesia” emlékérem odaítélésével ismerjük el.

Az emlékplakettek ünnepélyes átadásra 2015. október 17-én, szombaton 10:30 órakor kerül sor a Wesley János Lelkészképző Főiskolán (1086 Budapest, Dankó u. 9-11.).

A díjazottak tevékenységét dr. Szathmáry Béla egyetemi tanár mutatja be, majd dr. Márkus Mihály püspök tart kortörténeti jellegű előadást.

Minden érdeklődőt szeretettel vár:

Budapest, 2015. augusztus 24.
Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma