Új főszerkesztő az Egyházfórum élén.

Többszöri nekifutásra végül sikerrel zárult az Egyházfórum főszerkesztői pályázata. Wildmann Jánostól Pongrácz Mária veszi át a lapszerkesztés feladatait.

A 28 éves múltra visszatekintő kiadó alapítója és főszerkesztője már évekkel ezelőtt jelezte, hogy szeretné megújítani a lapot és átadni annak vezetését. Az Egyházfórum három éve valóban új arculattal jelenik meg, de az utód megtalálása nehézségekbe ütközött. Ennek elsődleges oka abban keresendő, hogy a kiadó sem a szerzőknek, sem a szerkesztőknek nem fizet honoráriumot, sőt fizetett alkalmazottja sincsen, mivel egyházi és állami kulturális támogatásban nem részesül. A reform- és ökumenikus szellemiségű Egyházfórum ezért csak nagy nehézségek árán tudja fönntartani magát. Wildmann János a jövőben is a szerkesztőbizottság tagja marad, de kiemelt figyelmet kíván fordítani a kiadó anyagi háttérének biztosítására. Pongrácz Mária alapos szerkesztői tapasztalattal rendelkezik, hiszen alapítója és 1993-1999 között főszerkesztője volt a jezsuita Európai Katolikus Információs Központ (OCIPE) Magyar Szervezete által kiadott Európai Szemmel elnevezésű integrációs közéleti folyóiratnak. Ezen kívül számos könyvet fordított, lektorált és szerkesztett, valamint több film szinkronizálását végezte. Az Egyházfórum főszerkesztőjévé történt kinevezését a kuratórium egyhangúlag támogatta.

Budapest, 2014. május 7.

Egyházfórum Alapítvány