Ternyák Csaba egri érsek közleménye

Megjelent az Egyházfórum 2010/2. számában

Az Egyházfórum 2007/2. számában egy levél részletét közöltük, amelyet egy évvel korábban Wildmann János, folyóiratunk főszerkesztője küldött dr. Ternyák Csaba címzetes érseknek, a Papi Kongregáció titkárának. Szerkesztőségünk akkor azért döntött a részletek közlése mellett, mert Ternyák érsek nem kezdeményezett eljárást a pécsi püspökséggel szemben felmerült gyanús ügyekben, és tájékoztatta az egyházmegye vezetőségét az irat tartalmáról és a levélíró kilétéről. A HVG 2010. március 27. száma (29-30. old.) az Egyházfórumra hivatkozva újra említést tett az ügyről. Feltehetően ez indította Ternyák Csaba érseket, akit XVI. Benedek pápa időközben egri püspökké nevezett ki, hogy többek között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) honlapján egy közleményt jelentessen meg. A nyilatkozatra az Egyházfórum főszerkesztője válaszolt, kérve a MKPK titkárságát, hogy honlapján ezt is tegye közzé, de tudomásunk szerint ez nem történt meg. Az összefüggések jobb megértése végett előbb Ternyák érsek közleményét, majd Wildmann János válaszát közöljük. (A szerk.)

Tekintettel egyes tömegtájékoztatási eszközökben az utóbbi időben megjelent közleményekre, az MKPK Titkársága közreadja dr. Ternyák Csaba egri érsek úr e témában írt nyilatkozatát.  
Különböző sajtóorgánumokban ismételten bűnpártolással vádoltak meg amiatt, hogy Wildmann János, az Egyházfórum c. folyóirat főszerkesztője szerint nem rendeltem el vizsgálatot egy hozzám még 2006-ban intézett e-mail üzenet ügyében. Az üzenetből azt a részletet emelem ki, amely az interneten is olvasható: „Kedves Csaba! … egy kényes és bizalmas ügyben kereslek. Bizonyára hozzád is eljutott a pécsi egyházmegye vezetésének kétes híre (Már a korábbi nuncius, Karl Josef Rauber is tárgyalt ezek némelyikéről néhány érintettel, magam is ott voltam.) Két-három hónapja felkerestem Mayer Mihályt és elmondtam neki, hogy időzített bombán ül. Eleinte lesöpörte utalásaimat az asztalról, de néhány konkrét eset említése után – úgy tűnt – megdöbbent.”
Az e-mailben foglaltakat, azok jóhiszeműségét és segítő szándékát nem kívánom minősíteni, de ezúton kijelentem, hogy az ilyen stílusú üzenetekre, ahogy a múltban nem válaszoltam, úgy a jövőben sem fogok. Szilárd meggyőződésem ugyanis, hogy a kimondott és leírt szó hitelének és értékének gyengülését az ilyen jellegű, vádaskodó, bizonyítékokat be nem mutató, pletykálkodó, először bizalmaskodóan fülbesúgó, majd a médiát a nyomásgyakorlás és hitelrontás eszközévé alacsonyító, de közben vizsgálatokat követelő írások terjedése és azoknak mint az ügyek elintézési módjának elfogadása is okozzák. A fentiek miatt kérek minden, a főszerkesztő úrhoz hasonló érzületű üzenetküldőt, hogy az esetleg papságunkat is érintő, törvénysértést vagy bűncselekményt megfogalmazó vádakkal legyen szíves közvetlenül a nyomozó hatóságokhoz fordulni.

Eger, 2010. március 27.

DR. TERNYÁK CSABA
EGRI ÉRSEK