Tárgymutató 1986/1-2005/6

 

A-Á

 

Állami Egyházügyi Hivatal

– 1986/1, 95
– viszonya a kisközösségekhez és a hierarchia, 1986/2, 71
– 1990/1, 52–53

Aggiornamento

– felhívás az aggiornamentóra, 1987/1, 6–23, 1996/1, 59, 1996/2–3, 91

Állam

– a világi hívő az egyházban és az államban, 1987/1, 25
– hitoktatás Európa állami iskoláiban, 1992/2, 28
– társadalom és egyház, 1994/1, 82

Állam és egyház

– közötti kapcsolat, 1986/2, 83
– viszonya Lékai bíboros idejében, 1987/1, 92
– búcsú az államegyháztól, 1989/1, 97
– viszonya a sztalinizmusban és a posztsztalinizmusban, 1991/1, 5
– 1994/1, 82

Állandó diakonátus

– A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az állandó diakonátusról, 1992/3, 134
– irányelvek az állandó diakonátus bevezetéséhez, 1992/3, 136
– állandó diakónusok képzése Magyarországon, 1993/2, 49

Anglikán

– az anglikán egyházban, 1993/2, 91

Antiszemitizmus

– „az egyház nem hallgatott”, 1993/3, 20

Ateizmus

– a hit küzdelme egy ateista államban, 1988/1–2, 35
– és mélylélektan, 1994/3, 13
– új megítélése, 1994/3, 101

 

B

 

Bázisközösségek, kisközösségek

– 1987/1, 102
– Közép-Kelet-Európában, 1988/1–2, 82
– ellentmondások, 1988/1–2, 88
– NSZK-ban, 1987/2, 48
– 1987/2, 57
– az egyház bázisa, 1989/1, 26
– mozgalmak Magyarországon, 1987/2, 85
– a szegények között, 1992/2, 108
– bázisközösségekben épülő kereszténység, 1994/1, 57

Békepapi mozgalom

– 1986/1, 73
– kiindulása, 1986/2, 68
– a papság és a kispapság viszonya a mozgalomhoz, 1986/2, 70
– békepapok 1956 utáni kiközösítése és feloldozása, 1991/2, 89

Buddhizmus

– zsidó, keresztény, buddhista, taoista gazdaság, 1990/2, 18

Bulányi ügy

– 1986/1, 95
– 1986/2, 73
– teológiai jellemzése, 1986/2, 107
– 1987/2, 95

Bűnbánat

– az egyház bűnbánata, 1992/1, 88

Bűnbánat szentsége

– gyónás, 1986/1, 56

 

C–Cs

 

Cölibátus

–1990/4, 100
– 1992/4, 125

Család

– mint otthoni egyház, 1987/1, 36
– 1998/3, 4
– jövőnk a család 1998/3, 18
– mai magyar társadalomban 1998/3, 21
– családi értékpreferencia vizsgálat (1997) 1998/3, 31
– 2000/2
– nevelt gyerek 2002/5, 10
– a családpedagógia szerepe 2002/5, 14
– a nevelésről 2005/6, 29

 

D

 

Diakonátus

– A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az állandó diakonátusról, 1992/3, 134
– irányelvek az állandó diakonátus bevezetéséhez, 1992/3, 136
– állandó diakónusok képzése Magyarországon, 1993/2, 49
– diakónia – diakónus nélkül, diakónus – diakónia nélkül 1995/4, 58
– a diakonátus helyzete Magyarországon 1999/1, 10
– a diakónia és a diakonátus egy franciaországi egyházmegyében 1999/1, 32
– diakónusi tevékenység egy vidéki egyházközségben 1999/1, 38
– egy diakónus gondolatai 1999/1, 42

Dogma

– a dogmatizmus tükrében 2001/3, 11

 

E

 

Egyház

– és világ, 1995/1, 31
– és világ a II. Vatikáni Zsinat tanításában, 1994/3, 92
– a katolikus egyház az NDK-ban, 1986/1, 74-87
– a katolikus egyház Csehszlovákiában, 1987/1, 109
– Görög-katolikus egyház Szlovákiában, 1987/1, 121
– vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében, 1991/3, 89; 1991/4, 105
– az orosz egyház múltjáról, 1988/1-2, 20
– Lengyelországban, 1989/1, 62
– a katolikus egyház Romániában a 80-as években, 1991/1, 104
– felszabadító egyházi gyakorlat, 1986/2, 58
– üldözés Magyarországon, 1986/2, 64
– a magyar egyház múltjából, 1992/1, 99
– a világi hivő az egyházban és az államban, 1987/1, 25
– mint communio, 1987/1, 33
– a magyar egyház Lékai bíboros után, 1987/1, 90
– levél a pápának az erdé1yi katolikus egyházról, 1988/1- 2, 209
– és a jövő, 1987/2, 26
– és az ifjúság, 1987/2, 28
– szolidáris egyház, 1987/2, 72; 1989/1, 29
– mártírok egyháza, 1989/1, 31
– szegények misztikus egyháza, 1989/1, 31
– és pénzügyek, 1990/2, 39
– „világi egyház”, 1991/1, 30
– „templomi egyház”, 1991/1, 36
– megegyezés és megújulás, 1991/1, 47
– a visszaszerzett szabadság világában, 1991/1, 78
– feladata az új szabadság világában, 1991/1, 83
– politikai felelőssége, 1991/l, 91
– elmélkedés az egyházról, 1992/1, 3
– birodalom és egyház egysége s következményei, 1992/2, 6
– egyházak egysége és a jótékonykodás, 1992/2, 13
– viszony az egyházhoz Európában, 1992/2, 23
– az egyház világi alkalmazottai és a munkajog, 1992/3, 16
– szabadságjogok az egyházban, 1992/3, 105
– a diakónusok feladata az egyházban, 1992/3, 137
– élőbb egyházat, 1992/4, 29
– mi az, hogy egyházi?, 1993/1, 29
– és televíziózás, 1993/1, 35
– az új egyházkép, 1993/2, 112
– misztériuma, 1993/2, 113
– és modern világ, 1993/4, 4; 1994/1, 70
– válság az egyházban és küldetésében, 1993/4, 6
– az ellenállás egyháza, 1994/1, 32
– állam és társadalom, 1994/1, 82
– tekintély és engedelmesség a mai egyházban, 1994/2, 32
– közösség a mennyei egyházzal, 1994/2, 103
– anyagi javak felügyelte az egyházban, 1994/4, 20
– és kisebbségek, 1991/3, 61
– és oktatás, (1930–1990) 1991/3, 114
– egyházi vezetők Horn Gyuláról, 1996/2–3, 156
– a katolikus egyház és a romák, 1996/2–3, 156
– fiatalok egyháza, 1996/4, 4
– konfliktusai a katolikus sajtóban, 1997/1, 49
– egyháztámogatási modellek és problémáik, 1997/2, 79
– egyházszámadás, 1997/2, 60
– laikusok és az egyházi reform, 1997/4, 82
– egyházreform–igény, (1848) 1998/1–2, 72
– laikusok és az egyházi reform, 1998/1–2, 79
– az egyházügyi titkárság feladatai, 1998/3, 90
– kommunikációs torzó az egyházban, 1998/4, 9
– az értelmiségi és az egyház, 1999/2–3, 76
– rendszerváltás a katolikus egyházban, 1999/3–4, 102
– egyházak – a falakon innen és túl, 2000/3, 11
– az egyház társadalmi tanítása, 2000/4, 15; 2001/2, 18; 2001/3, 23; 2001/4, 11; 2001/6, 24; 2002/1, 19; 2002/2, 18; 2002/3, 20; 2002/4, 21
– és a világ 2000/4, 22; 2000/5, 23
– a világban, 2000/6, 3
– az egyházak gazdálkodása Magyarországon, 2001/2, 3; 2001/3, 3
– egyházgazdálkodás, 2001/4, 3
– az egyházak legitimációja, 2001/5, 27
– nemzeti egyházak, 2001/6, 21; 2002/1, 10
– házascsoportok az egyházban, 2002/5, 8
– egyházi iskolák felelősségéről, 2002/6, 3
– állam és egyház az Unió tagjelölt államaiban, 2003/1–2, 23
– a magyar katolikus egyház és az európai integráció, 2003/1–2, 19
– szabad egyház szabad államban, 2004/1, 28; 2004/3–4, 40
– és regionális fejlesztés, 2004/2, 29
– az egyházi múlt feltárása, 2005/5, 13

Egyházi múlt

– átvilágítás, 1995/1, 4
– Lékai bíboros idejében, 1986/1, 68

Egyházi zene

–1994/3, 107
–1993/4, 35

Egyházközség

– helyzetéről, 1987/1, 19
– élő egyházközség, 1988/1–2, 8
– ből közösség, 1991/2, 115
– egyházközségi zsinat, 1992/3, 59

Egyházmegyei Zsinat

–1992/3, 49
–1994/3, 47

Ellenállás

– szükségessége, 1992/2, 39
– és egyház, 1992/2, 42
– és az ember tisztelete, 1992/2, 50
–az ellenállás egyháza, 1994/1, 32

Ember

– a II Vatikáni Zsinat tanításában, 1994/3, 97

Engedelmesség

– a papok kapcsolata és az engedelmesség, 1993/3, 102
– és tekintély a mai egyházban, 1994/2, 32

Erkölcs

– házasság és szexuális erkölcs története a zsinat szemszögéből, 1991/3, 20
– válás után, 1991/3, 31
– a közgazdaságtan társadalmi és etikai vetületei, 1993/4, 103– 1994/2, 5
– politikai erkölcs, 1995/1, 4

Egyházi felsőoktatás

– költségvetési finanszírozásáról, 1996/4, 75

Egyházi közoktatás

– állami pénzen, 2005/3, 14; 2005/4, 23; 2005/5, 22

Etika

– a felelősség etikája 2000/6, 22
– a személyes kapcsolat etikája 2000/6, 27

Európa

– európai országok a szociális kirekesztés ellen, 97/1, 86
– és a magyar hivatás, 2003/1–2, 3
– keresztény Európa, 2003/1–2, 4
– európai integráció cseh módon, 2003/1–2, 37
– Európa egysége, 2003/1–2, 12
– Isten jelenléte Európában, 2003/1–2, 30
– Negyven évvel a zsinat után, 2004/2, 3
– A közjó Európában

Evangelizáció

– cigánypasztoráció, 20003/3, 6, 12, 16
– az egyetemi pasztoráció Szlovákiában, 2004/1, 8
– az ukrajnai evangelizáció, 2004/1, 11
– munkáspasztoráció, 2004/3–4, 3

 

F

 

Felnőttképzés

– 90/3, 5:24
– Franciaországban, 1990/3, 34
– nyugati katolikus felnőttképzők Magyarországró1, 1990/3,49
– Ausztriában, 1990/3, 52
– és vallásosság, 1990/3, 59
– perspektívái Magyarországon, 1990/3, 67
– konkrét feladatai, 1990/3, 73

Filozófia

– Nyíri Tamás munkasságáró1, 1994/3
– 1994/3, 131

 

G

 

Gazdaság

– zsidó, keresztény, buddhista, taoista gazdaság, 1990/2, 18
– és egyház, 1990/2, 27

 

H

 

Háború

– az Újszövetség fényében, 1988/1–2, 130
– és a kereszténység, 1988/1–2, 170
– hadviselő elmék, 2003/4, 6
– a katolikus erkölcs mérlegén, 203/4, 1013
– ókereszténység és a hadsereg, 2003/4, 3

Házasság

– 2001/3, 21; 2001/4, 20; 2001/5, 23
– párkapcsolatok, gyerekvállalás, 2002/5, 17

Hit

– továbbadása missziós helyzetben, 1987/2, 9
– és tudomány, 1991/4, 14
– a hit küzdelme egy ateista államban, 1988/1–2, 35
– jövője, 97/4, 66
– hitvédelem, 97/4, 47
– a keresztény hit és az élettudomány, 2000/2

Hitoktatás

– hittankönyvekről, 1986/1, 58–67
– Európa állami iskoláiban, 1992/2, 28
– agresszivitás és hitoktatás, 1992/4, 123
– hittanórák becsülete, 1993/2, 26
– szervezett hitoktatás, 1993/2, 36
– 1993/2, 85
– Hitoktatási Bizottság, 1996/1, 21
– hitoktatás Magyarországon, 1996/1, 4
– hittanárok és hittan, 1996/1, 23
– támogatása, 1998/3, 90
– Európa országaiban, 2000/1, 17
– zsoltárok a hittanórán, 2002/3, 23

Hitoktató

– és a mindennapok misztikája, 1992/4, 119
– 93/2, 26

Hittankönyv

– a katolikus hittankönyvek zsidóságképe, 2005/5, 6, 18

Húsvét

– veszélyben a húsvét, 1994/1, 18

 

I

 

Ifjúság

– egyházi munka a fiatalok között, 1987/2, 6
– ifjúsági munka, 1987/2, 23
– a Katolikus Munkásifjúsági Mozgalom története, 1990/2, 63
– a magyar Katolikus Püspöki Kar és az ifjúság, 1996/4, 30
– keresztény munkásfiatalok, 1996/4, 45
– katolikus ifjúsági sajtó, 1996/4, 59
– missziós munka az egyetemisták körében, 2004/1, 3
– CIJOC találkozó, 2004/3–4, 9

Igazság

– közös kutatása, 1989/2, II
– igazságról etikai nézőpontból, 1991/4, 5
– igazságtétel – megértést hirdessünk, 1992/1, 83
– 1994/2, 5

Igazságosság

– 1991/2, 34

Igehirdetés

– tartalmai, 1993/4, 8
– nyelve, 1993/4, 12
– és paphiány, 1994/3, 81

lskolaügy

– katolikus iskolaügy, 1992/4, 72

Irodalom

– Szabó Árpád, 2002/2, 32
– Kertész Imre, 2005/1, 18
– Kamarás István: Hárompúpú és háromkirályok, 2005/6, 18

Isten

– népének lelki hivatásáról, 1986/2, 26
– népe, 1986/2, 6
– vágyik utánunk, 1986/2, 42
– utáni vágy ma, 1986/2, 42
– és a teremtett világ megóvása, 1989/2, 32
– nevei, 1986/2, 6

 

J

 

Jog

– emberi jog, 1986/2, 119; 1987/1, 107; 1987/1, 113
– 1992/2, 105; 1992/4, 91
– ENSZ Emberi Jogok Bizottsága, 1988/1–2, 166
– az egyház világi alkalmazottai és a munkajog, 1992/3, 16
– szabadságjogok az egyházban, 1992/3, 105
– az egyházjog értékvilága, 1992/4, 116
– az emberi jogokról vallott felfogás az egyház szemlélet módjában, 2000/4, 9
– jogalkotás Európában, 2001/3, 19
– információhoz való jog az egyházban, 2000/1, 23

 

K

 

Kánon

– kánonjog és civiljog, 1992/3, 19

Karizmatizmus

– bázisközösségek mozgalma, 1987/2, 102

Katekizmus

– Katolikus Egyház Katekizmusa, 1994/4, 56

Képzés

– az állandó diakónusok képzése, 1992/3, 140
– papok továbbképzése Svájcban, 1990/3, 65
– 1993/2
– képzési térkép, 1993/2, 5
– lelkipásztori munkatársak képzésének németországi tapasztalatai, 1993/2, 14
– kispapképzés, 1993/2, 5
– állandó diakónusok képzése Magyarországon, 1993/2, 49

Keresztelés

–1994/1, 22

Keresztény

– értelmiség, 1991/1, 35; 45
– keresztények, mint kisebbség Európában, 1992/2, 12
– ki a keresztény?, 1994/1, 6

Keresztség

– mi vár a kereszténységre 2000-ben, 1994/3, 69

Kereszténység

– Nietzsche és a kereszténység 2000/5, 7
– Egy keresztény ember 2002/2, 24
– Sören Kierkegaard és a kereszténység 2005/4, 18
– A keresztény önmeghatározás kérdései 2005/5, 11

Kisebbség

– a romániai magyar kisebbség helyzete 1945 után, 1990/3, 97

Kisegyházak

– 1989/2, 78
– 1991/4, 28
– 1991/4, 37
– 1992/1, 121

Kommunizmus

– öröksége tovább él, 1995/1, 39
– Romániában, 1987/2, 121
– 1989/1, 70

Környezetvédelem

– teremtéstan és ökológia, 1992/2, 64
– a középkor ökológiai bölcsessége, 1992/2, 70
– zöld lelkiismeret, 1994/2, 41

Kisközösségek

– 1991/1, 49
– 1991/2, 110

Közösségek

– megosztott közösség, 1986/1, 29
– csoportok a közösségben, 1986/1, 28
– missziós közösség, 1986/1, 8
– közösségi lelkivezetés, 1992/1, 47

Krisztus

– az egyház misztériumában, 1994/2, 106

Kultúra

– és vallás, 1990/3, 75
– 1991/1, 42
– a nyugati kultúra gyökeres változásai, 1993/4, 17

Karácsony

– 2001/5, 3
– 2002/5, 3
– Betlehem 2005/6, 10
– megtestesülés és a János evangélium, 2003/6, 3
– Jézus születése az apokrifek szerint, 2003/6, 5
– biblikus szemmel, 2005/6, 5
– története, 2005/6, 7
– szimbólumai, 2005/6, 10
– népszokások, 2005/6, 13

Kiengesztelődés

– a globális megosztás és pusztítás közepette, 1997/3, 4

Kisebbség

– cigány vagy roma, 2003/3, 3
– csángósors, 2003/3, 30
– a kisebbségek liturgiája, 2003/3, 20
– a kettős állampolgárság és a nemzeti kisebbségek, 2005/3, 19
– a csatkai cigány búcsú, 2005/5, 15

Kommunikáció

– hiánya 1999/2–3, 139
– hit és kommunikáció, 99/3–4, 145
– a dialóguskultúráról, 2004/5, 24

Környezet

– a környezetért felelős kereszténység, 2002/2, 3
– eltűnő állatvilág, 2002/3, 5
– az erdő, 2002/3, 7
– a víz problémája, 2002/5, 28
– humán ökológia, 2002/6, 27
– ÖKO lakópark, 20005/3, 10
– a fenntarthatóságról, 2005/5, 19

Közösség

– az egyházközségi bázisközösségekről, 2001/5
– plébánia–közösség, 2001/6
– a magyar katolikus közösségek hálója, 2002/4, 16

 

L

 

Laikus

– lelkipásztorok, 1992/3, 12; 1992/3, 77

Lelki élet

– sport és lelki élet, 1994/2, 66

Lelkiismeret

– 1994/2, 5
– és erkölcs, 1994/2
– és törvény, 1994/2, 25

Lelkipásztorkodás

– lelkipásztori szakadás , 1986/1, II
– hatósági lelkipásztorkodás, 1986/1, 12
– teológiája, 1986/1, 20
– mint misztagógia, 1986/1, 22
– lelkipásztori segéd, 1986/1, 47
– korosztályok szerinti lelkipásztorkodás, 1986/1, 49
– pszichológiai szempontjai, 1987/1, 56
– a fiatalok között, 1987/2, 6
– egyes területei: családi, gyermek, ifjúsági, felnőtt, 1989/1, 54
– pszichológia a lelkipásztori munka szolgálatában, 1992/1, 6
– interjú két lelkipásztor házaspárral, 1992/3, 77
– képzés németországi tapasztalatai, 1993/2, 14
– modern lelkipásztor, 1994/1, 79
– egyetemi lelkipásztorkodás, 1995/1, 77

Lelkigyakorlat

– a valódi lelkigyakorlat titka, 1998/1–2, 4
– lelkigyakorlatos házak helyzete, 1998/1, 30
– az evangélikus egyházban, 1998/1–2, 53
– kérdések és válaszok a magyarországi lelkigyakorlatokhoz, 1998/1–2, 46
– élettörténet mint hittörténet a lelkigyakorlatok metszés pontjában 2002/1, 29

Lelkiség

– Fokulare-mozgalom, 1989/1, 34
– ferences lelkiség és népi vallásosság korunkban, 1991/2, 33
– globális kérdések ferences szemmel, 1992/2, 74

Liberalizmus

– fundamentalizmus vagy liberalizmus, 1990/2, 89
– és a katolikus megújulás Magyarországon 2000/1, 8

 

M

 

Mária

– 1992/1, 113
– az egyház misztériumában, 1994/2, 106
– szerepe az üdvtörténetben és az egyházban, 1994/2, 107
– a helyes Mária-tisztelet, 1994/2, 110
– Mária-kultusz és hagyomány, 2001/2, 33

Megújulás

– a magyar katolikus egyházban, 1995/1, 38
– a liturgiában, 1993/1, 98

Misszió

– az egyház kezdetben, 86/1, 8
– missziós lendület visszaszerzése, 1986/1, 15
– 1991/1, 40
– és ökumené, 1994/4, 85
– ferences békemisszió Horvátországban, 2000/6, 15
– városmisszió, 2005/1, 19

Misztika

– 1986/2, 42
– 1989/2, 57

 

N

 

Népszavazás

– a kettős állampolgárságról, 2005/1, 6, 10
– magyar vélemények az egyház–nép–szavazásról, 95/4, 43

Nők

– az egyházban, 1987/1, 43
– nő és férfi – egy újtípusú együttélés útján, 1991/2, 6
– az egyházban, 1992/4
– a nők helyzete és szerepe a kisegyházakban, 1992/4, 15
– beszélgetés katolikus nőkkel helyzetükről az egyházunkban, 1992/4, 35

Nők papsága

– az anglikán egyházban, 1993/2, 91
– a nők pappá szentelhetőségéről, 1996/2–3, 109; 2002/3, 17
– és a papság, 1997/1, 31
– keresztény nők Európa jövőjéért, 2002/4, 24

Nős papok

– 1990/4, 96
– nyílt levele, 1993/3, 69

 

O-Ö

 

Okkultizmus

–1991/4, 45

Ortodox egyház

– templom, 1988/1–2, 91
– istentisztelet, 1988/1–2, 96
– liturgia, 1988/1–2, 98
– szerzetesség, 1988/1–2, 107
– ikonok, 88/1–2, III
– Oroszországban, 1994/4, 83
– drogkereskedőket fedező püspökök, 2005/2, 15

Ökumenizmus

– egy svájci plébánián, 1986/1, 56
– 1989/1, 71
– 1991/2, 119
– 1991/4, 57
– börtönmisszió ökumenikus közösségben, 1992/1, 34
– és misszió, 1994/4, 85
– II. Ökumenikus Találkozó, 97/1, 86
– ökumenikus imahét, 97/1, 86
– az ökumenizmusról, 97/3, 36
– egy ökumenikus pedagógusműhely, 2000/2
– az ökumené értelmezése, 2001/1, 3
– ökumené, 2001/2, 15
– az ökumenikus gondolat Pannonhalmán, 2002/3, 15
– ökumené – négymillió vallás országában, 2002/4, 5
– Békés Gellért Ökumenikus Intézet, 2002/4, 15

Ősegyház

– pap az ősegyházban, 1990/4, 7

 

P

 

Pap
– paphiány, 1995/1, 44
– és a hivatalok új betöltői, 1986/1, 55
– utánpótlás kérdése, 1986/2, 78
– 1990/1, 88
– papok továbbképzése Svájcban, 1990/3, 65
– az ősegyházban, 1990/4, 7
– Jézus Krisztus papsága, 1990/4, 13
– 1990/4, 20
– és világiak közössége, 1990/4, 34
– hogy látják a papok szolgálatukat?, 1990/4, 46
– katolikus papok az 1848/49–es szabadságharcban, 1990/4, III
– 1991/1, 38
– a magyar katolikus papság létszámalakulásának egyes kérdései, 1992/3, 24
– paphiány — (esettanulmány), 1992/3, 33
– paphiány és igehirdetés, 1994/3, 81
– papi életforma, 1992/3, 52
– a püspöki és papi hivatal, 1993/3, 91
– a püspökök szorgalmas munkatársai, 1993/3, 98
– a papok kapcsolatai és az engedelmesség, 1993/3, 102
– a papság élete, 1993/3, 104
– a papi hivatásról, 1994/3, 62
– igazságos papi bért?, 1994/4, 16

Pápa

– 1990/1, 122
– 1991/2, 70
– és papaság, 92/1, 71
– és papság, 92/1, 74
– támadások XII Pius ellen, 2000/2
– II János Pál pápa izraeli látogatása, 2000/3, 13; 2005/1, 34
– XVI. Benedek pápa, 2005/2, 3
– Nursiai Szent Benedektől XVI. Benedekig, 2005/2, 5

Párbeszéd

– erőszakmentes stratégiák és a párbeszéd alapelve, 1992/2, 47
– keresztény – zsidó párbeszéd a lelkiismeret tükrében, 1992/4, 66

Pénz

– a pénzküldés természetrajza, 1993/3, 75
– 1994/4
– a munkás bére; képek az ősegyházból, 1994/4, 5
– igazságos papi bért?, 1994/4, 16

Plébánia

– hogy él egy svájci plébánia? 1986/1, 43
– mit tesz a plébánia, 1986/1, 49
– 1987/2, 77
– 1991/1, 39
– plébánia, plébános régen és most, 1992/3, 5

Plébános

– meddig szolgáljon? 1995/1, 60
– plébánia, plébános régen és most, 1992/3, 5
– plébánoshiány – (esettanulmány), 1992/3, 33

Politika

– 1986/2, 53
– 1989/257
– politikai katolicizmus a két világháború közötti Magyarországon, 2000/2

Keresztények felelőssége

– 1990/1, 6
– 1993/4, 43
– pártprogramok a vallásszabadságról és egyházpolitikáról, 1994/1, 81

Politikai pártok

– 1994/1, 81

Pszichológia

– a lelkipásztori munka szolgálatában, 1992/1, 6
– 1992/1, 25
– 1992/1, 60
– 1993/2, 77

Püspök

– és papjai, 1992/3, 33
– a püspöki és papi hivatal, 1993/3, 91
– Márton Áron 2005/5, 3
– Jacques Gaillot virtuális püspöksége 2005/3, 8

 

S–Sz

 

Sajtó

– sajtóetika, 1991/4, 85
– egyházi sajtó, 1993/1, 6
– van–e sajtópolitikája az egyháznak?, 1993/1, 21
– mikor egyházi a sajtó?, 1993/1, 31
– írott katolikus sajtó Magyarországon 1993-ban, 1994/3, 38

Szabadság

– különböző fokozatai, gátjai, 1991/1, 80
– szabadságot előmozdító egyházi gyakorlat, 1991/1, 86
– szabadságjogok az egyházban, 1992/3, 105

Szegények

– bázisközösségek a szegények között, 1992/2, III
– mellett dönteni, 1992/2, III
– elszegényedés, 1992/4,

Szekták

– szektaveszély a tények mérlegén, 1993/2, 97
– 1999/2–3, 51
– kultuszok, 2000/3, 23; 2000/4, 16; 2000/5, 21; 2000/6, 20

Szeretet

– és közösség a II. Vatikáni Zsinat tanításában, 1993/2, 118

Szerzetesek

– megszentelődés és szerzetesség a II. Vatikáni Zsinat
tanításában, 1994/1, III; 1994/1, 117; 119

Szexualitás

– serdülők és fiatalok szexualitása, 1991/3, 42
– tizenévesek szexualitásáról, 1991/3, 47

Szociális tanítás

– és tevékenység, 1996/2, 85
– az igazságos társadalmi rend felé, 1991/2, 5
– 1991/2, 13
– evangélikus gyakorlat szerint, 1991/2, 21
– 1991/2, 29
– szolidaritás és gazdasági válság, 1991/2, 41
– elvek és tények a szociális törvényben, 1994/1, 103

Szinódus

– a szeged-csanádi egyházmegye szinódusa 1995/4, 4
– szinódus kétezerig a kalocsa-kecskeméti főegyházmegyében 1995/4, 15
– szinódusi előkészületek Pécsett, 1997/2, 89

 

T

 

Társadalom

– társadalomfejlődés alternatívái és a kereszténység, 1990/1, 31
– állam és egyház, 1994/1 82

Tekintély

– és engedelmesség a mai egyházban, 1994/2, 32

Templom

– építése, 1994/4, 36

Teológia

– felszabadítás teológiája, 1989/1, 5
– 1992/2, 114
– morálteológia válságáról, 1990/1, 129
– teológiai perspektívák a holnap Európájáról, 1992/2, 6
– fehér teológia fekete szemmel, 1992/2, 57
– teológiai tanulmány Amerikáról, 1992/2, 94
– tolerancia a teológia szemszögéből, 1994/1, 60
– a magyar felsőoktatásban 1997/2, 4; 1999/3–4, 6
– hivatása 1997/2, 34
– a feminista teológia 1999/2–3, 41
– a XX. század katolikus teológiája 2000/4, 3
– a nyár teológiája 2002/2, 22
– kommunikatív teológia 2002/6, 18
– a kontextuális teológia előfeltevéseiről Bosznia-Hercegovinában 2005/4, 3
– a nyolc boldogság teológiája 2005/6, 22
Teremtés
– teremtéstan és ökológia, 1992/2, 64

Terror

– terrortámadás az USA ellen 2001/5, 18

Tömegtájékoztatás

– egyház a tömegtájékoztatási eszközök világában, 1991/4, 91
–1993/1, 10
– egyház és televíziózás, 1993/1, 35
– 1993/2, 121
– katolikus média Magyarországon: (1993), 1994/3, 30
– a rádióról, 1994/3, 35

Törvények

– elvek és tények a szociális törvényben, 1994/1, 103

Tudomány

– és vallás, 1991/4, 9
– és hit, 1991/4, 14

 

U

 

Unió (Európai)

– Európa egyesítése és az egyházak 2001/5, 21
– az európai integráció szociáletikai aspektusai 2002/6, 15
– Európa jövője 2002/6, 20
–az Európai Unió bővítésének vallási és egyházi dimenziói 2003/1–2, 16
– Unió: vallások, kisebbségek 2003/1–2, 32
– Szlovákia úton az Európai Unióba
– Lengyelország belépése az Európai Unióba 2003/1–2, 42
– az ukrán kivándorlók segítésének problémái az EU országaiban 2003/1–2, 44
– identitása és a kereszténység, 2004/2, 8
– és Törökország kapcsolata, 2004/6, 21
– a bevándorlók integrációja, 2005/2, 13

 

V

 

Vallás

– tömegvallás, 1986/1, 16
– a rendszerváltás után, 1995/1, 17
– vallási helyzet Kelet–Európában, 1989/1, 48
– és kultúra, 1990/3, 75
– és tudomány, 1991/4, 9
– 1991/4, 13
– a piacgazdaság mint valláspótlék, 1992/4, 113
– és demokrácia, 1999/2–3, 97
– a vallások párbeszéde, 2004/6, 4
– normák az iszlám szerint, 2004/6, 9
– hinduizmus, 2004/6, 11
– buddhizmus, 2004/6, 14
– és környezeti nevelés, 2005/6, 27
– a Krisna-tudat Szervezete, 2004/6, 17
– Kelet–Közép–Európa országaiban, 2000/1, 14
– a személlyé válás és a vallás, 2002/6, 16
– vallástudomány Magyarországon, 2004/6, 25
– misztikáról, tudományról, vallásról, 2005/3, 3
– Teilhard de Charden, 2005/3, 21
– vallásos lelkiségi mozgalom, 2004/5, 11

Vallásosság

– szindróma, 2000/2
– népi vallásosság, 2004/5, 3, 16

Vallásgyakorlat

– mennyire vallásos Európa, 1992/2, 16

Vallásszabadság

– ürügyén, 1990/1, 51
– pártprogramok a vallásszabadságról és egyházpolitikáról, 1994/1, 81
– és új vallásos mozgalmak, 1997/4, 36

Vatikán

– vélemények a Vatikán keleti politikájáról, 1996/1, 102
– internet a Vatikánban, 1996/2–3, 156
– magyar–vatikáni tárgyalások, 1997/1, 86
– és a laikusok, 1998/1–2, 116
– holocaust 1998/3, 90
– keleti politikája 2000/6, 8; 2001/1, 9; 2001/2, 11

Világ

– egyház és modern világ, 1993/4, 4; 1994/1, 70
– egyház és világ a II Vatikáni Zsinat tanításában, 1994/3, 92

Világiak

– a világi hívő az egyházban és az államban, 1987/1, 25
– és papok, 1990/4, 34
– az egyház világi alkalmazottai és a munkajog, 1992/3, 16
– megszentelése, 1993/4, 101

Világiak apostolkodása

– közösségi formái, 1987/1, 41
– ökumenikus együttműködés, 1987/1, 44
– a II. Vatikáni Zsinat gondolkodásában, 1993/4, 93

 

Z–Zs

 

Zsidóság

– keresztény–zsidó párbeszéd a lelkiismeret tükrében, 1992/4, 66
– zsidó–keresztény párbeszéd, 1993/3
– 1993/3, 4
– dialógus zsidó nézetből, 1993/3, 10
– zsidók Magyarországon, 1993/3, 16
– zsidók és keresztények a tolerancia iskolájában, 1993/3, 25
– 1993/3, 42
– 1994/1, 65
– megfontolások a zsidó – keresztény konferencia után 98/4, 49
– újszövetség és az antiszemitizmus? 2001/6, 18
– az abortusz és az ókori zsidó források 2003/4, 17
– a Tóra–olvasás törvényei 2003/5, 16
– ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban, 2005/4, 14

Zsinat (II Vatikáni)

– II. Vatikáni Zsinat az egyház megújulásának útja, 1991/1, 64
– antizsinat 1966–1984, a zsinatellenesség körei, 1991/4, 16
– nyílt beszéd a zsinat elé, 1992/3, 49
– civilek a zsinatért, 92/4, 60
– mit akart a II. Vatikáni Zsinat? 1993/1 97
– a protestánsok és a zsinat, 95/4, 64
– a zsinati megújulás üzenete, 98/4, 4
– a II. vatikáni zsinat időszerűsége, 2000/3, 21 
– hatása Magyarországon, 2004/5, 21; 2004/6, 23; 2005/1, 17; 2005/2, 22; 2005/3, 22

 

A repertóriumot készítette 
Nagy István és Fellner Zoltán Ákos