Tárgymutató 1986/1-2005/6

Megjelent az Egyházfórum 2006/4. számában 

 

A–Á

Állami Egyházügyi Hivatal

 • 1986/1, 95
 • viszonya a kisközösségekhez és a hierarchia, 1986/2, 71
 •  1990/1, 52–53

Aggiornamento

 • felhivás az aggiornamentóra, 1987/1, 6–23, 1996/1, 59, 1996/2–3, 91

Állam

 • a világi hívő az egyházban és az államban, 1987/1, 25

 • hitoktatás Európa állami iskoláiban, 1992/2, 28

 • társadalom és egyház, 1994/1, 82

Állam és egyház

 • közötti kapcsolat, 1986/2, 83

 • viszonya Lékai bíboros idejében, 1987/1, 92

 • búcsú az államegyháztól, 1989/1, 97

 • viszonya a sztalinizmusban és a posztsztalinizmusban, 1991/1, 5

 • 1994/1, 82

Állandó diakonátus

 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az állandó diakonátusról, 1992/3, 134

 • irányelvek az állandó diakonátus bevezetéséhez, 1992/3, 136

 • állandó diakónusok képzése Magyarországon, 1993/2, 49

 

Anglikán

 • az anglikán egyházban, 1993/2, 91 Antiszemitizmus

 • „az egyház nem hallgatott”, 1993/3, 20 Ateizmus

 • a hit küzdelme egy ateista államban, 1988/1–2, 35

 • és mélylélektan, 1994/3, 13 új megítélése, 1994/3, 101

 

B

Bázisközösségek, kisközösségek

 • 1987/1, 102
 • Közép-Kelet-Európában, 1988/1–2, 82
 • ellentmondások, 1988/1–2, 88

 • NSZK-ban, 1987/2, 48
 • 1987/2, 57
 • az egyház bázisa, 1989/1, 26

 • mozgalmak Magyarországon, 1987/2, 85

 • a szegények között, 1992/2, 108
 • bázisközösségekben épülő kereszténység, 1994/1, 57

Békepapi mozgalom

 • 1986/1, 73
 • kiindulása, 1986/2, 68
 • a papság és a kispapság viszonya a mozgalomhoz, 1986/2, 70

 • békepapok 1956 utáni kiközösítése és feloldozása, 1991/2, 89

Buddhizmus

 • zsidó, keresztény, buddhista, taoista gazdaság, 1990/2, 18

Bulányi ügy

 • 1986/1, 95
 • 1986/2, 73
 • teológiai jellemzése, 1986/2, 107

 • 1987/2, 95

Bűnbánat

 • az egyház bűnbánata, 1992/1, 88

Bűnbánat szentsége

 • gyónás, 1986/1, 56

 

C–Cs 

Cölibátus

 • 1990/4, 100
 • 1992/4, 125

Család

 • mint otthoni egyház, 1987/1, 36

 • 1998/3, 4
 • jövőnk a család 1998/3, 18
 • mai magyar társadalomban 1998/3, 21

 • családi értékpreferencia vizsgálat (1997) 1998/3, 31

 • 2000/2
 • nevelt gyerek 2002/5, 10

 • a családpedagógia szerepe 2002/5, 14

 • a nevelésről 2005/6, 29

 

D

Diakonátus

 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az állandó diakonátusról, 1992/3, 134

 • irányelvek az állandó diakonátus bevezetéséhez, 1992/3, 136

 • állandó diakonusok képzése Magyarországon, 1993/2, 49

 • diakónia – diakónus nélkül, diakónus – diakónia nélkül 1995/4, 58

 • a diakonátus helyzete Magyarországon 1999/1, 10

 • a diakónia és a diakonátus egy franciaországi egyház megyében 1999/1, 32

 • diakónusi tevékenység egy vidéki egyházközségben 1999/1, 38

 • egy diakónus gondolatai 1999/1, 42

Dogma

 • a dogmatizmus tükrében 2001/3, 11

 

E

Egyház

 • és világ, 1995/1, 31
 • és világ a II. Vatikáni Zsinat tanításában, 1994/3, 92

 • a katolikus egyház az NDK-ban, 1986/1, 74-87

 • a katolikus egyház Csehszlovákiában, 1987/1, 109

 • Görög-katolikus egyház Szlovákiában, 1987/1, 121

 • vallás es egyház a szlovákiai magyarság életében, 1991/3, 89; 1991/4, 105

 • az orosz egyház múltjáról, 1988/1-2, 20

 • Lengyelországban, 1989/1, 62

 • a katolikus egyház Romániában a 80-as években, 1991/1, 104

 • felszabadító egyházi gyakorlat, 1986/2, 58

 • üldözés Magyarországon, 1986/2, 64

 • a magyar egyház múltjából, 1992/1, 99

 • a világi hivő az egyházban és az államban, 1987/1, 25

 • mint communio, 1987/1, 33

 • a magyar egyház Lékai bíboros után, 1987/1, 90

 • levél a pápának az erdé1yi katolikus egyházról, 1988/1- 2, 209

 • és a jövő, 1987/2, 26
 • és az ifjúság, 1987/2, 28
 • szolidáris egyház, 1987/2, 72; 1989/1, 29
 • mártírok egyháza, 1989/1, 31
 • szegények misztikus egyháza, 1989/1, 31

 • és pénzügyek, 1990/2, 39
 • „világi egyház”, 1991/1, 30
 • „templomi egyház”, 1991/1, 36

 • megegyezés és megújulás, 1991/1, 47

 • a visszaszerzett szabadság világában, 1991/1, 78

 • feladata az új szabadság világában, 1991/1, 83

 • politikai felelőssége, 1991/l, 91

 • elmélkedés az egyházról, 1992/1, 3

 • birodalom és egyház egysége s következményei, 1992/2, 6

 • egyházak egysége és a jótékonykodás, 1992/2, 13

 • viszony az egyházhoz Európában, 1992/2, 23

 • az egyház világi alkalmazottai és a munkajog, 1992/3, 16

 • szabadságjogok az egyházban, 1992/3, 105

 • a diakónusok feladata az egyházban, 1992/3, 137

 • élőbb egyházat, 1992/4, 29
 • mi az, hogy egyházi?, 1993/1, 29

 • és televíziózás, 1993/1, 35
 • az új egyházkép, 1993/2, 112
 • misztériuma, 1993/2, 113
 • és modern világ, 1993/4, 4; 1994/1, 70
 • válság az egyházban és küldetésében, 1993/4, 6

 • az ellenállás egyháza, 1994/1, 32

 • állam és társadalom, 1994/1, 82

 • tekintély és engedelmesség a mai egyházban, 1994/2, 32

 • közösség a mennyei egyházzal, 1994/2, 103

 • anyagi javak felügyelte az egyházban, 1994/4, 20

 • és kisebbségek, 1991/3, 61
 • és oktatás, (1930–1990) 1991/3, 114
 • egyházi vezetők Horn Gyuláról, 1996/2–3, 156

 • a katolikus egyház és a romák, 1996/2–3, 156

 • fiatalok egyháza, 1996/4, 4

 • konfliktusai a katolikus sajtóban, 1997/1, 49

 • egyháztámogatási modellek és problémáik, 1997/2, 79

 • egyházszámadás, 1997/2, 60
 • laikusok és az egyházi reform, 1997/4, 82

 • egyházreform–igény, (1848) 1998/1–2, 72
 • laikusok és az egyházi reform, 1998/1–2, 79

 • az egyházügyi titkárság feladatai, 1998/3, 90

 • kommunikációs torzó az egyházban, 1998/4, 9

 • az értelmiségi és az egyház, 1999/2–3, 76

 • rendszerváltás a katolikus egyházban, 1999/3–4, 102

 • egyházak – a falakon innen és túl, 2000/3, 11

 • az egyház társadalmi tanítása, 2000/4, 15; 2001/2, 18; 2001/3, 23; 2001/4, 11; 2001/6, 24; 2002/1, 19; 2002/2, 18;

2002/3, 20; 2002/4, 21

 • és a világ 2000/4, 22; 2000/5, 23
 • a világban, 2000/6, 3
 • az egyházak gazdálkodása Magyarországon, 2001/2, 3; 2001/3, 3

 • egyházgazdálkodás, 2001/4, 3

 • az egyházak legitimációja, 2001/5, 27

 • nemzeti egyházak, 2001/6, 21;  2002/1, 10
 • házascsoportok az egyházban, 2002/5, 8

 • egyházi iskolák felelősségéről, 2002/6, 3

 • állam és egyház az Unió tagjelölt államaiban, 2003/1–2, 23

 • a magyar katolikus egyház és az európai integráció, 2003/1–2, 19

 • szabad egyház szabad államban, 2004/1, 28; 2004/3–4, 40

 • és a magyar hivatás, 2003/1–2, 3

 • keresztény Európa, 2003/1–2, 4
 • európai integráció cseh módon, 2003/1–2, 37

 • Európa egysége, 2003/1–2, 12
 • Isten jelenléte Európában, 2003/1–2, 30

 • Negyven évvel a zsinat után, 2004/2, 3

 • A közjó Európában

Evangelizáció

 • cigánypasztoráció, 20003/3, 6, 12, 16
 • az egyetemi pasztoráció Szlovákiában, 2004/1, 8

 • az ukrajnai evangelizáció, 2004/1, 11

 • munkáspasztoráció, 2004/3–4, 3

 

 • és regionális fejlesztés, 2004/2, 29

 • az egyházi múlt feltárása, 2005/5, 13

Egyházi múlt

 •  átvilágítás, 1995/1, 4
 • Lékai bíboros idejében, 1986/1, 68

Egyházi zene

 • 1994/3, 107
 • 1993/4, 35

Egyházközség

 • helyzetéről, 1987/1, 19
 • élő egyházközség, 1988/1–2, 8
 • ből közösség, 1991/2, 115
 • egyházközségi zsinat, 1992/3, 59

Egyházmegyei Zsinat

 • 1992/3, 49
 • 1994/3, 47

Ellenállás

 • szükségessége, 1992/2, 39
 • és egyház, 1992/2, 42
 • és az ember tisztelete, 1992/2, 50

 • az ellenállás egyháza, 1994/1, 32

Ember

 • a II Vatikáni Zsinat tanításában, 1994/3, 97

Engedelmesség

 • a papok kapcsolata és az engedelmesség, 1993/3, 102

 • és tekintély a mai egyházban, 1994/2, 32

Erkölcs

 • házasság és szexuális erkölcs története a zsinat szemszögéből, 1991/3, 20

 • válás után, 1991/3, 31
 • a közgazdaságtan társadalmi és etikai vetületei, 1993/4, 103

 • 1994/2, 5
 • politikai erkölcs, 1995/1, 4

Egyházi felsőoktatás

 • költségvetési finanszírozásáról, 1996/4, 75

Egyházi közoktatás

 • állami pénzen, 2005/3, 14; 2005/4, 23; 2005/5, 22

Etika

 • a felelősség etikája 2000/6, 22

 • a személyes kapcsolat etikája 2000/6, 27

Európa

 • európai országok a szociális kirekesztés ellen, 97/1, 86

 

Felnőttképzés

 • 90/3, 5:24
 • Franciaországban, 1990/3, 34

 • nyugati katolikus felnőttképzők Magyarországró1, 1990/3,

 • Ausztriában, 1990/3, 52
 • és vallásosság, 1990/3, 59
 • perspektívái Magyarországon, 1990/3, 67

 • konkrét feladatai, 1990/3, 73

Filozófia

 • Nyíri Tamás munkasságáró1, 1994/3

 • 1994/3, 131

 

G 

Gazdaság

 • zsidó, keresztény, buddhista, taoista gazdaság, 1990/2, 18
 • és egyház, 1990/2, 27

 

H 

Háború

 • az Újszövetség fényében, 1988/1–2, 130
 • és a kereszténység, 1988/1–2, 170
 • hadviselő elmék, 2003/4, 6

 • a katolikus erkölcs mérlegén, 203/4, 1013

 • ókereszténység és a hadsereg, 2003/4, 3

Házasság

 • 2001/3, 21; 2001/4, 20; 2001/5, 23
 • párkapcsolatok, gyerekvállalás, 2002/5, 17

Hit

 • továbbadása misszios helyzetben, 1987/2, 9

 • és tudomány, 1991/4, 14
 • a hit küzdelme egy ateista államban, 1988/1–2, 35

 • jövője, 97/4, 66
 • hitvédelem, 97/4, 47

 • a keresztény hit és az élettudomány, 2000/2

Hitoktatás

 • hittankönyvekről, 1986/1, 58–67
 • Európa állami iskoláiban, 1992/2, 28

 • agresszivitás és hitoktatás, 1992/4, 123

 • hittanórák becslülete, 1993/2, 26

 • szervezett hitoktatás, 1993/2, 36
 • 1993/2, 85
 • Hitoktatási Bizottság, 1996/1, 21

 • hitoktatás Magyarországon, 1996/1, 4

 • hittanárok és hittan, 1996/1, 23

 • támogatása, 1998/3, 90
 • Európa országaiban, 2000/1, 17

 • zsoltárok a hittanórán, 2002/3, 23

Hitoktató

 • és a mindennapok misztikája, 1992/4, 119

 • 93/2, 26

Hittankönyv

 • a katolikus hittankönyvek zsidóságképe, 2005/5, 6, 18

Húsvét

 • veszélyben a húsvét, 1994/1, 18

I

Ifjúság

 • egyházi munka a fiatalok között, 1987/2, 6

 • ifjúsági munka, 1987/2, 23
 • a Katolikus Munkásifjúsági Mozgalom története, 1990/2, 63

 • a magyar Katolikus Püspöki Kar és az ifjúság, 1996/4, 30

 • keresztény munkásfiatalok, 1996/4, 45

 • katolikus ifjúsági sajtó, 1996/4, 59

 • missziós munka az egyetemisták körében, 2004/1, 3

 •  CIJOC találkozó, 2004/3–4, 9

Igazság

 • közös kutatása, 1989/2, II

 • igazságról etikai nézőpontból, 1991/4, 5

 • igazságtétel – megértést hirdessünk, 1992/1, 83

 • 1994/2, 5

Igazságosság

 • 1991/2, 34

Igehirdetés

 • tartalmai, 1993/4, 8

 • nyelve, 1993/4, 12
 • és paphiány, 1994/3, 81

lskolaügy

 • katolikus iskolaügy, 1992/4, 72

Irodalom

 • Szabó Árpád, 2002/2, 32
 • Kertész Imre, 2005/1, 18
 • Kamarás István: Hárompúpú és háromkirályok, 2005/6, 18

Isten

 • népének lelki hivatásáról, 1986/2, 26

 • népe, 1986/2, 6
 • vágyik utánunk, 1986/2, 42
 • utáni vágy ma, 1986/2, 42
 • és a teremtett világ megóvása, 1989/2, 32

 • nevei, 1986/2, 6

 

J

 

Jog

 • emberi jog, 1986/2, 119; 1987/1, 107; 1987/1, 113
 • 1992/2, 105; 1992/4, 91
 • ENSZ Emberi Jogok Bizottsága, 1988/1–2, 166

 • az egyház világi alkalmazottai és a munkajog, 1992/3, 16

 • szabadságjogok az egyházban, 1992/3, 105

 • az egyházjog értékvilága, 1992/4, 116

 • az emberi jogokról vallott felfogás az egyház szemlélet módjában, 2000/4, 9

 • jogalkotás Európában, 2001/3, 19

 • információhoz való jog az egyházban, 2000/1, 23

 

K

Kánon

 • kánonjog és civiljog, 1992/3, 19

Karizmatizmus

 • bázisközösségek mozgalma, 1987/2, 102

Katekizmus

 • Katolikus Egyház Katekizmusa, 1994/4, 56

Képzés

 • az állandó diakónusok képzése, 1992/3, 140

 • papok továbbképzése Svájcban, 1990/3, 65

 • 1993/2
 • képzési térkép, 1993/2, 5
 • lelkipásztori munkatársak képzésének németországi tapasztalatai, 1993/2, 14

 • kispapképzés, 1993/2, 5
 • állandó diakónusok képzése Magyarországon, 1993/2, 49

Keresztelés

 • 1994/1, 22

Keresztény

 • értelmiség, 1991/1, 35; 45
 • keresztények, mint kisebbség Európában, 1992/2, 12

 • ki a keresztény?, 1994/1, 6

Keresztség

 • mi vár a kereszténységre 2000-ben, 1994/3, 69

Kereszténység

 • Nietzsche és a kereszténység 2000/5, 7

 • Egy keresztény ember 2002/2, 24

 • Sören Kierkegaard és a kereszténység 2005/4, 18

 • A keresztény önmeghatározás kérdései 2005/5, 11

Kisebbség

 • a romániai magyar kisebbség helyzete 1945 után, 1990/3, 97

Kisegyházak

 • 1989/2, 78
 • 1991/4, 28
 • 1991/4, 37
 • 1992/1, 121

Kommunizmus

 • öröksége tovább él, 1995/1, 39
 • Romániában, 1987/2, 121
 • 1989/1, 70

Környezetvédelem

 • teremtéstan és ökológia, 1992/2, 64

 • a középkor ökológiai bölcsessége, 1992/2, 70

 • zöld lelkiismeret, 1994/2, 41

Kisközösségek

 • 1991/1, 49
 • 1991/2, 110

Közösségek

 • megosztott közösség, 1986/1, 29

 • csoportok a közösségben, 1986/1, 28

 • missziós közösség, 1986/1, 8
 • közösségi lelkivezetés, 1992/1, 47

Krisztus

 • az egyház misztériumában, 1994/2, 106

Kultúra

 • és vallás, 1990/3, 75
 • 1991/1, 42
 • a nyugati kultúra gyökeres változásai, 1993/4, 17

Karácsony

 • 2001/5, 3
 • 2002/5, 3
 • Betlehem 2005/6, 10
 • megtestesülés és a János evangélium, 2003/6, 3

 • Jézus születése az apokrifek szerint, 2003/6, 5

 • biblikus szemmel, 2005/6, 5

 • története, 2005/6, 7
 • szimbólumai, 2005/6, 10
 • népszokások, 2005/6, 13

Kiengesztelődés

 • a globális megosztás és pusztítás közepette, 1997/3, 4

Kisebbség

 • cigány vagy roma, 2003/3, 3

 • csángósors, 2003/3, 30
 • a kisebbségek liturgiája, 2003/3, 20

 • a kettős állampolgárság és a nemzeti kisebbségek, 2005/3, 19

 • a csatkai cigány búcsú, 2005/5, 15

Kommunikáció

 • hiánya 1999/2–3, 139
 • hit és kommunikáció, 99/3–4, 145

 • a dialóguskultúráról, 2004/5, 24

Környezet

 • a környezetért felelős kereszténység, 2002/2, 3

 • eltűnő állatvilág, 2002/3, 5
 • az erdő, 2002/3, 7
 • a víz problémája, 2002/5, 28
 • humán ökológia, 2002/6, 27
 • ÖKO lakópark, 20005/3, 10
 • a fenntarthatóságról, 2005/5, 19

Közösség

 • az egyházközségi bázisközösségekről, 2001/5

 • plébánia–közösség, 2001/6
 • a magyar katolikus közösségek hálója, 2002/4, 16

 

L

Laikus

 •  lelkipásztorok, 1992/3, 12; 1992/3, 77

Lelki élet

 • sport és lelki élet, 1994/2, 66

 

Lelkiismeret

 • 1994/2, 5
 • és erkölcs, 1994/2
 • és törvény, 1994/2, 25

Lelkipásztorkodás

 • lelkipásztori szakadás , 1986/1, II

 • hatósági lelkipásztorkodás, 1986/1, 12

 • teológiája, 1986/1, 20
 • mint misztagógia, 1986/1, 22

 • lelkipásztori segéd, 1986/1, 47

 • korosztályok szerinti lelkipásztorkodás, 1986/1, 49

 • pszichológiai szempontjai, 1987/1, 56

 • a fiatalok között, 1987/2, 6
 • egyes területei: családi, gyermek, ifjúsági, felnőtt, 1989/1, 54

 • pszichológia a lelkipásztori munka szolgálatában, 1992/1, 6

 • interjú két lelkipásztor házaspárral, 1992/3, 77

 • képzés németországi tapasztalatai, 1993/2, 14

 • modern lelkipásztor, 1994/1, 79

 • egyetemi lelkipásztorkodás, 1995/1, 77

Lelkigyakorlat

 • a valódi lelkigyakorlat titka, 1998/1–2, 4

 • lelkigyakorlatos házak helyzete, 1998/1, 30

 • az evangélikus egyházban, 1998/1–2, 53

 • kérdések és válaszok a magyarországi lelkigyakorlatokhoz, 1998/1–2, 46

 • élettörténet mint hittörténet a lelkigyakorlatok metszés pontjában 2002/1, 29

Lelkiség

 • Fokulare-mozgalom, 1989/1, 34

 • ferences lelkiség és népi vallásosság korunkban, 1 991/2, 33

 • globális kérdések ferences szemmel, 1992/2, 74

Liberalizmus

 • fundamentalizmus vagy liberalizmus, 1990/2, 89

 • és a katolikus megújulás Magyarországon 2000/1, 8

 

M 

Mária

 • 1992/1, 113
 • az egyház misztériumában, 1994/2, 106

 • szerepe az üdvtörténetben és az egyházban, 1994/2, 107

 • a helyes Mária-tisztelet, 1994/2, 110

 • Mária-kultusz és hagyomány, 2001/2, 33

Megújulás

 • a magyar katolikus egyházban, 1995/1, 38

 • a liturgiában, 1993/1, 98

Misszió

 • az egyház kezdetben, 86/1, 8

 • missziós lendület visszaszerzése, 1986/1, 15

 • 1991/1, 40
 • és ökumené, 1994/4, 85
 • ferences békemisszió Horvátországban, 2000/6, 15

 • városmisszió, 2005/1, 19

Misztika

 • 1986/2, 42
 • 1989/2, 57

 

N

Népszavazás

 • a kettős állampolgárságról, 2005/1, 6, 10

 • magyar vélemények az egyház–nép–szavazásról, 95/4, 43

Nők

 • az egyházban, 1987/1, 43
 • nő és férfi – egy újtípusú együttélés útján, 1991/2, 6

 • az egyházban, 1992/4

 • a nők helyzete és szerepe a kisegyházakban, 1992/4, 15

 • beszélgetés katolikus nőkkel helyzetükről az egyházunkban, 1992/4, 35

Nők papsága

 • az anglikán egyházban, 1993/2, 91

 • a nők pappá szentelhetőségéről, 1996/2–3, 109; 2002/3, 17
 • és a papság, 1997/1, 31
 • keresztény nők Európa jövőjéért, 2002/4, 24

Nős papok

 • 1990/4, 96
 • nyílt levele, 1993/3, 69

O-Ö Okkultizmus

 • 1991/4, 45

Ortodox egyház

 • templom, 1988/1–2, 91
 • istentisztelet, 1988/1–2, 96

 • liturgia, 1988/1–2, 98
 • szerzetesség, 1988/1–2, 107
 • ikonok, 88/1–2, III

 • Oroszországban, 1994/4, 83

 • drogkereskedőket fedező püspökök, 2005/2, 15

Ökumenizmus

 • egy svájci plébánián, 1986/1, 56

 • 1989/1, 71
 • 1991/2, 119
 • 1991/4, 57
 • börtönmisszió ökumenikus közösségben, 1992/1, 34

 • és misszió, 1994/4, 85
 • II. Ökumenikus Találkozó, 97/1, 86
 • ökumenikus imahét, 97/1, 86

 • az ökumenizmusról, 97/3, 36

 • egy ökumenikus pedagógusműhely, 2000/2

 • az ökumené értelmezése, 2001/1, 3

 • ökumené, 2001/2, 15
 • az ökumenikus gondolat Pannonhalmán, 2002/3, 15

 • ökumené – négymillió vallás országában, 2002/4, 5

 • Békés Gellért Ökumenikus Intézet, 2002/4, 15

Ősegyház

 • pap az ősegyházban, 1990/4, 7

 

P 

Pap

 • paphiány, 1995/1, 44
 • és a hivatalok új betöltői, 1986/1, 55

 • utánpótlás kérdése, 1986/2, 78
 • 1990/1, 88
 • papok továbbképzése Svájcban, 1990/3, 65

 • az ősegyházban, 1990/4, 7
 • Jézus Krisztus papsága, 1990/4, 13

 • 1990/4, 20
 • és világiak közössége, 1990/4, 34
 • hogy látják a papok szolgálatukat?, 1990/4, 46

 • katolikus papok az 1848/49–es szabadságharcban, 1990/4, III

 • 1991/1, 38
 • a magyar katolikus papság létszámalakulásának egyes kérdései, 1992/3, 24

 • paphiány — (esettanulmány), 1992/3, 33

 • paphiány és igehirdetés, 1994/3, 81

 • papi életforma, 1992/3, 52

 • a püspöki és papi hivatal, 1993/3, 91

 • a püspökök szorgalmas munkatársai, 1993/3, 98

 • a papok kapcsolatai és az engedelmesség, 1993/3, 102

 • a papság élete, 1993/3, 104
 • a papi hivatásról, 1994/3, 62

 • igazságos papi bért?, 1994/4, 16

Pápa

 • 1990/1, 122
 • 1991/2, 70
 • és papaság, 92/1, 71
 • és papság, 92/1, 74
 • támadások XII Pius ellen, 2000/2

 • II János Pál pápa izraeli látogatása, 2000/3, 13; 2005/1, 34

 • Benedek pápa, 2005/2, 3

 • Nursiai Szent Benedektől Benedekig, 2005/2, 5

Párbeszéd

 • erőszakmentes stratégiák és a párbeszéd alapelve, 1992/2, 47

 • keresztény – zsidó párbeszéd a lelkiismeret tükrében, 1992/4, 66

Pénz

 • a pénzküldés természetrajza, 1993/3, 75

 • 1994/4
 • a munkás bére; képek az ősegyházból, 1994/4, 5

 • igazságos papi bért?, 1994/4, 16

Plébánia

 • hogy él egy svájci plébánia? 1986/1, 43

 • mit tesz a plébánia, 1986/1, 49

 • 1987/2, 77
 • 1991/1, 39
 • plébánia, plébános régen és most, 1992/3, 5

Plébános

 • meddig szolgáljon? 1995/1, 60

 • plébánia, plébános régen és most, 1992/3, 5

 • plébánoshiány – (esettanulmány), 1992/3, 33

Politika

 • 1986/2, 53
 • 1989/257
 • politikai katolicizmus a két világháború közötti Magyarországon, 2000/2

Keresztények felelőssége

 • 1990/1, 6
 • 1993/4, 43
 • pártprogramok a vallásszabadságról és egyházpolitikáról, 1994/1, 81

Politikai pártok

 • 1994/1, 81

Pszichológia

 • a lelkipásztori munka szolgálatában, 1992/1, 6

 • 1992/1, 25
 • 1992/1, 60
 • 1993/2, 77

Püspök

 • és papjai, 1992/3, 33
 • a püspöki és papi hivatal, 1993/3, 91

 • Márton Áron 2005/5, 3
 • Jacques Gaillot virtuális püspöksége 2005/3, 8

 

S–Sz 

Sajtó

 • sajtóetika, 1991/4, 85
 • egyházi sajtó, 1993/1, 6
 • van–e sajtópolitikája az egyháznak?, 1993/1, 21

 • mikor egyházi a sajtó?, 1993/1, 31

 • írott katolikus sajtó Magyarországon 1993-ban, 1994/3, 38

Szabadság

 • különböző fokozatai, gátjai, 1991/1, 80

 • szabadságot előmozdító egyházi gyakorlat, 1991/1, 86

 • szabadságjogok az egyházban, 1992/3, 105

Szegények

 • bázisközösségek a szegények között, 1992/2, III
 • mellett dönteni, 1992/2, III

 • elszegényedés, 1992/4,

Szekták

 • szektaveszély a tények mérlegén, 1993/2, 97

 • 1999/2–3, 51
 • kultuszok, 2000/3, 23; 2000/4, 16; 2000/5, 21; 2000/6, 20

Szeretet

 • és közösség a II. Vatikáni Zsinat tanításában, 1993/2, 118

Szerzetesek

 • megszentelődés és szerzetesség a II. Vatikáni Zsinat tanításában, 1994/1, III; 1994/1, 117; 119

Szexualitás

 • serdülők és fiatalok szexualitása, 1991/3, 42

 • tizenévesek szexualitásáról, 1991/3, 47

Szociális tanítás

 •  és tevékenység, 1996/2, 85
 • az igazságos társadalmi rend felé, 1991/2, 5

 • 1991/2, 13
 • evangélikus gyakorlat szerint, 1991/2, 21

 • 1991/2, 29
 • szolidaritás és gazdasági válság, 1991/7, 41

 • elvek és tények a szociális törvényben, 1994/1, 103

Szinódus

 • a szeged-csanádi egyházmegye szinódusa 1995/4, 4

 • szinódus kétezerig a kalocsa-kecskeméti főegyházme- gyében 1995/4, 15

 • szinódusi előkészületek Pécsett, 1997/2, 89

 

T

Társadalom

 • társadalomfejlődés alternatívái és a kereszténység, 1990/1, 31

 • állam és egyház, 1994/1 82

Tekintély

 • és engedelmesség a mai egyházban, 1994/2, 32

Templom

 • építése, 1994/4, 36

Teológia

 • felszabadítás teológiája, 1989/1, 5

 • 1992/2, 114
 • morálteológia válságáról, 1990/1, 129

 • teológiai perspektívák a holnap Európájáról, 1992/2, 6

 • fehér teológia fekete szemmel, 1992/2, 57

 • teológiai tanulmány Amerikáról, 1992/2, 94

 • tolerancia a teológia szemszögéből, 1994/1, 60

 • a magyar felsőoktatásban 1997/2, 4; 1999/3–4, 6
 • hivatása 1997/2, 34
 • a feminista teológia 1999/2–3, 41

 • a század katolikus teológiája 2000/4, 3

 • a nyár teológiája 2002/2, 22

 • kommunikatív teológia 2002/6, 18

 • a kontextuális teológia előfeltevéseiről Bosznia– Hercegovinában 2005/4, 3

 • a nyolc boldogság teológiája 2005/6, 22

Teremtés

 • teremtéstan és ökológia, 1992/2, 64

Terror

 • terrortámadás az USA ellen 2001/5, 18

Tömegtájékoztatás

 • egyház a tömegtájékoztatási eszközök világában, 1991/4, 91

 • 1993/1, 10
 • egyház és televíziózás, 1993/1, 35

 • 1993/2, 121
 • katolikus média Magyarországon: (1993), 1994/3, 30

 • a rádióról, 1994/3, 35

Törvények

 • elvek és tények a szociális törvényben, 1994/1, 103

Tudomány

 • és vallás, 1991/4, 9
 • és hit, 1991/4, 14

 

U

Unió (Európai)

 • Európa egyesítése és az egyházak 2001/5, 21

 • az európai integráció szociáletikai aspektusai 2002/6, 15

 • Európa jövője 2002/6, 20
 • az Európai Unió bővítésének vallási és egyházi dimenziói 2003/1–2, 16
 • Unió: vallások, kisebbségek 2003/1–2, 32

 • Szlovákia úton az Európai Unióba

 • Lengyelország belépése az Európai Unióba 2003/1–2, 42

 • az ukrán kivándorlók segítésének problémái az EU országaiban 2003/1–2, 44

 

 • identitása és a kereszténység, 2004/2, 8

 • és Törökország kapcsolata, 2004/6, 21

 • a bevándorlók integrációja, 2005/2, 13

V

 

Világ

 • egyház és modern világ, 1993/4, 4; 1994/1, 70
 • egyház és világ a II Vatikáni Zsinat tanításában, 1994/3, 92

Világiak

 • a világi hívő az egyházban és az államban, 1987/1, 25

 • és papok, 1990/4, 34

 

Vallás

 • tömegvallás, 1986/1, 16
 • a rendszerváltás után, 1995/1, 17

 • vallási helyzet Kelet–Európában, 1989/1, 48

 • és kultúra, 1990/3, 75
 • és tudomány, 1991/4, 9
 • 1991/4, 13
 • a piacgazdaság mint valláspótlék, 1992/4, 113

 • és demokrácia, 1999/2–3, 97
 • a vallások párbeszéde, 2004/6, 4

 • normák az iszlám szerint, 2004/6, 9

 • hinduizmus, 2004/6, 11

 • buddhizmus, 2004/6, 14

 • és környezeti nevelés, 2005/6, 27

 • a Krisna-tudat Szervezete, 2004/6, 17

 • Kelet–Közép–Európa országaiban, 2000/1, 14

 • a személlyé válás és a vallás, 2002/6, 16

 • vallástudomány Magyarországon, 2004/6, 25

 • misztikáról, tudományról, vallásról, 2005/3, 3

 • Teilhard de Charden, 2005/3, 21

 • vallásos lelkiségi mozgalom, 2004/5, 11

Vallásosság

 • szindróma, 2000/2

 • népi vallásosság, 2004/5, 3, 16

Vallásgyakorlat

 • mennyire vallásos Európa, 1992/2, 16

Vallásszabadság

 • ürügyén, 1990/1, 51
 • pártprogramok a vallásszabadságról és egyházpolitikáról, 1994/1, 81

 • és új vallásos mozgalmak, 1997/4, 36

Vatikán

 • vélemények a Vatikán keleti politikájáról, 1996/1, 102

 • internet a Vatikánban, 1996/2–3, 156

 • magyar–vatikáni tárgyalások, 1997/1, 86

 • és a laikusok, 1998/1–2,  116
 • holocaust 1998/3, 90

 • keleti politikája 2000/6, 8; 2001/1, 9; 2001/2, 11

 

 • az egyház világi alkalmazottai és a munkajog, 1992/3, 16

 • megszentelése, 1993/4, 101

Világiak apostolkodása

 • közösségi formái, 1987/1, 41
 • ökumenikus együttműködés, 1987/1, 44

 • a II. Vatikáni Zsinat gondolkodásában, 1993/4, 93

 

Z–Zs

 

Zsidóság

 • keresztény–zsidó párbeszéd a lelkiismeret tükrében, 1992/4, 66

 • zsidó–keresztény párbeszéd, 1993/3

 • 1993/3, 4
 • dialógus zsidó nézetből, 1993/3, 10

 • zsidók Magyarországon, 1993/3, 16

 • zsidók és keresztények a tolerancia iskolájában, 1993/3, 25

 • 1993/3, 42
 • 1994/1, 65
 • megfontolások a zsidó – keresztény konferencia után 98/4, 49

 • újszövetség és az antiszemitizmus? 2001/6, 18

 • az abortusz és az ókori zsidó források 2003/4, 17

 • a Tóra–olvasás törvényei 2003/5, 16

 • ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban 2005/4, 14

Zsinat (II Vatikáni)

 • Vatikáni Zsinat az egyház megújulásának útja, 1991/1, 64

 • antizsinat 1966–1984, a zsinatellenesség körei, 1991/4, 16

 • nyílt beszéd a zsinat elé, 1992/3, 49

 • civilek a zsinatért, 92/4, 60

 • mit akart a II. Vatikáni Zsinat? 1993/1 97

 • a protestánsok és a zsinat, 95/4, 64

 • a zsinati megújulás üzenete, 98/4, 4

 • a II. vatikáni zsinat időszerűsége, 2000/3, 21

 • hatása Magyarországon, 2004/5, 21; 2004/6, 23; 2005/1, 17;

2005/2, 22; 2005/3, 22

A repertóriumot készítette Nagy István és Fellner Zoltán Ákos