Uwe Wolff: Hol volt Jézus Nagypéntek és Húsvétvasárnap között?. Jézus élete korunk számára elbeszélve

Megjelent az Egyházfórum 2005/3. számában

Az a názáreti Jézus, aki Messiásként lépett fel, Isten országának erkölcsiségét hirdette, megalapította a mennyek országát a földön, és meghalt, hogy megszentelje művét sosem létezett.” (Albert Schweitzer)

Isten gondolt öröktől fogva téged, / Elméjében léted mint szikla áll. / Mi ehhez képest habfodornyi élted, / S mit változtat rajtad a halál.” (Weöres Sándor)

Mit tükröz ez a két idézet? Az első, hogy Jézus életrajzát úgy megírni, mint egy közöttünk járó nagy emberét, egyszerűen reménytelen vállalkozás. Az evangéliumoknak programja, felszólító jellege van, nemcsak olvasni, cselekedni is kell általuk. Az üdvtörténet arra int, hogy hagyjátok el a régi embert, mert ha nem cselekszetek úgy, mint az Üdvözítő nem mentek be a mennyek országába. A második vers a teremtés titkába akar beavatni. Aki ezt az intést komolyan veszi, bizakodóvá válik, és nagyon kevés az, amitől félni tud. Úgy hívnám ezt, hogy a hívő élet bátorsága, félelem-nélkülisége.

Igen ám, de az Üdvözítő a meghatározható térben és időben jelent meg közöttünk. Ezért nagyon szükséges az Ő korában való eligazodás, a szokások és cselekedetek megértése. Minden életút egyszeri és megismételhetetlen. Ez a mi Urunkra is vonatkozik. Ezért fontos cselekedeteinek és szavainak mai szemmel való vizsgálata és megfigyelése. El lehet mondani Jézus életét úgy is, hogy szinte ismételjük az Evangéliumok szövegét vagy megmagyarázzuk a számunkra nehezen érthető részeket. Hiszen kétezer évvel ezelőtt még a mindennapi élet is egészen más volt. A Jézus Krisztus szupersztár című musicalban hangzik el: „Nem tudom mit tartsak róla. / Miért vonz annyira? / Hisz csak egy férfi, / Nekem volt már dolgom / Egynéhány férfival, / Egészen eltérő módokon, / Annyira kedvelem, / Annyira szeretem.” Igaz ugyan, hogy ezt Mária Magdolna énekli, de tanulságként hat az igazi istenszeretetre.

Értelmezés és cselekvés. Ez a célja az Üdvözítő életével való foglalkozásnak, mert így a szeretet célja beteljesedett, útja az ember útja volt, de azt ígérte, hogy vissza fog térni.

Kálvin Kiadó, Budapest, 2004.

Radnóti Róbert