Egyházfórum 2018/3 (XXXIII. évfolyam)

egyhazforum 2018 03w

ELŐSZÓ
Pongrácz Mária
Ajánlás

SÚLYPONT
Deák Dániel
A véleményeltéréshez való jog a katolikus Egyházban

Urbán József SP
„Uram, hogy lássak!” Gondolatok a véleményeltérésről Deák Dániel dolgozata nyomán

Mártonffy Marcell
Tévedhetetlen öntudat és lelkiismereti szabadság
Széljegyzetek Deák Dániel A véleményeltéréshez való jog a katolikus Egyházban című tanulmányához

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM

Wildmann János
Kereszténységgel az illiberális demokráciába?

Kamarás István
Kifuthat-e egyház-hajónk?