Egyházfórum 2024/1 (XXXIX. évfolyam)

AJÁNLÁS
Laborczi Dóra

SÚLYPONT
Laborczi Dóra
Párhuzamos Sztehlo-narratívák az ötvenedik évfordulón

Wintermantel Balázs
Éliás József és a Jó Pásztor Bizottság embermentő tevékenysége

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Lélekmentők

Csizmadia Zoltán
Apor Vilmos, a vértanú püspök
Márton Áron, a szószólóSalkaházi Sára és a cipők a Duna-parton
Slachta Margit, az úttörő

Csepregi András
Járosi Andor, a kolozsvári Wallenberg

Gombocz Eszter
Remete (Eizig) László, a radikális

Laborczi Dóra
Friedrich Born, az otthonszervező
Kádár Imre és családja – mentettekből mentők
Stiasny Éva, a Bogár utcai gyermekotthon angyala
Tolnainé Kassai Margit és a gondozónők a mentőakció mögött

TEOLÓGIA
Michael McGarry

Egy keresztény hívő a Jad Vasem emlékhelyen
RECENZIÓ

NEKROLÓG