Új kurátorok és szerkesztők az Egyházfórumnál

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma és az Egyházfórum folyóirat szerkesztőbizottsága az év elején tiltakozott az ellen, hogy az Országgyűlés az elmúlt év végén lényegi változtatás nélkül ismét elfogadta a vitatott egyházügyi törvényt, egyben szolidaritásáról biztosította a jogtalan hátrányt szenvedő vallási közösségeket. A szolidaritás jeleként kilátásba helyezték, hogy a kuratóriumban és a szerkesztőbizottságban a jövőben helyet kapnak a kisebb, elismert és el nem ismert keresztény egyházak tagjai is. (http://os.mti.hu/hirek/72875/egyhazforum-az_egyhazak_foruma). A közelmúltban megszülettek a személyi döntések.

Az alapítók a kuratóriumba két, a szerkesztőbizottságba három új tagot kértek fel. A felkért személyek között van államilag elismert egyház és államilag el nem ismert egyház tagja.

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma Dr. Erdélyi László presbiterrel (Hetednapi Adventista Egyház) és Szabó Ildikó lelkésznővel (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) bővült. A távozó titkár helyét Györkös Gábor vette át. Továbbra is a kuratórium tagja maradt Dr. Béky Gellért SJ, Fodor Gábor alelnök, Dr. Kamarás István, Dr. Varga Péter Pius elnök és Dr. Wildmann János.

A szerkesztőbizottság új tagjai Balogh Gábor (Keresztény Advent Közösség), Dr. Ferencz Árpád (Magyarországi Református Egyház) és Dr. Szent-Iványi Ilona (Unitárius Egyház) lettek. Továbbra is a szerkesztőbizottság tagja maradt Dr. Deák Dániel, Dr. Jakab Attila, Dr. Orosz Gábor Viktor, P. Gábor Mózes, Dr. Szécsi József és Dr. Wildmann János főszerkesztő.

A kurátorok és a szerkesztők nem egyházuk hivatalos képviselőiként, hanem személyes elkötelezettségből vesznek részt a testületek munkájában.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az új és régi tagok a felkérést elfogadták. Az Egyházfórum keresztény közéleti-kulturális folyóiratként nem teológiai, dogmatikai vitákat folytat, hanem fórumot teremt, ahol keresztény létről, egyházainkról és társadalmunk különböző kérdéseiről cserélünk eszmét. Meggyőződésünk, hogy ez valamennyiünket gazdagít, segíti a kölcsönös megértést, növeli az egymás iránti bizalmat, és közös, felelős gondolkodásra serkent. Bízunk benne, hogy alapítványunk és szerkesztőségünk a most kibővített testületek révén még inkább érzékenyebbek és nyitottabbak lesznek a más csoportokkal és közösségekkel való párbeszédre.

 

Budapest, 2012. szeptember 6.

Egyházfórum Alapítvány