Tárgymutató

 

1956

 

 

 

 

Végvári Vazul: Emlékezés 1956 őszére.

2006/5. 3-4.

 

 

Végvári Vazul: Visszapillantó tükrömből.

2006/5. 4-5.

 

 

Végvári Vazul: Esztergomi ferencesek az 1956-os szabadságharcban. 2006/5. 5-6.

 

 

Végvári Vazul: Tavasz az őszben. 2006/5. 7-9.

 

 

Végvári Vazul: Budavári krónika. 2006/5. 10-12.

Amerika

 

 

 

 

Roux, Francisco José de: Amerika varázslatos folyama. 1992/2. 117-127.

 

 

Jakab Attila: Vallás és politika. A magyar helyzet amerikai tükörben. 2007/4. 3-7.

 

indiánok

Kräutler, Erwin: Látomások az egyházról. /Indián arculatú egyház./ 1989/1. 26-33.

 

 

Dussel, Enrique: Amerika felfedezése vagy megszállása? (Történeti-teológiai tanulmány.) 1992/2. 94-104.

 

 

500 éves indián ellenállás. /Részletek a Quitói Nyilatkozatból. 1990./ 1992/2. 105-107.

Béke

 

 

 

 

Hücking, Hans H: A változás jelei. (A katolikus egyház az NDK-ban és a béke kérdése.)

1986/1. 74-87.

 

 

Jung Antal: A háború és a kereszténység. (Dr. E. Drewermann: „A háború és a kereszténység” című könyve alapján) 1988/1-2. 170-173.

 

 

Weizsäcker, Carl Friedrich von: Az idő sürget./Egyházi világkonferencia a békéről, igazságosságról és a teremtett világ megóvásáról./ (Bevezető) 1989/2. 5-14.

 

 

Úton a keresztények világtalálkozója felé. – A baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete.

/Béke és Igazság, Bázel, 1989. május 15-21./- Igazságosság, béke és a teremtett világ megóvása. Dokumentumtervezet. (Szöul 1990. március 5-13.) /Világtalálkozó/ 1989/2. 15-31.

 

 

Haas, Johannes: A misztikából politika sarjad.

/Szerzetesek a békéért/ 1989/2. 57-65.

 

 

Dahl, Jutta: Hogyan bátorítsunk ellenszegülésre és civilbátorságra? /A fegyverkezés ellen/ 1990/1. 68-73.

 

 

Grazi töredékek. /Második Ökumenikus Európai Találkozó./ Interjúk, cikkek, dokumentumok. /Ford./ Bocs fordítószolgálat. 1997/3. 4-12.

 

 

Duchrow, Ulrich: Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé (Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése. 1997/3. 13-35.

 

 

Aszalós János: Mi van a grazi csomagban? /A Második Ökumenikus Európai Találkozó./ 1997/3. 42-54.

 

 

Wildmann János: A tigris és a vadász. /A balkáni háború/ 1999/2-3. 3-5.

 

 

Wildmann János: Ferences békemisszió Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában.

2000/6. 15-16.

 

 

Küng, Hans: A világbéke víziója. Kötelezőnek tekint-e magára nézve az emberiség egy közös világethoszt? 2001/1. 7-8.

 

 

Faivre, Alexandre – Dibout, Cécile: Az ókereszténység és a hadsereg. 2003/4. 3-5.

 

 

Boda László: A háború a katolikus erkölcs mérlegén. 2003/4. 10-12.

 

 

Balázs Zoltán: Háború és erkölcsi igazolás. 2003/4. 13-15.

 

 

/Az Európai Közösség Püspökkari Bizottsága (COMECE)/: „Boldogok a békességteremtők. Nyilatkozat az iraki krízisről. 2003/4. 16.

 

erőszakmentes-ség

A MKPK Nyilatkozata a katonai szolgálatról. – Az erőszakmentességet képviselő magyarországi kisközösségek hitvallása. Dokumentáció. 1986/2. 120-126.

 

 

Szolgálatukat teljesítő katona-kispapok levele püspöküknek – a vallásszabadságról és a civil-szolgálatról. Dokumentáció. 1987/1. 124-126

 

 

Blank, Josef: Erőszakmentesség – háború – katonai szolgálat. 1988/1-2. 130-159.

 

 

Külföldi püspökkari konferenciák nyilatkozataiból. (Svájc, Dél-Afrika, NDK) /Az erőszakmentességről és a katonai szolgálatmegtagadásról./ 1988/1-2. 160-163.

 

 

ENSZ Emberi Jogok Bizottsága, 1987/46. A katonai szolgálat lelkiismereti okból való megtagadása. 1988/1-2. 166-169.

 

 

Kiszely Károly: A katolikus katonai szolgálatmegtagadók Magyarországon. Kronológia. 1988/1-2. 174-181.

 

 

Merza József: Demonstráció az alternatív szolgálatért. 1988/1-2. 182-189.

 

 

Kiszely Károly: Vita a magyar katolikus egyházban. /Az erőszakmentességről/

1988/1-2. 190-198.

 

 

Magyarországon 1989 februárjában megalakult a Katonai Szolgálatot Megtagadók Köre.

1989/1. 96.

 

 

Simonyi Gyula: Ha egyházi, akkor szamizdat? 1993/1. 27-34.

 

 

Hadházi Antal: A Magyar ACAT – Hittel az Erőszak Minden Formája Ellen Nemzetközi konferenciája. (Nyíregyháza, 2002. 10. 12-13.) 2003/3. 33

 

kiengesztelődés

 

 

 

Grazi töredékek. /Második Ökumenikus Európai Találkozó./ Interjúk, cikkek, dokumentumok. /Ford./ Bocs fordítószolgálat. 1997/3. 4-12.

 

 

Duchrow, Ulrich: Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé (Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése. 1997/3. 13-35.

 

 

Aszalós János: Mi van a grazi csomagban? /A Második Ökumenikus Európai Találkozó./ 1997/3. 42-54.

 

 

Wildmann János: A tigris és a vadász. /A balkáni háború/ 1999/2-3. 3-5.

 

 

Rédly Elemér: Lelkiismeret-vizsgálás 60 év után. 2004/3-4. 17-21.

Biblia

 

 

 

 

Nyitottan a Bibliáról. Beszélgetés Benyik Györggyel. 1995/3. 75-79.

 

 

Nagy István: Vedd föl, olvasd… /Szentírás kiadások/ 1997/4. 31-35.

 

 

Mihályi Gilbert: A Biblia üdvösségtörténet. A Szentháromság egy Isten szeretetközössége az emberekkel. 2003/5. 3-6.

 

 

Szabó Julianna: A Szentírás értelmezése.

2003/5. 7-9.

 

 

Szűcs Ferenc: A Biblia jelentősége a protestáns tradícióban. 2003/5. 10-13.

 

 

Benyik György: A Biblia üzenete. 2003/5. 14-15.

 

 

Gromon András: Válasz egy kritikára. /Jakab Attila: Gromon András: Út a forráshoz… Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában./

2004/1. 24-26.

 

 

Karlócai Miklós: Levél egy kritikára. /Jakab Attila: Gromon András: Út a forráshoz… Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában / 2004/1. 27.

 

 

Bissoli, Cesare: Az Ószövetség a közösség életében. 2004/2. 16-21.

 

 

Mihályi Gilbert: A Szentírás értelmezése és magyarázata. 2005/1. 13-16.

 

 

Gyürki László: Biblia és történelem. 2006/2.

7-12.

 

 

Papp Ferenc: Jahve vagy Jehova? A tetragrammaton értelmezési lehetőségei katolikus és jehovista szempontból. 2010/4-5. 4-10.

 

 

Benyik György: A katolikus bibliatudomány nagy egyéniségei. Beszélgetés dr. Joachim Gnilkával. 2010/4-5. 18-24.

 

 

Benyik György: A 22. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. 2010/4-5. 25.

 

apokrifek

Pesthy Mónika: Jézus születése és gyermekkora az apokrifek szerint. 2003/6. 5-7.

 

Szentföld

Gyürki László: Az ötödik evangélium.

2003/6. 25-28.

Bulányi-ügy

 

 

 

 

Zulehner, Paul M. – Wildmann János: A Bulányi ügy: Ortodoxia vagy egyházpolitika? 1986/2. 107-119.

 

 

A MKPK Nyilatkozata a katonai szolgálatról. – Az erőszakmentességet képviselő magyarországi kisközösségek hitvallása. Dokumentáció.

1986/2. 120-126.

 

 

Máté-Tóth András: A mór elmehet. (Széljegyzetek Bulányi György felmentéséhez.)

1997/3. 71-75.

 

 

Máté-Tóth András: Bulányi provokatív öröksége. 2010/4-5. 26-30.

Család, házasság

 

 

 

 

Békési Eszter: „Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat?” 1996/4. 50-54.

 

 

Cseh-Szombathy László: A család. 1998/3. 4-17.

 

 

Jövőnk a család. (NOE Gödöllő) /Interjú Kopp Máriával./ 1998/3. 18-20.

 

 

Tóth Olga: Család a mai magyar társadalomban. 1998/3. 21-30.

 

 

Családi értékpreferencia vizsgálat 1997. /Gallup/ 1998/3. 31-36.

 

 

Kovács-Krassói Norbert: Gólya hozta…/Családtervezés/ 1998/3. 44-49.

 

 

Egyre többet tenni a családért./Interjú Bíró László püspökkel./ 1998/3. 61-69.

 

 

Campell-Wessig, Isabella: Tüntetés a vasárnapi munka ellen. – „Fontos a család.” 2000/2. 20-21.

 

 

Lábady Tamás: Házasság a harmadik évezred küszöbén. 2000/6. 24-26.

 

 

Makai Szilvia és Balogh Gábor: Vélekedés párkapcsolatról, házasságról, erkölcsről.

2001/3. 21-22.

 

 

Csonka Judit: Szerelem, házasság, szexualitás, erkölcs – a lélekgyógyász szemével.

2001/4. 20-21.

 

 

Meszéna Tamás: Beszédes cáfolat. /Makai Szilvia és Balogh Sándor cikkére./ 2001/4. 21-22.

 

 

Pongrácz Tiborné: Együttélés házasságban vagy házasság nélkül. 2001/5. 23-24.

 

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete.

2002/3. 13-14.

 

 

Kőszegi Tamásné: El tudjuk-e engedni gyermekeinket? 2002/5. 13-14.

 

 

Nemes Márta, Cs. F: A családpedagógia szerepe és módszerei. 2002/5. 14-16.

 

 

Szvacsekné Jahn Margit: A család, mely fogyatékos gyermeket nevel. 2002/5. 16.

 

 

Spéder Zsolt: Párkapcsolatok, gyermekvállalás az ezredfordulón. 2002/5. 17.

 

 

Bács Béla János: Monológok kettesben. ./Idősek./ 2002/5. 34.

 

 

Vigh Szabolcs: Családtervezés és egyházi normák. 2009/3. 21-22.

 

válás

In vestibulo. /Az elváltak és újraházasodottak visszafogadása./ 1991/3. 5.

 

 

Zulehner, Paul M: Válás – után. 1991/3. 31-41.

 

 

Áldozási tilalom. /Római Hittani Kongregáció rendelkezése az újra házasodott elvált hívekkel kapcsolatban. Kivonatos fordítás./

1994/4. 61-63.

Diakonátus

 

 

 

 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az állandó diakonátusról. Budapest – 1991.

1992/3. 134-144.

 

 

Molnár Ferenc: Állandó diakónusok képzése Magyarországon. 1993/2. 49-55.

 

 

Molnár Ferenc: Diakónia – diakónus nélkül, diakónus – diakónia nélkül? /Esztergom -Budapesti Főegyházmegye zsinata/

1995/4. 58-62.

 

 

Békési Eszter: Kényszerű elöljáró. /Őszintén a diakonátusról a mai magyar egyházban?/

1999/1. 6-7.

 

 

Békési Eszter: „Azt mondhatja az ember, Isten vele…” Interjú Gyulai Endre Szeged-Csanádi megyéspüspökkel. /Az állandó diakonátusról./ 1999/1. 8-9.

 

 

Molnár Ferenc: A diakonátus helyzete ma Magyarországon. 1999/1. 10-31.

 

 

Rebeche, Gilles: A diakónia és a diakonátus egy franciaországi egyházmegyében. 1999/1. 32-35.

 

 

Lemettre, Bernard: Szabadulás a rabszolgaságból. /Diakónus a prostitúció ellen/ 1999/1. 36-37.

 

 

Jagicza József – Puskás Lajos: Diakónusi tevékenység egy vidéki egyházközségben. 1999/1. 38-39.

 

 

Pap József: „A diakónusi szentelés szertartásában elhangzó igenjét komolyan veszi.” 1999/1. 40-41.

 

 

Gorove László: Egy diakónus gondolatai… (magáról és helyzetéről) 1999/1. 42-44.

Egyház (római katolikus)

 

 

 

 

Lohfink, Norbert: Isten népe. (Ószövetségi megfontolások a zsinati szócsaták egyik központi fogalmára vonatkozólag.) 1986/2. 6-25.

 

 

Mi egy bíboros? 1988/1-2. 189.

 

 

Kräutler, Erwin: Látomások az egyházról. /Indián arculatú egyház./ 1989/1. 26-33.

 

 

Szabadságjogok az egyházban. 1992/3. 105-111.

 

 

Kuminecz Géza: Az anyagi javak felügyelete az egyházban. 1994/4. 20-26.

 

 

Máté-Tóth András: Világkatekizmus. Beszélgetés Christoph Schönborn segédpüspökkel.

1994/4. 56-60.

 

 

Egyház-nép-szavazás. /Ausztriában, Németországban./ 1995/3. 4-7.

 

 

Morel Gyula: Egyház-nép-szavazás, egy szociológus szempontjai. 1996/1. 67-76.

 

 

Kedves Pápa testvér! /Az egyház-nép-szavazás kapcsán./ 1996/2-3. 93-96.

 

 

Bárdosy Éva: /hozzászólása az egyház-nép-szavazás vitához/ 1996/2-3. 101-103.

 

 

Koch, Kurt: Hatalom az egyházban. 1996/2-3. 116-122.

 

 

Gönner, Johannes: Vége az ideológiáknak? Egy ideológiamentes egyházkép kipróbált elemei. 1997/4. 4-22.

 

 

Nyíri Tamás: Az értelmiségi és az egyház. 1999/2-3. 76-89.

 

 

Ratzinger, Joseph: Az Egyház a világban – a kereszténység igazsága? 2000/6. 3-8.

 

 

Schönborn, Christoph: Egyház és jogalkotás Európában. 2001/3. 19-20.

 

 

Bibó István: Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna… 2001/4. 3-7.

 

 

Dévény István: Egyház – Múlt – Jövő.

2001/4. 18-19.

 

 

Balázs Zoltán: A pluralizmus. 2003/3. 21-27.

 

 

Hübel Szilvia: Az Egyházon kívül is van üdvösség? 2003/6. 19-22.

 

 

Élő egyház – halott egyház. 2004/3-4. 65.

 

 

Frigyes István: Értetek és sokakért – értetek és mindenkiért. 2010/2. 14-15.

 

 

Papp Ferenc: Irányváltó intézkedések a Vatikánban? 2010/6. 16-18.

 

megújulás

Zulehner, Paul M: A missziós közösség útján. 1986/1. 8-27.

 

 

Zulehner, Paul M: Az Istenről szóló hír.

1986/2. 26-62.

 

 

Müller, Alois: Felhívás az aggiornamento-ra. 1987/1. 6-24.

 

 

Krätzl, Helmut: Fundamentalizmus vagy liberalizmus. 1990/2. 89-105.

 

 

Szennay András: Papok és világiak testvéri közössége. 1990/4. 34-45.

 

 

Szeblák Tamás: Megegyezés és megújulás a katolikus egyházban. 1991/1. 47-51.

 

 

Becker Sándorné: Élőbb egyházat! 1992/4. 29-34.

 

 

Máté-Tóth András: Katolikus konfliktuskultúra. 1994/1. 30-44.

 

 

Mayer Mihály: A pluralizmus és tolerancia a teológia szemszögéből. 1994/1. 60-64.

 

 

Gründel, Johannes: Tekintély és engedelmesség a mai egyházban. 1994/2. 32-40.

 

 

Egyház-nép-szavazás. /Ausztriában, Németországban./ 1995/3. 4-7.

 

 

Magyar vélemények az egyház-nép-szavazásról. /Ausztriában, Németországban.//Bíró László, Szennay András, Seregély István, Gorove László, Szöllőssy Ágnes, Dévai Márton, Gromon András, Ifi Géza, Müller Márta, Simonyi Gyula, Teleki Béla, Turcsik György, Pálvölgyi Gyula./ 1995/4. 43-57.

 

 

Farkas László: Eljátszott lehetőségek. 1996/2-3. 41-56.

 

 

Mihályi Gilbert: Az egyház ott van, ahol a megkereszteltek élik a közösséget Istennel és egymással. 1996/2-3. 104-108.

 

 

Koch, Kurt: Hatalom az egyházban. 1996/2-3. 116-122.

 

 

Gönner, Johannes: Vége az ideológiáknak? Egy ideológiamentes egyházkép kipróbált elemei. 1997/4. 4-22.

 

 

Greeley, Andrew M: Laikusok és az egyházi reform. 1998/1-2. 79-81.

 

 

Stecher, Reinhold: Vatikán és a laikusok.

1998/1-2. 116-123.

 

 

Häring, Berhard: Ami Stecher püspök leveleiben egyedülálló. 1998/1-2. 124-127.

 

 

Stecher, Reinhold: Válaszom az osztrák püspököknek és másoknak első állásfoglalásommal kapcsolatos véleményükre. 1998/1-2. 128-137.

 

 

Kis György: Egyháztükör 1998. (Egy nyugalmazott katolikus pap nézetei a ma fennálló egyházi folyamatokról, hiányokról, gondokról, különösen a hazai egyházban.)

1998/1-2. 138-143.

 

 

Grenon, Jean-Pierre: Meghalt az Isten – Éljen az Isten. /Interjú Henri Bouladdal./

1999/(3-)4. 88-101.

 

 

Plate, Manfred: Az átmenet válságában. Hét tézis a keresztény hívők közösségének szükségszerű spirituális megújulásáról. 2000/1. 18-19.

 

 

Nyíri Tamás: Egyházak – A falakon innen és túl. 2000/3. 11-12.

 

 

A gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat résztvevőinek üzenete minden jóakaratú emberhez. 2000/4. 21.

 

 

Békés Enikő: Városmisszió – Párizs.

2005/1. 19-21.

 

 

Máté-Tóth András: A megújulás vége.

2006/4. 8-9.

 

 

Jokesch, Alfred: Kiárasztottam rátok lelkemet! Beszélgetés Henri Bouladdal. 2007/6. 3-9.

 

 

Wildmann János: Megújuló egyház?

2007/6. 10-13.

 

 

Sürgető aggodalommal. /Plébánosi Kezdeményezés Ausztriában./ Állásfoglalás. – Válasz Rómából. – Megjegyzések a „Plébánosi Kezdeményezés” iratához. – Visszatértek Rómából a Plébánosi Kezdeményezés képviselői. 2008/6. 25-30.

 

 

Laikusok Kezdeményezése. /Ausztriában./ Memorandum. 2009/2. 23-24.

 

 

Bárdos-Féltoronyi Miklós: A történelmi egyházak felelősségéről. 2009/2. 25-30.

 

 

Küng, Hans: Történelmi bizalomvesztés. Nyílt levél a világ püspökeihez. 2010/2. 4-7.

 

 

Bécsi kiáltvány az egyházi jog alapvető megújításáért./ Osztrák Katolikus Egyház: Egyházreform és emberi jogok. Ankét. 2009. nov. 20./ 2010/2. 8-10.

 

tradicionaliz-

mus

Wildmann János: Egy egyházszakadás margójára. /Lefèbvre-ügy/ 1988/1-2. 235-236.

 

 

A gyámkodás ellen – katolicitásunk nyitottságáért. Katolikus teológusprofesszorok és professzornők kölni nyilatkozata. 1989/1. 91-96.

 

 

A „Kölni Nyilatkozat” hullámverése. / A gyámkodás ellen… / 1989/2. 98-104.

 

 

Krätzl, Helmut: Fundamentalizmus vagy liberalizmus. 1990/2. 89-105.

 

 

Nem hallgat(hat)unk. Egyházi alkalmazottak „Luzerni Nyilatkozata” a római katolikus egyház helyzetéről. /A II. Vatikáni zsinat kiárusítása ellen./ 1991/2. 75-81.

 

 

Menozzi, Daniele: Antizsinat (1966-1984). 1991/4. 16-27.

 

 

Vétó az „Opus Dei” felértékelése ellen. /A Németajkú Pasztorálteológusok Konferenciája Tanácsának állásfoglalása/ 1992/1. 131-132.

 

 

Balázs Zoltán: Konzerválni szükséges – de mit? 1996/2-3. 4-22.

 

 

May, Georg: Mentegetőzések és vádaskodások. /Pápai bocsánatkérés, egyéni felelősség./ 1998/4. 33-38.

 

 

Reflexiók Georg May cikkére. /Pápai bocsánat-kérés, egyéni felelősség./ 1998/4. 39-48.

 

 

Jakab Attila: Több méltányosságot! Gondolatok a Sobrino-ügy kapcsán. 2007/2. 19-20.

 

 

Jokesch, Alfred: Kiárasztottam rátok lelkemet! Beszélgetés Henri Bouladdal. 2007/6. 3-9.

 

 

Wildmann János: Megújuló egyház?

2007/6. 10-13.

 

 

30 éve vonta meg az Egyház Hans Küng tanítási engedélyét. Sajtóközlemény. /Mi vagyunk az egyház. Nemzetközi Mozgalom./ 2010/2. 7.

Egyház (római katolikus) – Helyi egyházak

 

 

 

Ausztria

Mi lesz a bécsi egyházzal? /Paul M. Zulehner előadása/ 1988/1-2. 198.

 

 

Az osztrák püspöki kar szociális pásztorlevele. (Hivatalos összefoglalás.) /Gazdasági és társadalmi kérdések./1991/2. 48-58.

 

 

Egyház-nép-szavazás. /Ausztriában, Németországban./ 1995/3. 4-7

 

 

Interjú Helmut Krätzl bécsi segédpüspökkel./Lengyel hetilapból, az osztrák egyház helyzetéről./ 1996/2-3. 69-78.

 

 

Egyház-nép-szavazás – osztrák fejlemények. 1996/2-3. 91-92.

 

 

A mariazelli kiáltvány (1952). 2002/3. 24.

 

 

Friedrich, Otto: König bíboros – szemtanú és főszereplő. „…szárnyakat adott az életem során”. / A mariazelli kiáltvány. – Interjú./ 2002/3. 25-26.

 

Bosznia-Hercegovina

Šarčević, Ivan: „Alászállás a holtak birodalmába.” avagy a kontextuális teológia előfeltevéseiről Bosznia-Hercegovinában.

2005/4. 3-13.

 

Csehország,

Csehszlovákia

A katolikus egyház Csehszlovákiában. Tomasek, Frantisek: „Minden embernek ugyanazokat a jogokat!” – Seiterich, Thomas: 200.000 katolikus a velehradi zarándoklaton. – Plébános egy pusztuló plébánián. „Volt már sokkal rosszabb is.” – Egy keresztény nő az illegalitásból. „A mi egyházunk két fronton dolgozik.” – Hücking, Hans-H: Görög-katolikus Egyház Szlovákiában. 1987/1. 109-123.

 

 

Nem hallgathatunk! Az Osztrák Katolikus Akció és a Bajorországi Katolikusok Tartományi Bizottságának nyilatkozata a csehszlovákiai keresztény és zsidó közösségekhez.

1987/2. 116-118.

 

 

„Alapkövetelésünk az egyház és állam szétválasztása.” /Csehszlovákiai hívők követelései a vallásszabadság tiszteletben tartására./ 1987/2. 118-120.

 

 

Szilágyi Rita: Maly, Vaclav: A katolikus egyház Csehországban. /Előadás összefoglalás és interjú./ 1994/4. 74-77.

 

 

Kolář, Petr: A történelmi fordulat időközi mérlege./Cseh egyház./ 2009/4. 4.

 

Franciaország

Békés Enikő: Városmisszió – Párizs.

2005/1. 19-21.

 

Fülöp szigetek

Mi történik szép országunkban? A Fülöp-szigetek püspökeinek pásztorlevele az ökológiáról. 1989/2. 43-56.

 

Horvátország

Mataušić, Mirko: Az egyház Horvátországban a fordulat után. 2009/4. 6-7.

 

Közép-Kelet-Európa, Közép-Európa

Hücking, Hans H: Keresztény bázisközösségek Közép-Kelet-Európában – a gorbacsovi reformpolitika kapcsán. 1988/1-2. 82-90.

 

 

Endreffy Zoltán: A kelet-közép-európai katolicizmus és a modernitás. 1996/2-3. 23-40.

 

 

Renovare necesse est. Interjú. /P. Eugen Hillengass-szal, a Renovabis német katolikus segélyszervezet vezetőjével./ 1997/4. 76-81.

 

 

Nyíri Tamás: Egyházak – A falakon innen és túl. 2000/3. 11-12.

 

Lengyelország

Miziolek, Wladyslaw: Az egyház keleten – az egyház Nyugaton. Összehasonlító pasztorális teológia – Lengyelország példáján.

1989/1. 48-61.

 

 

Gorszka, Mariusz: Az egyház Lengyelországban – igazság és szabadság között.

1989/1. 62-70.

 

Litvánia

Gailius, Antanas: Lassú ébredés. /Litván egyház./ 2009/4. 8.

 

Magyarország

Ld. Magyar egyház

 

Németország, NDK, NSZK

Hücking, Hans H: A változás jelei. (A katolikus egyház az NDK-ban és a béke kérdése.)

1986/1. 74-87.

 

 

A világi hívő az egyházban és a világban. Az NSZK püspökeinek állásfoglalása az 1987-es püspöki szinódussal kapcsolatban. 1987/1. 25-55.

 

 

Enssle, Elmar: Megfigyelések és feljegyzések az NSZK egyházi bázisközösségeinek fejlődéséről. (Tapasztalati beszámoló egy családokból álló közösségről.) 1987/2. 48-56.

 

 

Hücking, Hans-H: Katolikus Találkozó Drezdában. 1987/2. 63-68.

 

 

A gyámkodás ellen – katolicitásunk nyitottságáért. Katolikus teológusprofesszorok és professzornők kölni nyilatkozata. 1989/1. 91-96.

 

 

Egyház-nép-szavazás. /Ausztriában, Németországban./ 1995/3. 4-7.

 

 

Tiefensee, Eberhard: Visszatekintés és kitekintés. /Német egyház./ 2009/4. 8-10.

 

 

Simmel, Lisa: „És mi jelen voltunk.” /Német egyház./ 2009/4. 10.

 

Románia

Levél a pápának az erdélyi katolikus egyházról. Dokumentáció. 1988/1-2. 209-226.

 

 

Udvarhelyi Nándor: ./A romániai magyar katolikus egyház helyzete./ A romániai magyar kisebbség helyzete 1945 után. 1990/3. 97-119. – II. Katolikus egyház a 80-as években. 1991/1. 104-125.

 

 

Nóda Mózes: Kereszténység a romániai egyetemisták körében. 2004/1. 6-7.

 

 

Kaspar, Peter Paul: A kereszténység Romániában. Interjú Vencser Lászlóval. 2009/4. 11.

 

Svájc

Nem hallgat(hat)unk. Egyházi alkalmazottak „Luzerni Nyilatkozata” a római katolikus egyház helyzetéről. /A II. Vatikáni zsinat kiárusítása ellen./ 1991/2. 75-81.

 

Szlovákia

Pozsony 1988, avagy a „peresztrojka” szlovák módja. – Magyar állampolgárok szolidaritási nyilatkozata a szlovákiai tüntetőkkel. – Korec püspök válasza. Dokumentáció.

1988/1-2. 230-234.

 

 

Csontos, Ladislas: Az egyetemi pasztoráció Szlovákiában. 2004/1. 8-10.

 

 

Sklenka Imre: Az igazságosság kérdése. /Szlovák egyház./ 2009/4. 5.

 

 

Szécsi József: „Megtagadok minden közösséget a földi bálvány-istenekkel és a sátán hitvallásával: a gyűlölettel”. Slachta Margit a szlovák zsidókért. 2010/4-5. 47-53.

Egyházfórum

 

 

 

 

/Az Egyházfórum számainak tematikája:/ 1986-95. 1995/2. 87.

 

 

Nagy István: Repertórium (1986/1-1995/1) /Tanulmányok/ 1995/2. 88- 94. – Dokumentumok. 1995/2. 95. – Interjúk, beszélgetések. 1995/2. 95-96. – Tárgymutató. 1995/2. 96-107. –Névmutató. 1995/2. 108-114.

 

 

Nagy István – Fellner Zoltán Ákos: Repertórium 1986-2005. Az Egyházfórum számainak tematikája. 1986/1-2005/6. 2006/4. 15-17. – Az Egyházfórum szerzőinek és tanulmányainak jegyzéke. 1986/1-2005/6. 2006/4. 17-25. – Az Egyházfórum dokumentumainak és interjúinak jegyzéke. 1986/1-2005/6. 2006/4. 26-27. – Tárgymutató. 1986-2005/6. 2006/4. 27-34.

 

célok, lehetőségek

Kedves Olvasónk! / Előszó./ 1986/1. 4-7. –1986/2. 4-5. – 1987/1. 4-5. – 1987/2. 4-5. -1988/1-2. 5-7. – 1989/1. 4. – 1989/2. 4. – 1990/1. 4-5. – 1990/2. 4. – 1990/3. 4. – 1990/4. 6. – 1991/1. 4. – 1991/2. 4. – 1991/3. 4. – 1991/4. 4. – 1992/1. 4-5. – 1992/2. 4-5. – 1992/3. 4 – 1992/4. 4-5. – 1993/1. 3-5. – 1993/2. 3-4. – 1993/4. 3. – 1994/1. 3-4. -1994/2. 3-4. – 1994/3. 5. – 1994/4. 3-4. -1995/1. 3. – (1986) 1995/2. 3-5. – 1995/3. 3. – 1995/4. 3. – 1996/1. 3. -1996/2-3. 3. – 1996/4. 3. – 1997/1. 3. – 1997/2. 3. – 1997/3. 3. – 1997/4. 3. – 1998/1-2. 3. -1998/3. 3. – 1998/4. 3.

 

 

Wildmann János: Előszó. 1999/(3-)4. 3-4.

 

 

Gyulai Endre: Meggondolni, megújulni. /Előszó/ 2000/1. 3.

 

 

Wildmann János: Kedves Olvasónk! /Előszó/ 2000/1. 3.

 

 

Gyulai Endre: Új lap – új nap. 2000/3. 21.

 

 

Máté-Tóth András: A megújulás vége.

2006/4. 8-9.

 

 

Pásztor János: Merre tovább? Az ökumené és az Egyházfórum. 2006/4. 13.

 

 

Jakab Attila: Útkeresés a jelenben. 2006/4. 14.

 

 

Wildmann János: Számunk elé. 2009/3. 3. – 2009/4. 3. – 2009/5-6. 3. – 2010/1. 3.- 2010/2. 3. – 2010/3. 3. – 2010/4-5. 3. – 2010/6. 3.

 

története

Zárónyilatkozat. /Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája Az állam és egyház viszonyáról…/ 1991/3. 125-127.

 

 

Wildmann János: /Egyházfórum Alapítvány:/ Állásfoglalás a magyarországi antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban. 1992/4. 64-65.

 

 

Zárónyilatkozat. /Felelőtlen eladósodás – felelős kiútkeresés. Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája, 1992. szept. 16-17./

1992/4. 110-112.

 

 

Házunk tája. – Egyházfórum számadás 1993. 1993/4. 56-59.

 

 

/Toldi Éva:/ Szabó Ferenc Egyházfórum kritikája. /Interjú/ 1993/4. 60-63.

 

 

Máté-Tóth András: Szerkesztői válasz. /Szabó Ferencnek./ 1993/4. 63.

 

 

Wildmann János: Búcsúszó. 1994/1. 4-5.

 

 

Konferenciák – Pályázatok- Fórumok- Előadások az Egyházfórum égisze alatt.

1995/2. 45-55.

 

 

Wildmann János: El- és beköszönő. 1999/1. 3-4.

 

 

Matyiban az volt a jó: /Máté-Tóth Andrásról/ 1999/1. 5.

 

 

Wildmann János: „Legyenek bátrak és realisták!” (Az apostoli nuncius /Karl-Josef Rauber/ az Egyházfórum ülésén.) /Interjú/ 1999/1. 56-59.

 

 

Aki üzen: Nyíri Tamás. 1999/1. 63.

 

 

Wildmann János: Személyes visszaemlékezés. /Egyházfórum./ 2006/4. 3-7.

 

 

Balogh Judit: Körkérdések – válaszok. Összegzés. 2006/6. 22-23.

Egyházmegye, püspökök

 

 

 

 

Hol volt, hol nem volt – körkép./Az egyházmegyei szinódusokról/ 1995/4. 37-42.

 

 

Haller, Katharina: A kirekesztettek püspöke. Tíz éves Jacques Gaillot virtuális püspöksége. 2005/3. 8-9.

 

Esztergom-Budapest

Trenka Magdolna: Esztergom-budapesti zsinat, 1994. (Így láttuk mi, fiatalok.) 1994/3. 47-54.

 

 

Aszalós János: A Zsinati Klub az Esztergomi Főegyházmegye Zsinati Könyvéről.

1995/4. 19-36.

 

 

Molnár Ferenc: Diakónia – diakónus nélkül, diakónus – diakónia nélkül? /Esztergom –Budapesti Főegyházmegye zsinata/

1995/4. 58-62.

 

Gyulafehérvár

A gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat résztvevőinek üzenete minden jóakaratú emberhez. 2000/4. 21.

 

 

Marton József: Márton Áron, Erdély püspöke.

2005/5. 3-9.

 

 

/Márton Áron:/ Körlevél a szabadulás után.

2005/5. 10.

 

 

Gagyi Katinka: Márton Áron – a legnagyobb szálka a romániai kommunista diktatúra szemében. 2009/4. 15-23.

 

 

Jakab Attila: Millennium – ürüm az örömben. 1000 éves a gyulafehérvári (erdélyi) érsekség. 2009/5-6. 13-16.

 

Kalocsa-Kecskemét

Szinódus kétezerig. (A Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye szinódusának munkadokumentuma.) 1995/4. 15-18.

 

 

Hegedűs Antal: A délalföldi katolikus zsinatok. 2009/5-6. 4-12.

 

Passau

Közel az Istenhez, közel az emberhez. Lelkipásztori munkaterv 2000. /Passau/

2006/6. 3-9. – 2. rész. 2007/1. 3-7.

 

Pécs

Wildmann János: Vegyes mérleg. Egyházak Magyarországon./A pécsi egyházmegye ezer éves fennállása alkalmából./ 2009/5-6. 20-25.

 

Rottenburg-Stuttgart

A Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye Szinódusának határozataiból. (1985/86) Ifjúsági munka. 1987/2. 23-46.

 

Szabadka

Hegedűs Antal: A délalföldi katolikus zsinatok. 2009/5-6. 4-12.

 

Szeged-Csanád

Máté-Tóth András: Megújulva megújítani. A Szeged-Csanádi egyházmegye szinódusa.

1995/4. 4-14

 

 

Hegedűs Antal: A délalföldi katolikus zsinatok. 2009/5-6. 4-12.

 

Temesvár

Merényi-Metzger Gábor: Dr. Pacha Ágoston emlékezete. 1994/3. 55-57.

Egyháztörténet

 

 

 

 

Tarjányi Béla: Papság az ősegyházban.

1990/4. 7-12.

 

 

Jakab Attila: A nők helyzete és szerepe az ősegyházban. 1992/4. 15-28.

 

 

Zenger, Erich – Ehrlich, Ernst Ludwig: Zsidók és keresztények a tolerancia iskolájában.

1993/3. 25-41.

 

 

Venetz, Hermann–Josef: A munkás bére. Képek az ősegyházból. 1994/4. 5-15.

 

 

Jakab Attila: A kezdet varázsa. Intézményes fejlődés az ókeresztény korban.

1999/(3-)4. 74-87.

 

 

Pierrard, Pierre: Az összeütközés. /1846-1914./ 2000/1. 4-8.

 

 

Pierrard, Pierre: A meghatározó ötven esztendő. (1914-1963) 2000/2. 3-5.

 

 

Nemeshegyi Péter: A huszadik század katolikus teológiája. 2000/4. 3-8.

 

 

Eördögh István: A Vatikán keleti politikája. 2000/6. 8-14. – II. rész. 2001/1. 9-12. – III. rész. 2001/2. 11-14.

 

 

Faivre, Alexandre – Dibout, Cécile: Az ókereszténység és a hadsereg. 2003/4. 3-5.

 

 

Jakab Attila: Nursiai Szent Benedektől XVI. Benedekig. 2005/2. 5-8.

 

 

Jakab Attila: A szolidaritás eszménye és gyakorlata az ókeresztény közösségekben. 2007/2. 3-7.

 

 

Török Csaba: Az ókeresztény kor zsidószemlélete. Szövetség és szakadás.

2007/5. 8-16.

 

 

Vegyes mérleg. Egyházak Magyarországon. /A pécsi egyházmegye ezer éves fennállása alkalmából./ 2009/5-6. 20-25.

Erdély

 

 

 

 

O.N: Aranykorszak Romániában – Ceausescu-módra. 1987/2. 121-124.

 

 

Wildmann János: Feladatunk az üldözöttek segítése. (Egyházfórum interjú Ulrich Nogerral, a „Kirche in Not” svájci irodájának vezetőjével, az Erdélyből Magyarországra menekülők helyzetéről.) 1988/1-2. 199-208.

 

 

Levél a pápának az erdélyi katolikus egyházról. 1988/1-2. 209-226.

 

 

Molnár János: Lehetséges a lehetetlen? /Elhagyni (?!) a gyülekezetet/ 1990/1. 134-144.

 

 

Udvarhelyi Nándor: ./A romániai magyar katolikus egyház helyzete./ A romániai magyar kisebbség helyzete 1945 után. 1990/3. 97-119. – II. Katolikus egyház a 80-as években. 1991/1. 104-125.

 

 

Merényi-Metzger Gábor: Dr. Pacha Ágoston emlékezete. 1994/3. 55-57.

 

 

A gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat résztvevőinek üzenete minden jóakaratú emberhez. 2000/4. 21.

 

 

Nóda Mózes: Kereszténység a romániai egyetemisták körében. 2004/1. 6-7.

 

 

Marton József: Márton Áron, Erdély püspöke.

2005/5. 3-9.

 

 

Böjte Csaba: Székelyföldi helyzetkép.

2006/5. 17-18.

 

 

Bursuc Anna Mária: Jótékonyság. /Székelyföld./ 2007/1. 12.

 

 

Gagyi Katinka: Márton Áron – a legnagyobb szálka a romániai kommunista diktatúra szemében. 2009/4. 15-23.

Etika

 

 

 

 

Nagel, Ernst J: A lelkiismerettel kapcsolatos egyházi tanításról. 1988/1-2. 164-165.

 

 

Ancsel Éva: Az igazságról etikai nézőpontból. 1991/4. 5-8.

 

 

Michnik, Adam: „Félek az olyan világtól, ahol a korlátlan erkölcs vagy a sacrumtól megfosztott kultúra uralkodik”. 1995/3. 35-39.

 

 

Küng, Hans: A világbéke víziója. Kötelezőnek tekint-e magára nézve az emberiség egy közös világethoszt? 2001/1. 7-8.

 

 

Boda László: A háború a katolikus erkölcs mérlegén. 2003/4. 10-12.

 

 

Balázs Zoltán: Háború és erkölcsi igazolás. 2003/4. 13-15.

 

 

13 jó tanács az élethez. 2004/3-4. 16.

 

 

Böjte Csaba: Munkádnak igazi bére te magad vagy! 2007/5. 26-27.

 

 

Dornbach Alajos: Gondolatok a jog, az erkölcs, illetve a valláserkölcs kérdéseiről. 2009/1. 20-27.

 

genetika

Röser, Johannes: Sejtek osztódása. A keresztény hit és az élettudományok. 2000/2. 18-20.

 

 

COMECE (Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága): Az embrionális őssejt-kutatás EU-s támogatásáról. 2006/3. 18.

 

házasság

Häring, Berhard: A házassági és szexuális erkölcs története a zsinat szemszögéből.

1991/3. 20-30.

 

 

Szirtes András: Evangéliumi házasságetika egy posztmodern korban. 2007/4. 23-28.

 

környezeti etika

Ld. Ökológia, környezeti etika

 

sajtóetika

Virt, Günter: Sajtóetika. 1991/4. 85-90.

 

szabadság

Zulehner, Paul M: Az egyház a visszaszerzett szabadság világában. 1991/1. 78-94.

 

 

Pálvölgyi Gyula: Szabadság és törvény.

1995/3. 8-20.

 

szexualitás

Häring, Berhard: A házassági és szexuális erkölcs története a zsinat szemszögéből.

1991/3. 20-30.

 

 

Pfitzner Rudolf: Szeretet, erosz, szexualitás. 1998/3. 37-43.

 

 

Wolf Judit: A személyes kapcsolat etikája. Szempontok a szexualitás keresztény szemléletéhez. 2000/6. 27-29.

 

 

Csonka Judit: Szerelem, házasság, szexualitás, erkölcs – a lélekgyógyász szemével.

2001/4. 20-21.

 

szociáletika

Giesswein Sándor: A kereszténység, mint szociális tényező. 1991/2. 29-32.

 

 

Weiderud, Peter: Szolidaritás és gazdasági válság. (Az anyagi javak halmozása ellen.)

1991/2. 41-47.

 

 

Renoldner, Severin: Az ellenállás szükségessége. 1992/2. 39-52.

 

 

Vercseg Ilona: Mit tehetnek a hívők a demokrácia építéséért? Avagy kereszténynek lenni nem csak az egyházban, hanem a világban is!

1995/3. 21-34.

 

 

Pawlikowski, John T: Az emberi jogokról vallott felfogás az egyház szemléletmódjában nem lehet marginális kérdés. 2000/4. 9-12.

 

 

A felelősség etikája – gondolatok a XXI. század elé. Összeállította és fordította: Hermann Judit. 2000/6. 22-23.

 

 

Nyíri Tamás: Jólét és szegénység. 2001/4. 28-29.

 

 

Nyíri Tamás: Szabadság, egyenlőség, testvériség. 2002/1. 31-32.

 

 

Gabriel, Ingeborg: Az európai integráció szociáletikai aspektusai: A békeprojekt és a „technokrata kapitalizmus” között. 2002/2. 15-17.

 

 

Balázs Zoltán: A pluralizmus. 2003/3. 21-27.

 

 

Lelovics László: Út a jólétbe. 2003/3. 28-29.

 

 

Körber, Manfred: Egyház és regionális fejlesztés. 2004/2. 24-28.

 

 

Jakab Attila: Egy népszavazás tanulságai. /2004./ 2005/1. 6-9.

 

 

Végh Endre: Gondolatok a 2004. évi népszavazás kudarcáról. 2005/1. 10-12.

 

 

Böjte Csaba: Isten szeretetét hordozó ember az áldás, az ajándék! /Tudatos önmérséklés a fogyasztói, élvező kultúra helyett./ 2005/6. 9.

 

 

Mihályi Gilbert: Milyen az emberkép, embereszme? Ez a politika sarkalatos kérdése. 2007/4. 15-16.

 

 

Erdős Zoltán: A kapitalista gazdaság vallási és etikai vonatkozásai. 2009/3. 10-14.

 

 

Deák Dániel: Reményünk nincs válságban. /A gazdasági válság keresztény nézőpontból./ 2009/5-6. 51-61.

 

 

Jakab Attila: A magyar erkölcsi válság, és ami mögötte van. 2010/6. 9-14.

 

valláserkölcs

Dornbach Alajos: Gondolatok a jog, az erkölcs, illetve a valláserkölcs kérdéseiről. 2009/1. 20-27.

Európa

 

 

 

 

Greinacher, Norbert: A „Szent Birodalomtól” a „Nyitott Házig”. 1992/2. 6-15.

 

 

Kerkhofs, Jan: Mennyire vallásos Európa? 1992/2. 16-27.

 

 

Teleki Pál: Európa és a magyar hivatás.

2003/1-2. 3.

 

 

Jakab Attila: Keresztény Európa? 2003/1-2. 4-9.

 

 

Wolf, Christof: A vallásosság hanyatlása Európában. Elemzések a felekezethez tartozás és az egyházi kötődés változásairól. 2008/6. 18-24.

 

Európai Unió

Hegyi Gyula: Vallás és demokrácia – egymást kizáró vagy erősítő fogalmak./Az Európa Tanács 1999. januári ajánlásáról/ 1999/2-3. 97-105.

 

 

Az Európai Parlament határozata az Európában működő szekták ügyében. – A szekták illegális tevékenysége. Az Európa Tanács 1412-es (1999) számú ajánlása. 1999/(3-)4. 54-59.

 

 

Schönborn, Christoph: Egyház és jogalkotás Európában. 2001/3. 19-20.

 

 

Paragrafusfejlődés. /A vallásszabadságról az EU-ban./ 2001/3. 20.

 

 

Staikos, Michail: Európa egyesítése és az egyházak. 2001/5. 21-22.

 

 

Gabriel, Ingeborg: Az európai integráció szociáletikai aspektusai: A békeprojekt és a „technokrata kapitalizmus” között. 2002/2. 15-17.

 

 

Lelki hidat építeni a népek egyesítésére. Az Európai Közösség Püspökkari Bizottsága (COMECE) püspökeinek nyilatkozata az Európai Unió bővítése érdekében. 2002/5. 25-27.

 

 

COMECE Sajtóközlemény: Vallás és Európa jövője. 2002/5. 32.

 

 

Európa jövője. Politikai kötelezettségvállalás, értékek és vallás. Az Európai Közösség Püspökkari Bizottsága (COMECE) titkárságának a hozzájárulása az Európai Unió jövőjéről az Európai Konventben folyó vitához.

2002/6. 20-21.

 

 

Kálmán Attila: „Ti vagytok a föld sója”. /Mit vihetünk Európába?/ 2003/1-2. 10-11.

 

 

Várszegi Asztrik: Keresztények egysége – Európa egysége: vágy vagy kihívás. 2003/1-2. 12-15.

 

 

Máté-Tóth András: Az Európai Unió bővítésének vallási és egyházi dimenziói. 2003/1-2. 16-18.

 

 

Wildmann János: A magyar katolikus egyház és az európai integráció. – 2003/1-2. 19-22.

 

 

Schanda Balázs: Állam és egyház az Európai Unió tagjelölt államaiban. 2003/1-2. 23-29.

 

 

Pásztor János: Isten jelenléte Európában.

2003/1-2. 30-31.

 

 

Törzsök Erika: Európai Unió: vallások, kisebbségek. 2003/1-2. 32-33.

 

 

Chagala, Taras: Az ukrán kivándorlók lelki segítésének a problémája az EU országaiban. 2003/1-2. 44-48.

 

 

/Az Európai Közösség Püspökkari Bizottsága (COMECE)/: „Boldogok a békességteremtők. Nyilatkozat az iraki krízisről. 2003/4. 16.

 

 

Rauber, Karl-Josef: Európa – negyven évvel a zsinat után. 2004/2. 3-7

 

 

Wildmann János: Az Európai Unió identitása és a kereszténység. 2004/2. 8-12.

 

 

Az Európai Egyházak állásfoglalása az Európai Unió és Törökország kapcsolatának tárgyában. 2004/6. 21-22.

 

 

A bevándorlók integrációja – a társadalmak integrációja. Alapvető elemek az EU migrációs politikájához. 2005/2. 13-14.

 

 

COMECE (Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága): Az embrionális őssejt-kutatás EU-s támogatásáról. 2006/3. 18.

 

 

Oehring, Otmar: Létezik-e vallásszabadság Törökországban? 2006/6. 17-21.

 

 

A vallás jelentősége az európai uniós polgárok életében. 2007/1. 15.

 

 

Leljük meg újra az európai egyesítés értelmét!

„A Keresztények kezdeményezése Európáért” (IXE) kiáltványa. 2007/1. 19-23.

 

 

Európai egyházak a kontinens alapvető értékeiért. 2007/1. 23.

 

Csehország

Slouk, Petr: Európai integráció cseh módon. 2003/1-2. 37-41.

 

Lengyelország

Kalinowski, Wojciech: Lengyelország belépése az Európai Unióba. 2003/1-2. 42-43.

 

Szlovákia

Sládek, Kamil: Szlovákia, úton az Európai Unióba. 2003/1-2. 34-36.

Evangélikus egyház

 

 

 

 

Hermanns, Rita: Mozgásteret keresve. /Beszámoló a kelet-berlini evangélikus egyházi napok alternatív rendezvénysorozatáról./

1987/2. 69-76.

 

 

Boff, Leonardo: Luther Márton jelentősége az elnyomottak felszabadításában. 1989/1. 5-25.

 

 

„Felelősségünk a vasárnapért.” A németországi evangélikus egyház tanácsának és püspökkari konferenciájának közös nyilatkozata.(Rövidített szöveg.) 1989/1. 42-47.

 

 

Bizik László: Evangélikus szociális elmélet és gyakorlat. 1991/2. 21-28.

 

 

Bonhoeffer, Dietrich: Keresztelőre. /Az egyházról./1994/1. 22-23.

 

 

Percze Sándor: Lelkigyakorlatok az Evangélikus Egyházban. 1998/1-2. 53-60.

 

 

Mártonffy Marcell: Önigazolás vagy megigazulás? Néhány szempont az 1999-es evangélikus-katolikus közös nyilatkozat olvasásához. 2000/5. 11-17.

 

 

Hafenscher Károly: Bizalommal a jövő felé. 2002/4. 3-5.

 

 

Brebovszkyné Pintér Márta: A nők ordinációjának története a Magyarországi Evangélikus Egyházban. 2006/3. 6-10.

 

 

Csepregi András: Progresszív teológia.

2006/4. 9-12.

 

 

Harmati Béla: „Hiszem az egy, szent, egyetemes-keresztény és apostoli egyházat”. Tizenegy év teológiai párbeszédének eredménye (1995-2006). 2008/1-2. 3-12.

 

 

Kamarás István: Szélrózsa a szomszéd rétjén – Religiográfia személyes felhangokkal és elkalandozásokkal. 2008/5. 21-30.

 

 

Orosz Gábor Viktor: Az egyházak helye a társadalomban. /A LVSZ konzultációja Budapesten, 2009. jún. 26-30./ 2009/5-6. 17-19.

Filozófia

 

 

 

 

Révkuti Károly – Bitskey Botond: Végszigorlat után. /Nyíri Tamásról./ 1994/3. 9-12.

 

 

Neubauer Irén – Szentirmai Péter: Nyíri Tamás műveinek bibliográfiája. 1994/3. Függelék. I-XIV.

 

 

Aki üzen: Nyíri Tamás. 1999/1. 63.

 

 

Nyíri Tamás: Az idő és örökkévalóság között. 1999/(3-)4. 116-131.

 

 

Beer, Ulrich: Élethalálharc – Friedrich Nietzsche és a kereszténység. 2000/5. 7-10.

 

 

Di Blasio Barbara: Szabó Árpád: Magyarság irodalom és filozófia. Olvasókönyv a filozófia és az irodalom tanulásához. 2002/2. 32-33.

 

 

Cseke Ákos: Hadviselő elmék. Filozófiai háború a 12. századi Európában. 2003/4. 6-9.

 

 

Hoppál Kál Bulcsú: Az igazság dialógusa. Az „egyetemesség” és az „egyetlenség” kijelentése, mint a valós dialógus alapja. /A Dominus Jesus és a dialógus./ 2005/2. 9-12.

 

 

Trutwin, Werner: Egy „különc” keresztény.

Emlékezés Sören Kierkegaard-ra.

2005/4. 18-22.

 

 

Himfy József: Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) halálára. 2007/4. 29-30.

 

 

Pál-Lukács Zsófia: A hit paradoxona.

2008/3. 11-13.

 

 

Szirtes András: Ancilla theologiae. – Bultmann és Heidegger. – (Első rész) 2009/2. 18-22. – (Második rész.) 2009/3. 17-20.

 

 

P. Gábor Mózes: A filozófia, a teológia és a szaktudományok történelmi viszonyáról.

2010/3. 10-12

 

történelem-filozófia

Krätzl, Helmut: Fundamentalizmus vagy liberalizmus. 1990/2. 89-105.

 

 

Balázs Zoltán: Konzerválni szükséges – de mit? 1996/2-3. 4-22.

 

 

Endreffy Zoltán: A kelet-közép-európai katolicizmus és a modernitás. 1996/2-3. 23-40.

 

 

Konzervativizmus – szemelvényekben.

1996/2-3. 57-68.

 

 

Katus László: Liberalizmus és katolikus megújulás Magyarországon. /1846-1914/

2000/1. 8-11.

 

 

Szabó Ferenc: Néhány vonás századunk szellemi körképéhez. 2000/5. 3-6.

 

 

Török Csaba: Posztmodern és kereszténység.

I. 2007/2. 16-18. – II. 2007/3. 17-21. – III. 2007/4. 19-22.

Gazdaság, pénzügyek

 

 

 

 

Kindler József: Egyéni önzés –Összességi gyarapodás. 1990/2. 12-17.

 

 

Zsolnai László: Metafizikai rendszerek és gazdálkodási módok. 1990/2. 18-26.

 

 

Wildmann János: „Előbb az ember, aztán a profit.” (Interju Ivo Lorscheiter brazil püspökkel) 1990/2. 41-48.

 

 

Rauscher, Anton: Meghajlítani a kapitalizmust. 1991/2. 5-12.

 

 

Weiderud, Peter: Szolidaritás és gazdasági válság. (Az anyagi javak halmozása ellen.)

1991/2. 41-47.

 

 

Az osztrák püspöki kar szociális pásztorlevele. (Hivatalos összefoglalás.) /Gazdasági és társadalmi kérdések./ 1991/2. 48-58.

 

 

Wildmann János: Felelőtlen eladósodás – felelős kiútkeresés? (Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája.) 1992/4. 95-98.

 

 

Fekete Sándor – Kelemen Gábor: Eladósodás, elszegényedés, devianciák. 1992/4. 99-109.

 

 

Zárónyilatkozat. /Felelőtlen eladósodás – felelős kiútkeresés. Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája, 1992. szept. 16-17./

1992/4. 110-112.

 

 

Somorjai Ádám: Kalandom a Kairosz-szal, avagy hogyan lettem vállalkozó? 1993/1. 42-46.

 

 

Palágyi Kálmán: A pénzküldős játékok természetrajza. 1993/3. 75-81.

 

 

Venetz, Hermann –Josef: A munkás bére. Képek az ősegyházból. 1994/4. 5-15.

 

 

Kuminecz Géza: Az anyagi javak felügyelete az egyházban. 1994/4. 20-26.

 

 

Jakab Attila: A víz problémája: a szimbólumtól a gazdasági érdekig. 2002/5. 28-29.

 

 

Körber, Manfred: Egyház és regionális fejlesztés. 2004/2. 24-28.

 

 

Gömböcz Elvira: Jegyzetek az Egyházak Világtanácsa AGAPE dokumentumáról.

2008/1-2. 24-26.

 

 

Knoll, Reinhold: Ahogy a kapitalizmust tanuljuk – avagy mi marad egy kereskedői talentumból… 2009/3. 4-9.

 

 

Erdős Zoltán: A kapitalista gazdaság vallási és etikai vonatkozásai. 2009/3. 10-14.

 

 

Zulehner, Paul M: Ne féljetek! Már ég! /A válságról./ 2009/3. 15-16.

 

 

Deák Dániel: Reményünk nincs válságban. /A gazdasági válság keresztény nézőpontból./ 2009/5-6. 51-61.

 

egyház-

finanszírozás

Egyház és gazdálkodás. – Nagy László c. prépost-plébános, Tatabánya. – Sebők Sándor plébános, Fót. – Turcsik György plébános, Győrzámoly. – „Ablak.” Alsószigetközi Batthyány László alapítvány és kollégium, Győrladamér, Petőfi tér 1. – Szabó Kálmán, matematikus-közgazdász, a Népességkutató Intézet főmunkatársa. – Az egyház és a pénzügyek. 1990/2. 27-40.

 

 

Máté-Tóth András: Igazságos papi bért?

1994/4. 16-19.

 

 

Hegyi F. Mihály: Teológia vagy amit akartok. Az egyházi felsőoktatás költségvetési finanszírozásáról. 1996/4. 75-80.

 

 

Farkas Beáta: 1 %, avagy tükör az önvizsgálathoz. 1998/4. 13-26.

 

 

Farkas Beáta: Az egyházak gazdálkodása Magyarországon. 2001/2. 3-7. – II. 2001/3. 3-7.

 

 

Wildmann János: Aki fizet – újabban beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Kelet-Európában.) – Chagala, Taras, Ukrajna. – Kalinowski, Wojciech, Lengyelország. – Kolkova, Anna, Szlovákia. – Kosic, Vlado, Horvátország. 2001/2. 7-10.

 

 

Wildmann János: Aki fizet – már régóta beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Nyugat-Európában.) – Jäger, Ernst, Ausztria – Wanka, Helmut, Németország – Betschart, Richard, Svájc. 2001/3. 7-9.

 

 

Wildmann János: Aki fizet – egyszer majd beleszól… Interjú Veres András püspökkel, a Püspöki Kar titkárával. 2001/4. 14-15.

 

 

Ádám János: Nomen est omen. A jezsuiták szegedi Kálvária sugárút 1. ingatlanának kálváriája. 2002/1. 22-25.

 

 

Wildmann János: Kultúrharc. Egyházi közoktatás állami pénzen. 2005/3. 14-18.

 

 

Tomka Miklós: Kormányérvek alapvető emberi

jogokkal szemben. /Válasz Wildmann János:

Kultúrharc. Egyházi közoktatás állami pénzen c.

cikkére./ 2005/4. 23-25.

 

 

Wildmann János: Egyházi érvek alapvető emberi

jogokkal szemben? /Válasz Tomka Miklós:

Kormányérvek… c cikkére./ 2005/5. 22-25.

 

 

Köbel Szilvia: Hozzászólás alkotmányjogi

szempontból. /Az egyházi iskolák

finanszírozása./ 2005/5. 26.

 

 

Kerekasztal-beszélgetés az egyház-finanszírozásról. /Egyházfórum rendezvény, 2005. okt. 19./ 2005/6. 31.

Globalizáció

 

 

 

 

Camps, Arnulf: Globális kérdések – ferences szemmel. 1992/2. 74-84.

 

 

Bubik, Michael: Méltányos részesedés. /”Fair share” Észak és Dél közt./ 2007/3. 23-24.

 

 

Gömböcz Elvira: Jegyzetek az Egyházak Világtanácsa AGAPE dokumentumáról.

2008/1-2. 24-26.

Hagyomány, hazai történelem

 

 

 

 

Zakar Péter: Katolikus papok az 1948/49-es szabadságharcban. 1990/4. 111-125.

 

 

Horányi Özséb: Szent István öröksége.

2000/4. 18-21.

 

 

Dávid Ibolya: Ezredforduló – sorsforduló. I. rész. /Szent István törvényalkotása./ 2001/4. 15-18. – II. rész. A Szent Korona-tan. 2001/5. 25-27.

 

 

Bán Ervin: Egy katolikus történettudós emlékére. /Szegfű Gyula./ 2005/2. 16-17.

 

 

Béky Gellért: Hány Magyarország?

2006/6. 13-14.

 

 

Béky Gellért: Haza, nép, nemzet, nemzeti: magyar. 2007/4. 17-18.

Hírek

 

 

 

 

Hírek a nagyvilágból. 2007/2. 29.- Hírek a nagyvilágból Összeállította: Jakab Attila. -2007/3. 25. – 2007/5. 30-31. – 2008/1-2. 57-58. – 2008/3. 30-31. – 2008/4. 30-31. – 2008/5. 31-32. – Hírek a nagyvilágból. Összeállította: Wildmann János. 2009/4. 30.

 

folyamatok

1992/3. 122-133. – 1992/4. 60-71.- 1993/1. 77-82. – 1993/2. 126-131. – 1993/3. 106-108. – 1993/4. 69-81. – 1994/1. 81-85. – 1994/2. 84-88. – 1994/3. 58-61. – 1994/4. 64-70. – 1995/1. 89-94. – 1995/2. 68-81. – 1995/3. 95-97. – 1995/4. 87-96. – 1996/1. 102-110. – 1996/2-3. 156-163. – 1996/4. 92-96. – 1997/1. 86-93. – 1997/2. 89-93. – 1997/3. 86-89. – 1997/4. 89-94. – 1998/1-2. 178-185. – 1998/3. 90-95. – 1998/4. 89-93. – 1999/1. 90-94. – 1999/2-3. 122-126. – 1999/(3-)4. 170-175. – Egység. 2000/1. 32. – 2001/2. 32. – 2001/3. 32-33. – 2005/2. 24-25.

 

Hitoktatás, hitbeli képzés

 

 

 

 

Ilgner, Rainer: A hitoktatás Európa állami iskoláiban. 1992/2. 28-38.

 

 

Bernolák Éva: A hittanárok becsülete.

1993/2. 26-41.

 

 

Rédly Elemér: A hitoktatás Magyarországon tegnap, ma és holnap. 1996/1. 4-20.

 

 

Hitoktatási Bizottságok. Országos körkép. 1996/1. 21-22.

 

 

Máté-Tóth András- Lencsés Gyula: Hittanárok és a hittan. 1996/1. 23-54.

 

 

Sauer, Ralph: A hitoktatás Európa országaiban. 2000/6. 17-19.

 

 

Dévény István: Zsoltárok a hittanórán.

2002/3. 23.

 

 

Szécsi József: A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban.

2005/4. 14-17.

 

felnőttképzés

Fell, Margret: Katolikus felnőttképzés a társadalom és az egyház szolgálatában.

1990/3. 5-23.

 

 

Langer, Wolfgang: A vallási (keresztény) teológiai felnőttképzés kihívásai. 1990/3. 24-33.

 

 

Duperray, Georges: Katolikusok továbbképzése Franciaországban. 1990/3. 34-47.

 

 

Európai körültekintés. – Európai együttműködés. – Nyugati katolikus felnőttképzők Magyarországról. – Hogyan gondolkodnak felnőttképzőkről Ausztriában – Holland lelkészek magyar akciója. (Wildmann János beszélgetése Jacob Firet professzorral.) /A klinikai pasztorális képzésről/ – Felnőttképzés és vallásosság. – Polgári vallás, fundamentalista vallás, vagy… – Az „új evangelizáció” mozgalma. – Papok továbbképzése Svájcban. 1990/3. 48-66.

 

 

Goják János: A katolikus felnőttképzés perspektívái Magyarországon. 1990/3. 67-74.

 

 

Tomka Miklós: Vallás és kultúra. (A keresztény felnőttnevelés Magyarországon.)

1990/3. 75-87. + 1995/2. 23-38.

 

 

Képzési körkép. /Pasztorális jellegű képzés/ 1993/2. 5-13.

 

 

Köhl, Georg: Lelkipásztori munkatársak képzésének németországi tapasztalatai.

1993/2. 14-25.

 

 

Varga Péter Piusz: Egyetemi pasztorációs konferencia. 1995/1. 77-81.

 

 

Hegyi F. Mihály: Teológia vagy amit akartok. Az egyházi felsőoktatás költségvetési finanszírozásáról. 1996/4. 75-80.

 

hittankönyvek

Régi katekizmus vagy új hittankönyvek?

1986/1. 58.

 

 

Rédly Elemér: Volt jobb! /Nyílt levél az új hittankönyvekről./ 1986/1. 59-67.

 

 

Balogh Judit: A Magyarországon forgalomban lévő katolikus hittankönyvek zsidóságképe. 2003/5. 18-20. – (Félreértések és félremagyarázások.) 2. rész. 2003/6. 11-18. – (Az Ószövetség tárgyalása.) 3. rész. 2004/1. 13-17.

 

 

Rédly Elemér: Hozzászólás dr. Balogh Judit írásához. /A Magyarországon forgalomban lévő katolikus hittankönyvek zsidóságképe./

2004/2. 29-30.

 

 

Szécsi József: A magyarországi katolikus hittankönyvek zsidóságképe. (1969-1996)

2004/6. 8.

Humor, paródia

 

 

 

 

Európai tévhitek és cáfolataik /Humor./

2003/1-2. 29.

 

 

Reggeli./Paródia./ 2004/5. 26.

 

 

Mobil himnusz. /Paródia./ 2005/2. 17.

Ifjúság

 

 

 

 

Annen, Josef: Egyházi munka a fiatalok között. 1987/2. 6-22.

 

 

A Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye Szinódusának határozataiból. (1985/86) Ifjúsági munka. 1987/2. 23-46.

 

 

Pécsi László: Serdülők és fiatalok szexualitása. 1991/3. 42-46.

 

 

Berényi Rita: Tizenévesek szexualitásáról. 1991/3. 47-51.

 

 

Rausch, Ulrich: Szellemidézés. Okkultizmus és sátánizmus a fiatalok körében. 1991/4. 45-56.

 

 

Varga Péter Pius: Fiatalok egyháza. 1996/4. 4-20.

 

 

Kovács Norbert: „Nem vagyunk sztárpapok”. /Ifjúsági közösségek és papjaik az elnyomás évtizedeiben és a jelenben./ 1996/4.

21-29.

 

 

Sarnyai Csaba Máté: A Magyar Katolikus Püspöki Kar és az ifjúság. 1964-1994.

1996/4. 30-38.

 

 

am: Katolikus ifjúsági szervezetek. Dzsungel. 1996/4. 55-58.

 

 

Andok Mónika: Katolikus ifjúsági sajtó: BRAVO? 1996/4. 59-64.

 

 

Friesel, Christian: Ezer életet élhetnék… Fiatalok értékképei és életstílusai a modern társadalomban. 1997/1. 61-74.

 

 

A legtöbb fiatal világának…/A Stern magazin vizsgálata / 2000/1. 26.

 

 

Wolf Judit: Évzáró gondolatok a keresztény fiatalok helyzetéről a pápa látogatásainak tükrében. 2006/6. 24-25.

 

 

Gyakorlatias nemzedék szorításban. /15. Shell-tanulmány az ifjúság helyzetéről./ 2006/6. 26-27.

 

munkásifjúság

Hollai Ferenc: Hogyan működött a KIOE? A Katolikus Munkásifjúmozgalom története. (1920-1948) 1990/2. 63-74.

 

 

Krassói Anikó: Keresztény munkásfiatalok. 1996/4. 45-49.

 

 

Szászi Balázs – Barta Anna – Gyurisné Hutter Katalin – Gyuris Csaba: Munkáspasztoráció. /JOC, KIOE/ 2004/3-4. 3-8.

 

 

Csiszér László – Gyuris Csaba – Schröffel Krisztián – Simó Ferenc: CIJOK európai koordinációs találkozó. 2004/3-4. 9-11.

 

 

Joseph Cardijn. /JOC/ 2004/3-4. 11-13.

 

 

Gyurisné Hutter Katalin – Szegedi Anikó: A különbségeink gazdagítanak. /Magyar KMM-JOC./ 2006/3. 30.

 

 

Dévai Márton: Egy gyáros a munkásfiatalokért. /Csonka János/ 2007/1. 16-18.

Igazságosság

 

 

 

 

Weizsäcker, Carl Friedrich von: Az idő sürget./Egyházi világkonferencia a békéről, igazságosságról és a teremtett világ megóvásáról./ (Bevezető) 1989/2. 5-14.

 

 

Úton a keresztények világtalálkozója felé. – A baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete.

/Béke és Igazság, Bázel, 1989. május15-21/.- Igazságosság, béke és a teremtett világ megóvása. Dokumentumtervezet. (Szöul 1990. március 5-13.) 1989/2. 15-31.

 

 

Grazi töredékek. /Második Ökumenikus Európai Találkozó./ Interjúk, cikkek, dokumentumok. /Ford./ Bocs fordítószolgálat. 1997/3. 4-12.

 

 

Duchrow, Ulrich: Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé (Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése. 1997/3. 13-35.

 

 

Aszalós János: Mi van a grazi csomagban? /A Második Ökumenikus Európai Találkozó./ 1997/3. 42-54.

 

 

Boldizsár Klára – Máté-Tóth András: Beszélgetés Farkas Beátával. /Az Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevél létrehozásának okáról és körülményeiről./ 1996/2-3. 129-141.

Iszlám

 

 

 

 

Ferenci Demeter: Kötelező értékek, megdönthetetlen normák az iszlám szerint. 2004/6. 9-10.

 

 

Németh Pál: Az „iszlám” fogalma és jelentése. 2006/2. 6.

 

 

Németh Pál: A teremtmény ábrázolásának tilalma az iszlámban. 2006/3. 19-20.

 

 

Ungureanu, Traian: A barbárság újjászületése. /Muzulmán erőszak./ 2006/3. 20-24.

 

 

Németh Pál: Megfontolások XVI. Benedek pápa regensburgi beszéde kapcsán. 2007/3. 9-11.

 

 

Szent-Iványi Ilona: Az iszlámmal való párbeszéd lehetőségei. 2007/3. 12-16.

 

 

Boulad, Henri: Iszlám, kereszténység és a nyugati világ. 2008/6. 13-17.

Jog, törvények

 

 

 

 

Gömöri Katalin: Vallásszabadság ürügyén. /A lelkiismereti- és vallásszabadságról szóló törvény egy éve./ 1990/1. 51-58.

 

 

Hársfay Katalin: Az egyház világi alkalmazottai és a munkajog. 1992/3. 16-23.

 

 

Szabadságjogok az egyházban. 1992/3. 105-111.

 

 

Virt László: Elvek és tények a szociális törvényben. /1993. évi III. törvény./

1994/1. 103-110.

 

 

Pawlikowski, John T: Az emberi jogokról vallott felfogás az egyház szemléletmódjában nem lehet marginális kérdés. 2000/4. 9-12.

 

 

Schönborn, Christoph: Egyház és jogalkotás Európában. 2001/3. 19-20

 

 

Dávid Ibolya: Ezredforduló – sorsforduló. I. rész. /Szent István törvényalkotása./ 2001/4. 15-18. – II. rész. A Szent Korona-tan. 2001/5. 25-27.

 

 

Dornbach Alajos: Gondolatok a jog, az erkölcs, illetve a valláserkölcs kérdéseiről. 2009/1. 20-27.

 

 

Bécsi kiáltvány az egyházi jog alapvető megújításáért./ Osztrák Katolikus Egyház: Egyházreform és emberi jogok. Ankét. 2009. nov. 20./ 2010/2. 8-10.

Kereszténység

 

 

 

 

Weizsäcker, Carl Friedrich von: Az idő sürget./Egyházi világkonferencia a békéről, igazságosságról és a teremtett világ megóvásáról./ (Bevezető) 1989/2. 5-14.

 

 

Úton a keresztények világtalálkozója felé. – A baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete.

/Béke és Igazság, Bázel, 1989. május15-21/.- Igazságosság, béke és a teremtett világ megóvása. Dokumentumtervezet. (Szöul 1990. március 5-13.) 1989/2. 15-31.

 

 

Koch, Kurt: A keresztény hit politikai felelősség. 1990/1. 6-30.

 

 

A keresztények szerepe a mai Magyarországon. (Interjú Hankiss Elemérrel) Farkas Beáta és Máté-Tóth András) 1990/1. 59-67.

 

 

Küng, Hans: Ki a keresztény? 1994/1. 6-17.

 

 

Bonhoeffer, Dietrich: Keresztelőre. /Az egyházról./ 1994/1. 22-23.

 

 

Grazi töredékek. /Második Ökumenikus Európai Találkozó./Interjúk,cikkek,dokumentumok. /Ford./ Bocs fordítószolgálat. 1997/3. 4-12.

 

 

Duchrow, Ulrich: Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé (Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése. 1997/3. 13-35.

 

 

Aszalós János: Mi van a grazi csomagban? /A Második Ökumenikus Európai Találkozó./ 1997/3. 42-54.

 

 

Szabó Lajos: „Az állandó a változóban”. A szemléletváltás szükségessége és lehetősége a magyar egyházak életében. 1997/4. 23-30.

 

 

Plate, Manfred: Az átmenet válságában. Hét tézis a keresztény hívők szükségszerű spirituális megújulásáról. 2000/1. 18-19.

 

 

Nyíri Tamás: Egyházak – A falakon innen és túl. 2000/3. 11-12.

 

 

Beer, Ulrich: Élethalálharc – Friedrich Nietzsche és a kereszténység. 2000/5. 7-10.

 

 

Staikos, Michail: Európa egyesítése és az egyházak. 2001/5. 21-22.

 

 

Pásztor János: Egyház és misszió – ma?

2002/4. 9-14.

 

 

Jakab Attila: A víz problémája: a szimbólumtól a gazdasági érdekig. 2002/5. 28-29.

 

 

Jakab Attila: Keresztény Európa? 2003/1-2. 4-9.

 

 

Várszegi Asztrik: Keresztények egysége – Európa egysége: vágy vagy kihívás. 2003/1-2. 12-15.

 

 

Máté-Tóth András: Az Európai Unió bővítésének vallási és egyházi dimenziói. 2003/1-2. 16-18.

 

 

Pásztor János: Isten jelenléte Európában.

2003/1-2. 30-31.

 

 

Fellner Zoltán Ákos: A keresztény

önmeghatározás globális kérdései. 2005/5. 11-12.

 

 

P. Gábor Mózes: Jézus evangéliuma mint kiút a

történelemből. 2010/4-5. 11-13.

 

 

Sulyok Gábor: Vallási komplexus az újszövetség hajnalán. 2010/4-5. 14-17.

Kisebbségek

 

 

 

 

Bulányi György: Egyházak és kisebbségek. 1991/3. 61-88.

 

 

Törzsök Erika: Európai Unió: vallások, kisebbségek. 2003/1-2. 32-33.

 

 

Hábel János: A kettős állampolgárság és a nemzeti kisebbségek./A hazai kisebbségek./ 2005/3. 19-20.

 

 

Wildmann János: Nemzeti és etnikai kisebbségek megítélése a magyar társadalomban.

2008/5. 15-20.

 

indiánok

500 éves indián ellenállás. /Részletek a Quitói Nyilatkozatból. 1990./ 1992/2. 105-107.

 

magyarok Szlovákiában

Molnár Imre: Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. 1991/3. 89-101. – (II. rész.) 1991/4. 105-120.

 

 

Molnár Imre: „Ők lent vannak, de én mindezt felülről látom…” Interjú Jan Sokol érsekkel, a Pozsony-Nagyszombati Egyházmegye püspökével. 2001/3. 26-28.

 

 

Jópásztor Társulat, szlovákiai magyar papok és hívők: Memorandum a szlovákiai magyar katolikus közösség helyzetéről, problémáiról és ezek megoldási lehetőségeiről. 2001/6. 33-34.

 

magyarok Romániában

Udvarhelyi Nándor: ./A romániai magyar katolikus egyház helyzete./ A romániai magyar kisebbség helyzete 1945 után 1990/3. 97-119. – II. Katolikus egyház a 80-as években.

1991/1. 104-125.

 

 

Dergezné Fazekas Orsolya: A moldvai csángók anyanyelvi kérdései. Ahol nehéz magyarnak lenni. 2002/1. 25-27.

 

 

Jakab Attila: Csángósors. 2003/3. 30.

 

rasszizmus

Wildmann János: /Egyházfórum Alapítvány:/ Állásfoglalás a magyarországi antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban. 1992/4. 64-65.

 

 

ENSZ: vallás a rasszizmus ellen. 2001/6. 11.

 

romák

Várnagy Elemér: A romák transzcendentális kötődésének néhány pedagógiai tanulsága. 2000/5. 18-19.

 

 

Buday Kornélia: Cigány vagy roma? Elmélődés a konstruktív szándékú segítségnyújtásról.

2003/3. 3-5.

 

 

Magdali Mária: Cigánypasztoráció Alsószentmártonban. 2003/3. 6-8.

 

 

Tetz Katalin – Hofher József: Egy cigány közösség társadalmi és vallási életét meghatározó tényezők Köröm községben. 2003/3. 9-11.

 

 

Dúl Géza: Sok vagy kevés? – Cigánypasztoráció 2003. 2003/3. 12-15.

 

 

Weiss, Lothar: Cigánypasztoráció: az ember méltóságára figyelni és azt oltalmazni.

2003/3. 16-19.

 

 

Gergely Dezső: A kisebbségek liturgiája az Európai Unió küszöbén. (Beszámoló egy „fontos” eseményről.)/Közös kisebbségi Vízkereszt ünneplés Angyalföldön./ 2003/3. 20.

 

 

Gergely Dezső: Látogatóban a Szunto Baro Manusnál. Benyomások, gondolatok egy római zarándokútról. 2004/3-4. 30-33.

 

 

Buday Kornélia: A csatkai cigány-búcsú. 2005.

szeptember 3-án. 2005/5. 15-18.

 

 

A szolidaritás hangja. /A cigányokért./ Szent Egyed közösség: Nyilatkozat. – Lankó József: Ismerjük a cigányokat? – Szent Egyed Közösség: Könyörögjünk! 2009/4. 12-14.

Kommunikáció

 

 

 

egyházi belső kommunikáció

Morel Gyula: Egyház-nép-szavazás, egy szociológus szempontjai. 1996/1. 67-76.

 

 

Egyházmenedzsment. Beszélgetés Drahos Péterrel. 1996/1. 91-96.

 

 

Nagy Ferenc: Aggiornamento magyar módra. /Az egyház-nép-szavazás hazai sajtóvitájának összefoglalása./ 1996/2-3. 97-100.

 

 

Kommunikációs torzó az egyházban.

1998/4. 9-12.

 

 

Andrásfalvy Bertalan: Az információhoz való jog (és kötelesség) az egyházban. 2000/1. 23-24.

 

 

Mayer Mihály: Információhoz való jog az egyházban. 2000/1. 24-26.

 

egyházi tömeg-

kommunikáció

Metz, Johann Baptist: Egyház a tömegtájékoztatási eszközök világában.

1991/4. 91-104.

 

 

Schermann Rudolf: Egyházi sajtó: lojalitás és kritika. 1993/1. 6-9.

 

 

Beszélgetés Lukács László piaristával, a Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Irodájának igazgatójával. 1993/1. 10-20.

 

 

Hegyi Gyula: Van-e sajtópolitikája az egyháznak? 1993/1. 21-26.

 

 

Simonyi Gyula: Ha egyházi, akkor szamizdat? 1993/1. 27-34.

 

 

Bitskey Botond: Egyház és televíziózás.

1993/1. 35-41.

 

 

Pákozdi István-Téglásy Ferenc: Fontos kiegészítések az egyház és televíziózás témájában. – Bitskey Botond válasza. 1993/2. 121-125.

 

 

Kamarás István: Katolikus média Magyarországon: 1993. 1994/3. 30-46.

 

 

Nagy Ferenc: Aggiornamento magyar módra. /Az egyház-nép-szavazás hazai sajtóvitájának összefoglalása./ 1996/2-3. 97-100.

 

 

Révay Edit: Szentbeszéd-e a szentbeszéd? avagy: Politizál-e az egyház a szószékről? 1996/2-3. 142-155.

 

 

Andok Mónika: Katolikus ifjúsági sajtó: BRAVO? 1996/4. 59-64.

 

 

Katolikus média – mánia? 1997/1. 44.

 

 

Máté-Tóth András: Sajtó és igazság. Háttérbeszélgetés Elmer Istvánnal, az Új Ember katolikus hetilap főmunkatársával. 1997/1. 45-48.

 

 

Szennay András: Az egyház konfliktusai a katolikus sajtóban. (Őszinteség és tapintat.) 1997/1. 49-60.

 

 

Bárdosy Éva: Új evangelizálás inkluzív nyelven. 2002/1. 3-5.

 

 

/Katolikus-e még az Új Ember?/: Schanda Balázs: Egyházi részvétel nélkül. 2004/5. 27-28. – Buda Péter- Gábor György – Köbel Szilvia – Schweitzer Gábor – Wildmann János: Recenzensi vélemény nélkül. (Válasz Schanda Balázs „Egyházi részvétel nélkül” c. írására.) 2004/5. 28-30. – Körner, Christoph: Egy külföldi vendég utólagos kritikai észrevételei az „Állam és Egyház az egyesült Európában” című konferencia apropóján. 2004/5. 30.

 

 

Szécsi József: A vallásközi párbeszéd televíziós megjelenítésének biztonságpolitikai kockázatai. 2008/3. 16-18.

 

nyelv, stílus

Lelkiismeret, erkölcs, az igazság ragyogása. Kerekasztal beszélgetés. /II. János Pál pápa Veritatis splendor c. enciklikájának magyar nyelvű megjelenése alkalmából. Beszélgetők: Somfai Béla erkölcsteológus, Dér Katalin filológus, Lévai Katalin szociológus, Debrecenyi Károly István ref. teol. Klinikai lelkigondozó. Moderátor: B. Petőfi Ágnes./ 1994/2. 5-24.

 

 

Bárdosy Éva: Új evangelizálás inkluzív nyelven. 2002/1. 3-5.

 

tömeg-

kommunikáció

Virt, Günter: Sajtóetika. 1991/4. 85-90

 

 

Máté-Tóth András: Sajtó és igazság. Háttérbeszélgetés Elmer Istvánnal, az Új Ember katolikus hetilap főmunkatársával. 1997/1. 45-48.

 

 

Molnár Pál: Médiaerőszak. 2002/4. 29-30.

 

 

Lelovics László: Való világ? Tévévilág! Azonosulj a közönségessel! 2002/5. 24.

Közösségek, mozgalmak

 

 

 

 

Nyíri Tamás a kultúráról, kereszténységről és közösségről. /Interjú. 1987-ben készítette Kamarás István./ 1995/3. 50-63.

 

 

Kirchschläger, Walter: Isten szól a ma emberéhez. A bibliai gyülekezeti reménység aktualitása. 2001/6. 3-7

 

 

Wildmann János: Plébánia – közösség. Beszélgetés Blanckenstein Miklóssal.

2001/6. 8-11.

 

 

Lörsch, Martin: „Jó úton vagyunk?” Közösségfejlesztés egy lelkipásztori kerületben. 2001/6. 12-17.

 

 

Andrásfalvy Bertalan: Egyház és közösségek a történelmi Magyarországon. 2008/3. 3-10.

 

bázisközösség

Zulehner, Paul M: A missziós közösség útján. 1986/1. 8-27.

 

 

Wildmann János: Csoportok a közösségben. 1986/1. 28-42.

 

 

Enssle, Elmar: Megfigyelések és feljegyzések az NSZK egyházi bázisközösségeinek fejlődéséről. (Tapasztalati beszámoló egy családokból álló közösségről.) 1987/2. 48-56.

 

 

Zimmermann, Luis: Az egyház, amely mer találkozni a világgal. (Beszámoló a bázisközösségek 3. nemzetközi kongresszusáról) 1987/2. 57-62.

 

 

Horváth Zsuzsa: Az egyház kovásza: a bázisközösségi mozgalmak Magyarországon.

1987/2. 85-115.

 

 

Egy közösségi ház létrehozására tett kezdeményezésről. Dokumentáció.

1987/2. 125-128.

 

 

Hücking, Hans H: Keresztény bázisközösségek Közép-Kelet-Európában – a gorbacsovi reformpolitika kapcsán. 1988/1-2. 82-90.

 

 

Lorscheiter, Ivo: Bázisközösségek a szegények között./Brazíliában/ 1992/2. 108-116.

 

 

Aszalós János: Az egyházközségi bázisközösségekről. 2001/5. 9-15.

 

 

Dobos László: Egy megvalósításra váró „utópia”. /A plébániai közösség./ 2001/5. 16-17.

 

 

Bíró László: Házascsoportok az egyházban. 2002/5. 8-10.

 

mozgalmak

Lubich, Chiara: Lelkiség bárkinek. /Fokolare/ 1989/1. 34-41.

 

 

A Cultores pacis papi társulat megalapítása. Dokumentáció. 1989/1. 112-113.

 

 

Dialógus. /Zsinati Kör gyűlése, 1993. márc. 6./ Kamarás István: A Zsinati Kör… Dr. Dankó László kalocsai érsek előadása. – Ranschburg Ágnes: Párbeszéd: önmagunk késleltetésének művészete. 1993/2. 66-84.

 

 

Bódis József: Az IGEN KLUB. 1994/2. 78-83.

 

 

am: Katolikus ifjúsági szervezetek. Dzsungel. 1996/4. 55-58.

 

 

Papp Ferenc: KÉSZ – Pax Romana találkozó a Zsinati Klubban. – avagy: hol és hogyan keressük Isten országát? 2001/2. 20-22.

 

 

.Kamarás István: Perbeszéd és párbeszéd. /A Zsinati Klubban./ 2001/2. 23-25.

 

 

Deme Tamás: Háló 2002: Önismeret és együttéléstan. 2001/5. 28-29.

 

 

(dt:) HÁLÓ, a magyar katolikus közösségek közép-európai hálója. 2002/4. 16-17.

 

 

Hadházi Antal: A Magyar ACAT – Hittel az Erőszak Minden Formája Ellen Nemzetközi konferenciája. (Nyíregyháza, 2002. 10. 12-13.) 2003/3. 33

 

 

Korondi Kinga: Emmánuel. A karizmatikus megújulás gyümölcse. 2004/1. 18-19.

 

 

Szászi Balázs – Barta Anna – Gyurisné Hutter Katalin – Gyuris Csaba: Munkáspasztoráció. /JOC, KIOE/ 2004/3-4. 3-8.

 

 

Csiszér László – Gyuris Csaba – Schröffel Krisztián – Simó Ferenc: CIJOK európai koordinációs találkozó. 2004/3-4. 9-11.

 

 

Joseph Cardijn./JOC/ 2004/3-4. 11-13.

Kultúra, művelődés

 

 

 

 

Rezsőházy Rudolf: A nyugati kultúra gyökeres változásai. 1993/4. 17-30.

 

 

Nyíri Tamás a kultúráról, kereszténységről és közösségről. /Interjú. 1987-ben készítette Kamarás István./ 1995/3. 50-63.

Magyar egyház (római katolikus)

 

 

 

1945-ig

Horváth Tamás, J: Apostolus et praeceptor Hungariae. Prohászka – ma. 1990/1. 88-107.

 

 

Prohászka Ottokár: A katholikus autonómiáról. (1902) 1990/1. 108-111.

 

 

Zakar Péter: Katolikus papok az 1948/49-es szabadságharcban. 1990/4. 111-125.

 

 

Nagy Péter Tibor: Egyházak és oktatás. 1930-1990. 1991/3. 114-124.

 

 

Mona Ilona: „Az egyház nem hallgatott”.

/1940-1945, Lendvai Jenő könyve./

1993/3. 20-24.

 

 

Sarnyai Csaba Máté: Egyházreform-igény 1848. 1998/1-2. 72-78.

 

 

Katus László: Liberalizmus és katolikus megújulás Magyarországon. /1846-1914/

2000/1. 8-11.

 

 

Fazekas Csaba: Politikai katolicizmus a két világháború közötti Magyarországon. /1918-1944/ 2000/2. 7-11.

 

 

Andrásfalvy Bertalan: Egyház és közösségek a történelmi Magyarországon. 2008/3. 3-10.

 

az elnyomás évtizedei

„A megnyesett fa kizöldül.” /Tíz éve bíboros Lékai László esztergomi érsek./ 1986/1. 68-73.

 

 

Lipien Mihály katonai esküvel kapcsolatos konfliktusáról. – Kocsi György jogosítványának elvételéről. Dokumentáció. 1986/1. 88-96.

 

 

A magyar egyház Lékai bíboros után. Győri Ákos: Halálos ölelés. – Kocsi György: A megnyesett fa kizöldült? – Kiszely Károly: Hozzászólás a Lékai-vitához. 1986/2. 63-89. – II. Éliás József: Az ÜZENET és a pásztor. Református hozzászólás az ún. Lékai-vitához. – Tarnóczy Szabolcs: Kiszárad vagy kizöldül a megnyesett fa? (A Lékai-évtized a karizmatikus bázisközösségek szemével nézve.) – Wildmann János: A magyar egyház Lékai bíboros után. 1987/1. 72-108.

 

 

Seeber, David: „Előbbre jutottunk egy göröngyös úton.” (Beszélgetés Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével.) 1986/2. 90-106.

 

 

Horváth Zsuzsa: Az egyház kovásza: a bázisközösségi mozgalmak Magyarországon.

1987/2. 85-115.

 

 

Strazzari, Francesco: A magyar egyház lelkipásztori problémái. Beszélgetés Szennay András pannonhalmi főapáttal.

1988/1-2. 115-129.

 

 

Szendi József veszprémi püspök parlamenti beszéde. – Egy magyarországi katolikus pap leveléből. Dokumentáció. 1988/1-2. 226-229.

 

 

Kérő köszöntés. /Paskai László bíborosnak/ 1988/1-2. 243.

 

 

Hegedűs András: Állam és egyház viszonya a sztálinizmusban és posztsztálinizmusban.

1991/1. 5-17.

 

 

Cserháti József: Casaroli a haját tépte.

1991/2. 70-74.

 

 

Pál József: A békepapok 1956. utáni kiközösítése és feloldozása. 1991/2. 89-105.

 

 

Nagy Péter Tibor: Egyházak és oktatás. 1930-1990. 1991/3. 114-124.

 

 

Wildmann János: Az elnyomás évtizedei.

2000/3. 4-11.

 

 

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ Endreffy Zoltán, Mohay Tamás, Aszalós János, Bohár András.

2000/4. 22-27. – II. Csapody Tamás, Sáry Gyula, Dr., Balló István, Bernolák Éva. 2000/5. 23-29.

 

 

Eördögh István: A Vatikán keleti politikája. 2000/6. 8-14.

 

 

Molnár Péter: „Beszélgetés a Mesterrel”. /Hetényi Varga Károlyról./ 2001/2. 30-31.

 

 

Végvári Vazul: Mindszenty. 2006/5. 9.

 

 

Köbel Szilvia: Üldözés és együttműködés. – Egy könyv margójára./Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynökkérdés. / – 2008/4. 26-29.

 

 

Székely Tibor: A nagy kirúgás. Ötven éve történt. 2009/1. 28-30. – Ötven éve történt. (második rész) A Központi Szeminárium benépesítése az Állambiztonsági Szolgálatok jelentései tükrében. 2009/2. 31-34. – Ötven éve történt. (Harmadik rész.) Kispapok a csonka szemináriumban és a szétszóratásban. 2009/3. 23-28.

 

 

Vigh Szabolcs: Harmadik út „Hitvallók és ügynökök” között. Egy „szürke egér” lavírozása a kommunista diktatúrában. 2009/5-6. 45-50.

 

a rendszerváltás után

Wildmann János: Búcsú az államegyháztól. 1989/1. 97-105.

 

 

Gömöri Katalin: Vallásszabadság ürügyén. /A lelkiismereti- és vallásszabadságról szóló törvény egy éve./ 1990/1. 51-58.

 

 

Virt László: Várjuk a pápát! 1990/1. 122-128.

 

 

Goják János: A katolikus felnőttképzés perspektívái Magyarországon. 1990/3. 67-74.

 

 

Tomka Miklós: Vallás és kultúra. (A keresztény felnőttnevelés Magyarországon.) 1990/3. 75-87.

+ 1995/2. 23-38.

 

 

Szennay András: Papok és világiak testvéri közössége. 1990/4. 34-45.

 

 

Dombi Tibor: A /magyarországi katolikus/ társadalmi bázis kialakításának lehetőségei és feltételei. 1991/1. 18-28.

 

 

Kamarás István: Gaudiopolis felé.(Bajgyűjtemény és megújulási program.) 1991/1. 29-46. – II. 1991/2. 106-125.

 

 

Szeblák Tamás: Megegyezés és megújulás a katolikus egyházban. 1991/1. 47-51.

 

 

Zulehner, Paul M: Az egyház a visszaszerzett szabadság világában. 1991/1. 78-94.

 

 

Mihályi Gilbert: Igazságtétel – Megtérést hirdessünk. 1992/1. 83-90.

 

 

Leitenberger, Erich: Szennay András: A túlélés kevés. (Kathpress interjú) 1992/1. 91-98. + 1995/2. 60-67.

 

 

Szántó Konrád: A magyar katolicizmus megújítása. 1992/1. 99-103.

 

 

Heller György: A magyar katolikus papság létszámalakulásának egyes kérdései.

1992/3. 24-32.

 

 

Máté-Tóth András: Plébánoshiány. (esettanulmány) 1992/3. 33-48.

 

 

Antal József: Nyílt beszéd a /az egyházmegyei/ zsinat elé. 1992/3. 49-58.

 

 

Máté-Tóth András: A végeken (interjú két lelkipásztor-házaspárral)./Szászi Balázs, Szásziné Fehérváry Anikó – Tatár Béla, Tatárné Kapus Éva./ 1992/3. 77-93.

 

 

Balogh Béla András: A katolikus iskolákról

múlt-, jelen- és jövőidőben. 1992/4. 72-88.

 

 

Lassú ébredés. /A Kathpress interjúja Szennay András ny. pannonhalmi főapáttal./

1993/1. 59-70.

 

 

Kipke Tamás: Hangulatjelentés. Mostohaanya-szent egyház. 1993/1. 71-76.

 

 

Vita. /Szennay András az Osztrák Katolikus Hírügynökségnek – Kathpress – adott interjújáról./ 1993/3. 60-68.

 

 

Máté-Tóth András: Tegnapból a holnapba. Interjú Gyulay Endre megyéspüspökkel.

1993/4. 31-42.

 

 

Trenka Magdolna: Esztergom-budapesti zsinat, 1994. (Így láttuk mi, fiatalok.) 1994/3. 47-54.

 

 

Templomépítés./Dunaszentgyörgy. Interjú. – Hegyesd. Beszámoló./ 1994/4. 36-42.

 

 

Máté-Tóth András: Átvilágítás. 1995/1. 4-16.

 

 

Musyl, Peter: Nehézkes megújulás.

1995/1. 38-50.

 

 

Várszegi Asztrik: Magyar egyház a fordulat után. 1995/3. 91-94.

 

 

Hol volt, hol nem volt – körkép./Az egyházmegyei szinódusokról/ 1995/4. 37-42.

 

 

Magyar vélemények az egyház-nép-szavazásról. /Ausztriában, Németországban.//Bíró László, Szennay András, Seregély István, Gorove László, Szöllőssy Ágnes, Dévai Márton, Gromon András, Ifi Géza, Müller Márta, Simonyi Gyula, Teleki Béla, Turcsik György, Pálvölgyi Gyula./ 1995/4. 43-57.

 

 

Aggiornamento magyar módra. Bevezetés. – Jezsuita nagyágyú. – Kedves Nagy Ferenc! /Szerkesztőségi levél./ – Jó reggelt, Egyházfórum! /Válasz/ 1996/1. 59-66.

 

 

Magyar katolikus hitvallás – 1996. Nagy Ferenc tervezete /az osztrák és német egyházi-nép-szavazás kapcsán./1996/1. 77-78.

 

 

Hegyi Gyula: Sátáni sugallat./Az osztrák és német „egyházi-nép-szavazás” hazai sajtóvisszhangja./ 1996/1. 79-85.

 

 

Egyházmenedzsment. Beszélgetés Drahos Péterrel. 1996/1. 91-96.

 

 

Balázs Zoltán: Konzerválni szükséges – de mit? 1996/2-3. 4-22.

 

 

Nagy Ferenc: Aggiornamento magyar módra. /Az egyház-nép-szavazás hazai sajtóvitájának összefoglalása./1996/2-3. 97-100.

 

 

Mihályi Gilbert: Az egyház ott van, ahol a megkereszteltek élik a közösséget Istennel és egymással. 1996/2-3. 104-108.

 

 

Boldizsár Klára – Máté-Tóth András: Beszélgetés Farkas Beátával. /Az Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevél létrehozásának okáról és körülményeiről./ 1996/2-3. 129-141.

 

 

Szabó Lajos: „Az állandó a változóban”. A szemléletváltás szükségessége és lehetősége a magyar egyházak életében. 1997/4. 23-30.

 

 

Renovare necesse est. Interjú. /P. Eugen Hillengass-szal, a Renovabis német katolikus segélyszervezet vezetőjével./ 1997/4. 76-81.

 

 

Kis György: Egyháztükör 1998. (Egy nyugalmazott katolikus pap nézetei a ma fennálló egyházi folyamatokról, hiányokról, gondokról, különösen a hazai egyházban.)

1998/1-2. 138-143.

 

 

Mihályi Gilbert: A zsinati megújulás üzenete – átvettük, megvalósításával válaszolunk.

1998/4. 4-8.

 

 

Kommunikációs torzó az egyházban.

1998/4. 9-12.

 

 

Farkas Beáta: 1 %, avagy tükör az

önvizsgálathoz. 1998/4. 13-26.

 

 

Nyíri Tamás: Hogyan él a magyar papság? 1999/1. 64-82.

 

 

Schanda Balázs: Az egyházi státusz rendezésének lehetséges irányai. 1999/(3-)4. 8-21.

 

 

Schanda Balázs: Befejező megjegyzések. /A státuszrendezésről./ 1999/(3-)4. 60-63.

 

 

Hegedűs Antal: A délalföldi katolikus zsinatok. 2009/5-6. 4-12.

 

az ezredfordulótól

Andrásfalvy Bertalan: Az információhoz való jog (és kötelesség) az egyházban. 2000/1. 23-24.

 

 

Mayer Mihály: Információhoz való jog az egyházban. 2000/1. 24-26.

 

 

Nyíri Tamás: Egyházak – A falakon innen és túl. 2000/3. 11-12.

 

 

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ Endreffy Zoltán, Mohay Tamás, Aszalós János, Bohár András.

2000/4. 22-27. – II. Csapody Tamás, Sáry Gyula, Dr., Balló István, Bernolák Éva. 2000/5. 23-29.

 

 

Kálmán Attila: „Ti vagytok a föld sója”. /Mit vihetünk Európába?/ 2003/1-2. 10-11.

 

 

Wildmann János: A magyar katolikus egyház és az európai integráció. – 2003/1-2. 19-22.

 

 

Szabó Gyula: Az egyházi múlt feltárása.

2005/5. 13-14.

 

 

Frigyes István: Sokan szomorkodtunk.

2006/3. 16-17.

 

 

Antal Ilona: A választások kapcsán, de nem a választásokról! 2006/5. 14-17.

 

 

Frigyes István: Kádár-rendszer – posztkommunizmus – egyház. 2007/1. 13-15.

 

 

Romantika és realizmus között: a szabadság fájdalmas útja. Interjú Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáttal. 2007/4. 12-14.

 

 

Mihályi Gilbert: Milyen az emberkép, embereszme? Ez a politika sarkalatos kérdése. 2007/4. 15-16.

 

 

Köbel Szilvia: Üldözés és együttműködés. – Egy könyv margójára. /Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynökkérdés./ 2008/4. 26-29.

 

 

Hegedűs Antal: A délalföldi katolikus zsinatok. 2009/5-6. 4-12.

 

 

Wildmann János: Vegyes mérleg. Egyházak Magyarországon. /A pécsi egyházmegye ezer éves fennállása alkalmából./ 2009/5-6. 20-25.

 

 

Frigyes István: Értetek és sokakért – értetek és mindenkiért. 2010/2. 14-15.

 

 

Wildmann János (szerk.): „Ami itt folyik, az egy hatalmi pozícióba való visszahelyezkedés.” Beszélgetés Bulányi Györggyel. 2010/4-5. 31-35.

Mária

 

 

 

 

Daczó Árpád: Babba Mária.(Elmélkedés egy néprajzos gyűjtő fiatal pár házasságkötésekor.) 2000/1. 19-20.

 

 

Grün, Anselm: Testünk méltósága./Augusztus 15-re./ 2002/3. 18-19.

 

 

Buday Kornélia: Földanyából csak földszag maradt? 2004/5. 3-7.

Meditáció

 

 

 

 

Jung Antal: Vázlatok. Boldogok az istenkeresők. 1987/1. 67-71.

 

 

Zulehner, Paul P: Élő egyházközség – az ember szószólója. (Biblikus meditáció Mt 8, 1-4-ről.) 1988/1-2. 8-19.

 

 

Ranschburg Ágnes: Messianisztikus Testvériség. 1993/3. 4-9.

 

 

Andók Mónika (vál.): Nyíri Tamás magyar nyelvű műveiből. 1994/3. 7, 8, 12, 18, 54, 61.

 

 

Berényi Dénes: Helyünk a világban.

1998/1-2. 144-150.

 

 

Rennkamp, Hans Joachim: Isten alkonya. Avagy: Isten utáni vágyakozás. 2001/1. 13-14.

 

 

Varga Gyöngyi: A nyár teológiája. 2002/2. 22-23.

 

 

Gáspár Csaba László: Kis mozdulatok és a mindenség. 2002/4. 25.

 

 

Varga Gyöngyi: Megújítod a föld színét. A tavasz teológiája. 2003/1-2. 49-51.

 

 

Peres Imre: Feltámadás vagy sírrablás? Elmélkedés a Mt 28, 11-15 alapján.

2004/3-4. 29-30.

 

 

Csikós Csaba: A nyolc boldog(talan)ság. I. rész. 2005/6. 22-26. – II. rész. 2006/1. 16-19. – III. rész. 2006/2. 23-27.

 

 

Csikós Csaba: A világ világossága.

2006/5. 22-25.

 

 

Csikós Csaba: Jézus Krisztus, a megfeszített. 2007/1. 8-10.

 

 

Csikós Csaba: Jézus Krisztus velünk való léte. 2007/5. 21-25.

 

 

Béky Gellért: A „szív” embere (1 Pét 3, 4) 2007/6. 14-19.

 

 

Csikós Csaba: Meditáció a „Jónás könyve” ürügyén. – Babits Mihály emlékének. – (első rész) 2008/1-2. 49-52. – (második rész) 2008/3. 19-26.- (harmadik, befejező rész) 2008/4. 20-25.

 

 

Lukács Tiborné: Nyolc boldogság pedagógusoknak. 2010/4-5. 66.

Művészet

 

 

 

film

Szécsi József: Mel Gibson: A passió. 2004/3-4. 26-28.

 

 

Benyik György: Fénnyel írt evangéliumok. /Jézus-filmek./ 2005/1. 23-29.

 

 

Jakab Attila: Katyn. – Az elhazudott/elhallgatott igazság tanulsága. /Andrzej Wajda filmje./ 2008/3. 28-29.

 

 

Lénárt András: Spanyol-magyar katolicizmus a filmvásznon. 2010/6. 25-26.

 

irodalom

Bachl, Gottfried: Harry Potter – varázslatos világ? Vallás, mese, valóság. 2001/5. 29-33.

 

 

Di Blasio Barbara: Sík Sándor: A magyar költők Isten-élménye. (Kereszténység és irodalom, Válogatott írások, Vigília) 2002/1. 28.

 

 

Di Blasio Barbara: Szabó Árpád: Magyarság irodalom és filozófia. Olvasókönyv a filozófia és az irodalom tanulásához. 2002/2. 32-33.

 

 

Béky Gellért: Hommage à Kertész Imre.

2005/2. 18-21.

 

 

Csikós Csaba: Meditáció a „Jónás könyve” ürügyén. – Babits Mihály emlékének. – (első rész) 2008/1-2. 49-52. – (második rész) 2008/3. 19-26.- (harmadik, befejező rész) 2008/4. 20-25.

 

képzőművészet

Vénusz Ervin. /Szobrászművész/ 1991/1. 130.

 

 

Lovkóné Kiss Kármen. 2001/4. 22.

 

 

Fellner Zoltán Ákos: A viaszművész. / Interjú. Kozma Simon. / 2006/2. 28-29.

 

 

Pál-Lukács Zsófia: Melankólia és keresztény művészet. Hans Holbein: Halott Krisztus.

2007/2. 21-23.

 

zene

Glatter-Götz, Josef von: Az orgonaszakértő. 1994/3. 107-110.

 

 

Turcsik György: Örülj, ha csöpp vagy. /Ferenczy Rudolf =Dax/ 1998/4. 81-86.

 

 

Végvári Vazul: Kodály Zoltán. (1882-1967) Emlékezés egy hívő magyar géniuszra.

2007/1. 28-29.

Nekrológok, gyászbeszédek

 

 

 

 

Emődi László. (1919-1988) /Regnum/

1989/1. 106-111.

 

 

Lotz Antal: Waigand József. 1912-1993.

1994/1. 87-92.

 

 

Róna-Tas András: Nyíri Tamás temetésére. 1994/3. 6-8.

 

 

Mihálovics Zoltán: Éliás József. 1914-1995. 1995/1. 82-83.

 

 

Pápai Szabó György: Németh Géza. 1933-1995.

1995/1. 84-86.

 

 

Elhunyt DDr. Prof. Gaizler Gyula. 1996/4. 97-98.

 

 

m-ta: Bálint B. András (1947-1997) 1997/3. 84.

 

 

Bulányi György: Teréz anya emlékezete.

1997/3. 64-70.

 

 

Páter Berhard Häring halálára. 1998/3. 87-89.

 

 

Máté-Tóth András: Búcsú Dankó érsektől. 1999/(3-)4. 5-7.

 

 

Gyulay Endre megyéspüspök szentbeszéde Sinkovits Imre gyászmiséjén. 2001/1. 24-25.

 

 

Deme Tamás: Vácz Jenő. (1914-2003) Az „életrendező” társaslekű remete. 2003/1-2. 60-61.

 

 

Kránitz Mihály: Dr. Vanyó László. 2003/6. 9.

 

 

Honffy Mária – Szentkereszty György: Morel Gyula emlékére. (1927. december 17. – 2003. szeptember 30.) 2004/3-4. 62-63.

 

 

Wildmann János: „Hazatért” a remény pápája. 2005/1. 34.

 

 

Várszegi Asztrik: Dr. Kis György (1914-2005) c. esperes, ny. plébános. 2005/2. 26-27.

 

 

Várszegi Asztrik: In memoriam Endreffy Zoltán (1944-2005). 2005/2. 27.

 

 

Mécs Imre: Forintos György ravatalánál.

2005/4. 28-29.

 

 

Végvári Vazul: Memento Nagy Gáspár (1949-2007). 2006/6. 28.

 

 

Dr. Végvári Tibor – Ki volt Ő nekünk?

2008/6. 31-32.

 

 

/Kereszténydemokrata barátai és tisztelői:/ Búcsú Frigyesy Ferenc Győzőtől. 2010/4-5. 59.

 

 

Kamarás István: Tomka Miklós (1941-2010) 2010/6. 24.

Néprajz, néphagyomány

 

 

 

 

Daczó Árpád: Babba Mária. (Elmélkedés egy néprajzos gyűjtő fiatal pár házasságkötésekor.) 2000/1. 19-20.

 

 

Dergezné Fazekas Orsolya: Egy keresztény ember. /Andrásfalvy Bertalan. – Interjú./

2002/2. 24-27.

 

 

Buday Kornélia: Földanyából csak földszag maradt? 2004/5. 3-7.

 

 

Grínaeus Tamás: „Vetek körösztöt öt ujjammal…” (A magyar hagyományos orvoslás szakralis elemei.) 2004/5. 8-10.

 

 

Andrásfalvy Bertalan: Az igazi játék. A néphagyomány szerepe a személyiségfejlődésben és a társadalmi béke előmozdításában.

2004/5. 16-20.

 

 

Komáromi Marianna: Karácsonyi népszokások. 2005/6. 13-15.

 

 

Andrásfalvy Bertalan: Egyház és közösségek a történelmi Magyarországon. 2008/3. 3-10.

Nők

 

 

 

 

Anima. Karácsony. – Szülőágy – keresztfa. – 43. zsoltár. – Női hiszekegy. 1992/4. 6-14.

 

 

Kecskés Aranka: Keresztény nők Európa jövőjéért. A EFECW/Ecumenical Forum of European Christian Women – Európai Keresztény Nők Ökumenikus Fóruma/ jubileumi közgyűlése a csehországi Čelákovicében. /2002. aug. 25 – szept. 1./ 2002/4. 24-25.

 

 

Buday Kornélia: Földanyából csak földszag maradt? 2004/5. 3-7.

 

helyzete az egyházban

Gutting, Ernst: Nő és férfi – egy új típusú együttélés útján. 1991/3. 6-19.

 

 

Jakab Attila: A nők helyzete és szerepe az ősegyházban. 1992/4. 15-28.

 

 

Kamarás István: Megmaradva változtatni (beszélgetés katolikus nőkkel helyzetükről egyházunkban). 1992/4. 35-49.

 

 

Komáromi Marianna: Nyílt levél Müller Mártának./A női önértékelésről, emancipációról, az osztrák és német egyházi-nép-szavazás kapcsán././ 1996/1. 86-90.

 

 

Bárdosy Éva: Személyes vallomás a diakonissza-modell mai újraéledéséről. 1997/1. 16-26.

 

 

Littvay Orsolya: Interjú. Örömötöknek lennénk munkatársai. (Egy meg nem valósult papi hivatás. Ilyen nincs, vagy mégis van?) 1998/1-2. 151-161.

 

 

Buday Kornélia: Az alma és a fája. Nők vallási szocializációja a keresztény egyházakban – és annak feminista kritikája. 2002/1. 6-9. – II. 2002/2. 11-14.

 

 

Buday Kornélia: Hídépítés egy sokarcú

Európában. Vallási gyökerek, hagyományok,

kontextusok, identitások. 11. Nemzetközi

ESWTR-konferencia, Budapest, 2005. augusztus

24-28./Teológusnők Európai Társasága./

2005/5. 28.

 

helyzete a társadalomban

Komáromi Marianna: Fodor Éva: A nők társadalmi helyzete. /Előadás összefoglaló./ 2006/3. 10-11.

 

 

Komáromi Marianna: Lénárt Borbála: Családon belüli erőszak /Előadás összefoglaló./ 2006/3. 12.

 

papsága

Palmer, Sandra: Papnők az anglikán egyházban. 1993/2. 91-96.

 

 

Komáromi Marianna: A nők pappá szentelhetőségéről. 1996/2-3. 109-115.

 

 

Vass György: A papi hivatal és az emberiség női fele. 1997/1. 4-15.

 

 

AM: A kivételek sohasem igazi cáfolatok. Beszélgetés Sánta Ibolya református lelkésznővel. 1997/1. 27-30.

 

 

Dévény István: A nők és a papság, bibliográfiai jegyzetek. 1997/1. 31-43.

 

 

Littvay Orsolya: Interjú. Örömötöknek lennénk munkatársai. (Egy meg nem valósult papi hivatás. Ilyen nincs, vagy mégis van?) 1998/1-2. 151-161.

 

 

Birtalan Balázs: Gondolatok a nők pappá szentelésének lehetőségéről. 2002/3. 17-18.

 

 

Buday Kornélia: Jelek és zárójelek. A női papság szerepéről dióhéjban. 2002/5. 20-22.

 

 

Komáromi Marianna: Reményben élve. / Interjú. Bárdosy Éva. / 2006/3. 3-6.

 

 

Brebovszkyné Pintér Márta: A nők ordinációjának története a Magyarországi Evangélikus Egyházban. 2006/3. 6-10.

Ortodox egyházak

 

 

 

 

Staikos, Michail: Európa egyesítése és az egyházak. 2001/5. 21-22.

 

 

Suttner, Ernst Christoph: Az „egyháznemzetektől” a nemzeti egyházakig. Megfigyelések a Délkelet-Európában történt súlyos következményekkel járó paradigmaváltásokkal kapcsolatban.

2001/6. 21-23. – II. rész. 2002/1. 10-12.

 

 

Radnóti Róbert: Ég és föld között. Látogatás a Meteorák kolostor-városában. 2004/1. 22-23.

 

 

Drogkereskedőket fedező püspökök? Mély válságban a görögországi ortodox egyház. 2005/2. 15.

 

orosz ortodox

 

 

 

Lilienfeld, Fairy von: „Sokan vállalták hitükért a halált.” 1988/1-2. 20-34.

 

 

Poszpjelovszkij, Dimitrij: Oroszország megkeresztelésének ezredik évfordulója és a vallás a mai Oroszországban: A hit küzdelme egy ateista államban. 1988/1-2. 35-56.

 

 

Stricker, Gerd: A gorbacsovi reformok és a vallásszabadság a Szovjetunióban.

1988/1-2. 57-81.

 

 

Az Orosz Ortodox Egyház útja a 20. században. 1988/1-2. 81.

 

 

Felmy, Karl Christian: A földre szállt menny. Lelkiélet az orosz ortodox egyházban.

1988/1-2. 91-114.

 

 

Vologyihin, Dimitrij Mihajlovics: A vallási élet és a keresztény kezdeményező erő megújulása Oroszországban. 2010/3. 15-18.

Ökológia, környezeti etika

 

 

 

 

Weizsäcker, Carl Friedrich von: Az idő sürget./Egyházi világkonferencia a békéről, igazságosságról és a teremtett világ megóvásáról./ (Bevezető) 1989/2. 5-14.

 

 

Úton a keresztények világtalálkozója felé. – A baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete.

/Béke és Igazság, Bázel, 1989. május 15-21./- Igazságosság, béke és a teremtett világ megóvása. Dokumentumtervezet. (Szöul 1990. március 5-13.) /Világgyűlés/ 1989/2. 15-31.

 

 

Veeraradsh, Anand: Isten – zöld! 1989/2. 32-42.

 

 

Mi történik szép országunkban? A Fülöp-szigetek püspökeinek pásztorlevele az ökológiáról. 1989/2. 43-56.

 

 

Kiszely Károly: Üzenet a magyar összkeresztény zsinatnak. /A természet- és környezet védelméről/ 1990/3. 131-137.

 

 

Gánóczy Sándor: Teremtéstan és ökológia. 1992/2. 64-73.

 

 

Dőry István: Zöld lelkiismeret. 1994/2. 41-48.

 

 

Grazi töredékek. /Második Ökumenikus Európai Találkozó./ Interjúk, cikkek, dokumentumok. /Ford./ Bocs fordítószolgálat. 1997/3. 4-12.

 

 

Duchrow, Ulrich: Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé (Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése. 1997/3. 13-35.

 

 

Aszalós János: Mi van a grazi csomagban? /A Második Ökumenikus Európai Találkozó./ 1997/3. 42-54.

 

 

Oikosz és Egyház – közös házunk. Környezeti viszonyaink. 2002/1. 13.

 

 

Kinsley, David: A környezetre ártalmas és a környezetért felelős kereszténység. 2002/2. 3-10.

 

 

Pánovics Attila: Gondolatok a fenntartható fejlődésről – Johannesburg előtt. 2002/3. 3-5.

 

 

Bakonyi Gábor: Feltűnő és eltűnő állatvilág. 2002/3. 5-6.

 

 

Burián Endre: Az erdőről. 2002/3. 7-8.

 

 

Zöld hírek. 2002/3. 9-12.

 

 

Borhidi Atila: Hűség a természethez.

2002/4. 18-20.

 

 

Jakab Attila: A víz problémája: a szimbólumtól a gazdasági érdekig. 2002/5. 28-29.

 

 

Simonyi Gyula: Cedric Prakash Magyarországon. 2002/5. 30.

 

 

Ökológiai hírek. 2002/5. 31-32.

 

 

Pete József: Humán? Öko? Lógia? Kritikai megjegyzések Nánási Irén írásához.

2002/6. 27-30.

 

 

Larsen, Janet: A népességnövekedés földínséghez vezet. 2003/4. 24-25.

 

 

Dulai Alfréd: Valóban instabillá vált a földi klíma. 2003/5. 21.

 

 

Kéry Magdolna: ŐKO-lakópark Sopronban. 2005/3. 10-12.

 

 

Dőry István: De sustinebilitate. – A

fenntarthatóságról. 2005/5. 19-21.

 

 

Victor András: Vallás és környezeti nevelés – testvérek. 2005/6. 27-28.

 

 

Simonyi Gyula: Vallás és globális képzés. 2006/1. 21-24.

 

 

Bubik, Michael: Méltányos részesedés. /”Fair share” Észak és Dél közt./ 2007/3. 23-24.

 

 

Az éghajlatváltozás közgazdaságtana./Stern- jelentés./ 1. rész. 2007/5. 17-20. – 2. rész. 2007/6. 22-28. – 3. rész. 2008/1-2. 39-48.

 

 

Egyházak Világtanácsa: Nyilatkozat a környezeti igazságosságról és az ökológiai adósságról. 2009/5-6. 41-44.

 

 

Béres Tamás: A teremtett világ megőrzésének etikája. 2010/1. 4-7.

 

 

Kodácsy-Simon Eszter: Technikai társadalmunk spirituális helyzete. Szempontok a környezetvédelem kérdéséhez Paul Tillich írásai alapján. 2010/1. 8-13.

Ökumené

 

 

 

 

Boff, Leonardo: Luther Márton jelentősége az elnyomottak felszabadításában. 1989/1. 5-25.

 

 

„Ökumené, –ha van és élik.” Beszélgetés Éliás József református lelkipásztorral, a „Jó Pásztor” volt vezetőjével. 1989/1. 71-83.

 

 

A baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete. /Béke és Igazságosság, Bázel, 1989. május 15-21./ 1989/2. 16-18.

 

 

Igazságosság, béke és a teremtett világ megóvása. Dokumentumtervezet. (Szöul 1990. március 5-13.) /Világgyűlés/ 1989/2. 19-31.

 

 

Éliás József: Ami megvan és még sincs meg. 1991/4. 57-70. – (II. rész) 1992/1. 111-120.

 

 

Keve István: Börtönmisszió – ökumenikus közösségben. 1992/1. 34-46.

 

 

Grazi töredékek. /Második Ökumenikus Európai Találkozó./ Interjúk, cikkek, dokumentumok. /Ford./ Bocs fordítószolgálat. 1997/3. 4-12.

 

 

Duchrow, Ulrich: Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé (Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése. 1997/3. 13-35.

 

 

Menyes Gyula: Az Ökumenizmusról.

1997/3. 36-40.

 

 

Aszalós János: Mi van a grazi csomagban? /A Második Ökumenikus Európai Találkozó./ 1997/3. 42-54.

 

 

Papp Ferenc: Vallásszabadság és új vallásos mozgalmak. / A Kat. Püspökkari Konferencia és Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának dobogókői konferenciája./

1997/4. 36-46.

 

 

Békési Eszter: Felületesség vagy rossz hitvédelem? /Logosz Munkacsoport: Kérdezz-felelek a szektákról./ 1997/4. 47-49.

 

 

Szalai Attila: 1917-1997. október 31. (Utószó az „Ünnep”-hez.) 1997/4. 52-55.

 

 

Együtt hirdessük Jézus Krisztust! Az Ökumenikus Tanulmányi Központ nyilatkozata az ökumenizmusról. 1999/1. 60-62.

 

 

Kránitz Mihály: Ausburgban valami új valósult meg. A megigazulásról szóló közös nyilatkozat aláírása. 1999. október 31-én.

1999/(3-)4. 166-169.

 

 

Mártonffy Marcell: Önigazolás vagy megigazulás? Néhány szempont az 1999-es evangélikus-katolikus nyilatkozat olvasásához. 2000/5. 11-17.

 

 

Rauber, Karl-Josef: Az ökumené értelmezése és kilátásai. 2001/1. 3-7.

 

 

Deme Tamás: Az ökumené nem az „együtt”, hanem az „egy”. 2001/2. 15-17.

 

 

Várszegi Asztrik: Az ökumenikus gondolat Pannonhalmán. 2002/3. 15-16.

 

 

Hafenscher Károly: Bizalommal a jövő felé. 2002/4. 3-5.

 

 

Nagypál Szabolcs: Egy kis tavasz: a Békés Gellért Ökumenikus Intézet. 2002/4. 15.

 

 

Kecskés Aranka: Keresztény nők Európa jövőjéért. A EFECW/Ecumenical Forum of European Christian Women – Európai Keresztény Nők Ökumenikus Fóruma/ jubileumi közgyűlése a csehországi Čelákovicében. /2002. aug. 25 – szept. 1./ 2002/4. 24-25.

 

 

Marynovych, Myroslav: Az ukrajnai evangelizáció ökumenikus megközelítése. 2004/1. 11-12.

 

 

Hermann Judit: A dialóguskultúráról nemzetközi fórumon. /A Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács konferenciája, Utrecht, 2003./ 2004/5. 24-26.

 

 

Pásztor János: Merre tovább? Az ökumené és az

Egyházfórum. 2006/4. 13.

 

 

Pásztor János: A reformzsinat – református szemmel. Észrevételek Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete című könyvéhez.

2007/2. 12-15.

 

 

Harmati Béla: „Hiszem az egy, szent, egyetemes-keresztény és apostoli egyházat”. Tizenegy év teológiai párbeszédének eredménye (1995-2006). 2008/1-2. 3-12.

 

 

Ódor Balázs: Külsőség vagy küldetés? Egyházunk külkapcsolatai. 2008/1-2. 13-17.

 

 

Szent-Iványi Ilona: Vallások és ideológiák közötti párbeszéd. Egy színpadon a 168-as fenegyerek és az európai reform-muzulmán vezér.

2008/3. 14-15.

 

 

Szécsi József: A vallásközi párbeszéd televíziós megjelenítésének biztonságpolitikai kockázatai. 2008/3. 16-18.

 

 

Balogh Judit: Miért nem megy a hajó? /Keresztény egységtörekvések jelenleg./

2010/1. 23-28.

 

iskolaügy

Az ökumenikus iskolák léte, helyzete: igény a törvénymódosításra. 2000/2. 15.

 

 

Deme Tamás: Egy ökumenikus pedagógusműhely: a Sándor Kör. 2000/2. 16-17.

 

szociális tanítás

Reuss András: Egyházak a szociális igazságosságért. Lehetőségek, kérdések, tanulságok. 2008/1-2. 18-23.

Pápák

 

 

 

IX. Pius

Hermann Judit: Az éljenzés a jó János pápának szólt. Gondolatok IX. Pius és XXIII. János boldoggá avatásáról – az életszentség mai útjairól. 2000/5. 19-21.

 

XII. Pius

Plate, Manfred: Hitler pápája? Új támadások XII. Pius ellen. 2000/2. 6-7.

 

XXIII. János

Hermann Judit: Az éljenzés a jó János pápának szólt. Gondolatok IX. Pius és XXIII. János boldoggá avatásáról – az életszentség mai útjairól. 2000/5. 19-21.

 

II. János Pál

Virt László: Várjuk a pápát! 1990/1. 122-128.

 

 

Csapodi Tamás: Pápa és pápaság. 1992/1. 71-82.

 

 

Hegyi Gyula: Che Guevara Isten trónjánál. 1998/1-2. 95-102.

 

 

Hoeckman, Rémi: A jó és a rossz Auschwitz után a pápai tanításokban. 2000/1. 12-13.

 

 

Endreffy Zoltán: Pápai bocsánatkérés 2000 év keresztény bűneiért. 2000/1. 13.

 

 

Szécsi József: II. János Pál pápa izraeli látogatása. 2000/3. 13-18.

 

 

Az egy megváltó. Jézus Krisztus és az egyház egyedülálló volta és egyetemes üdvjelentősége: új vatikáni dokumentum. /Dominus Jesus/ 2000/4. 13-14.

 

 

Dévény István: „Az erőtlen testben rejlő erő”. /II. János Pál./ 2002/6. 18.

 

 

Wildmann János: „Hazatért” a remény pápája. 2005/1. 34.

 

XVI. Benedek

Schermann, Rudolf: XVI. Benedek – hova vezeti az egyházat? 2005/2. 3-4.

 

 

Jakab Attila: Nursiai Szent Benedektől XVI. Benedekig. 2005/2. 5-8.

 

 

Hit, értelem és egyetem – emlékek és reflexiók. /Regensburgi beszéd/ 2007/3. 3-8.

 

 

Németh Pál: Megfontolások XVI. Benedek pápa regensburgi beszéde kapcsán. 2007/3. 9-11.

 

 

Papp Ferenc: Irányváltó intézkedések a Vatikánban? 2010/6. 16-18.

Papok, papság

 

 

 

 

Lipien Mihály katonai esküvel kapcsolatos konfliktusáról. – Kocsi György jogosítványának elvételéről. Dokumentáció.1986/1. 88-96.

 

 

A Cultores pacis papi társulat megalapítása. Dokumentáció. 1989/1. 112-113.

 

 

Molnár János: Lehetséges a lehetetlen? /Elhagyni (?!) a gyülekezetet/ 1990/1. 134-144.

 

 

Szennay András: Papok és világiak testvéri közössége. 1990/4. 34-45.

 

 

Kamarás István: Papjaink alulnézetből. (Tények és vélemények a 80-as évek legvégéről.)

1990/4. 46-62.

 

 

Boros István: Papnak lenni… Beszélgetés a 70 éves Nyíri Tamással. 1990/4. 77-95.

 

 

Zakar Péter: Katolikus papok az 1948/49-es szabadságharcban. 1990/4. 111-125.

 

 

Heller György: A magyar katolikus papság létszámalakulásának egyes kérdései.

1992/3. 24-32.

 

 

Máté-Tóth András: Plébánoshiány. (esettanulmány) 1992/3. 33-48.

 

 

Antal József: Nyílt beszéd a /az egyházmegyei/ zsinat elé. 1992/3. 49-58.

 

 

Forgách Ilona – Marik István: Életforrások. Beszélgetés Kovács Győző siroki plébánossal. 1993/2. 42-48.

 

 

Kamarás István: Beszélgetés Halász Piusszal a papi hivatásról. 1994/3. 62-68.

 

 

Révkuti Károly – Bitskey Botond: Végszigorlat után. /Nyíri Tamásról./ 1994/3. 9-12.

 

 

Máté-Tóth András: Igazságos papi bért?

1994/4. 16-19.

 

 

Dévai Márton: Meddig szolgáljon egy plébános? 1995/1. 60-67.

 

 

Kis György: Egyháztükör 1998. (Egy nyugalmazott katolikus pap nézetei a ma fennálló egyházi folyamatokról, hiányokról, gondokról, különösen a hazai egyházban.)

1998/1-2. 138-143.

 

 

Nyíri Tamás: Hogyan él a magyar papság? 1999/1. 64-82.

 

 

Szennay András 80 éves. 2001/2. 3.

 

 

Korondi Kinga: „Világszélhámos”-e vagy eszköz? /Kemenes Gábor nagykovácsi plébános./ 2004/1. 20.

 

 

Joseph Cardijn. (JOC/ 2004/3-4. 11-13.

 

nős papok

Máté-Tóth András: Szószegők (?) /A Nős Papok II. Nemzetközi Kongresszusának háttere./

1990/4. 96-102.

 

 

Nős papok nyílt levele. – Tisztelt Uraim, Testvéreim Krisztusban! /Lukács László válasza./ – Szlovák megoldás. 1993/3. 69-74.

 

 

Stecher, Reinhold: Vatikán és a laikusok.

1998/1-2. 116-123.

 

 

Stecher, Reinhold: Válaszom az osztrák püspököknek és másoknak első állásfoglalásommal kapcsolatos véleményükre. 1998/1-2. 128-137.

 

papnevelés

Interjú Bíró Lászlóval, a Központi Szeminárium rektorával. 1995/4. 80-86.

 

 

Bereczky László: Igazi hivatásom volt.

1996/4. 39-44.

Pedagógia, oktatás, nevelés

 

 

 

 

Balogh Béla András: A katolikus iskolákról

múlt-, jelen- és jövőidőben. 1992/4. 72-88.

 

 

Bachl, Gottfried: Harry Potter – varázslatos világ? Vallás, mese, valóság. 2001/5. 29-33.

 

 

Kőszegi Tamásné: El tudjuk-e engedni gyermekeinket? 2002/5. 13-14.

 

 

Nemes Márta, Cs. F: A családpedagógia szerepe és módszerei. 2002/5. 14-16.

 

 

A /magyar katolikus/ püspöki kar az iskolai titoktartás szabályozásáról. 2003/6. 33.

 

 

Wolf Judit: A nevelésről. 2005/6. 29-30.

 

 

Lukács Tiborné: Nyolc boldogság pedagógusoknak. 2010/4-5. 66.

 

 

Weber, Doris: Részvét nélküli gyerekek. Miért nem ismernek sem bűnt, sem megbánást? 2010/6. 4-8.

 

felsőoktatás

Hegyi F. Mihály: Teológia vagy amit akartok. Az egyházi felsőoktatás költségvetési finanszírozásáról. 1996/4. 75-80.

 

 

Nagy István: Teológia a magyar felsőoktatásban. 1997/2. 4-19.

 

 

Somfai Béla: A teológia helyzete a magyar felsőoktatásban. 1999/2-3. 6-23.

 

 

Varga Péter Pius: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara – kívülről-belülről. 1999/2-3. 24-31.

 

 

Botos Katalin: Korszerű közgazdasági képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

1999/2-3. 32-40.

 

gyermek-

védelem

Böjte Csaba: Talán majd egyszer hableányt tetoválok a mellemre. /Dévai gyerekek./

2002/3. 31.

 

 

Szűcs Gábor: Családotthon – nevelt gyerek. 2002/5. 10-12.

 

iskolák

Nagy Péter Tibor: Egyházak és oktatás. 1930-1990. 1991/3. 114-124.

 

 

Balogh Béla András: A katolikus iskolákról

múlt-, jelen- és jövőidőben. 1992/4. 72-88.

 

 

Az ökumenikus iskolák léte, helyzete: igény a törvénymódosításra. 2000/2. 15.

 

 

Deme Tamás: Egy ökumenikus pedagógusműhely: a Sándor Kör. 2000/2. 16-17.

 

 

Éhség, nyomor; földrengés – segítőkészség, avagy a felebaráti szeretet nem ismer határokat. (Ami a híradásokból kimaradt.) /Cedric Prakash és az ESP hálózat./ 2001/1. 16-18.

 

 

Fodor Gábor: Mustármag és kovász. Az egyházi iskolák növekvő felelősségéről. 2002/6. 3-8.

 

 

Kacsó András: Egy szubjektív vélemény az egyházi iskolákról. 2002/6. 9-10.

 

 

Uzsalyné dr. Pécsi Rita: Szűk az ösvény, de járható – és szép! 2002/6. 10-12.

 

romák

Várnagy Elemér: A romák transzcendentális kötődésének néhány pedagógiai tanulsága. 2000/5. 18-19.

Plébánia, plébános

 

 

 

 

Borovi József: Plébánia, plébános régen és most. 1992/3. 5-15.

 

 

Máté-Tóth András: Plébánoshiány. (esettanulmány) 1992/3. 33-48.

 

 

Aszalós János: Egyházközségi zsinat (forgatókönyv-tervezet). 1992/3. 59-76.

 

 

Dévai Márton: Meddig szolgáljon egy plébános? 1995/1. 60-67.

 

 

Dévai Márton: Egy világi észrevételei az Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatáról. 1998/4. 27-32.

 

 

Jáki Zsolt: Rendszerváltás zajlik a római katolikus egyházban. Egy középváros két plébániájának összehasonlító elemzése. – 1998. 1999/(3-)4. 102-115.

 

 

Pécsi Debora: Vidéki plébániák – halál és feltámadás. 2001/5. 7-8.

 

 

Aszalós János: Az egyházközségi bázisközösségekről. 2001/5. 9-15.

 

 

Dobos László: Egy megvalósításra váró „utópia”. /A plébániai közösség./ 2001/5. 16-17.

 

 

Wildmann János: Plébánia – közösség. Beszélgetés Blanckenstein Miklóssal.

2001/6. 8-11.

 

 

Sürgető aggodalommal. /Plébánosi Kezdeményezés Ausztriában./ Állásfoglalás. – Válasz Rómából. – Megjegyzések a „Plébánosi Kezdeményezés” iratához. – Visszatértek Rómából a Plébánosi Kezdeményezés képviselői. 2008/6. 25-30.

 

Ausztria

Werner, Ertel: Graz-Ragnitz csodája.

1989/1. 87-90.

 

Kalifornia

Wolf Judit: Egyházközségi élet Kaliforniában. 2008/3. 27.

 

Kaposvár

Lelovics László: Egy eleven plébánia. Szent Imre egyházközség – Kaposvár. 2000/3. 19-20.

 

Svájc

Schuler, Karl: Hogyan él egy svájci plébánia? 1986/1. 43-57.

 

 

Rechsteiner, Karl J.: A „Préri”: egy ház – két bejárattal. (Nyitott plébánia-ház Bernben)

1987/2. 77-84.

 

lelkipásztori kerület

Lörsch, Martin: „Jó úton vagyunk?” Közösségfejlesztés egy lelkipásztori kerületben. 2001/6. 12-17.

Politika

 

 

 

 

Balázs Zoltán: Konzerválni szükséges – de mit? 1996/2-3. 4-22.

 

 

Konzervativizmus – szemelvényekben.

1996/2-3. 57-68.

 

 

Hegyi Gyula: Che Guevara Isten trónjánál. 1998/1-2. 95-102.

 

 

Szécsi József: Néhány vallási és politikai jelenség Magyarországon és a nagyvilágban, 2004-ben. /Szélsőségek./ 2005/1. 3-5.

 

egyházpolitika,

egyház és politika

Haas, Johannes: A misztikából politika sarjad.

/Szerzetesek a békéért/ 1989/2. 57-65

 

 

Koch, Kurt: A keresztény hit politikai felelősség. 1990/1. 6-30.

 

 

Hegedűs András: Állam és egyház viszonya a sztálinizmusban és posztsztálinizmusban.

1991/1. 5-17.

 

 

Suttner, Ernst Christoph: Az „egyháznemzetektől” a nemzeti egyházakig. Megfigyelések a Délkelet-Európában történt súlyos következményekkel járó paradigmaváltásokkal kapcsolatban.

2001/6. 21-23. – II. rész. 2002/1. 10-12.

 

 

A mariazelli kiáltvány (1952). 2002/3. 24.

 

 

Friedrich, Otto: König bíboros – szemtanú és főszereplő. „…szárnyakat adott az életem során”. / A mariazelli kiáltvány. – Interjú./ 2002/3. 25-26.

 

 

Jakab Attila: A laicitás kilátásai Kelet-Közép-Európában. 2004/3-4. 13-16.

 

 

Jakab Attila: Vallás és politika. A magyar helyzet amerikai tükörben. 2007/4. 3-7.

 

 

XVI. Benedek pápa: A keresztény politika alapelvei. 2008/1-2. 33-34.

 

hazai politika

Farkas Beáta: Mi közül választhatunk? A társadalomfejlődés alternatívái és a kereszténység. 1990/1. 31-50.

 

 

Wildmann János: Felelőtlen eladósodás – felelős kiútkeresés? (Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája.) 1992/4. 95-98.

 

 

Zárónyilatkozat. /Felelőtlen eladósodás – felelős kiútkeresés. Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája, 1992. szept. 16-17./

1992/4. 110-112.

 

 

Balázs Zoltán: Konzerválni szükséges – de mit? 1996/2-3. 4-22.

 

 

Katus László: Liberalizmus és katolikus megújulás Magyarországon. /1846-1914/

2000/1. 8-11.

 

 

Fazekas Csaba: Politikai katolicizmus a két világháború közötti Magyarországon. /1918-1944/ 2000/2. 7-11.

 

 

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ Endreffy Zoltán, Mohay Tamás, Aszalós János, Bohár András.

2000/4. 22-27. – II. Csapody Tamás, Sáry Gyula, Dr., Balló István, Bernolák Éva. 2000/5. 23-29.

 

 

Forintos György: A politika cikkcakkjai, a születés és katarzis kínjai. 2002/4. 27-29.

 

 

Szécsi József: Néhány vallási és politikai jelenség Magyarországon és a nagyvilágban, 2004-ben. /Szélsőségek./ 2005/1. 3-5.

 

 

Jakab Attila: Egy népszavazás tanulságai. /2004./ 2005/1. 6-9.

 

 

Végh Endre: Gondolatok a 2004. évi népszavazás kudarcáról. 2005/1. 10-12.

 

 

Frigyes István: Kádár-rendszer – posztkommunizmus – egyház. 2007/1. 13-15.

 

 

Jakab Attila: Vallás és politika. A magyar helyzet amerikai tükörben. 2007/4. 3-7.

 

 

Szakolczai György: A nagy vita a magyar keresztény politikáról. – A helyzet kialakulása. – (első rész) 2008/5. 3-13. – – A nagy összeütközés. – (második rész) 2008/6. 3-12. – Kísérlet a tragédia elhárítására és a végkifejlet. – (harmadik rész) 2009/1. 3-14. – A tanulságok és a következtetések. – (negyedik rész) 2009/2. 3-17.

 

 

Csaba László: Vita a magyar keresztény politikáról. 2009/4. 24.

 

 

Vörös Imre: Hozzászólás Szakolczai György cikksorozatához. 2009/4. 24-25.

 

 

Szabó Róbert – Szakolczai György: A magyar keresztény politika nagy kísérlete. – A DNP országgyűlési képviselőcsoportja. /Első rész.) 2009/5-6. 26-40. – – A DMP parlamenti szerepe – (második rész). 2010/1. 14-22. – A DNP országos politikai szerepe a forradalom idején. – (harmadik rész). 2010/2. 16-27. – Az üldöztetés, a forradalom és a megtorlás – (negyedik rész) 2010/3. 22-31. – A kádári konszolidáció, a képviselők sorsa és a késői csekély elismerés. – (ötödik rész) 2010/4-5. 36-46.

 

 

Mit ígérnek a pártok? /Választás 2010. A Mit ígérnek? civil kezdeményezés honlapja alapján./ 2010/1. 29-32.

 

 

Jakab Attila: A magyar erkölcsi válság, és ami mögötte van. 2010/6. 9-14.

 

hazai egyházpolitika

Seeber, David: „Előbbre jutottunk egy göröngyös úton.” (Beszélgetés Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével.) 1986/2. 90-106.

 

 

Hegedűs András: Állam és egyház viszonya a sztálinizmusban és posztsztálinizmusban.

1991/1. 5-17.

 

 

Máté-Tóth András: Kampány-folyamat. Pártprogramok a vallásszabadságról és egyházpolitikáról. 1994/1. 81-85.

 

 

Máté-Tóth András: Pártprogramok egyházpolitikája 1998. 1998/1-2. 61-71.

 

 

Schanda Balázs: Az egyházi státusz rendezésének lehetséges irányai. 1999/(3-)4. 8-21.

 

 

Tóth Károly: Hozzászólás. /Az egyházi státus rendezésének lehetséges irányaihoz./

1999/(3-)4. 46-50.

 

 

Erdő Péter: /Hozzászólás az egyházi státus rendezésének lehetséges irányaihoz./

1999/(3-)4. 50.

 

 

Schanda Balázs: Befejező megjegyzések. /A státuszrendezésről./ 1999/(3-)4. 60-63.

 

 

Kende Péter: Az egyházak legitimációja.

2001/5. 27-28.

 

 

Wildmann János: Egyházpolitikai adalékok. 2002/3. 29-30.

 

 

Frigyes István: Ecclesia politica – Magyarország 2002. 2002/6. 22-24.

 

 

Wildmann János: Cirkusz helyett békét. Egy korszerű egyházpolitika alapjai. 2002/6. 24-26.

 

 

Buda Péter – Gábor György – Wildmann János: „Szabad egyház szabad államban.” Az állam és egyházak kapcsolatának irányelvei. (Tervezet.) 2004/1. 28-30.

 

 

Mihályi Gilbert: Tanuljunk az egyház és az államhatalom összefonódásának torzulásaiból. Megjegyzések a Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezethez. 2004/3-4. 40-42.

 

 

Pásztor János: Egy református hozzászólás./ A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezethez./ 2004/3-4. 42-44.

 

 

Frenkl Róbert: Egy evangélikus vélemény. /A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezetről./ 2004/3-4. 45-46.

 

 

Schanda Balázs: Megjegyzések a munkadokumentumhoz./ A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezethez. /

2004/3-4. 46-47.

 

 

Ádám Antal: Észrevételek a tervezethez./A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezethez./ 2004/3-4. 48-49.

 

 

Scharle Péter: Magánvéleményem a munkaanyagról./A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezetről./

2004/3-4. 49-51.

 

 

Forintos György: Színe és visszája./A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezetről./ 2004/3-4. 51.

 

 

Frigyes István: Kádár-rendszer – posztkommunizmus – egyház. 2007/1. 13-15.

 

 

Jakab Attila: Vallás és politika. A magyar helyzet amerikai tükörben. 2007/4. 3-7.

 

 

Szakolczai György: A nagy vita a magyar keresztény politikáról. – A helyzet kialakulása. – (első rész) 2008/5. 3-13. – – A nagy összeütközés. – (második rész) 2008/6. 3-12. – Kísérlet a tragédia elhárítására és a végkifejlet. – (harmadik rész) 2009/1. 3-14. – A tanulságok és a következtetések. – (negyedik rész) 2009/2. 3-17.

 

 

Csaba László: Vita a magyar keresztény politikáról. 2009/4. 24.

 

 

Vörös Imre: Hozzászólás Szakolczai György cikksorozatához. 2009/4. 24-25.

 

 

Szabó Róbert – Szakolczai György: A magyar keresztény politika nagy kísérlete. – A DNP országgyűlési képviselőcsoportja. /Első rész.) 2009/5-6. 26-40. – A DMP parlamenti szerepe – (második rész). 2010/1. 14-22. – A DNP országos politikai szerepe a forradalom idején. – (harmadik rész). 2010/2. 16-27. – Az üldöztetés, a forradalom és a megtorlás – (negyedik rész) 2010/3. 22-31. – A kádári konszolidáció, a képviselők sorsa és a késői csekély elismerés. – (ötödik rész) 2010/4-5. 36-46.

 

egyház és politika hazánkban

A keresztények szerepe a mai Magyarországon. (Interjú Hankiss Elemérrel) Farkas Beáta és Máté-Tóth András) 1990/1. 59-67.

 

 

Hegyi Gyula: Kampány és párbeszéd.

1993/4. 43-47.

 

 

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ Endreffy Zoltán, Mohay Tamás, Aszalós János, Bohár András.

2000/4. 22-27. – II. Csapody Tamás, Sáry Gyula, Dr., Balló István, Bernolák Éva. 2000/5. 23-29.

 

 

Wildmann János: „Halleluja”-kocsi. /A privilegizált egyház és a hatalom./ 2001/3. 23.

 

 

Horvát Ciprián: Lucerna Hungarorum. /Hazafias kötelességek választáskor./ 2002/1. 16-17.

 

 

Hegyi Gyula: Választások előtt. 2002/1. 17-18.

 

 

Nyilatkozat. /A KÉSZ és a JOBBIK választási kampányával kapcsolatban./ 2002/1. 18.

 

 

Balás Béla: Mit tennék, ha én lennék az amerikai elnök? 2002/3. 26.

 

 

Horváth Zoltán: Nyílt levél a választások után. Miért vesztettünk, mi a teendőnk egyházi oldalról nézve? Mi történt? – Választások 2002.

2002/3. 27-28.

 

 

Kamarás István: Egy furcsa kiáltvány margójára. /Horváth Zoltán cikkére./ 2002/4. 26-27.

 

 

Dévai Márton: Hozzászólás. /Választás, egyházpolitika./ 2002/5. 19.

 

 

Gereben István: Mit tennék, ha én lennék a kaposvári püspök? 2002/5. 22-23.

 

 

Balás Béla: A válasz. /Gereben István írására./ 2002/5. 23.

 

 

Frigyes István: Sokan szomorkodtunk. /Választások, 2006./ 2006/3.

16-17.

 

 

Antal Ilona: A választások kapcsán, de nem a választásokról! Frigyes István: „Sokan szomorkodtunk” című cikkére válaszul.

2006/5. 14-17.

 

 

Wildmann János: Magyar politikai kereszténység. 2007/4. 8-11.

Pszichológia

 

 

 

 

Bodrog Miklós: Igenlőkór. 1992/1. 60-62.

 

 

Fekete Sándor – Kelemen Gábor: Eladósodás, elszegényedés, devianciák. 1992/4. 99-109.

 

 

Ranschburg Ágnes: Párbeszéd: önmagunk késleltetésének művészete. 1993/2. 77-84.

 

 

Szathmáry Sándor: Ablakok az eszkatonra. /Halálközeli élmények./ 2001/1. 25-27.

 

 

Midling Andrea: A színek nyelve. 2001/4. 24-26.

 

 

Midling Andrea: Az önbecsülés kiskátéja.

2002/4. 31.

 

 

Kőszegi Tamásné: El tudjuk-e engedni gyermekeinket? 2002/5. 13-14.

 

 

Matavovszky Tiborné: Magunkból kikelve… Álruhás panaszaink. 2007/5. 28-29.

 

 

Weber, Doris: Részvét nélküli gyerekek. Miért nem ismernek sem bűnt, sem megbánást? 2010/6. 4-8

 

klinikai, segítő szakmai

Lelkiismeret, erkölcs, az igazság ragyogása. Kerekasztal beszélgetés. /II. János Pál pápa Veritatis splendor c. enciklikájának magyar nyelvű megjelenése alkalmából. Beszélgetők: Somfai Béla erkölcsteológus, Dér Katalin filológus, Lévai Katalin szociológus, Debrecenyi Károly István ref. teol. Klinikai lelkigondozó. Moderátor: B. Petőfi Ágnes./ 1994/2. 5-24.

 

lelkipásztori

Stenger, Hermann: Pluralitástolerancia – a lelkipásztorkodás egy pszichológiai szempontja. 1987/1. 56-66.

 

 

Wildmann János: Pszichológia a lelkipásztori munka szolgálatában. 1992/1. 6-24.

 

 

Funke, Dieter: Túlterheltek. /Egyházi tisztségviselők./ 1992/1. 25-33.

 

mélylélektan

A kereszténység keresztútjain. Emlékezés Nyíri Tamás professzorra. /Riportmontázs. Nyíri Tamás: Mélylélektan és ateizmus./ 1994/3. 13-18.

 

 

Bodrog Miklós: Álmaink barlangvilágában. C. G. Jung nyomán. (A szerző előkészületben lévő könyvéből.) 1995/3. 80-90.

 

szenvedély-betegségek

Molnár Péter: Elviselhető terheket kapunk, vagy elviselhetetlen terheket választunk? (Szabadulás az alkohol rabságából…) /Interjú Gáti Bélával, a „Fogd a Kezem Alapítványlakóotthonának vezetőjével./ 2001/1. 28-29.

 

 

Válaszd az életet…! (Magyarországi egyházak állásfoglalása 2002. február 20-án a Parlamentben megrendezett „Vallás és drogmegelőzés – Drogmegelőzés az egyházban” című konferencia alkalmából. 2002/1. 13-14.

 

szerelem, szexualitás

Pfitzner Rudolf: Szeretet, erosz, szexualitás. 1998/3. 37-43.

 

valláslélektan

Bálint B. András: Nincs más./Keresztény emberkép./ 1994/1. 24-29.

 

 

Midling Andrea: A színek nyelve. 2001/4. 24-26.

 

 

Midling Andrea: Az önbecsülés kiskátéja.

2002/4. 31.

 

 

Wachinger, Lorenz: Másodszor is megszületni. A megtérés lélektana és a keresztény hagyomány róla alkotott elképzelései. 2004/3-4. 33-35.

 

 

Jáki Zsuzsanna: Vallásos fejlődés, istenképek nőknél és férfiaknál. 2006/3. 13-15.

Református egyház

 

 

 

 

Éliás József: Az ÜZENET és a pásztor. Református hozzászólás az ún. Lékai-vitához. – A magyar egyház Lékai bíboros után. II.

1987/1. 72-82.

 

 

„Ökumené, –ha van és élik.” Beszélgetés Éliás József református lelkipásztorral, a „Jó Pásztor” volt vezetőjével. 1989/1. 71-83.

 

 

Molnár János: Lehetséges a lehetetlen? /Elhagyni (?!) a gyülekezetet/ 1990/1. 134-144.

 

 

Éliás József: Ami megvan és mégsincs meg. I. 1991/4. 57-70. – (II. rész) 1992/1. 111-120.

 

 

AM: A kivételek sohasem igazi cáfolatok. Beszélgetés Sánta Ibolya református lelkésznővel. 1997/1. 27-30.

 

 

Bibó István: Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna… 2001/4. 3-7.

 

 

Szűcs Ferenc: A Biblia jelentősége a protestáns tradícióban. 2003/5. 10-13.

 

 

Pásztor János: A reformzsinat – református szemmel. Észrevételek Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete című könyvéhez.

2007/2. 12-15.

 

 

Ódor Balázs: Külsőség vagy küldetés? Egyházunk külkapcsolatai. 2008/1-2. 13-17.

 

 

Bódi Emese: Melanchton, a humanista reformátor. 2010/3. 19-21.

Sport

 

 

 

 

Ryan, Thomas: Sport és lelki élet. 1994/2. 66-77.

Szegénység

 

 

 

 

O.N: Aranykorszak Romániában – Ceausescu-módra. 1987/2. 121-124.

 

 

Fekete Sándor – Kelemen Gábor: Eladósodás, elszegényedés, devianciák. 1992/4. 99-109.

 

 

Kakusziné Kiss Gabriella: A modern kor egyik árnyoldala, avagy a hajléktalanok problémája Franciaországban. / Pierre abbé működése/ 1997/1. 75-85.

 

 

Nyíri Tamás: Jólét és szegénység. 2001/4. 28-29.

 

 

Böjte Csaba: Székelyföldi helyzetkép. 2006/5. 17-18.

 

 

Bursuc Anna Mária: Jótékonyság. /Székelyföld./ 2007/1. 12.

Szekták, eretnekségek

 

 

 

 

Müller, Joachim: Különálló vallási közösségek, „szekták”. 1989/2. 78-97.

 

 

Valentin, Friderike: Eretnekség és eretnekségek. 1991/4. 28-36.

 

 

Dévény István: Korunk eretnekségei.

1992/1. 121-130.

 

 

Horváth Zsuzsa: Szektaveszély a tények mérlegén. 1993/2. 97-101. + 1995/2. 39-44.

 

 

Papp Ferenc: Vallásszabadság és új vallásos mozgalmak. /A Kat. Püspökkari Konferencia és Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának dobogókői konferenciája./

1997/4. 36-46.

 

 

Békési Eszter: Felületesség vagy rossz hitvédelem? /Logosz Munkacsoport: Kérdezz-felelek a szektákról./ 1997/4. 47-49.

 

 

Hegyi Gyula: Szekták pedig vannak, de kell-e tennünk velük valamit is? 1999/(3-)4. 51-53.

 

 

Az Európai Parlament határozata az Európában működő szekták ügyében. – A szekták illegális tevékenysége. Az Európa Tanács 1412-es (1999) számú ajánlása. 1999/(3-)4. 54-59.

 

 

Szilczl Dóra, P: Szekták – kultuszok…? Egy kis tipológia. (I. rész) 2000/3. 23-24. – II. Az agymosás vita eredete és az antikultusz –mozgalmak. 2000/4. 16-18. – III. Keresztény alapú szektás közösségek jellegzetes vonásai. 2000/5. 21-22. – IV. Kilépés a mozgalomból. 2000/6. 20-21.

Szépirodalom

 

 

 

 

Sztárai Mihály: Az Úr Krisztus születése innepire. 1990/4. 5.

 

 

József Attila: Istenem. 2001/1. 29.

 

 

Bitó László: Jákob Jézus színe előtt. /Regényrészlet./ 2001/3. 28-31.

 

 

Paksi József: Emlékeztem. – Most emlékszel. 2001/4. 22.

 

 

Boulad, Henri: Ha az igazság nem élet, akkor semmi. 2002/4. 33.

 

 

Bács Béla János: Monológok kettesben. ./Idősek./ 2002/5. 34.

 

 

Bács Béla János: A folyó elválaszt, a híd összeköt. 2003/1-2. 65.

 

 

Zink, Jörg: A teremtéstörténet visszája.

2004/3-4. 38-39

 

 

A sziget./Példázat./ 2004/5. 23.

 

 

II. János-Pál pápa: Mosolyod. 2005/3. 18.

 

 

Gabriel García Márquez búcsúlevele. 2005/3. 24.

 

 

Az ötvös tüze. 2005/3. 24.

 

 

Sajgó Szabolcs: Lettél test mindörökké.

2005/6. 15.

 

 

Fuchshuber, Annegret: A mikuláscsizma.

2005/6. 16.

 

 

A szent háromkirályok. A legenda modern változata. 2005/6. 17.

 

 

Kamarás István: Hárompúpú és a háromkirályok. Mese. 2005/6. 18-21.

 

 

Béky Gellért: Én nemzetem zsidó népem.

2005/6. 30.

 

 

Korzenszky Richárd: Keresztút. 2006/1. 20.

 

 

Végvári Vazul: Látomás Pannóniában.

2006/5. 9-10.

 

 

Végvári Vazul: Ahogy remélték. 2006/5. 13.

 

 

Nagy Gáspár: Hótalan a hegyek inge. 2006/6. 28.

 

 

Béky Gellért: Keresztút.(Paul Claudelt olvasgatva.) 2007/1. 11.

 

 

Béky Gellért: Haza a „magasban”? (Illyés) 2007/4. 18.

 

 

Bács Béla János: Karácsony, a szeretetlenség ünnepe. 2007/6. 13.

 

 

Kamarás István: Karácsonyi társasutazás. 2007/6. 20-21.

 

 

Borchert, Wolfgang: A három sötét királyok. 2008/5. 14.

 

 

Kamarás István- Németh István Péter: Panel-passió. 2009/1. 15-19.

 

 

Kamarás István: Ipiapi atya posztulációja.

2010/3. 4-9.

 

 

Kamarás István: Hajléktalan-Betlehemes. Gregácz Gyula hajléktalan emlékére. 2010/6.

19-23.

Szerzetesek

 

 

 

 

Haas, Johannes: A misztikából politika sarjad.

/Szerzetesek a békéért/ 1989/2. 57-65.

 

 

Müller, Andreas: Ferences lelkiség és népi vallásosság korunkban. 1991/2. 33-40.

 

 

Camps, Arnulf: Globális kérdések – ferences szemmel. 1992/2. 74-84.

 

 

Ranschburg Ágnes: A Notre Dame de Sion. 1993/4. 64-68.

 

 

Bereczky László: Igazi hivatásom volt.

1996/4. 39-44.

 

 

Wildmann János: Ferences békemisszió Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában.

2000/6. 15-16.

 

 

Szennay András 80 éves. 2001/2. 3.

 

 

Ádám János: Nomen est omen. A jezsuiták szegedi Kálvária sugárút 1. ingatlanának kálváriája. 2002/1. 22-25.

 

 

Radnóti Róbert: A montserrati szép napok. (Rövid beszámoló Európa egyik legszebb bencés kolostoráról.) 2003/5. 26-27.

 

 

Jakab Attila: Tudomány és spiritualitás. A pannonhalmi Bencés Kiadó könyvkínálata. 2008/1-2. 27-32.

Szociális tanítás

 

 

 

 

Rauscher, Anton: Meghajlítani a kapitalizmust. 1991/2. 5-12.

 

 

Auer, Clemens Martin: Az újítás szelleme ellen. 1991/2. 13-20.

 

 

Bizik László: Evangélikus szociális elmélet és gyakorlat. 1991/2. 21-28.

 

 

Mihályi Gilbert: Ismerjük és terjesszük az egyház társadalmi tanítását. 2000/4. 15-16.

 

 

Mihályi Gilbert: Az egyház társadalmi tanítása. I. rész. Az emberi személy méltósága, jogai és hivatása. 2001/2. 18-19. – II. Szolidaritás, tolerancia, szubszidiaritás. 2001/3. 23-25. – III. A közjó, az igazságosság, a magántulajdon, a globális szeretet szerepe. Mennyire érvényesül a Társadalmi Tanítás a magyar közéletben?

2001/4. 11-13. – IV. Történelmi áttekintés. 2001/6. 24-27. – V. Történelmi áttekintés. 2002/1. 19-22. – VI. Történelmi áttekintés. 2002/2. 15-17. – VII. Történelmi áttekintés. 2002/3. 20-22. – VIII. Katolikus szociális reformmozgalmak hazánkban a Rerum Novarum utáni időkben. 2002/4. 21-24.

 

 

Eggensperger, Thomas: A közjó Európában. Kérdések a katolikus szociális tanítás egyik klasszikus fogalmához. 2004/2. 13-15.

 

 

Rendtorff, Trutz: Kizárják-e egymást: közjó és önérdek? 2004/3-4. 36-38.

 

 

Reuss András: Egyházak a szociális igazságosságért. Lehetőségek, kérdések, tanulságok. 2008/1-2. 18-23.

 

 

Deák Dániel: Reményünk nincs válságban. /A gazdasági válság keresztény nézőpontból./ 2009/5-6. 51-61.

Szolidaritás, segítségnyújtás

 

 

 

 

Wildmann János: Feladatunk az üldözöttek segítése. (Egyházfórum interjú Ulrich Nogerral, a „Kirche in Not” svájci irodájának vezetőjével, az Erdélyből Magyarországra menekülők helyzetéről.) 1988/1-2. 199-208.

 

 

Pozsony 1988, avagy a „peresztrojka” szlovák módja. – Magyar állampolgárok szolidaritási nyilatkozata a szlovákiai tüntetőkkel. – Korec püspök válasza. Dokumentáció.

1988/1-2. 230-234.

 

 

„Ökumené, –ha van és élik.” Beszélgetés Éliás József református lelkipásztorral, a „Jó Pásztor” volt vezetőjével. 1989/1. 71-83.

 

 

Werner, Ertel: Graz-Ragnitz csodája.

1989/1. 87-90.

 

 

Wildmann János: „Előbb az ember, aztán a profit.” (Interju Ivo Lorscheiter brazil püspökkel) 1990/2. 41-48.

 

 

Weiderud, Peter: Szolidaritás és gazdasági válság. (Az anyagi javak halmozása ellen.)

1991/2. 41-47.

 

 

Az osztrák püspöki kar szociális pásztorlevele. (Hivatalos összefoglalás.) 1991/2. 48-58.

 

 

Nyílt levél Binder Györgyinek: Kedves Györgyi! /Börtönbüntetésben gyógyíthatatlan beteg kislánya halálba segítéséért./1995/4. 63.

 

 

Kakusziné Kiss Gabriella: A modern kor egyik árnyoldala, avagy a hajléktalanok problémája Franciaországban. / Pierre abbé működése/ 1997/1. 75-85.

 

 

Grazi töredékek. /Második Ökumenikus Európai Találkozó./ Interjúk, cikkek, dokumentumok. /Ford./ Bocs fordítószolgálat. 1997/3. 4-12.

 

 

Duchrow, Ulrich: Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé (Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése. 1997/3. 13-35.

 

 

Aszalós János: Mi van a grazi csomagban? /A Második Ökumenikus Európai Találkozó./ 1997/3. 42-54.

 

 

Lemettre, Bernard: Szabadulás a rabszolgaságból. /Diakónus a prostitúció ellen/ 1999/1. 36-37.

 

 

Wildmann János: Magdi néni és a negyvenegy árva. 2001/3. 18.

 

 

Böjte Csaba: „Jöjjön el a Te országod!” /Tiroli néni látogatása Déván./ 2003/1-2. 66.

 

 

Böjte Csaba: Hiszek az Isten teremtette világ Jóságában. 2004/1. 21.

 

 

Dévai Márton: Egy gyáros a munkásfiatalokért. /Csonka János/ 2007/1. 16-18.

 

 

Leljük meg újra az európai egyesítés értelmét!

„A Keresztények kezdeményezése Európáért” (IXE) kiáltványa. 2007/1. 19-23.

 

 

Európai egyházak a kontinens alapvető értékeiért. 2007/1. 23.

 

 

Jakab Attila: A szolidaritás eszménye és gyakorlata az ókeresztény közösségekben. 2007/2. 3-7.

 

 

Korányi András: Fejedelmi élet Krisztus nyomában és a szegények szolgálatában. /Szent Erzsébet/ 2007/2. 8-11.

 

 

Bubik, Michael: Méltányos részesedés. /”Fair share” Észak és Dél közt./ 2007/3. 23-24.

 

 

Gömböcz Elvira: Jegyzetek az Egyházak Világtanácsa AGAPE dokumentumáról.

2008/1-2. 24-26.

 

 

Zulehner, Paul M: Ne féljetek! Már ég! /A válságról./ 2009/3. 15-16.

 

 

A szolidaritás hangja. /A cigányokért./ Szent Egyed közösség: Nyilatkozat. – Lankó József: Ismerjük a cigányokat? – Szent Egyed Közösség: Könyörögjünk! 2009/4. 12-14.

 

 

Szécsi József: „Megtagadok minden közösséget a földi bálvány-istenekkel és a sátán hitvallásával: a gyűlölettel”. Slachta Margit a szlovák zsidókért. 2010/4-5. 47-53.

 

segítő szervezetek

Malina János: Amnesty International.

1992/4. 89-94.

 

 

Renovabis. 1994/4. 27-35.

 

 

Renovare necesse est. Interjú. /P. Eugen Hillengass-szal, a Renovabis német katolikus segélyszervezet vezetőjével./ 1997/4. 76-81.

 

 

Molnár Péter: Bemutatkozik a „Kerek Világ Jóléti Szolgálat” Alapítvány. 2000/1. 21-22.

 

 

Víz Péter: Christian Solidarity International. 2000/1. 33. – 2000/2. 31. – 2000/3. 33. – 2000/4. 33. – 2000/5. 33. – 2000/6. 33. – 2001/1. 34. – 2001/2. 34. – 2001/3. 34. – 2001/4. 32. – 2001/5. 34. – 2001/6. 32.

 

 

Molnár Péter: Éhség, nyomor; földrengés – segítőkészség, avagy a felebaráti szeretet nem ismer határokat. (Ami a híradásokból kimaradt.) /Cedric Prakash és az ESP hálózat./

2001/1. 16-18.

 

 

Az erdélyi „Szent Ferenc” Alapítvány. Déva. 2001/3. 15-18.

 

 

Böjte Csaba: Csodálatos élni az Evangéliumot! /A dévai Szent Ferenc alapítvány./ 2001/6. 27-28.

 

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete.

2002/3. 13-14.

 

 

Simonyi Gyula: Cedric Prakash Magyarországon. 2002/5. 30.

 

 

Prakash, Cedric: Karácsonyi levél. 2002/6. 34.

Szóvá tett visszásságok

 

 

 

 

Dévai Márton: Kérdések egy plébániatemplom építése után. 1998/4. 69-74.

 

 

Békési Eszter: A héregi dráma rövid összefoglalása. 1999/2-3. 52-60.

 

 

Varga Péter Pius: Mások okulására. /Egy igazgatónő kálváriája./ 2002/6. 13-15.

 

 

/Katolikus-e még az Új Ember?/: Schanda Balázs: Egyházi részvétel nélkül. 2004/5. 27-28. – Buda Péter- Gábor György – Köbel Szilvia – Schweitzer Gábor – Wildmann János: Recenzensi vélemény nélkül. (Válasz Schanda Balázs „Egyházi részvétel nélkül” c. írására.) 2004/5. 28-30. – Körner, Christoph: Egy külföldi vendég utólagos kritikai észrevételei az „Állam és Egyház az egyesült Európában” című konferencia apropóján. 2004/5. 30.

 

 

Wildmann János: Kultúrharc. Egyházi közoktatás állami pénzen. 2005/3. 14-18.

 

 

Tomka Miklós: Kormányérvek alapvető emberi

jogokkal szemben./Válasz Wildmann János:

Kultúrharc. Egyházi közoktatás állami pénzen c.

cikkére./ 2005/4. 23-25.

 

 

Wildmann János: Egyházi érvek alapvető emberi

jogokkal szemben? /Válasz Tomka Miklós:

Kormányérvek… c. cikkére./ 2005/5. 22-25.

 

pécsi egyházmegye

Andrásfalvy Bertalan: Az információhoz való jog (és kötelesség) az egyházban. 2000/1. 23-24.

 

 

Mayer Mihály: Információhoz való jog az egyházban. 2000/1. 24-26.

 

 

Wildmann János: Kultúrharc. Egyházi közoktatás állami pénzen. 2005/3. 14-18.

 

 

Baritz István: Ki tartja a mentőövet? /Az abaligeti

iskola./ 2005/4. 25.

 

 

Az abaligeti csoda. 2005/4. 25-26.

 

 

Cziglányi Zsolt: „Az országban a törékeny

falvak…” /Az abaliget iskola./ 2005/4. 26-27.

 

 

Megnyílik az új iskola Abaligeten. 2005/4. 27.

 

 

Baritz István: Szemétdomb és kalasnyikov. /Az

abaligeti iskola./ 2005/5. 27.

 

 

Báránybőrben. /I./ /Dr. Végvári Tibor ügye./ 2006/1. 27-28. – II. /A világi hitoktatók szerződésmódosítása./ 2006/2. 19-22. + 35. – III. /Dr. Végvári Tibor ügye./ 2006/3. 28-29.

 

 

Báránybőrben. IV. Iskolafojtás. /Szent Mór katolikus iskola./ 2006/5. 29-30. – Báránybőrben. Iskolafojtás – folytatás.

2006/6. 21.

 

 

Kinn a bárány, benn a farkas. /Szent Mór katolikus iskola./ 2007/1. 24-27.

 

 

Iskolák célkeresztben. /Belvárosi Általános Iskola/ 2007/2. 24-28.

 

 

Wildmann János: Három a püspöki igazság. /Interjú. Gárván János könyvvizsgáló, a PTE ÁJK oktatója./ 2007/3. 26-28.

 

 

Wildmann János: A harcot megharcoltam, a hitet megtartottam./Beszélgetés Uzsalyné dr Pécsi Ritával./ 2008/1-2. 53-55.

 

 

Iskola – gyerekek nélkül. Sajtóközlemény. / A pécsi Belvárosi Általános Iskola./ 2008/1-2. 56.

 

 

Ternyák Csaba egri érsek közleménye./A pécsi egyházmegye gyanús ügyeivel kapcsolatban./ 2010/2. 12.

 

 

Wildmann János: Válasz Ternyák Csaba egri érsek közleményére. 2010/2. 12-13.

 

 

Wildmann János: Felmentették a Pécsi Egyházmegye gazdasági igazgatóját. Sajtóközlemény. – A Pécsi Egyházmegye vezetésének válasza. Sajtóközlemény. – Sorozatos Bűncselekmények? Részletek a feljelentésből. – Egy katolikus pap levele. 2010/4-5. 54-58.

 

 

Wildmann János: „Ezeket az ügyeket nekünk sem szabad véka alá rejteni”. Beszélgetés Y-nal. 2010/6. 14-15.

Társadalom

 

 

 

 

Dombi Tibor: A /magyarországi katolikus/ társadalmi bázis kialakításának lehetőségei és feltételei. 1991/1. 18-28.

 

 

Az osztrák püspöki kar szociális pásztorlevele. (Hivatalos összefoglalás.) /Gazdasági és társadalmi kérdések./ 1991/2. 48-58.

 

 

Morel Gyula: Gondban a társadalmi összefüggésekben élő emberért. 1993/4. 4-16.

 

 

Vercseg Ilona: Mit tehetnek a hívők a demokrácia építéséért? Avagy kereszténynek lenni nem csak az egyházban, hanem a világban is!

1995/3. 21-34.

 

 

Nyíri Tamás: Az értelmiségi és az egyház. 1999/2-3. 76-89.

 

 

Hegyi Gyula: Vallás és demokrácia – egymást kizáró vagy erősítő fogalmak./Az Európa Tanács 1999. januári ajánlásáról/ 1999/2-3. 97-105.

 

 

Mártonffy Marcell: A dolgok erdejéből. /Tanulás, tanúság, valóságérzékelés./ 2002/5. 18-19.

 

 

Jakab Attila: A laicitás kilátásai Kelet-Közép-Európában. 2004/3-4. 13-16.

 

 

Szécsi József: Néhány vallási és politikai jelenség Magyarországon és a nagyvilágban 2004-ben. /Szélsőségek./ 2005/1. 3-5.

 

 

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Mi és ők! – és én? 2006/2. 13-16.

 

 

Jakab Attila: A magyar erkölcsi válság, és ami mögötte van. 2010/6. 9-14.

 

alkohol, drog, deviáns viselkedés

Fekete Sándor – Kelemen Gábor: Eladósodás, elszegényedés, devianciák. 1992/4. 99-109.

 

 

Molnár Péter: Elviselhető terheket kapunk, vagy elviselhetetlen terheket választunk? (Szabadulás az alkohol rabságából…) /Interjú Gáti Bélával, a „Fogd a Kezem Alapítványlakóotthonának vezetőjével./ 2001/1. 28-29.

 

 

Válaszd az életet…! (Magyarországi egyházak állásfoglalása 2002. február 20-án a Parlamentben megrendezett „Vallás és drogmegelőzés – Drogmegelőzés az egyházban” című konferencia alkalmából. 2002/1. 13-14.

Teológia

 

 

 

 

Müller, Alois: Felhívás az aggiornamento-ra. 1987/1. 6-24.

 

 

Gánóczy Sándor: Teremtéstan és ökológia. 1992/2. 64-73.

 

 

Zimányi Ágnes: A megvádolt Rahner védelmében. 1993/1. 106-109.

 

 

Révkuti Károly – Bitskey Botond: Végszigorlat után. /Nyíri Tamásról./ 1994/3. 9-12.

 

 

Neubauer Irén – Szentirmai Péter: Nyíri Tamás műveinek bibliográfiája. 1994/3. Függelék. I-XIV.

 

 

Nagy István: Teológia a magyar felsőoktatásban. 1997/2. 4-19.

 

 

Tischner, Józef: A tomista kereszténység alkonya. 1997/2. 20-33.

 

 

Máté-Tóth András: A teológia hivatása.

1997/2. 34-47.

 

 

„Szent Tamás” dosszié./Józef Tischner: A tomista kereszténység alkonya című írásáról. EF 1997/2. 20-33./ 1997/4. 50-51.

 

 

Szalai Attila: 1917-1997. október 31. (Utószó az „Ünnep”-hez.) 1997/4. 52-55.

 

 

Forintos György: Hozzászólás a hozzászólásokhoz. / Tischner, Józef: A tomista kereszténység alkonya. 1997/2. 20-33./

1997/4. 56-65.

 

 

Aki üzen: Nyíri Tamás. 1999/1. 63.

 

 

Somfai Béla: A teológia helyzete a magyar felsőoktatásban. 1999/2-3. 6-23.

 

 

Nyíri Tamás: Az idő és örökkévalóság között. 1999/(3-)4. 116-131.

 

 

Nemeshegyi Péter: A huszadik század katolikus teológiája. 2000/4. 3-8.

 

 

Mártonffy Marcell: Önigazolás vagy megigazulás? Néhány szempont az 1999-es evangélikus-katolikus nyilatkozat olvasásához. 2000/5. 11-17.

 

 

Jäger, Willigis: Az Egy és Teljes szimfóniája. lDualizmus vagy az Egyből kiinduló evolúciós teológia./ 2001/1. 19-21.

 

 

Ruster, Thomas: Amit csak Isten tud megoldani. /Válasz Jäger, W. cikkére./ 2001/1. 21-23.

 

 

Gánóczy Sándor: Dogma a dogmatizmus tükrében. 2001/3. 11-14.

 

 

Rennkamp, Hans-Joachim: Az arc. /A személy./ 2001/4. 23-24.

 

 

Boulad, Henri: „Ha ismernéd Isten ajándékát…” (Részletek Henri Boulad SJ 1978 decemberében Alexandriában mondott szentbeszédeiből.) 2001/5. 3-4.

 

 

Painadath, Sebastian: Isten születése az emberben. Theószisz – a keresztény lelkiség egyik elfeledett őstapasztalata. 2001/5. 5-6.

 

 

Midling Andrea: A személlyé válás és a vallás. 2002/6. 16-17.

 

 

Pásztor János: Isten jelenléte Európában. 2003/1-2. 30-31.

 

 

Gárdonyi Máté: Hogyan engedhette meg ezt Isten? A keresztény hit és a természeti katasztrófák. 2004/6. 3.

 

 

Hoppál Kál Bulcsú: Az igazság dialógusa. Az „egyetemesség” és az „egyetlenség” kijelentése, mint a valós dialógus alapja. /A Dominus Jesus és a dialógus./ 2005/2. 9-12.

 

 

Schiwy, Günter: A jövő misztikusa. /Pierre Teilhard de Chardin./ 2005/3. 21-23.

 

 

Szent-Iványi Ilona: Foci helyett teológiai vb döntő. 2006/3. 30.

 

 

Szécsi József: Philón teológiája. 2007/5. 3-7.

 

 

Jakab Attila: Tudomány és spiritualitás. A pannonhalmi Bencés Kiadó könyvkínálata. 2008/1-2. 27-32.

 

 

Szirtes András: Ancilla theologiae. – Bultmann és Heidegger. – (Első rész) 2009/2. 18-22. -(Második rész.) 2009/3. 17-20.

 

 

P. Gábor Mózes: A filozófia, a teológia és a szaktudományok történelmi viszonyáról.

2010/3. 10-12

 

biblikus

Lohfink, Norbert: Isten népe. (Ószövetségi megfontolások a zsinati szócsaták egyik központi fogalmára vonatkozólag.) 1986/2. 6-25.

 

 

Braulik, Georg: Az ünnep politikai ereje.

1998/1-2. 82-94.

 

 

Haag, Herbert: Ne zavarjátok a szerelmet (részletek). 1998/3. 50-60.

 

 

Kirchschläger, Walter: Isten szól a ma emberéhez. A bibliai gyülekezeti reménység aktualitása. 2001/6. 3-7.

 

 

Siklós László: Újszövetség és antiszemitizmus? 2001/6. 18-20.

 

 

Bolyki János: Megtestesülés és a János evangélium. 2003/6. 3-4.

 

 

Benyik György: Az újszövetségi „koinónia”. 2004/3-4. 22-25.

 

 

Peres Imre: Feltámadás vagy sírrablás? Elmélkedés a Mt 28, 11-15 alapján.

2004/3-4. 29-30.

 

felszabadítás

Boff, Leonardo: Luther Márton jelentősége az elnyomottak felszabadításában. 1989/1. 5-25.

 

 

Lorscheiter, Ivo: Bázisközösségek a szegények között. 1992/2. 108-116.

 

 

Jakab Attila: Több méltányosságot! Gondolatok a Sobrino-ügy kapcsán. 2007/2. 19-20.

 

feminista

Fiorenza, Elisabeth Schüssler: A feminista teológia. 1999/2-3. 41-51.

 

 

Feminista morál – férfiközpontú teológia. A macsókultúrát másoljuk? 2000/6. 29.

 

 

Bárdosy Éva: Új evangelizálás inkluzív nyelven. 2002/1. 3-5.

 

 

Buday Kornélia: Az alma és a fája. Nők vallási szocializációja a keresztény egyházakban – és annak feminista kritikája. 2002/1. 6-9. II. 2002/2. 11-14.

 

kommunikatív

Midling Andrea: Élettörténet mint hittörténet a lelkigyakorlatok metszéspontjában.

2002/1. 29-30.

 

 

Meesmann, Hartmut: Kommunikatív teológia. 200/6. 18-19.

 

kontextuális

Šarčević, Ivan: „Alászállás a holtak birodalmába.” avagy a kontextuális teológia előfeltevéseiről Bosznia-Hercegovinában.

2005/4. 3-13.

 

krisztológia

Fila Béla: Jézus Krisztus papsága. 1990/4. 13-19.

 

 

Moingt, Joseph: Humanitas Christi.

2000/2. 12-15.

 

 

Az egy megváltó. Jézus Krisztus és az egyház egyedülálló volta és egyetemes üdvjelentősége: új vatikáni dokumentum. /Dominus Jesus/

2000/4. 13-14.

 

 

Hoppál Kál Bulcsú: Az igazság dialógusa. Az „egyetemesség” és az „egyetlenség” kijelentése, mint a valós dialógus alapja. /A Dominus Jesus és a dialógus./ 2005/2. 9-12.

 

 

Csikós Csaba: Jézus Krisztus, a megfeszített. 2007/1. 8-10.

 

 

Csikós Csaba: Jézus Krisztus velünk való léte. 2007/5. 21-25.

 

lelkipásztori

Zulehner, Paul M: A missziós közösség útján. 1986/1. 8-27.

 

 

Zulehner, Paul M: Az Istenről szóló hír. (Zak 8, 23) (Isten népének lelki hivatásáról)

1986/2. 26-62.

 

 

Stenger, Hermann: Pluralitástolerancia – a lelkipásztorkodás egy pszichológiai szempontja. 1987/1. 56-66.

 

 

Annen, Josef: Egyházi munka a fiatalok között. 1987/2. 6-22.

 

 

Miziolek, Wladyslaw: Az egyház Keleten – az egyház Nyugaton. Összehasonlító pasztorális teológia – Lengyelország példáján.

1989/1. 48-61.

 

 

Heller, Andreas: Emberek pártján. Az evangélium aktualizálása: Paul M. Zulehner.

1990/2. 5-11.

 

 

Zulehner, Paul M: Isten népének lelki hivatala. (Futurológiai vázlat.) 1990/4. 20-33.

+1995/2. 6-22.

 

 

Zulehner, Paul M: Az egyház a visszaszerzett szabadság világában. 1991/1. 78-94.

 

 

Keve István: Börtönmisszió – ökumenikus közösségben. 1992/1. 34-46.

 

 

Barcza Barna: Közösségi lelkivezetés.

1992/1. 47-59.

 

 

Morel Gyula: Gondban a társadalmi összefüggésekben élő emberért. 1993/4. 4-16.

 

 

Máté-Tóth András: Tegnapból a holnapba. Interjú Gyulay Endre megyéspüspökkel.

1993/4. 31-42.

 

 

Küng, Hans: Ki a keresztény? 1994/1. 6-17.

 

 

Mártonffy Marcell: Egyház és modern világ. 1994/1. 70-80.

 

 

Áldozási tilalom. /Római Hittani Kongregáció rendelkezése az újra házasodott elvált hívekkel kapcsolatban. Kivonatos fordítás./

1994/4. 61-63.

 

 

Varga Péter Pius: Egyetemi pasztorációs konferencia. 1995/1. 77-81.

 

 

Varga Péter Pius: Egyetemi lelkészek. Körinterjú Kondé Lajossal, Pákozdi Istvánnal és Reiss Wernerrel. 1997/2. 67-78.

 

 

Nyíri Tamás: Az értelmiségi és az egyház. 1999/2-3. 76-89.

 

 

Plate, Manfred: Az átmenet válságában. Hét tézis a keresztény hívők közösségének szükségszerű spirituális megújulásáról. 2000/1. 18-19.

 

 

Kirchschläger, Walter: Isten szól a ma emberéhez. A bibliai gyülekezeti reménység aktualitása. 2001/6. 3-7.

 

 

Pákozdi István: Missziós munka az egyetemi ifjúság körében. 2004/1. 3-5.

 

morálteológia

Häring, Berhard: A morálteológia válságáról. /A Humani vitae 20 esztendő után, kongresszus / 1990/1. 129-133.

 

 

Lelkiismeret, erkölcs, az igazság ragyogása. Kerekasztal beszélgetés. /II. János Pál pápa Veritatis splendor c. enciklikájának magyar nyelvű megjelenése alkalmából. Beszélgetők: Somfai Béla erkölcsteológus, Dér Katalin filológus, Lévai Katalin szociológus, Debrecenyi Károly István ref. teol. Klinikai lelkigondozó. Moderátor: B. Petőfi Ágnes./ 1994/2. 5-24.

 

 

Máté-Tóth András: Lelkiismeret és törvény. Interjú Somfai Béla SJ morálteológussal. /II. János Pál pápa Veritatis splendor c. enciklikájának magyar nyelvű megjelenése alkalmából./ 1994/2. 25-31.

 

progresszív

Csepregi András: Progresszív teológia.

2006/4. 9-12.

Teremtés

 

 

 

 

Gánóczy Sándor: Teremtéstan és ökológia. 1992/2. 64-73.

 

 

Zsengellér József: A bibliai teremtéstörténet rejtett szövete. 2006/1. 6-9.

 

 

Szécsi József: A teremtéstörténet a zsidó gondolkodásban a Talmudtól a modern korig.

2006 /1. 10-15.

 

 

Szécsi József: A teremtéstörténet és az ókori Kelet. 2006/6. 10-12.

 

kreacionizmus

Tóth Tibor: Kreacionizmus és fejlődéselmélet. 2006/1. 3-5.

Természettudomány

 

 

 

 

Berényi Dénes: Tudomány és vallás.

1991/4. 9-15.

 

 

Berényi Dénes: Tudásunk a világmindenségről. 1995/3. 64-74.

 

genetika

Röser, Johannes: Sejtek osztódása. A keresztény hit és az élettudományok. 2000/2. 18-20.

Terrorizmus

 

 

 

 

 

 

 

Mihályi Gilbert: „Az idők jelei”. Mindnyájan emberek vagyunk, embertársak, miért nem élünk így? /2001. szept. 11./ 2001/5. 18-19.

 

 

Vélemények a világegyházból. Az USA-t ért terrortámadásról, 2001. szept. 11./

2001/5. 19-20.

 

 

Levél az USA-ból. /A terrortámadás kapcsán./ 2001/5. 20.

 

 

Ungureanu, Traian: A barbárság újjászületése. /Muzulmán erőszak./ 2006/3. 20-24.

Ünnep, vasárnap

 

 

 

 

„Felelősségünk a vasárnapért.” A németországi evangélikus egyház tanácsának és püspökkari konferenciájának közös nyilatkozata.(Rövidített szöveg.) 1989/1. 42-47.

 

 

Braulik, Georg: Az ünnep politikai ereje. 1998/1-2. 82-94.

 

 

Campell-Wessig, Isabella: Tüntetés a vasárnapi munka ellen. – „Fontos a család.” 2000/2. 20-21.

 

 

Grün, Anselm: Testünk méltósága./Augusztus 15-re./ 2002/3. 18-19.

 

 

Jókai Anna: Behomálylott ünnepeink.

2005/6. 3-4.

 

húsvét

Bangha Béla: Veszélyben a húsvét.

1994/1. 18-21.

 

 

Nyíri Tamás: Dominica resurrectionis.

2000/1. 27-29.

 

karácsony

Koch, Kurt: Felfedezni a karácsonyt. 2002/5. 3.

 

 

Szent Ágoston: Beszéd Urunk Jézus Krisztus születésére. 2003/6. 8-9.

 

 

Buday Kornélia: Betlehem. 2003/6. 10.

 

 

Komáromi Marianna: Karácsony biblikus szemmel. 2005/6. 5-6.

 

 

Komáromi Marianna: Karácsony története. 2005/6. 7-8.

 

 

Komáromi Marianna: A karácsony szimbólumai. 2005/6. 10-12.

 

 

Komáromi Marianna: Karácsonyi népszokások. 2005/6. 13-15.

Vallás, vallásgyakorlat, vallástudomány

 

 

 

 

Molnár Imre: Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében. 1991/3. 89-101. – (II. rész.) 1991/4. 105-120.

 

 

Berényi Dénes: Tudomány és vallás.

1991/4. 9-15.

 

 

Kerkhofs, Jan: Mennyire vallásos Európa? 1992/2. 16-27.

 

 

Tomka Miklós: Vallás a rendszerváltás után – Kelet-közép-európai realitások. 1995/1. 17-37.

 

 

Hegyi Gyula: Vallás és demokrácia – egymást kizáró vagy erősítő fogalmak./Az Európa Tanács 1999. januári ajánlásáról./ 1999/2-3. 97-105.

 

 

Grenon, Jean-Pierre: Meghalt az Isten – Éljen az Isten. /Interjú Henri Bouladdal./ 1999/(3-)4. 88-101.

 

 

Tomka Miklós – Zulehner, Paul, M: A vallás Kelet-Közép-Európa reformországaiban. Összefoglalás. 2000/1. 14-17.

 

 

Varga Károly: Vallásosság-szindróma. (Varga Károly szociológus eszmecseréje Jelenits István piarista esztétával és Várszegi Asztrik bencés főapáttal.) 2000/2. 22-27.

 

 

Kamarás István: „Egy nagyon fontos és furcsa könyv.” Hozzászólás Varga Károly: Vallásosság-szindróma és polgári társadalom című könyvéhez. 2000/3. 25-27.

 

 

Varga Károly: Mi „nagyon fontosat”tanultunk egymás „nagyon furcsa” írásából?

2000/3. 27-29.

 

 

Ratzinger, Joseph: Az Egyház a világban – a kereszténység igazsága? 2000/6. 3-8.

 

 

Aszalós János: Ökumené – négymillió vallás országában. /”A maguk módján” keresztények./ 2002/4. 5-9.

 

 

Pásztor János: Egyház és misszió – ma?

2002/4. 9-14.

 

 

COMECE Sajtóközlemény: Vallás és Európa jövője. 2002/5. 32.

 

 

Pásztor János: Isten jelenléte Európában.

2003/1-2. 30-31.

 

 

Törzsök Erika: Európai Unió: vallások, kisebbségek. 2003/1-2. 32-33.

 

 

Ádám Antal: Vallások párbeszéde. 2004/6. 4-7.

 

 

Jakab Attila: A vallástudomány Magyarországon. 2004/6. 25-27.

 

 

Frenyó Zoltán: Patrisztika és világnézet. Válasz Jakab Attilának. ./Jakab Attila: Frenyó Zoltán (szerk.): Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmányok./ 2004/6. 30-32.

 

 

Szécsi József: Néhány vallási és politikai jelenség Magyarországon és a nagyvilágban 2004-ben. /Szélsőségek./ 2005/1. 3-5.

 

 

Máté-Tóth András: Vallástudomány? Magyarországon? Hozzászólás Jakab Attila cikkéhez. /A vallástudomány Magyarországon./ 2005/1. 22.

 

 

Faber, Malte – Manstetten, Reiner: Márpedig ez így van! – Vagy mégiscsak másképpen? /Vallás, tudomány, misztika./ 2005/3. 3-7.

 

 

A vallás jelentősége az európai uniós polgárok életében. 2007/1. 15.

 

 

Jakab Attila: Tudomány és spiritualitás. A pannonhalmi Bencés Kiadó könyvkínálata. 2008/1-2. 27-32.

 

 

Wolf, Christof: A vallásosság hanyatlása Európában. Elemzések a felekezethez tartozás és az egyházi kötődés változásairól. 2008/6. 18-24.

 

 

Wildmann János: Vegyes mérleg. Egyházak Magyarországon. /A pécsi egyházmegye ezer éves fennállása alkalmából./ 2009/5-6. 20-25.

 

lelkigyakorlat

m-ta, k-ka: A valódi lelkigyakorlat titka. Beszélgetés Mustó Péter jezsuitával.

1998/1-2. 4-15.

 

 

Pennington, Basil: A transzcendentális meditáció és a keresztény ima. 1998/1-2. 16-23.

 

 

Varga Péter Pius: „A legrövidebb út”. Gondolatok Basil Pennington cikkéhez.

1998/1-2. 24-29.

 

 

Bögre Zsuzsa: Lelkigyakorlatos házak helyzete. 1998/1-2. 30-45.

 

 

Kérdések és válaszok a magyarországi lelkigyakorlatokhoz. /Interjú Midling Andreával./ 1998/1-2. 46-52.

 

 

Percze Sándor: Lelkigyakorlatok az Evangélikus Egyházban. 1998/1-2. 53-60.

 

 

Midling Andrea: Élettörténet mint hittörténet a lelkigyakorlatok metszéspontjában.

2002/1. 29-30.

 

 

Kápolnaszentelés. – Püspökszentlászló, 2002. május 20. /Interjú. Vácz Jenő, Piffkó László , Bíró László./ 2002/3. 32-33.

 

lelkiség

Lubich, Chiara: Lelkiség bárkinek. /Fokolare/ 1989/1. 34-41.

 

 

Müller, Andreas: Ferences lelkiség és népi vallásosság korunkban. 1991/2. 33-40.

 

 

Nyíri Tamás: Az irgalmasság lelki cselekedeteiről. I./ Tudatlanokat tanítani./ –

2000/2. 28-29. – II. Szomorúakat megvigasztalni.

2000/3. 30. – III. Kételkedőknek jó tanácsot adni.

2000/4. 28-29. – IV. Kellemetleneket elviselni. 2000/5. 30. – V. Tévelygőket meginteni.

2000/6. 30. – VI. Ellenségnek megbocsátani. 2001/1. 30-31. – VII. Élőkért és holtakért imádkozni. 2001/2. 28-29.

 

 

Midling Andrea: „Istent érzékelni”.

2001/1. 14-15.

 

 

Midling Andrea: Szeretni azt jelenti…/Delbrel, Madeleine szemelvények./ 2001/2. 26-27.

 

 

Midling Andrea: Negyed-(ima)-óra.

2001/4. 26-27.

 

 

Boulad, Henri: „Ha ismernéd Isten ajándékát…” (Részletek Henri Boulad SJ 1978 decemberében Alexandriában mondott szentbeszédeiből.) 2001/5. 3-4.

 

 

Painadath, Sebastian: Isten születése az emberben. Theószisz – a keresztény lelkiség egyik elfeledett őstapasztalata. 2001/5. 5-6.

 

 

Böjthe Csaba: Hol van Nikaragua? /A megvilágosodásról./ 2002/1. 14-15.

 

 

Varga László: Meghívás az életszentségre. 2002/2. 28-31.

 

 

Papp Ferenc: Igen, Uram, érzem, megöregszem! 2005/5. 33.

 

 

„Szeretet nélkül semmi sem igaz”. Interjú Richard Rohr amerikai ferencessel.

2010/3. 13-14.

 

népi vallásosság

Ferences lelkiség és népi vallásosság korunkban. 1991/2. 33-40.

 

 

Buday Kornélia: Földanyából csak földszag maradt? 2004/5. 3-7.

 

 

Tánczos Vilmos: A Szent Kereszt Hadserege egy moldvai csángó faluban. (Bogdánfalvában.) 2004/5. 11-15.

 

tanúságtétel

Mihálovics Zoltán: Az én kis „eretnekségeim”. 1991/4. 71-81.

 

 

Úgy legyen! /Keresztény-zsidó identitás/

1993/3. 3.

 

 

Varga Szilvia: Mindenki kapott valamit.

2000/2. 30.

 

 

Hofer, Stefan: A nagy szamárfal, avagy mit hoz a jövő? /A hegymászás tapasztalatai a lelki életre./ 2002/4. 31-32.

 

 

Böjte Csaba: Hiszek az Isten teremtette világ Jóságában. 2004/1. 21.

 

 

A hit provokációja. Sabatina, az apostolnő. 2004/6. 28-29.

 

 

Béky Gellért: Kigomolyog. /A „homályos” látásról./ 2007/3. 22.

 

 

Wildmann János: A harcot megharcoltam, a hitet megtartottam./Beszélgetés Uzsalyné dr Pécsi Ritával./ 2008/1-2. 53-55.

 

zarándoklat

Vécsey Annamária: Lelki naplóm a Caminon. (Zarándoklat Santiago de Compostellába, 2002) 2003/1-2. 52-59. – 2. rész. 2003/4. 26-29. – 3. rész. 2003/5. 22-25. – 4. rész. 2003/6. 23-24.

 

 

Radnóti Róbert: A montserrati szép napok. (Rövid beszámoló Európa egyik legszebb bencés kolostoráról.) 2003/5. 26-27.

 

 

Radnóti Róbert: Ég és föld között. Látogatás a Meteorák kolostor-városában. 2004/1. 22-23.

 

 

Gyürki László: Szent Pál útjain Görögországban. 2004/2. 22-23.

 

 

Gergely Dezső: Látogatóban a Szunto Baro Manusnál. Benyomások, gondolatok egy római zarándokútról. 2004/3-4. 30-33.

Vallások

 

 

 

 

Ld. még: Egyház (római katolikus), Evangélikus egyház, Iszlám, Magyar egyház (római katolikus), Ortodox egyházak, Református egyház, Zsidóság

 

 

Palmer, Sandra: Papnők az anglikán egyházban. 1993/2. 91-96.

 

 

Rácz Géza: A hinduizmus. 2004/6. 11-13.

 

 

Tarr Bence László (Ánanda Pradzsnyárádzsa): Rövid értekezés a vallási tolerancia kérdésköréről a buddhizmus szemszögéből. 2004/6. 14-16.

 

 

A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON) kapcsolata más vallású istenhívőkkel. 2004/6. 17-20.

 

kisegyházak

Lám Edith: A budapesti neoprotestáns kisközösségek. 1991/4. 37-44.

 

 

Török Péter: Egyházszámadás. 1997/2. 60-66.

 

 

Kárpáti Péter: Gondolatok Schanda Balázs eszmefuttatásához. /Az egyházi státuszról./ Magyarországi Szcientológiai Egyház.

1999/(3-)4. 22-27.

 

 

Mészáros István László: A puszta létnél többet! /A Hit Gyülekezete./ 1999/(3-)4. 34-40.

 

 

Majechrzak Rudolf: Részlet egy Schanda Balázsnak írt levélből. /Magyarországi Új Apostoli Egyház./ 1999/(3-)4. 41.

 

 

Dévényi Katalin: Levélrészlet. /Magyarországi Karma – Kagyüpa Közösség./ 1999/(3-)4. 41.

 

 

Bodor Ernő: Az Ezoterikus Tanok Egyháza állásfoglalása az alakulóban lévő egyházi státusról. 1999/(3-)4. 42-44.

 

 

Állásfoglalás az adó- és vámkedvezményekről szóló törvényről. /Kisegyházak/ 2000/3. 24.

 

 

Papp Ferenc: Jahve vagy Jehova? A tetragrammaton értelmezési lehetőségei katolikus és jehovista szempontból. 2010/4-5. 4-10.

Vallásszabadság, vallásüldözés

 

 

 

 

Nem hallgathatunk! Az Osztrák Katolikus Akció és a Bajorországi Katolikusok Tartományi Bizottságának nyilatkozata a csehszlovákiai keresztény és zsidó közösségekhez.

1987/2. 116-118.

 

 

„Alapkövetelésünk az egyház és állam szétválasztása.” /Csehszlovákiai hívők követelései a vallásszabadság tiszteletben tartására./

1987/2. 118-120.

 

 

Stricker, Gerd: A gorbacsovi reformok és a vallásszabadság a Szovjetunióban.

1988/1-2. 57-81.

 

 

Gömöri Katalin: Vallásszabadság ürügyén. /A lelkiismereti- és vallásszabadságról szóló törvény egy éve./ 1990/1. 51-58.

 

 

Papp Ferenc: Vallásszabadság és új vallásos mozgalmak. / A Kat. Püspökkari Konferencia és Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának dobogókői konferenciája./

1997/4. 36-46.

 

 

Farkas Pál: Vissza a privilégiumokat?

1999/(3-)4. 28-33.

 

 

Mészáros István László: A puszta létnél többet! /A Hit Gyülekezete./ 1999(3-)/4. 34-40.

 

 

Majechrzak Rudolf: Részlet egy Schanda Balázsnak írt levélből. /Magyarországi Új Apostoli Egyház./ 1999/(3-)4. 41.

 

 

Bodor Ernő: Az Ezoterikus Tanok Egyháza állásfoglalása az alakulóban lévő egyházi státusról. 1999/(3-)4. 42-44.

 

 

Víz Péter: Christian Solidarity International. 2000/1. 33. – 2000/2. 31. – 2000/3. 33. – 2000/4. 33. – 2000/5. 33. – 2000/6. 33. – 2001/1. 34. – 2001/2. 34. – 2001/3. 34. – 2001/4. 32. – 2001/5. 34. – 2001/6. 32.

 

 

Paragrafusfejlődés. /A vallásszabadságról az EU-ban./ 2001/3. 20.

 

 

A mariazelli kiáltvány (1952). 2002/3. 24.

 

 

Oehring, Otmar: Létezik-e vallásszabadság Törökországban? 2006/6. 17-21.

 

 

Gagyi Katinka: A kommunizmus egyházellenességének romániai példái.

2008/1-2. 35-38.

Világiak

 

 

 

 

Zulehner, Paul M: Az Istenről szóló hír. (Zak 8, 23) (Isten népének lelki hivatásáról)

1986/2. 26-62.

 

 

A világi hívő az egyházban és a világban. Az NSZK püspökeinek állásfoglalása az 1987-es püspöki szinódussal kapcsolatban. 1987/1. 25-55.

 

 

A gyámkodás ellen – katolicitásunk nyitottságáért. Katolikus teológusprofesszorok és professzornők kölni nyilatkozata. 1989/1. 91-96.

 

 

Zulehner, Paul M: Isten népének lelki hivatala. (Futurológiai vázlat.) 1990/4. 20-33.

+ 1995/2. 6-22.

 

 

Szennay András: Papok és világiak testvéri közössége. 1990/4. 34-45.

 

 

Nem hallgat(hat)unk. Egyházi alkalmazottak „Luzerni Nyilatkozata” a római katolikus egyház helyzetéről. /A II. Vatikáni zsinat kiárusítása ellen./ 1991/2. 75-81.

 

 

Hársfay Katalin: Az egyház világi alkalmazottai és a munkajog. 1992/3. 16-23.

 

 

Máté-Tóth András: A végeken. Interjú két lelkipásztor-házaspárral. /Szászi Balázs, Szásziné Fehérváry Anikó – Tatár Béla, Tatárné Kapus Éva./ 1992/3. 77-93.

 

 

Sulyok László: Egyedül nem megy. (Igehirdetés és paphiány.) 1994/3. 81-91.

 

 

Egyház-nép-szavazás. /Ausztriában, Németországban./ 1995/3. 4-7.

 

 

Magyar vélemények az egyház-nép-szavazásról. /Ausztriában, Németországban.//Bíró László, Szennay András, Seregély István, Gorove László, Szöllőssy Ágnes, Dévai Márton, Gromon András, Ifi Géza, Müller Márta, Simonyi Gyula, Teleki Béla, Turcsik György, Pálvölgyi Gyula./ 1995/4. 43-57.

 

 

Egyházmenedzsment. Beszélgetés Drahos Péterrel. 1996/1. 91-96.

 

 

Greeley, Andrew M: Laikusok és az egyházi reform. 1998/1-2. 79-81.

 

 

Stecher, Reinhold: Vatikán és a laikusok.

1998/1-2. 116-123.

 

 

Stecher, Reinhold: Válaszom az osztrák püspököknek és másoknak első állásfoglalásommal kapcsolatos véleményükre. 1998/1-2. 128-137.

 

 

Dévai Márton: Egy világi észrevételei az Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatáról. 1998/4. 27-32.

 

 

Laikusok Kezdeményezése./Ausztriában./ Memorandum. 2009/2. 23-24.

 

 

Kopetzky, Georg: Világiak apostolkodásának helyzete Közép-Kelet-Európában.

2010/2. 10-11.

Zsidóság

 

 

 

 

Ranschburg Ágnes: Messianisztikus Testvériség. 1993/3. 4-9.

 

 

Máté-Tóth András: Dialógus zsidó nézetből. (Bécsi beszélgetés Landesmann Péterrel.)

1993/3. 10-15.

 

 

Zsidók Magyarországon. /Benda Kálmán megnyitóbeszéde a Fejezetek a zsidóság életéből című kiállításon./ 1993/3. 16-19.

 

 

Zenger, Erich – Ehrlich, Ernst Ludwig: Zsidók és keresztények a tolerancia iskolájában.

1993/3. 25-41.

 

 

Vívódások./Zsidók és keresztények./

1993/3. 42-49.

 

 

A Holocaust minden áldozatának emlékére. 1993/3. 49.

 

 

Ranschburg Ágnes: A Notre Dame de Sion. 1993/4. 64-68.

 

 

Visszhang. /Karl Pfeifer és Landesmann Péter levélváltása./ 1994/1. 65-69.

 

 

Fazekas Csaba: Megfontolások a pannonhalmi zsidó-keresztény konferencia után. 1998/4. 49-55.

 

 

Hoeckmann, Rémi: A jó és a rossz Auschwitz után a pápai tanításokban. 2000/1. 12-13.

 

 

Szécsi József: II. János Pál pápa izraeli látogatása. 2000/3. 13-18.

 

 

Guiora, Alexander Z: Gyökerek, de nem kötelékek. /Zsidóság-kereszténység./

2001/4. 8-10.

 

 

Siklós László: Újszövetség és antiszemitizmus? 2001/6. 18-20.

 

 

Szécsi József: Az abortusz és az ókori zsidó források. 2003/4. 17-22.

 

 

Szécsi József: A Tóra-olvasás törvényei és szokásai. 2003/5. 16-17.

 

 

Szécsi József: A teremtéstörténet a zsidó gondolkodásban a Talmudtól a modern korig. 2006/1. 10-15.

 

 

Szécsi József: Jegyzetek Izrael vallási arculatához. 2006/2. 3-5.

 

 

Gyürki László: Biblia és történelem.

2006/2. 7-12.

 

 

Szécsi József: Philón teológiája. 2007/5. 3-7.

 

 

Török Csaba: Az ókeresztény kor zsidószemlélete. Szövetség és szakadás.

2007/5. 8-16.

 

 

Balogh Judit: Happy birthday? /Izrael hatvan éves./ 2008/4. 3-19.

 

 

Szécsi József: A keresztény-zsidó párbeszédről. 2009/3. 29-31.

 

 

Török Csaba: A holokausztról – másképp./Rittner, Carol – Smith, Stephen D – Steinfeld, Irena (szerk): A holokauszt és a keresztény világ./ 2009/4. 26.

 

 

„A katonai fegyelem fenntartása érdekében…” A Belaja Cerkov-i gyermekmészárlás. – Tábori lelkészek és a Wehrmacht katonái. /Rittner, Carol – Smith, Stephen D – Steinfeld, Irena (szerk):

A holokauszt és a keresztény világ. 188-193. l./ 2009/4. 27-29.

 

 

Szécsi József: „Megtagadok minden közösséget a földi bálvány-istenekkel és a sátán hitvallásával: a gyűlölettel”. Slachta Margit a szlovák zsidókért. 2010/4-5. 47-53.

 

antiszemitizmus

Wildmann János: /Egyházfórum Alapítvány:/ Állásfoglalás a magyarországi antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban. 1992/4. 64-65.

 

 

Siklós László: Újszövetség és antiszemitizmus? 2001/6. 18-20.

Zsinat (II. vatikáni)

 

 

 

 

Müller, Alois: Felhívás az aggiornamento-ra. 1987/1. 6-24.

 

 

A világi hívő az egyházban és a világban. Az NSZK püspökeinek állásfoglalása az 1987-es püspöki szinódussal kapcsolatban. 1987/1. 25-55.

 

 

König, Franz: II. Vatikáni zsinat, az egyház megújulásának útja. 1991/1. 64-77.

 

 

Wildmann János: Mit akart a II. vatikáni zsinat? /I. rész. Liturgikus konstitúció/ 1993/1. 97-105. – II. rész. Az új egyházkép. 1993/2. 112-120. – III. rész. A püspöki és papi hivatal. 1993/3. 91-105. – IV. /rész./ A világiak apostolkodása.

1993/4. 93-102. – V. /rész/ A megszentelődés és a szerzetesség. 1994/1. 111-124. – VI. rész. Közösség a mennyei egyházzal. 1994/2. 103-111. – VII. /rész/ Egyház és világ. 1994/3. 92-106.

 

 

Mihályi Gilbert: A zsinati megújulás üzenete – átvettük, megvalósításával válaszolunk.

1998/4. 4-8.

 

 

Szennay András: Emlékezni vagy jövőt építeni? Gondolatok a II. vatikáni zsinatról. 2000/3. 3-4.

 

 

Rauber, Karl-Josef: A II. vatikáni zsinat időszerűsége Magyarországon. 2000/3. 21-22.

 

 

Nemeshegyi Péter: A huszadik század katolikus teológiája. 2000/4. 3-8.

 

 

Szabó Ferenc: Néhány vonás századunk szellemi körképéhez. 2000/5. 3-6.

 

 

Rauber, Karl-Josef: Európa – negyven évvel a zsinat után. 2004/2. 3-7

 

 

A zsinat hatása Magyarországon. /Részletek Wildmann János: Katolikus tükör c. könyvéből./ Egy egyházi vezető véleménye. 2004/5. 21-23. – II. Egy világi teológus mérlege. 2004/6. 23-24. – III. Egy püspök mérlege. 2005/1. 17-18. – IV. Vélemények. 2005/2. 22-23. – V. Világi hívek az egyházban. 2005/3. 25-26.

 

 

Pásztor János: A reformzsinat – református szemmel. Észrevételek Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete című könyvéhez.

2007/2. 12-15.

 

liturgikus reform

Polgár Kornél: Figyelemreméltó törekvések az eucharistia ünneplésének térbeli rendezésében. 2002/5. 4-7.