Szerzők és közleményeik

 

Ádám Antal

Észrevételek a tervezethez./A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezethez./ 2004/3-4. 48-49.

 

Vallások párbeszéde. 2004/6. 4-7.

Ádám János

Nomen est omen. A jezsuiták szegedi Kálvária sugárút 1. ingatlanának kálváriája. 2002/1. 22-25.

Ancsel Éva

Az igazságról etikai nézőpontból. 1991/4. 5-8.

Andok Mónika, am, AM

Templomépítés. Dunaszentgyörgy. /Interjú Juhász Tibor faddi plébánossal./ 1994/4. 36-39.

 

Katolikus ifjúsági szervezetek. Dzsungel. 1996/4. 55-58.

 

Katolikus ifjúsági sajtó: BRAVO? 1996/4. 59-64.

 

A kivételek sohasem igazi cáfolatok. Beszélgetés Sánta Ibolya református lelkésznővel. 1997/1. 27-30.

 

Folyamatok. 1995/1. 89-94. -1995/2. 68-81. -1995/3. 95-97. -1995/4. 87-96. – 1996/1. 102-110.- 1996/2-3. 156-163. – 1996/4. 92-96.

(vál.)

Nyíri Tamás magyar nyelvű műveiből.

1994/3. 7, 8, 12, 18, 54, 61.

Andrásfalvy Bertalan

 

Az információhoz való jog (és kötelesség) az egyházban.

2000/1. 23-24.

 

Az igazi játék. A néphagyomány szerepe a személyiségfejlődésben és a társadalmi béke előmozdításában. 2004/5. 16-20.

 

Egyház és közösségek a történelmi Magyarországon.

2008/3. 3-10.

Annen, Josef

Egyházi munka a fiatalok között. 1987/2. 6-22.

Antal Ilona

A választások kapcsán, de nem a választásokról! Frigyes István: „Sokan szomorkodtunk” című cikkére válaszul. 2006/5. 14-17.

Antal József

Nyílt beszéd a /az egyházmegyei/ zsinat elé. 1992/3. 49-58.

Aszalós János

Egyházközségi zsinat (forgatókönyv-tervezet). 1992/3. 59-76.

 

A Zsinati Klub az Esztergomi Főegyházmegye Zsinati Könyvéről. 1995/4. 19-36.

 

Mi van a grazi csomagban? /A Második Ökumenikus Európai Találkozó./ 1997/3. 42-54.

 

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ 2000/4. 25-26.

 

Az egyházközségi bázisközösségekről. 2001/5. 9-15.

 

Ökumené – négymillió vallás országában. /”A maguk módjánkeresztények./ 2002/4. 5-9.

Auer, Clemens Martin

Az újítás szelleme ellen. 1991/2. 13-20.

Bachl, Gottfried

Harry Potter – varázslatos világ? Vallás, mese, valóság.

2001/5. 29-33.

Bács Béla János

Monológok kettesben./Idősek./ 2002/5. 34.

 

A folyó elválaszt, a híd összeköt. 2003/1-2. 65.

 

Karácsony, a szeretetlenség ünnepe. 2007/6. 13.

Bakonyi Gábor

Feltűnő és eltűnő állatvilág. 2002/3. 5-6.

Balás Béla

Mit tennék, ha én lennék az amerikai elnök? 2002/3. 26.

 

A válasz. /Gereben István írására./ 2002/5. 23.

Balázs Zoltán

Konzerválni szükséges – de mit? 1996/2-3. 4-22.

 

A pluralizmus. 2003/3. 21-27.

 

Háború és erkölcsi igazolás. 2003/4. 13-15.

Bálint B. András

Nincs más./Keresztény emberkép./ 1994/1. 24-29.

Balló István

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. II. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ 2000/5. 26-27.

Balogh Béla András

A katolikus iskolákról múlt-, jelen- és jövőidőben.

1992/4. 72-88.

Makai Szilvia – Balogh Gábor

Vélekedés párkapcsolatról, házasságról, erkölcsről.

2001/3. 21-22.

Balogh Judit

A Magyarországon forgalomban lévő katolikus hittankönyvek zsidóságképe. 2003/5. 18-20. – (Félreértések és félremagyarázások.) 2. rész. 2003/6. 11-18. – (Az Ószövetség tárgyalása.) 3. rész. 2004/1. 13-17.

 

Körkérdések – válaszok. Összegzés. 2006/6. 22-23.

 

Happy birthday? /Izrael hatvan éves./ 2008/4. 3-19.

 

Miért nem megy a hajó? /Keresztény egységtörekvések jelenleg./ 2010/1. 23-28.

Bán Ervin

Egy katolikus történettudós emlékére. /Szegfű Gyula./

2005/2. 16-17.

Barcza Barna

Közösségi lelkivezetés. 1992/1. 47-59.

Bárdos-Féltoronyi Miklós

Mi és ők! – és én? 2006/2. 13-16.

 

A történelmi egyházak felelősségéről. 2009/2. 25-30.

Bárdosy Éva

/hozzászólása az egyház-nép-szavazás vitához/

1996/2-3. 101-103.

 

Személyes vallomás a diakonissza-modell mai újraéledéséről. 1997/1. 16-26.

 

Új evangelizálás inkluzív nyelven. 2002/1. 3-5.

Baritz István

Ki tartja a mentőövet? /Az abaligeti iskola/ 2005/4. 25.

 

Szemétdomb és kalasnyikov. /Az abaligeti iskola./ 2005/5. 27.

Szászi Balázs – Barta Anna – Gyurisné Hutter Katalin – Gyuris Csaba

Munkáspasztoráció. /JOC, KIOE/ 2004/3-4. 3-8.

 

Becker Sándorné

Élőbb egyházat! 1992/4. 29-34.

Beer, Ulrich

Élethalálharc – Friedrich Nietzsche és a kereszténység.

2000/5. 7-10.

Békés Enikő

Városmisszió – Párizs. 2005/1. 19-21.

Békési Eszter

„Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat?” 1996/4. 50-54.

 

Felületesség vagy rossz hitvédelem? /Logosz Munkacsoport: Kérdezz-felelek a szektákról./ 1997/4. 47-49.

 

Kényszerű elöljáró./ Őszintén a diakonátusról a mai magyar egyházban?/ 1999/1. 6-7.

 

„Azt mondhatja az ember, Isten vele…” Interjú Gyulai Endre Szeged-Csanádi megyéspüspökkel. /Az állandó diakonátusról./ 1999/1. 8-9.

 

A héregi dráma rövid összefoglalása. 1999/2-3. 52-60.

 

Folyamatok. 1997/1. 86-93. -1997/2. 89-93. – 1997/3. 86-89. – 1997/4. 89-94. – 1998/1-2. 178-185. – 1998/3. 90-95. – 1998/4. 89-93. – 1999/1. 90-94. – 1999/2-3. 122-126. –

1999/(3-)4. 170-175.

Béky Gellért

Hommage à Kertész Imre. 2005/2. 18-21.

 

Én nemzetem zsidó népem. 2005/6. 30.

 

Hány Magyarország? 2006/6. 13-14.

 

Keresztút.(Paul Claudelt olvasgatva.) 2007/1. 11.

 

Kigomolyog. /A „homályos” látásról./ 2007/3. 22.

 

Haza, nép, nemzet, nemzeti: magyar. 2007/4. 17-18.

 

Haza a „magasban”? (Illyés) 2007/4. 18.

 

A „szív” embere (1 Pét 3, 4) 2007/6. 14-19.

Benyik György

A Biblia üzenete. 2003/5. 14-15.

 

Az újszövetségi „koinónia”. 2004/3-4. 22-25.

 

Fénnyel írt evangéliumok. /Jézus-filmek./ 2005/1. 23-29.

 

A katolikus bibliatudomány nagy egyéniségei. Beszélgetés dr. Joachim Gnilkával. 2010/4-5. 18-24.

 

A 22. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. 2010/4-5. 25.

Bereczky László

Igazi hivatásom volt. 1996/4. 39-44.

Berényi Dénes

Tudomány és vallás. 1991/4. 9-15.

 

Tudásunk a világmindenségről. 1995/3. 64-74.

 

Helyünk a világban. 1998/1-2. 144-150.

Berényi Rita

Tizenévesek szexualitásáról. 1991/3. 47-51.

Béres Tamás

A teremtett világ megőrzésének etikája. 2010/1. 4-7.

Bernolák Éva

A hittanárok becsülete. 1993/2. 26-41.

 

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. II. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ 2000/5. 28-29.

Bíró László

Házascsoportok az egyházban. 2002/5. 8-10.

Birtalan Balázs

Gondolatok a nők pappá szentelésének lehetőségéről.

2002/3. 17-18.

Bissoli, Cesare

Az Ószövetség a közösség életében. 2004/2. 16-21.

Bitó László

Jákob Jézus színe előtt. /Regényrészlet./ 2001/3. 28-31.

Bitskey Botond

Egyház és televíziózás. 1993/1. 35-41.

 

Pákozdi István-Téglásy Ferenc: Fontos kiegészítések az egyház és televíziózás témájában. – Bitskey Botond válasza.

1993/2. 121-125.

Révkuti Károly – Bitskey Botond

Végszigorlat után. /Nyíri Tamásról./ 1994/3. 9-12.

 

Bízik László

Evangélikus szociális elmélet és gyakorlat. 1991/2. 21-28.

Blank, Josef

Erőszakmentesség – háború – katonai szolgálat.

1988/1-2. 130-159.

Boda László

A háború a katolikus erkölcs mérlegén. 2003/4. 10-12.

Bódi Emese

Melanchton, a humanista reformátor. 2010/3. 19-21.

Bódis József

Az IGEN KLUB. 1994/2. 78-83.

Bodor Ernő

Az Ezoterikus Tanok Egyháza állásfoglalása az alakulóban lévő egyházi státusról. 1999/(3-)4. 42-44.

Bodrog Miklós

Igenlőkór. 1992/1. 60-62.

 

Álmaink barlangvilágában. C. G. Jung nyomán. (A szerző előkészületben lévő könyvéből.) 1995/3. 80-90.

Boff, Leonardo

Luther Márton jelentősége az elnyomottak felszabadításában. 1989/1. 5-25.

Bohár András

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ 2000/4. 26-27.

Boldizsár Klára – Máté-Tóth András

Beszélgetés Farkas Beátával. /Az Igazságosabb és testvériesebb világot című püspökkari körlevél létrehozásának okáról és körülményeiről./ 1996/2-3. 129-141.

Bolyki János

Megtestesülés és a János evangélium. 2003/6. 3-4.

Borchert, Wolfgang

A három sötét királyok. 2008/5. 14.

Borhidi Attila

Hűség a természethez. 2002/4. 18-20.

Boros István

Papnak lenni… Beszélgetés a 70 éves Nyíri Tamással.

1990/4. 77-95.

Botos Katalin

Korszerű közgazdasági képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 1999/2-3. 32-40.

Borovi József

Plébánia, plébános régen és most. 1992/3. 5-15.

Boulad, Henri

„Ha ismernéd Isten ajándékát…” (Részletek Henri Boulad SJ 1978 decemberében Alexandriában mondott szentbeszédeiből.) 2001/5. 3-4.

 

Ha az igazság nem élet, akkor semmi. 2002/4. 33.

 

Iszlám, kereszténység és a nyugati világ. 2008/6. 13-17.

Bögre Zsuzsa

Lelkigyakorlatos házak helyzete. 1998/1-2. 30-45.

Böjte Csaba, Böjthe Csaba

Csodálatos élni az Evangéliumot! /A dévai Szent Ferenc alapítvány./ 2001/6. 27-28.

 

Hol van Nikaragua? /A megvilágosodásról./ 2002/1. 14-15.

 

Talán majd egyszer hableányt tetoválok a mellemre. /Dévai gyerekek./ 2002/3. 31.

 

„Jöjjön el a Te országod!”/Tiroli néni látogatása Déván./ 2003/1-2. 66.

 

Hiszek az Isten teremtette világ Jóságában. 2004/1. 21.

 

Isten szeretetét hordozó ember az áldás, az ajándék! /Tudatos önmérséklés a fogyasztói, élvező kultúra helyett./ 2005/6. 9.

 

Székelyföldi helyzetkép. 2006/5. 17-18.

 

Munkádnak igazi bére te magad vagy! 2007/5. 26-27.

Braulik, Georg

Az ünnep politikai ereje. 1998/1-2. 82-94.

Brebovszkyné Pintér Márta

A nők ordinációjának története a Magyarországi Evangélikus Egyházban. 2006/3. 6-10.

Bubik, Michael

Méltányos részesedés. Hozzájárulás egy másfajta globalizáció létrejöttéhez. /”Fair share” Észak és Dél közt./ 2007/3. 23-24.

Buda Péter- Gábor György – Köbel Szilvia – Schweitzer Gábor – Wildmann János

Recenzensi vélemény nélkül. (Válasz Schanda Balázs „Egyházi részvétel nélkül” c. írására.) /Katolikus-e még az Új Ember?/ 2004/5. 28-30.

 

Buda Péter – Gábor György – Wildmann János:

„Szabad egyház szabad államban.” Az állam és egyházak kapcsolatának irányelvei. (Tervezet.) 2004/1. 28-30.

 

Buday Kornélia

Az alma és a fája. Nők vallási szocializációja a keresztény egyházakban – és annak feminista kritikája. 2002/1. 6-9. – II. 2002/2. 11-14.

 

Jelek és zárójelek. A női papság szerepéről dióhéjban.

2002/5. 20-22.

 

Cigány vagy roma? Elmélődés a konstruktív szándékú segítségnyújtásról. 2003/3. 3-5.

 

Betlehem. 2003/6. 10.

 

Földanyából csak földszag maradt? 2004/5. 3-7.

 

A csatkai cigány-búcsú. 2005. szeptember 3-án. 2005/5. 15-18.

 

Hídépítés egy sokarcú Európában. Vallási gyökerek,

hagyományok, kontextusok, identitások. 11. Nemzetközi

ESWTR-konferencia, Budapest, 2005. augusztus 24-28.

/Teológusnők Európai Társasága./ 2005/5. 28.

Bulányi György

Egyházak és kisebbségek. 1991/3. 61-88.

 

Teréz anya emlékezete. 1997/3. 64-70.

Burián Endre

Az erdőről. 2002/3. 7-8.

Bursuc Anna Mária

Jótékonyság. /Székelyföld./ 2007/1. 12.

Campell-Wessig, Isabella

Tüntetés a vasárnapi munka ellen. – „Fontos a család.”

2000/2. 20-21.

Camps, Arnulf

Globális kérdések – ferences szemmel. 1992/2. 74-84.

Chagala, Taras

Az ukrán kivándorlók lelki segítésének a problémája az EU országaiban. 2003/1-2. 44-48.

Csaba László

Vita a magyar keresztény politikáról. 2009/4. 24.

Csapodi Tamás, Csapody Tamás

Pápa és pápaság. 1992/1. 71-82.

 

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. II. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ 2000/5. 23-24.

Cseh-Szombathy László

A család. 1998/3. 4-17.

Cseke Ákos

Hadviselő elmék. Filozófiai háború a 12. századi Európában. 2003/4. 6-9.

Csepregi András

Progresszív teológia. 2006/4. 9-12.

Cserháti József

Casaroli a haját tépte. /Mindszenty-ügy/ 1991/2. 70-74.

Csikós Csaba

A nyolc boldog(talan)ság. I. rész. 2005/6. 22-26. – II. rész. 2006/1. 16-19. – III. rész. 2006/2. 23-27.

 

A világ világossága. 2006/5. 22-25.

Csiszér László – Gyuris Csaba – Schröffel Krisztián – Simó Ferenc

CIJOK európai koordinációs találkozó. 2004/3-4. 9-11.

 

Csonka Judit

Szerelem, házasság, szexualitás, erkölcs – a lélekgyógyász szemével. 2001/4. 20-21.

Csontos, Ladislas

Az egyetemi pasztoráció Szlovákiában. 2004/1. 8-10.

Cziglányi Zsolt

„Az országban a törékeny falvak…”/Az abaligeti

iskola./ 2005/4. 26-27.

Daczó Árpád

Babba Mária. (Elmélkedés egy néprajzos gyűjtő fiatal pár házasságkötésekor.) 2000/1. 19-20.

Dahl, Jutta

 

Hogyan bátorítsunk ellenszegülésre és civilbátorságra? /A fegyverkezés ellen/ 1990/1. 68-73.

Dankó László

kalocsai érsek előadása /a Zsinati kör gyűlésén, 1993. márc. 6./ 1993/2. 66-76.

Dávid Ibolya

Ezredforduló – sorsforduló. I. rész. /Szent István törvényalkotása./ 2001/4. 15-18. – II. rész. A Szent Korona-tan. 2001/5. 25-27.

Deák Dániel

Reményünk nincs válságban. /A gazdasági válság keresztény nézőpontból./ 2009/5-6. 51-61.

Deme Tamás

Egy ökumenikus pedagógusműhely: a Sándor Kör.

2000/2. 16-17.

 

Az ökumené nem az „együtt”, hanem az „egy”. 2001/2. 15-17.

 

Háló 2002: Önismeret és együttéléstan. 2001/5. 28-29.

 

Oikosz és Egyház – közös házunk. Környezeti viszonyaink. 2002/1. 13.

 

HÁLÓ, a magyar katolikus közösségek közép-európai hálója. 2002/4. 16-17.

 

Vácz Jenő. (1914-2003) Az „életrendező” társaslelkű remete. 2003/1-2. 60-61.

Dergezné Fazekas Orsolya

A moldvai csángók anyanyelvi kérdései. Ahol nehéz magyarnak lenni. 2002/1. 25-27.

 

Egy keresztény ember. / Interjú. Andrásfalvy Bertalan./

2002/2. 24-27.

Dévai Márton

Meddig szolgáljon egy plébános? 1995/1. 60-67.

 

Egy világi észrevételei az Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatáról. 1998/4. 27-32.

 

Kérdések egy plébániatemplom építése után. 1998/4. 69-74.

 

Hozzászólás. /Választás, egyházpolitika./ 2002/5. 19.

 

Egy gyáros a munkásfiatalokért. /Csonka János/ 2007/1. 16-18.

Dévény István

Korunk eretnekségei. 1992/1. 121-130.

 

A nők és a papság, bibliográfiai jegyzetek. 1997/1. 31-43.

 

Egyház – Múlt – Jövő. 2001/4. 18-19.

 

Zsoltárok a hittanórán. 2002/3. 23.

 

„Az erőtlen testben rejlő erő”. /II. János Pál./ 2002/6. 18.

 

Perspektíva. 1989/2. 66-77. – 1990/1. 74-87. – 1990/2. 49- 62. – 1990/3. 88-96. – 1990/4. 63-76. – 1991/1. 52-63. – 1991/2. 59-69. – 1991/3. 52-60. – 1992/1. 63-70. – 1992/2. 53-63. – 1992/3. 94-104. – 1992/4. 50-59. – 1993/1. 47-58. – 1993/2. 56-65. – 1993/3. 50-59. – 1993/4. 48-55. – 1994/1. 45-59. – 1994/2. 50-65. – 1994/3. 19-29. – 1994/4. 43-55. – 1995/1. 51-59. – 1995/4. 64-75. – 1996/1. 55-58. – 1996/2-3. 79-90. – 1996/4. 65-73. – 1997/2. 48-58. – 1997/3. 55-63. -1997/4. 66-75. – 1998/1-2. 103-115. – 1998/3. 70-79. – 1998/4. 56-68. – 1999/1. 45-55. – 1999/2-3. 66-75. – 1999/(3-)4. 64-73.

 

Folyóiratszemle. 1989/2. 105-114. – 1990/1. 112-121. – 1990/2. 75-85. – 1990/3. 120-130. – 1990/4. 103-110. – 1991/1. 95- 100. – 1991/2. 82-88. – 1991/3. 102-113. – 1992/1. 104-110. –

1992/2. 85-93. – 1992/3. 112-121. – 1992/4. 113-124. –

1993/1. 83-96. – 1993/2. 102-111. – 1993/3. 82-90. – 1993/4. 82-92. – 1994/1. 93-102. – 1994/2. 89-102. – 1994/3. 69-80. – 1994/4. 78-88. – 1999/2-3. 90-96. – 1999/(3-)4. 132-137. – 2000/2. 32-33. – 2000/5. 31. – 2001/1. 33.

 

Szemle. 1995/1. 68-76. – 1995/3. 40-49. – 1995/4. 76-79. – 1996/1. 97-101. – 1996/2-3. 123-128. – 1996/4. 81-91. – 1997/2. 79-88. – 1997/3. 76-83. – 1997/4. 82-88. – 1998/1-2. 162-177. – 1998/3. 80-86. – 1998/4. 75-80. – 1999/1. 83-89.

Dévényi Katalin

Levélrészlet. /Magyarországi Karma – Kagyüpa Közösség./ 1999/(3-)4. 41.

Di Blasio Barbara

Sík Sándor: A magyar költők Isten-élménye. (Kereszténység és irodalom, Válogatott írások, Vigília) 2002/1. 28.

 

Szabó Árpád: Magyarság irodalom és filozófia. Olvasókönyv a filozófia és az irodalom tanulásához. 2002/2. 32-33.

Faivre, Alexandre – Dibout, Cécile

Az ókereszténység és a hadsereg. 2003/4. 3-5.

 

Dobos László

Egy megvalósításra váró „utópia”. /A plébániai közösség./ 2001/5. 16-17.

Dombi Tibor

A /magyarországi katolikus/ társadalmi bázis kialakításának lehetőségei és feltételei. 1991/1. 18-28.

Dornbach Alajos

Gondolatok a jog, az erkölcs, illetve a valláserkölcs kérdéseiről. 2009/1. 20-27.

Dőry István

Zöld lelkiismeret. 1994/2. 41-48.

 

De sustinebilitate. – A fenntarthatóságról. 2005/5. 19-21.

Duchrow, Ulrich

Kiengesztelődés a globális megosztás és pusztítás közepette. A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé (Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése. 1997/3. 13-35.

Dúl Géza

Sok vagy kevés? – Cigánypasztoráció 2003. 2003/3. 12-15.

Dulai Alfréd

Valóban instabillá vált a földi klíma. 2003/5. 21.

Duperray, Georges

Katolikusok továbbképzése Franciaországban. 1990/3. 34-47.

Dussel, Enrique

Amerika felfedezése vagy megszállása? (Történeti-teológiai tanulmány.) 1992/2. 94-104.

Eggensperger, Thomas

A közjó Európában. Kérdések a katolikus szociális tanítás egyik klasszikus fogalmához. 2004/2. 13-15.

Zenger, Erich – Ehrlich, Ernst Ludwig

Zsidók és keresztények a tolerancia iskolájában. /Előadások a Pluralizmus és tolerancia a demokratikus társadalom alapelvei c. konferencián/ 1993/3. 25-41.

Endreffy Zoltán

A kelet-közép-európai katolicizmus és a modernitás.

1996/2-3. 23-40.

 

Pápai bocsánatkérés 2000 év keresztény bűneiért. 2000/1. 13.

 

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ 2000/4. 22-23.

Éliás József

Az ÜZENET és a pásztor. Református hozzászólás az ún. Lékai-vitához. – A magyar egyház Lékai bíboros után. II. 1987/1. 72-82.

 

Ami megvan és még sincs meg. 1991/4. 57-70. – (II. rész) 1992/1. 111-120.

Enssle, Elmar

Megfigyelések és feljegyzések az NSZK egyházi bázisközösségeinek fejlődéséről. (Tapasztalati beszámoló egy családokból álló közösségről.) 1987/2. 48-56.

Eördögh István

A Vatikán keleti politikája. 2000/6. 8-14. – II. rész. 2001/1. 9-12. – III. rész. 2001/2. 11-14.

Erdő Péter

/Hozzászólás az egyházi státus rendezésének lehetséges irányaihoz./ 1999/(3-)4. 50.

Erdős Zoltán

A kapitalista gazdaság vallási és etikai vonatkozásai.

2009/3. 10-14.

Faber, Malte – Manstetten, Reiner

Márpedig ez így van! – Vagy mégiscsak másképpen? /Vallás, tudomány, misztika./ 2005/3. 3-7.

Faivre, Alexandre – Dibout, Cécile

Az ókereszténység és a hadsereg. 2003/4. 3-5.

 

Farkas Beáta

Mi közül választhatunk? A társadalomfejlődés alternatívái és a kereszténység. 1990/1. 31-50.

 

1 %, avagy tükör az önvizsgálathoz. 1998/4. 13-26.

 

Az egyházak gazdálkodása Magyarországon. 2001/2. 3-7. – II. 2001/3. 3-7.

Farkas Beáta – Máté-Tóth András

A keresztények szerepe a mai Magyarországon. (Interjú Hankiss Elemérrel) 1990/1. 59-67.

Farkas László

Eljátszott lehetőségek. 1996/2-3. 41-56.

Farkas Pál

Vissza a privilégiumokat? 1999/(3-)4. 28-33.

Fazekas Csaba

Megfontolások a pannonhalmi zsidó-keresztény konferencia után. 1998/4. 49-55.

 

Politikai katolicizmus a két világháború között Magyarországon. /1918-1944/ 2000/2. 7-11.

Fekete Sándor – Kelemen Gábor

Eladósodás, elszegényedés, devianciák. 1992/4. 99-109.

 

Fell, Margret

Katolikus felnőttképzés a társadalom és az egyház szolgálatában. 1990/3. 5-23.

Fellner Zoltán Ákos

A keresztény önmeghatározás globális kérdései. 2005/5. 11-12.

 

A viaszművész. / Interjú. Kozma Simon. / 2006/2. 28-29.

Nagy István – Fellner Zoltán Ákos

Repertórium 1986-2005: Az Egyházfórum számainak tematikája. 1986/1-2005/6. 2006/4. 15-17. – Az Egyházfórum szerzőinek és tanulmányainak jegyzéke. 1986/1-2005/6. 2006/4. 17-25. – Az Egyházfórum dokumentumainak és interjúinak jegyzéke. 1986/1-2005/6. 2006/4. 26-27. – Tárgymutató. 1986-2005/6. 2006/4. 27-34.

Felmy, Karl Christian

A földre szállt menny. Lelkiélet az orosz ortodox egyházban. 1988/1-2. 91-114.

Ferenci Demeter

Kötelező értékek, megdönthetetlen normák az iszlám szerint. 2004/6. 9-10.

Fila Béla

Jézus Krisztus papsága. 1990/4. 13-19.

Fiorenza, Elisabeth Schüssler

A feminista teológia. 1999/2-3. 41-51.

 

Fodor Gábor

Mustármag és kovász. Az egyházi iskolák növekvő felelősségéről. 2002/6. 3-8.

Forgách Ilona – Marik István

Életforrások. Beszélgetés Kovács Győző siroki plébánossal. 1993/2. 42-48.

Forintos György

Hozzászólás a hozzászólásokhoz. / Tischner, Józef: A tomista kereszténység alkonya. 1997/2. 20-33./ 1997/4. 56-65.

 

A politika cikkcakkjai, a születés és katarzis kínjai.

2002/4. 27-29.

 

Színe és visszája. /A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezetről./ 2004/3-4. 51.

Frenkl Róbert

Egy evangélikus vélemény. /A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezetről./ 2004/3-4. 45-46.

Frenyó Zoltán

Patrisztika és világnézet. Válasz Jakab Attilának./Jakab Attila: Frenyó Zoltán (szerk.): Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmányok./ 2004/6. 30-32.

Friedrich, Otto

König bíboros – szemtanú és főszereplő. „…szárnyakat adott az életem során”. /Interjú. A mariazelli kiáltvány./ 2002/3. 25-26.

Friesel, Christian

Ezer életet élhetnék… Fiatalok értékképei és életstílusai a modern társadalomban. 1997/1. 61-74.

Frigyes István

Ecclesia politica – Magyarország 2002. 2002/6. 22-24.

 

Sokan szomorkodtunk./Választások, 2006./ 2006/3. 16-17.

 

Kádár-rendszer – posztkommunizmus – egyház. 2007/1. 13-15.

 

Értetek és sokakért – értetek és mindenkiért. 2010/2. 14-15.

Fuchshuber, Annegret

A mikuláscsizma. 2005/6. 16.

Funke, Dieter

Túlterheltek. /Egyházi tisztségviselők/ 1992/1. 25-33.

Buda Péter- Gábor György – Köbel Szilvia – Schweitzer Gábor – Wildmann János

Recenzensi vélemény nélkül. (Válasz Schanda Balázs „Egyházi részvétel nélkül” c. írására.) /Katolikus-e még az Új Ember?/ 2004/5. 28-30.

Buda Péter – Gábor György – Wildmann János

„Szabad egyház szabad államban.” Az állam és egyházak kapcsolatának irányelvei. (Tervezet.) 2004/1. 28-30.

 

Gábor Mózes, P. Gábor Mózes

A filozófia, a teológia és a szaktudományok történelmi viszonyáról. 2010/3. 10-12.

 

Jézus evangéliuma mint kiút a történelemből. 2010/4-5. 11-13.

Gabriel, Ingeborg

Az európai integráció szociáletikai aspektusai: A békeprojekt és a „technokrata kapitalizmus” között. 2002/2. 15-17.

Gagyi Katinka

A kommunizmus egyházellenességének romániai példái. 2008/1-2. 35-38.

 

Márton Áron – a legnagyobb szálka a romániai kommunista diktatúra szemében. 2009/4. 15-23.

Gailius, Antanas

Lassú ébredés. /Litván egyház./ 2009/4. 8.

Gánóczy Sándor

Teremtéstan és ökológia. 1992/2. 64-73.

 

Dogma a dogmatizmus tükrében. 2001/3. 11-14.

Gárdonyi Máté

Hogyan engedhette meg ezt Isten? A keresztény hit és a természeti katasztrófák. 2004/6. 3.

Gáspár Csaba László

Kis mozdulatok és a mindenség. 2002/4. 25.

Gereben István

Mit tennék, ha én lennék a kaposvári püspök? 2002/5. 22-23.

Gergely Dezső

A kisebbségek liturgiája az Európai Unió küszöbén. (Beszámoló egy „fontos” eseményről.)/Közös kisebbségi Vízkereszt ünneplés Angyalföldön./ 2003/3. 20.

 

Látogatóban a Szunto Baro Manusnál. Benyomások, gondolatok egy római zarándokútról.

2004/3-4. 30-33.

Glatter-Götz, Josef von

Az orgonaszakértő. 1994/3. 107-110.

Goják János

A katolikus felnőttképzés perspektívái Magyarországon. 1990/3. 67-74.

Gorove László

 

Egy diakónus gondolatai… (magáról és helyzetéről)

1999/1. 42-44.

Gorszka, Mariusz

Az egyház Lengyelországban – igazság és szabadság között.

1989/1. 62-70.

Gömböcz Elvira

Jegyzetek az Egyházak Világtanácsa AGAPE dokumentumáról. 2008/1-2. 24-26.

Gömöri Katalin

Vallásszabadság ürügyén. 1990/1. 51-58.

Gönner, Johannes

Vége az ideológiáknak? Egy ideológiamentes egyházkép kipróbált elemei. 1997/4. 4-22.

Greeley, Andrew M.

Laikusok és az egyházi reform. 1998/1-2. 79-81.

Greinacher, Norbert

A „Szent Birodalomtól” a „Nyitott Házig”. 1992/2. 6-15.

Grenon, Jean-Pierre

Meghalt az Isten – Éljen az Isten. /Interjú Henri Bouladdal./ 1999/(3-)4. 88-101.

Grínaeus Tamás

„Vetek körösztöt öt ujjammal…” (A magyar hagyományos orvoslás szakralis elemei.) 2004/5. 8-10.

Gromon András

Válasz egy kritikára. /Jakab Attila: Gromon András: Út a forráshoz… Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában./

2004/1. 24-26.

Grün, Anselm

Testünk méltósága. /Augusztus 15-re./

2002/3. 18-19.

Gründel, Johannes

Tekintély és engedelmesség a mai egyházban. 1994/2. 32-40.

Guiora, Alexander Z.

Gyökerek, de nem kötelékek. /Zsidóság-kereszténység./

2001/4. 8-10.

Gutting, Ernst

Nő és férfi – egy új típusú együttélés útján. 1991/3. 6-19.

Győri Ákos

Halálos ölelés. A magyar egyház Lékai bíboros után.

1986/2. 63-75.

Gyulai Endre

Meggondolni, megújulni. /Előszó/ 2000/1. 3.

 

Új lap – új nap. /Egyházfórum/ 2000/3. 21.

 

megyéspüspök szentbeszéde Sinkovits Imre gyászmiséjén. 2001/1. 24-25.

Csiszér László – Gyuris Csaba – Schröffel Krisztián – Simó Ferenc:

CIJOK európai koordinációs találkozó. 2004/3-4. 9-11.

 

Szászi Balázs – Barta Anna – Gyurisné Hutter Katalin – Gyuris Csaba

Munkáspasztoráció. /JOC, KIOE/ 2004/3-4. 3-8.

 

Gyurisné Hutter Katalin – Szegedi Anikó

A különbségeink gazdagítanak. /Magyar KMM-JOC./

2006/3. 30.

Szászi Balázs – Barta Anna – Gyurisné Hutter Katalin – Gyuris Csaba:

Munkáspasztoráció. /JOC, KIOE/ 2004/3-4. 3-8.

 

Gyürki László

Az ötödik evangélium. 2003/6. 25-28.

 

Szent Pál útjain Görögországban. 2004/2. 22-23.

 

Biblia és történelem. 2006/2. 7-12.

Haag, Herbert

Ne zavarjátok a szerelmet (részletek). 1998/3. 50-60.

Haas, Johannes

A misztikából politika sarjad. 1989/2. 57-65.

Hadházi Antal

A Magyar ACAT – Hittel az Erőszak Minden Formája Ellen Nemzetközi konferenciája. (Nyíregyháza, 2002. 10. 12-13.) 2003/3. 33

Hafenscher Károly

Bizalommal a jövő felé. 2002/4. 3-5.

Haller, Katharina

A kirekesztettek püspöke. Tíz éves Jacques Gaillot virtuális püspöksége. 2005/3. 8-9.

Harmati Béla

„Hiszem az egy, szent, egyetemes-keresztény és apostoli egyházat”. Tizenegy év teológiai párbeszédének eredménye (1995-2006). 2008/1-2. 3-12.

Hársfay Katalin

Az egyház világi alkalmazottai és a munkajog. 1992/3. 16-23.

Häring, Berhard

A morálteológia válságáról. 1990/1. 129-133.

 

A házassági és szexuális erkölcs története a zsinat szemszögéből. 1991/3. 20-30.

 

Ami Stecher püspök leveleiben egyedülálló. 1998/1-2. 124-127.

Hegedűs András

Állam és egyház viszonya a sztálinizmusban és posztsztálinizmusban. 1991/1. 5-17.

Hegedűs Antal

A délalföldi katolikus zsinatok. 2009/5-6. 4-12.

Hegyi F. Mihály

Teológia vagy amit akartok. Az egyházi felsőoktatás költségvetési finanszírozásáról. 1996/4. 75-80.

Hegyi Gyula

Van-e sajtópolitikája az egyháznak? 1993/1. 21-26.

 

Kampány és párbeszéd. 1993/4. 43-47.

 

Sátáni sugallat./Az osztrák és német „egyházi-nép-szavazáshazai sajtóvisszhangja./ 1996/1. 79-85.

 

Che Guevara Isten trónjánál. 1998/1-2. 95-102.

 

Vallás és demokrácia – egymást kizáró vagy erősítő fogalmak. /Az Európa Tanács 1999. januári ajánlásáról./

1999/2-3. 97-105.

 

Szekták pedig vannak, de kell-e tennünk velük valamit is? 1999/(3-)4. 51-53.

 

Választások előtt. 2002/1. 17-18.

Heller, Andreas

Emberek pártján. Az evangélium aktualizálása: Paul M. Zulehner. 1990/2. 5-11.

Heller György

A magyar katolikus papság létszámalakulásának egyes kérdései.

1992/3. 24-32.

Hermann Judit

Az éljenzés a jó János pápának szólt. Gondolatok IX. Pius és XXIII. János boldoggá avatásáról – az életszentség mai útjairól. 2000/5. 19-21.

 

A dialóguskultúráról nemzetközi fórumon. /A Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács konferenciája, Utrecht, 2003./ 2004/5. 24-26.

(összeáll.)

A felelősség etikája – gondolatok a XXI. század elé. 2000/6. 22-23.

Hermanns, Rita

Mozgásteret keresve. /Beszámoló a kelet-berlini evangélikus egyházi napok alternatív rendezvénysorozatáról./

1987/2. 69-76.

Himfy József

Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) halálára.

2007/4. 29-30.

Hoeckman, Rémi

A jó és a rossz Auschwitz után a pápai tanításokban.

2000/1. 12-13.

Hofer, Stefan

A nagy szamárfal, avagy mit hoz a jövő? /A hegymászás tapasztalatai a lelki életre./ 2002/4. 31-32.

Tetz Katalin – Hofher József

Egy cigány közösség társadalmi és vallási életét meghatározó tényezők Köröm községben. 2003/3. 9-11.

Hollai Ferenc

Hogyan működött a KIOE? A Katolikus Munkásifjúmozgalom története. (1920-1948) 1990/2. 63-74.

Honffy Mária – Szentkereszty György

Morel Gyula emlékére. (1927. december 17. – 2003. szeptember 30.) 2004/3-4. 62-63.

Hoppál Kál Bulcsú

Az igazság dialógusa. Az „egyetemesség” és az „egyetlenség” kijelentése, mint a valós dialógus alapja./A Dominus Jesus és a dialógus./ 2005/2. 9-12.

Horányi Özséb

Szent István öröksége. 2000/4. 18-21.

Horvát Ciprián

Lucerna Hungarorum./Hazafias kötelességek választáskor./ 2002/1. 16-17.

Horváth Árpád

Emődi László. (1919-1988) /Regnum/ 1989/1. 106-111.

Horváth Tamás, J.

Apostolus et praeceptor Hungariae. Prohászka – ma.

1990/1. 88-107.

Horváth Zoltán

Nyílt levél a választások után. Miért vesztettünk, mi a teendőnk egyházi oldalról nézve? Mi történt? – Választások 2002. 2002/3. 27-28.

Horváth Zsuzsa

Az egyház kovásza: a bázisközösségi mozgalmak

Magyarországon. 1987/2. 85-115.

 

Szektaveszély a tények mérlegén. 1993/2. 97-101.

+ 1995/2. 39-44.

Hübel Szilvia

Az Egyházon kívül is van üdvösség? 2003/6. 19-22.

Hücking, Hans H.

A változás jelei. (A katolikus egyház az NDK-ban és a béke kérdése.) 1986/1. 74-87.

 

Görög-katolikus egyház Szlovákiában. A katolikus egyház Csehszlovákiában. 1987/1. 121-123.

 

Katolikus Találkozó Drezdában. 1987/2. 63-68.

 

Keresztény bázisközösségek Közép-Kelet-Európában – a gorbacsovi reformpolitika kapcsán. 1988/1-2. 82-90.

Ilgner, Rainer

A hitoktatás Európa állami iskoláiban. 1992/2. 28-38.

Jagicza József – Puskás Lajos

Diakónusi tevékenység egy vidéki egyházközségben.

1999/1. 38-39.

Jakab Attila

A nők helyzete és szerepe az ősegyházban. 1992/4. 15-28.

 

A kezdet varázsa. Intézményes fejlődés az ókeresztény korban. 1999/(3-)4. 74-87.

 

A víz problémája: a szimbólumtól a gazdasági érdekig.

2002/5. 28-29.

 

Keresztény Európa? 2003/1-2. 4-9.

 

Csángósors. 2003/3. 30.

 

A laicitás kilátásai Kelet-Közép-Európában. 2004/3-4. 13-16.

 

A vallástudomány Magyarországon. 2004/6. 25-27.

 

Egy népszavazás tanulságai. /2004./ 2005/1. 6-9.

 

Nursiai Szent Benedektől XVI. Benedekig. 2005/2. 5-8.

 

Útkeresés a jelenben. /Egyházfórum/ 2006/4. 14.

 

A szolidaritás eszménye és gyakorlata az ókeresztény közösségekben. 2007/2. 3-7.

 

Több méltányosságot! Gondolatok a Sobrino-ügy kapcsán. 2007/2. 1-20.

 

Vallás és politika. A magyar helyzet amerikai tükörben.

2007/4. 3-7.

 

Tudomány és spiritualitás. A pannonhalmi Bencés Kiadó könyvkínálata. 2008/1-2. 27-32.

 

Katyn. – Az elhazudott/elhallgatott igazság tanulsága. /Andrzej Wajda filmje./ 2008/3. 28-29.

 

Millennium – ürüm az örömben. 1000 éves a gyulafehérvári (erdélyi) érsekség. 2009/5-6. 13-16.

 

A magyar erkölcsi válság, és ami mögötte van. 2010/6. 9-14.

(összeáll.)

Hírek a nagyvilágból. 2007/3. 25. – 2007/5. 30-31. – 2008/1-2. 57-58. – 2008/3. 30-31. – 2008/4. 30-31. – 2008/5. 31-32.

Jáki Zsolt

Rendszerváltás zajlik a római katolikus egyházban. Egy középváros két plébániájának összehasonlító elemzése. – 1998. 1999/(3-)4. 102-115.

Jáki Zsuzsanna

Vallásos fejlődés, istenképek nőknél és férfiaknál.

2006/3. 13-15.

Jäger, Willigis

Az Egy és Teljes szimfóniája. lDualizmus vagy az Egyből kiinduló evolúciós teológia./ 2001/1. 19-21.

Jókai Anna

Behomálylott ünnepeink. 2005/6. 3-4.

Jokesch, Alfred

Kiárasztottam rátok Lelkemet! Beszélgetés Henri Bouladdal. 2007/6. 3-9.

Jung Antal

Vázlatok. Boldogok az istenkeresők. 1987/1. 67-71.

 

A háború és a kereszténység. (Dr. E. Drewermann: „A háború és a kereszténység” című könyve alapján) 1988/1-2. 170-173.

Kacsó András

Egy szubjektív vélemény az egyházi iskolákról. 2002/6. 9-10.

Kakusziné Kiss Gabriella

A modern kor egyik árnyoldala, avagy a hajléktalanok problémája Franciaországban. 1997/1. 75-85.

Kalinowski, Wojciech

Lengyelország belépése az Európai Unióba. 2003/1-2. 42-43.

Kálmán Attila

„Ti vagytok a föld sója”. /Mit vihetünk Európába?/

2003/1-2. 10-11.

Kamarás István

Papjaink alulnézetből. (Tények és vélemények a 80-as évek legvégéről.) 1990/4. 46-62.

 

Gaudiopolis felé.(Bajgyűjtemény és megújulási program.) 1991/1. 29-46. – II. 1991/2. 106-125.

 

Megmaradva változtatni (beszélgetés katolikus nőkkel helyzetükről egyházunkban). 1992/4. 35-49.

 

A Zsinati Kör… 1993/2. 66.

 

Katolikus média Magyarországon: 1993. 1994/3. 30-46.

 

Beszélgetés Halász Piusszal a papi hivatásról. 1994/3. 62-68.

 

Nyíri Tamás a kultúráról, kereszténységről és közösségről. /Interjú. 1987./ 1995/3. 50-63.

 

„Egy nagyon fontos és furcsa könyv.” Hozzászólás Varga Károly: Vallásosság-szindróma és polgári társadalom című könyvéhez. 2000/3. 25-27.

 

Perbeszéd és párbeszéd. /A Zsinati Klubban./ 2001/2. 23-25.

 

Egy furcsa kiáltvány margójára. /Horváth Zoltán cikkére./ 2002/4. 26-27.

 

Hárompúpú és a háromkirályok. Mese. 2005/6. 18-21.

 

Karácsonyi társasutazás. 2007/6. 20-21.

 

Szélrózsa a szomszéd rétjén – Religiográfia személyes felhangokkal és elkalandozásokkal. 2008/5. 21-30.

 

Ipiapi atya posztulációja. 2010/3. 4-9.

 

Hajléktalan-Betlehemes. Gregácz Gyula hajléktalan emlékére. 2010/6. 19-23.

 

Tomka Miklós (1941-2010). 2010/6. 24.

Kamarás István- Németh István Péter

Panel-passió. 2009/1. 15-19.

 

Karlócai Miklós

Levél egy kritikára. /Jakab Attila: Gromon András: Út a forráshoz… Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában /

2004/1. 27.

Kárpáti Péter

Gondolatok Schanda Balázs eszmefuttatásához. /Az egyházi státuszról./ Magyarországi Szcientológiai Egyház.

1999/(3-)4. 22-27.

Kaspar, Peter Paul

A kereszténység Romániában. Interjú Vencser Lászlóval. 2009/4. 11.

Katus László

Liberalizmus és katolikus megújulás Magyarországon.

/18461914/ 2000/1. 8-11.

Kecskés Aranka

Keresztény nők Európa jövőjéért. A EFECW/Ecumenical Forum of European Christian Women – Európai Keresztény Nők Ökumenikus Fóruma/ jubileumi közgyűlése a csehországi Čelákovicében. /2002. aug. 25 – szept. 1./ 2002/4. 24-25.

Fekete Sándor – Kelemen Gábor

Eladósodás, elszegényedés, devianciák. 1992/4. 99-109.

 

Kende Péter

Az egyházak legitimációja. 2001/5. 27-28.

Kerkhofs, Jan

Mennyire vallásos Európa? 1992/2. 16-27.

Kéry Magdolna

ŐKO-lakópark Sopronban. 2005/3. 10-12.

Keve István

Börtönmisszió – ökumenikus közösségben. 1992/1. 34-46.

Kindler József

Egyéni önzés –Összességi gyarapodás. 1990/2. 12-17.

Kinsley, David

A környezetre ártalmas és a környezetért felelős kereszténység. 2002/2. 3-10.

Kipke Tamás

Hangulatjelentés. Mostohaanya-szent egyház. 1993/1. 71-76.

Kirchschläger, Walter

Isten szól a ma emberéhez. A bibliai gyülekezeti reménység aktualitása. 2001/6. 3-7.

Kis György

Egyháztükör 1998. (Egy nyugalmazott katolikus pap nézetei a ma fennálló egyházi folyamatokról, hiányokról, gondokról, különösen a hazai egyházban.) 1998/1-2. 138-143.

Kiszely Károly

Hozzászólás a Lékai-vitához. A magyar egyház Lékai bíboros után 1986/2. 87-89.

 

A katolikus katonai szolgálatmegtagadók Magyarországon. Kronológia. 1988/1-2. 174-181.

 

Vita a magyar katolikus egyházban. /Az erőszakmentességről/ 1988/1-2. 190-198.

 

Üzenet a magyar összkeresztény zsinatnak./A természet- és környezetvédelemről./ 1990/3. 131-137.

Knoll, Reinhold

Ahogy a kapitalizmust tanuljuk – avagy mi marad egy kereskedői talentumból… 2009/3. 4-9.

Koch, Kurt

A keresztény hit politikai felelősség. 1990/1. 6-30.

 

Hatalom az egyházban. 1996/2-3. 116-122.

 

Felfedezni a karácsonyt. 2002/5. 3.

Kocsi György

A megnyesett fa kizöldült? A magyar egyház Lékai bíboros után. 1986/2. 75-87.

Kodácsy-Simon Eszter

Technikai társadalmunk spirituális helyzete. Szempontok a környezetvédelem kérdéséhez Paul Tillich írásai alapján. 2010/1. 8-13.

Kolář, Petr

A történelmi fordulat időközi mérlege./Cseh egyház./ 2009/4. 4.

Komáromi Marianna

Nyílt levél Müller Mártának./A női önértékelésről, emancipációról./ 1996/1. 86-90.

 

A nők pappá szentelhetőségéről. 1996/2-3. 109-115.

 

/Karácsony:/ Karácsony biblikus szemmel. 2005/6. 5-6. – Karácsony története. 2005/6. 7-8. – A karácsony szimbólumai. 2005/6. 10-12. – Karácsonyi népszokások. 2005/6. 13-15.

 

Reményben élve. / Interjú. Bárdosy Éva. A nők papságáról./ 2006/3. 3-6.

 

Fodor Éva: A nők társadalmi helyzete./Előadás összefoglaló./ 2006/3. 10-11.

 

Lénárt Borbála: Családon belüli erőszak./Előadás összefoglaló./ 2006/3. 12.

Kopetzky, Georg

Világiak apostolkodásának helyzete Közép-Kelet-Európában.

2010/2. 10-11.

Korányi András

Fejedelmi élet Krisztus nyomában és a szegények szolgálatában. /Szent Erzsébet/ 2007/2. 8-11.

Korondi Kinga

Emmánuel. A karizmatikus megújulás gyümölcse.

2004/1. 18-19.

 

„Világszélhámos”-e vagy eszköz? /Kemenes Gábor nagykovácsi plébános./ 2004/1. 20.

Korzenszky Richárd

Keresztút. 2006/1. 20.

Kovács Norbert, Kovács-Krassói Norbert

„Nem vagyunk sztárpapok”. Ifjúsági közösségek és papjaik az elnyomás évtizedeiben és a jelenben./ 1996/4. 21-29.

 

Gólya hozta… 1998/3. 44-49.

Köbel Szilvia

Hozzászólás alkotmányjogi szempontból./Az egyházi iskolák

finanszírozása./ 2005/5. 26.

 

Üldözés és együttműködés. – Egy könyv margójára./Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynökkérdés. / – 2008/4. 26-29.

Buda Péter- Gábor György – Köbel Szilvia – Schweitzer Gábor – Wildmann János

Recenzensi vélemény nélkül. (Válasz Schanda Balázs „Egyházi részvétel nélkül” c. írására.) /Katolikus-e még az Új Ember?/ 2004/5. 28-30.

 

Köhl, Georg

Lelkipásztori munkatársak képzésének németországi tapasztalatai. 1993/2. 14-25.

König, Franz

II. Vatikáni zsinat, az egyház megújulásának útja.

1991/1. 64-77.

Körber, Manfred

Egyház és regionális fejlesztés. 2004/2. 24-28.

Körner, Christoph

Egy külföldi vendég utólagos kritikai észrevételei az „Állam és Egyház az egyesült Európában” című konferencia apropóján. /Katolikus-e még az Új Ember?/ 2004/5. 30.

Kőszegi Tamásné

El tudjuk-e engedni gyermekeinket? 2002/5. 13-14.

Kránitz Mihály

Ausburgban valami új valósult meg. A megigazulásról szóló közös nyilatkozat aláírása. 1999. október 31-én.

1999/(3-)4. 166-169.

 

Dr. Vanyó László. 2003/6. 9.

Krassói Anikó, Kovács-Krassói Anikó, k-ka

Keresztény munkásfiatalok. 1996/4. 45-49.

m-ta – k-ka

A valódi lelkigyakorlat titka. Beszélgetés Mustó Péter jezsuitával. 1998/1-2. 4-15.

Krätzl, Helmut

Fundamentalizmus vagy liberalizmus. 1990/2. 89-105.

Kräutler, Erwin

Látomások az egyházról. /Indián arculatú egyház/

1989/1. 26-33.

Kuminecz Géza

Az anyagi javak felügyelete az egyházban. 1994/4. 20-26.

Küng, Hans

Ki a keresztény? 1994/1. 6-17.

 

A világbéke víziója. Kötelezőnek tekint-e magára nézve az emberiség egy közös világethoszt? 2001/1. 7-8.

 

Történelmi bizalomvesztés. Nyílt levél a világ püspökeihez. 2010/2. 4-7.

Lábady Tamás

Házasság a harmadik évezred küszöbén. 2000/6. 24-26.

Lám Edith

A budapesti neoprotestáns kisközösségek. 1991/4. 37-44.

Langer, Wolfgang

A vallási (keresztény) teológiai felnőttképzés kihívásai.

1990/3. 24-33.

Lankó József

Ismerjük a cigányokat? 2009/4. 12-14.

Larsen, Janet

A népességnövekedés földínséghez vezet. 2003/4. 24-25.

Leiterberger, Erich

Szennay András: A túlélés kevés. (Kathpress interjú) 1992/1. 91-98. + 1995/2. 60-67.

Lelovics László

Egy eleven plébánia. Szent Imre egyházközség – Kaposvár. 2000/3. 19-20.

 

Való világ? Tévévilág! Azonosulj a közönségessel! 2002/5. 24.

 

Út a jólétbe. 2003/3. 28-29.

Lemettre, Bernard

Szabadulás a rabszolgaságból. Diakónus a prostitúció ellen./ 1999/1. 36-37.

Lénárt András

Spanyol-magyar katolicizmus a filmvásznon. 2010/6. 25-26.

Máté-Tóth András- Lencsés Gyula

Hittanárok és a hittan. 1996/1. 23-54.

Lilienfeld, Fairy von

„Sokan vállalták hitükért a halált.” /Orosz ortodox egyház/ 1988/1-2. 20-34.

Littvay Orsolya

Interjú. Örömötöknek lennénk munkatársai. (Egy meg nem valósult papi hivatás. Ilyen nincs, vagy mégis van?)

1998/1-2. 151-161.

Lohfink, Norbert

Isten népe. (Ószövetségi megfontolások a zsinati szócsaták egyik központi fogalmára vonatkozólag.) 1986/2. 6-25.

Lorscheiter, Ivo

Bázisközösségek a szegények között. /Brazíliában/

1992/2. 108-116.

Lotz Antal:

Waigand József. 1912-1993. 1994/1. 87-92.

Lörsch, Martin

„Jó úton vagyunk?” Közösségfejlesztés egy lelkipásztori kerületben. 2001/6. 12-17.

Lubich, Chiara

Lelkiség bárkinek. /Fokolare/ 1989/1. 34-41.

Lukács Tiborné

Nyolc boldogság pedagógusoknak. 2010/4-5. 66.

Magdali Mária

Cigánypasztoráció Alsószentmártonban. 2003/3. 6-8.

Majechrzak Rudolf

Részlet egy Schanda Balázsnak írt levélből. /Magyarországi Új Apostoli Egyház./ 1999/(3-)4. 41.

Makai Szilvia – Balogh Gábor

Vélekedés párkapcsolatról, házasságról, erkölcsről.

2001/3. 21-22.

Malina János

Amnesty International. 1992/4. 89-94.

Maly, Vaclav

A katolikus egyház Csehországban. 1994/4. 74-77.

Faber, Malte – Manstetten, Reiner

Márpedig ez így van! – Vagy mégiscsak másképpen? /Vallás, tudomány, misztika./ 2005/3. 3-7.

Forgách Ilona – Marik István

Életforrások. Beszélgetés Kovács Győző siroki plébánossal. 1993/2. 42-48.

Marton József

Márton Áron, Erdély püspöke. 2005/5. 3-9.

Mártonffy Marcell

Egyház és modern világ. 1994/1. 70-80.

 

Önigazolás vagy megigazulás? Néhány szempont az 1999-es evangélikus-katolikus nyilatkozat olvasásához. 2000/5. 11-17.

 

A dolgok erdejéből. /Tanulás, tanúság, valóságérzékelés./ 2002/5. 18-19.

Marynovych, Myroslav

Az ukrajnai evangelizáció ökumenikus megközelítése.

2004/1. 11-12.

Mataušić, Mirko

Az egyház Horvátországban a fordulat után. 2009/4. 6-7.

Matavovszky Tiborné

Magunkból kikelve… Álruhás panaszaink. 2007/5. 28-29.

Máté-Tóth András,

m-ta, mta

Szószegők (?) /A Nős Papok II. Nemzetközi Kongresszusának háttere./ 1990/4. 96-102.

 

Plébánoshiány. (esettanulmány) 1992/3. 33-48.

 

A végeken (interjú két lelkipásztor-házaspárral)./Szászi Balázs, Szásziné Fehérváry Anikó – Tatár Béla, Tatárné Kapus Éva./ 1992/3. 77-93.

 

Folyamatok. 1993/1. 77-82. – 1993/2. 126-131. – 1993/3. 106-108. – 1993/4. 69-81. – 1994/1. 81-85. – 1994/2. 84-88. – 1994/3. 58-61. – 1994/4. 64-70.

 

Dialógus zsidó nézetből. (Bécsi beszélgetés Landesmann Péterrel.) 1993/3. 10-15.

 

Tegnapból a holnapba. Interjú Gyulay Endre megyéspüspökkel.

1993/4. 31-42.

 

Szerkesztői válasz. /Szabó Ferenc Egyházfórum kritikájára./ 1993/4. 63.

 

Katolikus konfliktuskultúra. 1994/1. 30-44.

 

Kampány-folyamat. Pártprogramok a vallásszabadságról és egyházpolitikáról. 1994/1. 81-85.

 

Lelkiismeret és törvény. Interjú Somfai Béla SJ morálteológussal. /II. János Pál pápa Veritatis splendor c. enciklikájának magyar nyelvű megjelenése alkalmából./

1994/2. 25-31.

 

Igazságos papi bért? 1994/4. 16-19.

 

Világkatekizmus. Beszélgetés Christoph Schönborn segédpüspökkel. 1994/4. 56-60.

 

Átvilágítás. 1995/1. 4-16.

 

Megújulva megújítani. A Szeged-Csanádi egyházmegye szinódusa. 1995/4. 4-14.

 

Sajtó és igazság. Háttérbeszélgetés Elmer Istvánnal, az Új Ember katolikus hetilap főmunkatársával. 1997/1. 45-48.

 

A teológia hivatása. 1997/2. 34-47.

 

A mór elmehet. (Széljegyzetek Bulányi György felmentéséhez.)

1997/3. 71-75.

 

Bálint B. András (1947-1997). 1997/3. 84.

 

Pártprogramok egyházpolitikája 1998. 1998/1-2. 61-71.

 

Búcsú Dankó érsektől. 1999/(3-)4. 5-7.

 

Az Európai Unió bővítésének vallási és egyházi dimenziói. 2003/1-2. 16-18.

 

Vallástudomány? Magyarországon? Hozzászólás Jakab Attila cikkéhez./A vallástudomány Magyarországon./ 2005/1. 22.

 

Bulányi provokatív öröksége. 2010/4-5. 26-30.

m-ta – k-ka

A valódi lelkigyakorlat titka. Beszélgetés Mustó Péter jezsuitával. 1998/1-2. 4-15.

Máté-Tóth András- Lencsés Gyula

Hittanárok és a hittan. 1996/1. 23-54.

Boldizsár Klára – Máté-Tóth András

Beszélgetés Farkas Beátával. /Az Igazságosabb és testvériesebb világot című püspökkari körlevél létrehozásának okáról és körülményeiről./ 1996/2-3. 129-141.

Farkas Beáta – Máté-Tóth András

A keresztények szerepe a mai Magyarországon. (Interjú Hankiss Elemérrel) 1990/1. 59-67.

May, Georg

Mentegetőzések és vádaskodások. /Pápai bocsánatkérés, egyéni felelősség./ 1998/4. 33-38.

Mayer Mihály

A pluralizmus és tolerancia a teológia szemszögéből.

1994/1.60-64.

 

Információhoz való jog az egyházban. 2000/1. 24-26.

Mécs Imre

Forintos György ravatalánál. 2005/4. 28-29.

Meesmann, Hartmut

Kommunikatív teológia. 200/6. 18-19.

Menozzi, Daniele

Antizsinat (1966-1984). 1991/4. 16-27.

Menyes Gyula

Az Ökumenizmusról. 1997/3. 36-40.

Merényi-Metzger Gábor

Dr. Pacha Ágoston emlékezete. 1994/3. 55-57.

Merza József

Demonstráció az alternatív szolgálatért. 1988/1-2. 182-189.

Mészáros István László

A puszta létnél többet! /A Hit Gyülekezete./ 1999(3-)/4. 34-40.

Meszéna Tamás

Beszédes cáfolat. /Makai Szilvia és Balogh Sándor cikkére./ 2001/4. 21-22.

Metz, Johann Baptist

Egyház a tömegtájékoztatási eszközök világában.

1991/4. 91-104.

Michnik, Adam

„Félek az olyan világtól, ahol a korlátlan erkölcs vagy a sacrumtól megfosztott kultúra uralkodik”. 1995/3. 35-39.

Midling Andrea

„Istent érzékelni”. 2001/1. 14-15.

 

Szeretni azt jelenti… / Delbrel, Madeleine szemelvények./ 2001/2. 26-27.

 

A színek nyelve. 2001/4. 24-26.

 

Negyed-(ima)-óra. 2001/4. 26-27.

 

Élettörténet mint hittörténet a lelkigyakorlatok metszéspontjában. 2002/1. 29-30.

 

Az önbecsülés kiskátéja. 2002/4. 31.

 

A személlyé válás és a vallás. 2002/6. 16-17.

Mihálovics Zoltán

Az én kis „eretnekségeim”. 1991/4. 71-81.

 

Éliás József. 1914-1995. 1995/1. 82-83.

Mihályi Gilbert

Igazságtétel – Megtérést hirdessünk. 1992/1. 83-90.

 

Az egyház ott van, ahol a megkereszteltek élik a közösséget Istennel és egymással. 1996/2-3. 104-108.

 

A zsinati megújulás üzenete – átvettük, megvalósításával válaszolunk. 1998/4. 4-8.

 

Ismerjük és terjesszük az egyház társadalmi tanítását.

2000/4. 15-16.

 

Az egyház társadalmi tanítása. I. rész. Az emberi személy méltósága, jogai és hivatása. 2001/2. 18-19. – II. Szolidaritás, tolerancia, szubszidiaritás. 2001/3. 23-25. – III. A közjó, az igazságosság, a magántulajdon, a globális szeretet szerepe. Mennyire érvényesül a Társadalmi Tanítás a magyar közéletben? 2001/4. 11-13. – IV. Történelmi áttekintés. 2001/6. 24-27. – V. Történelmi áttekintés. 2002/1. 19-22. –

VI. Történeti áttekintés. 2002/2. 18-21. – VII. Történelmi áttekintés. 2002/3. 20-22. – . VIII. Katolikus szociális reformmozgalmak hazánkban a Rerum Novarum utáni időkben. 2002/4. 21-24.

 

„Az idők jelei”. Mindnyájan emberek vagyunk, embertársak, miért nem élünk így? /2001. szept. 11./ 2001/5. 18-19.

 

A Biblia üdvösségtörténet. A Szentháromság egy Isten szeretetközössége az emberekkel. 2003/5. 3-6.

 

Tanuljunk az egyház és az államhatalom összefonódásának torzulásaiból. Megjegyzések a Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezethez. 2004/3-4. 40-42.

 

A Szentírás értelmezése és magyarázata. 2005/1. 13-16.

 

Milyen az emberkép, embereszme? Ez a politika sarkalatos kérdése. 2007/4. 15-16.

Miziolek, Wladyslaw

Az egyház Keleten – az egyház Nyugaton. Összehasonlító pasztorális teológia – Lengyelország példáján. 1989/1. 48-61.

Mohay Tamás

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/ 2000/4. 23-25.

Moingt, Joseph

Humanitas Christi. 2000/2. 12-15.

Molnár Ferenc

Állandó diakónusok képzése Magyarországon. 1993/2. 49-55.

 

Diakónia – diakónus nélkül, diakónus – diakónia nélkül? /Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinata./ 1995/4. 58-62.

 

A diakonátus helyzete ma Magyarországon. 1999/1. 10-31.

Molnár Imre

Vallás és egyház a szlovákiai magyarság életében.

1991/3. 89-101. – (II. rész.) 1991/4. 105-120.

 

„Ők lent vannak, de én mindezt felülről látom…” Interjú Jan Sokol érsekkel, a Pozsony-Nagyszombati Egyházmegye püspökével. 2001/3. 26-28.

Molnár János

Lehetséges a lehetetlen? /Elhagyni (?!) a gyülekezetet/

1990/1. 134-144.

Molnár Pál

Médiaerőszak. 2002/4. 29-30.

Molnár Péter

Bemutatkozik a „Kerek Világ Jóléti Szolgálat” Alapítvány. 2000/1. 21-22.

 

Éhség, nyomor; földrengés – segítőkészség, avagy a felebaráti szeretet nem ismer határokat. (Ami a híradásokból kimaradt.) /Cedric Prakash és az ESP hálózat./ 2001/1. 16-18.

 

Elviselhető terheket kapunk, vagy elviselhetetlen terheket választunk? (Szabadulás az alkohol rabságából…) /Interjú Gáti Bélával, a „Fogd a Kezem Alapítványlakóotthonának vezetőjével./ 2001/1. 28-29.

 

„Beszélgetés a Mesterrel”. /Hetényi Varga Károlyról./

2001/2. 30-31.

Mona Ilona

„Az egyház nem hallgatott”. /1940-1945, Lendvai Jenő könyve/ 1993/3. 20-24.

Morel Gyula

Gondban a társadalmi összefüggésekben élő emberért.

1993/4. 4-16.

 

Egyház-nép-szavazás, egy szociológus szempontjai.

1996/1. 67-76.

Musyl, Peter

Nehézkes megújulás. 1995/1. 38-50.

Müller, Alois

Felhívás az aggiornamento-ra. 1987/1. 6-24.

Müller, Andreas

Ferences lelkiség és népi vallásosság korunkban. 1991/2. 33-40.

Müller, Joachim

Különálló vallási közösségek, „szekták”. 1989/2. 78-97.

Nagel, Ernst J.

A lelkiismerettel kapcsolatos egyházi tanításról.

1988/1-2. 164-165.

Nagy Ferenc

Magyar katolikus hitvallás – 1996. /Tervezet az osztrák és német egyházi-nép-szavazás kapcsán./ 1996/1. 77-78.

 

Aggiornamento magyar módra. /Az egyház-nép-szavazás hazai sajtóvitájának összefoglalása./ 1996/2-3. 97-100.

Nagy István

Repertórium (1986/1-1995/1) /Tanulmányok/ 1995/2. 88- 94. – Dokumentumok. 1995/2. 95. – Interjúk, beszélgetések. 1995/2. 95-96. – Tárgymutató. 1995/2. 96-107. –Névmutató.

1995/2. 108-114.

 

Teológia a magyar felsőoktatásban. 1997/2. 4-19.

 

Vedd föl, olvasd… /Szentírás kiadások/ 1997/4. 31-35.

Nagy István – Fellner Zoltán Ákos

Repertórium 1986-2005: Az Egyházfórum számainak tematikája. 1986/1-2005/6. 2006/4. 15-17. – Az Egyházfórum szerzőinek és tanulmányainak jegyzéke. 1986/1-2005/6. 2006/4. 17-25. – Az Egyházfórum dokumentumainak és interjúinak jegyzéke. 1986/1-2005/6. 2006/4. 26-27. – Tárgymutató.

1986-2005/6. 2006/4. 27-34.

Nagy Péter Tibor

Egyházak és oktatás. 1930-1990. 1991/3. 114-124.

Nagypál Szabolcs

Egy kis tavasz: a Békés Gellért Ökumenikus Intézet.

2002/4. 15.

Nemes Márta, Cs. F.

A családpedagógia szerepe és módszerei. 2002/5. 14-16.

Nemeshegyi Péter

A huszadik század katolikus teológiája. 2000/4. 3-8.

Kamarás István- Németh István Péter

Panel-passió. 2009/1. 15-19.

 

Németh Pál

Az „iszlám” fogalma és jelentése. 2006/2. 6.

 

A teremtmény ábrázolásának tilalma az iszlámban.

2006/3. 19-20.

 

Megfontolások XVI. Benedek pápa regensburgi beszéde kapcsán. 2007/3. 9-11.

Neubauer Irén – Szentirmai Péter

Nyíri Tamás műveinek bibliográfiája. 1994/3. Függelék. I-XIV.

Nóda Mózes

Kereszténység a romániai egyetemisták körében. 2004/1. 6-7.

O.N.

Aranykorszak Romániában – Ceausescu-módra.

1987/2. 121-124.

Ódor Balázs

Külsőség vagy küldetés? Egyházunk külkapcsolatai.

2008/1-2. 13-17.

Oehring, Otmar:

Létezik-e vallásszabadság Törökországban? 2006/6. 17-21.

Orosz Gábor Viktor

Az egyházak helye a társadalomban. /A LVSZ konzultációja Budapesten, 2009. jún. 26-30./ 2009/5-6. 17-19.

P. Gábor Mózes ld: Gábor Mózes

 

Painadath, Sebastian

Isten születése az emberben. Theószisz – a keresztény lelkiség egyik elfeledett őstapasztalata. 2001/5. 5-6.

Pákozdi István

Missziós munka az egyetemi ifjúság körében. 2004/1. 3-5.

Pákozdi István – Téglásy Ferenc

Fontos kiegészítések az egyház és televíziózás témájában. – Bitskey Botond válasza./ 1993/2. 121-125.

Paksi József

Emlékeztem. – Most emlékszel. 2001/4. 22.

Pál József

A békepapok 1956. utáni kiközösítése és feloldozása.

1991/2. 89-105.

Palágyi Kálmán

A pénzküldős játékok természetrajza. 1993/3. 75-81.

Pál-Lukács Zsófia

Melankólia és keresztény művészet. Hans Holbein: Halott Krisztus. 2007/2. 21-23.

 

A hit paradoxona. 2008/3. 11-13.

Palmer, Sandra

Papnők az anglikán egyházban. 1993/2. 91-96.

Pálvölgyi Gyula

Szabadság és törvény. 1995/3. 8-20.

Pánovics Attila

Gondolatok a fenntartható fejlődésről – Johannesburg előtt. 2002/3. 3-5.

Pap József

 

„A diakónusi szentelés szertartásában elhangzó igenjét komolyan veszi.” 1999/1. 40-41.

Pápai Szabó György

Németh Géza. 1933-1995. 1995/1. 84-86.

Papp Ferenc

Vallásszabadság és új vallásos mozgalmak. /A Kat. Püspökkari Konferencia és Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának dobogókői konferenciája./ 1997/4. 36-46.

 

KÉSZ – Pax Romana találkozó a Zsinati Klubban. – avagy: hol és hogyan keressük Isten országát? 2001/2. 20-22.

 

Igen, Uram, érzem, megöregszem! 2005/5. 33.

 

Jahve vagy Jehova? A tetragrammaton értelmezési lehetőségei katolikus és jehovista szempontból. 2010/4-5. 4-10.

 

Irányváltó intézkedések a Vatikánban? 2010/6. 16-18.

Pásztor János

Egyház és misszió – ma? 2002/4. 9-14.

 

Isten jelenléte Európában. 2003/1-2. 30-31.

 

Egy református hozzászólás. /A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezethez./ 2004/3-4. 42-44.

 

Merre tovább? Az ökumené és az Egyházfórum. 2006/4. 13.

Pawlikowski, John T.

Az emberi jogokról vallott felfogás az egyház szemléletmódjában nem lehet marginális kérdés. 2000/4. 9-12.

Pécsi Debora

Vidéki plébániák – halál és feltámadás. 2001/5. 7-8.

Pécsi László

Serdülők és fiatalok szexualitása. 1991/3. 42-46.

Pennington, Basil:

A transzcendentális meditáció és a keresztény ima.

1998/1-2. 16-23.

Percze Sándor

Lelkigyakorlatok az Evangélikus Egyházban. 1998/1-2. 53-60.

Peres Imre

Feltámadás vagy sírrablás? Elmélkedés a Mt 28, 11-15 alapján. 2004/3-4. 29-30.

Pesthy Mónika

Jézus születése és gyermekkora az apokrifek szerint.

2003/6. 5-7.

Pete József

Humán? Öko? Lógia? Kritikai megjegyzések Nánási Irén írásához. 2002/6. 27-30.

Pfitzner Rudolf

Szeretet, erosz, szexualitás. 1998/3. 37-43.

Pierrard, Pierre

Az összeütközés. /1846-1914/ 2000/1. 4-8.

 

A meghatározó ötven esztendő. (1914-1963) 2000/2. 3-5.

Plate, Manfred

Az átmenet válságában. Hét tézis a keresztény hívők közösségének szükségszerű spirituális megújulásáról.

2000/1. 18-19.

 

Hitler pápája? Új támadások XII. Pius ellen. 2000/2. 6-7.

Polgár Kornél

Figyelemreméltó törekvések az eucharistia ünneplésének térbeli rendezésében. 2002/5. 4-7.

Pongrácz Tiborné

Együttélés házasságban vagy házasság nélkül. 2001/5. 23-24.

Poszpjelovszkij, Dimitrij

Oroszország megkeresztelésének ezredik évfordulója és a vallás a mai Oroszországban: A hit küzdelme egy ateista államban. 1988/1-2. 35-56.

Prakash, Cedric

Karácsonyi levél. 2002/6. 34.

Jagicza József – Puskás Lajos

Diakónusi tevékenység egy vidéki egyházközségben.

1999/1. 38-39.

Rácz Géza

A hinduizmus. 2004/6. 11-13.

Radnóti Róbert

A montserrati szép napok. (Rövid beszámoló Európa egyik legszebb bencés kolostoráról.) 2003/5. 26-27.

 

Ég és föld között. Látogatás a Meteorák kolostor-városában. 2004/1. 22-23.

Ranschburg Ágnes

Párbeszéd: önmagunk késleltetésének művészete.

1993/2. 77-84.

 

Messianisztikus Testvériség. 1993/3. 4-9.

 

A Notre Dame de Sion. 1993/4. 64-68.

Ratzinger, Joseph

Az Egyház a világban – a kereszténység igazsága? 2000/6. 3-8.

Rauber, Karl-Josef:

A II. vatikáni zsinat időszerűsége Magyarországon.

2000/3. 21-22.

 

Az ökumené értelmezése és kilátásai. 2001/1. 3-7.

 

Európa – negyven évvel a zsinat után. 2004/2. 3-7.

Rausch, Ulrich

Szellemidézés. Okkultizmus és sátánizmus a fiatalok körében. 1991/4. 45-56.

Rauscher, Anton

Meghajlítani a kapitalizmust. 1991/2. 5-12.

Rebeche, Gilles

A diakónia és a diakonátus egy franciaországi egyházmegyében. 1999/1. 32-35.

Rechsteiner, Karl J.

A „Préri”: egy ház – két bejárattal. (Nyitott plébánia-ház Bernben) 1987/2. 77-84.

Rédly Elemér

Volt jobb! / Nyílt levél az új hittankönyvekről./ 1986/1. 59-67.

 

A hitoktatás Magyarországon tegnap, ma és holnap.

1996/1. 4-20.

 

Hozzászólás dr. Balogh Judit írásához. /A Magyarországon forgalomban lévő katolikus hittankönyvek zsidóságképe./ 2004/2. 29-30.

 

Lelkiismeret-vizsgálás 60 év után. 2004/3-4. 17-21.

Rendtorff, Trutz

Kizárják-e egymást: közjó és önérdek? 2004/3-4. 36-38.

 

Rennkamp, Hans Joachim

Isten alkonya. Avagy: Isten utáni vágyakozás. 2001/1. 13-14.

 

Az arc. /A személy./ 2001/4. 23-24.

Renoldner, Severin

Az ellenállás szükségessége. 1992/2. 39-52.

Reuss András

Egyházak a szociális igazságosságért. Lehetőségek, kérdések, tanulságok. 2008/1-2. 18-23.

Révay Edit

Szentbeszéd-e a szentbeszéd? avagy: Politizál-e az egyház a szószékről? 1996/2-3. 142-155.

Révkuti Károly – Bitskey Botond

Végszigorlat után. /Nyíri Tamásról./ 1994/3. 9-12.

 

Rezsőházy Rudolf

A nyugati kultúra gyökeres változásai. 1993/4. 17-30.

Róna-Tas András

Nyíri Tamás temetésére. 1994/3. 6-8.

Roux, Francisco José de

Amerika varázslatos folyama. 1992/2. 117-127.

Röser, Johannes

Sejtek osztódása. A keresztény hit és az élettudományok. 2000/2. 18-20.

Ruster, Thomas

Amit csak Isten tud megoldani. /Válasz Jäger, W. cikkére./ 2001/1. 21-23.

Ryan, Thomas

Sport és lelki élet. 1994/2. 66-77.

Sajgó Szabolcs

Lettél test mindörökké. 2005/6. 15.

Šarčević, Ivan

„Alászállás a holtak birodalmába.” Avagy a kontextuális teológia előfeltevéseiről Bosznia-Hercegovinában.

2005/4. 3-13.

Sarnyai Csaba Máté

A Magyar Katolikus Püspöki Kar és az ifjúság. 1964-1994.

1996/4. 30-38.

 

Egyházreform-igény 1848. 1998/1-2. 72-78.

Sáry Gyula

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról. II. /Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske/. 2000/5. 25-26.

Sauer, Ralph

A hitoktatás Európa országaiban. 2000/6. 17-19.

Schanda Balázs

Az egyházi státusz rendezésének lehetséges irányai.

1999/(3-)4. 8-21.

 

Befejező megjegyzések. /A státuszrendezésről./

1999/(3-)4. 60-63.

 

Állam és egyház az Európai Unió tagjelölt államaiban.

2003/1-2. 23-29.

 

Megjegyzések a munkadokumentumhoz. /A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezethez./

2004/3-4. 46-47.

 

Egyházi részvétel nélkül. /Katolikus-e még az Új Ember?/ 2004/5. 27-28.

Scharle Péter

Magánvéleményem a munkaanyagról. /A Szabad egyház szabad államban c. egyházpolitikai tervezetről./ 2004/3-4. 49-51.

Schermann Rudolf, Schermann, Rudolf

Egyházi sajtó: lojalitás és kritika. 1993/1. 6-9.

 

XVI. Benedek – hova vezeti az egyházat? 2005/2. 3-4.

Schiwy, Günter

A jövő misztikusa./Pierre Teilhard de Chardin./ 2005/3. 21-23.

Schönborn, Christoph

Egyház és jogalkotás Európában. 2001/3. 19-20.

Csiszér László – Gyuris Csaba – Schröffel Krisztián – Simó Ferenc

CIJOK európai koordinációs találkozó. 2004/3-4. 9-11.

 

Schuler, Karl

Hogyan él egy svájci plébánia? 1986/1. 43-57.

Buda Péter- Gábor György – Köbel Szilvia – Schweitzer Gábor – Wildmann János

Recenzensi vélemény nélkül. (Válasz Schanda Balázs „Egyházi részvétel nélkül” c. írására.) /Katolikus-e még az Új Ember?/ 2004/5. 28-30.

 

Seeber, David

„Előbbre jutottunk egy göröngyös úton.” (Beszélgetés Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével.)

1986/2. 90-106.

Seiterich, Thomas

200.000 katolikus a velehradi zarándoklaton. – Plébános egy pusztuló plébánián. – Egy keresztény nő az illegalitásban. A katolikus egyház Csehszlovákiában. 1987/1. 113-120.

Siklós László

Újszövetség és antiszemitizmus? 2001/6. 18-20.

Simmel, Lisa

„És mi jelen voltunk.” /Német egyház./ 2009/4. 10.

Csiszér László – Gyuris Csaba – Schröffel Krisztián – Simó Ferenc

CIJOK európai koordinációs találkozó. 2004/3-4. 9-11.

 

Simonyi Gyula

Ha egyházi, akkor szamizdat? 1993/1. 27-34.

 

Cedric Prakash Magyarországon. 2002/5. 30.

 

Vallás és globális képzés. 2006/1. 21-24.

Sklenka Imre

Az igazságosság kérdése. /Szlovák egyház./ 2009/4. 5.

Sládek, Kamil

Szlovákia, úton az Európai Unióba. 2003/1-2. 34-36.

Slouk, Petr

Európai integráció cseh módon. 2003/1-2. 37-41.

Somfai Béla

A teológia helyzete a magyar felsőoktatásban. 1999/2-3. 6-23.

Somorjai Ádám

Kalandom a Kairosz-szal, avagy hogyan lettem vállalkozó? 1993/1. 42-46.

Spéder Zsolt

Párkapcsolatok, gyermekvállalás az ezredfordulón. 2002/5. 17.

Staikos, Michail

Európa egyesítése és az egyházak. 2001/5. 21-22.

Stecher, Reinhold

Vatikán és a laikusok. 1998/1-2. 116-123.

 

Válaszom az osztrák püspököknek és másoknak első állásfoglalásommal kapcsolatos véleményükre.

1998/1-2. 128-137.

Stenger, Hermann

Pluralitástolerancia – a lelkipásztorkodás egy pszichológiai szempontja. 1987/1. 56-66.

Strazzari, Francesco

A magyar egyház lelkipásztori problémái. Beszélgetés Szennay András pannonhalmi főapáttal. 1988/1-2. 115-129.

Stricker, Gerd

A gorbacsovi reformok és a vallásszabadság a Szovjetunióban.

1988/1-2. 57-81.

Sulyok Gábor

Vallási komplexus az újszövetség hajnalán. 2010/4-5. 14-17.

Sulyok László

Egyedül nem megy. (Igehirdetés és paphiány.) 1994/3. 81-91.

Suttner, Ernst Christoph

Az „egyháznemzetektől” a nemzeti egyházakig. Megfigyelések a Délkelet-Európában történt súlyos következményekkel járó paradigmaváltásokkal kapcsolatban. 2001/6. 21-23. – II. rész.

2002/1. 10-12.

Szabó Ferenc

Néhány vonás századunk szellemi körképéhez. 2000/5. 3-6.

Szabó Gyula

Az egyházi múlt feltárása. 2005/5. 13-14.

Szabó Julianna

A Szentírás értelmezése. 2003/5. 7-9.

Szabó Lajos

„Az állandó a változóban”. A szemléletváltás szükségessége és lehetősége a magyar egyházak életében. 1997/4. 23-30.

Szabó Róbert – Szakolczai György

A magyar keresztény politika nagy kísérlete. – A DNP országgyűlési képviselőcsoportja. /Első rész.) 2009/5-6. 26-40. – A DMP parlamenti szerepe – (második rész). 2010/1. 14-22. –

A DNP országos politikai szerepe a forradalom idején. -(harmadik rész). 2010/2. 16-27. – Az üldöztetés, a forradalom és a megtorlás – (negyedik rész) 2010/3. 22-31. – A kádári konszolidáció, a képviselők sorsa és a késői csekély elismerés – (ötödik rész) 2010/4-5. 36-46.

Szakolczai György

A nagy vita a magyar keresztény politikáról. – A helyzet kialakulása. – (első rész) 2008/5. 3-13. – A nagy összeütközés. – (második rész) 2008/6. 3-12. – Kísérlet a tragédia elhárítására és a végkifejlet. – (harmadik rész) 2009/1. 3-14. – A tanulságok és a következtetések. – (negyedik rész) 2009/2. 3-17.

Szabó Róbert – Szakolczai György

A magyar keresztény politika nagy kísérlete. – A DNP országgyűlési képviselőcsoportja. /Első rész.) 2009/5-6. 26-40. – A DMP parlamenti szerepe – (második rész). 2010/1. 14-22. –

A DNP országos politikai szerepe a forradalom idején. – (harmadik rész). 2010/2. 16-27. – Az üldöztetés, a forradalom és a megtorlás – (negyedik rész.) 2010/3. 22-31. – – A kádári konszolidáció, a képviselők sorsa és a késői csekély elismerés – (ötödik rész) 2010/4-5. 36-46.

Szalai Attila

1917-1997. október 31. (Utószó az „Ünnep”-hez.)

1997/4. 52-55.

Szántó Konrád

A magyar katolicizmus megújítása. 1992/1. 99-103.

Szászi Balázs – Barta Anna – Gyurisné Hutter Katalin – Gyuris Csaba

Munkáspasztoráció. /JOC, KIOE/ 2004/3-4. 3-8.

 

Szathmáry Sándor

Ablakok az eszkatonra. /Halálközeli élmények./ 2001/1. 25-27.

Szeblák Tamás

Megegyezés és megújulás a katolikus egyházban.

1991/1. 47-51.

Szécsi József

II. János Pál pápa izraeli látogatása. 2000/3. 13-18.

 

Az abortusz és az ókori zsidó források. 2003/4. 17-22.

 

A Tóra-olvasás törvényei és szokásai. 2003/5. 16-17.

 

Mel Gibson: A passió. 2004/3-4. 26-28.

 

A magyarországi katolikus hittankönyvek zsidóságképe.

(1969-1996) 2004/6. 8.

 

Néhány vallási és politikai jelenség Magyarországon és a nagyvilágban, 2004-ben./ Szélsőségek./ 2005/1. 3-5.

 

A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban. 2005/4. 14-17.

 

A teremtéstörténet a zsidó gondolkodásban a Talmudtól a modern korig. 2006/1. 10-15.

 

Jegyzetek Izrael vallási arculatához. 2006/2. 3-5.

 

A teremtéstörténet és az ókori Kelet. 2006/6. 10-12.

 

Philón teológiája. 2007/5. 3-7.

 

A vallásközi párbeszéd televíziós megjelenítésének biztonságpolitikai kockázatai. 2008/3. 16-18.

 

A keresztény-zsidó párbeszédről. 2009/3. 29-31.

 

„Megtagadok minden közösséget a földi bálvány-istenekkel és a sátán hitvallásával: a gyűlölettel”. Slachta Margit a szlovák zsidókért. 2010/4-5. 47-53.

Gyurisné Hutter Katalin – Szegedi Anikó

A különbségeink gazdagítanak. /Magyar KMM-JOC./

2006/3. 30.

Székely Tibor

A nagy kirúgás. Ötven éve történt. 2009/1. 28-30. – Ötven éve történt. (második rész) A Központi Szeminárium benépesítése az Állambiztonsági Szolgálatok jelentései tükrében. 2009/2. 31-34. – Ötven éve történt. (Harmadik rész.) Kispapok a csonka szemináriumban és a szétszóratásban. 2009/3. 23-28.

Szennay András

Papok és világiak testvéri közössége. 1990/4. 34-45.

 

Szennay András: Az egyház konfliktusai a katolikus sajtóban. (Őszinteség és tapintat.) 1997/1. 49-60.

 

Emlékezni vagy jövőt építeni? Gondolatok a II. vatikáni zsinatról. 2000/3. 3-4.

Neubauer Irén – Szentirmai Péter

Nyíri Tamás műveinek bibliográfiája. 1994/3. Függelék. I-XIV.

Honffy Mária – Szentkereszty György

Morel Gyula emlékére. (1927. december 17. – 2003. szeptember 30.) 2004/3-4. 62-63.

Szent-Iványi Ilona

Foci helyett teológiai vb döntő. 2006/3. 30.

 

Az iszlámmal való párbeszéd lehetőségei. 2007/3. 12-16.

 

Vallások és ideológiák közötti párbeszéd. Egy színpadon a 168-as fenegyerek és az európai reform-muzulmán vezér.

2008/3. 14-15.

Szilágyi Rita

Maly, Vaclav: A katolikus egyház Csehországban. /Előadás összefoglalás és interjú./ 1994/4. 74-77.

Szilczl Dóra, P.

Szekták – kultuszok…? Egy kis tipológia. (I. rész)

2000/3. 23-24. – II. Az agymosás vita eredete és az antikultusz –mozgalmak. 2000/4. 16-18. – III. Keresztény alapú szektás közösségek jellegzetes vonásai. 2000/5. 21-22. – IV. Kilépés a mozgalomból. 2000/6. 20-21.

Szirtes András

Ancilla theologiae. – Bultmann és Heidegger. – (Első rész) 2009/2. 18-22. – (Második rész.) 2009/3. 17-20.

Szűcs Ferenc

A Biblia jelentősége a protestáns tradícióban. 2003/5. 10-13.

Szűcs Gábor

Családotthon – nevelt gyerek. 2002/5. 10-12.

Szvacsekné Jahn Margit

A család, mely fogyatékos gyermeket nevel. 2002/5. 16.

Tánczos Vilmos

A Szent Kereszt Hadserege egy moldvai csángó faluban. (Bogdánfalvában.) 2004/5. 11-15.

Tarjányi Béla

Papság az ősegyházban. 1990/4. 7-12.

Tarnóczy Szabolcs

Kiszárad vagy kizöldül a megnyesett fa? (A Lékai-évtized a karizmatikus bázisközösségek szemével nézve.) A magyar egyház Lékai bíboros után./ II.1987/1. 82-90.

Tarr Bence László (Ánanda Pradzsnyárádzsa)

Rövid értekezés a vallási tolerancia kérdésköréről a buddhizmus szemszögéből. 2004/6. 14-16.

Pákozdi István-Téglásy Ferenc

Fontos kiegészítések az egyház és televíziózás témájában. – Bitskey Botond válasza./ 1993/2. 121-125.

Tetz Katalin – Hofher József

Egy cigány közösség társadalmi és vallási életét meghatározó tényezők Köröm községben. 2003/3. 9-11.

Tiefensee, Eberhard

Visszatekintés és kitekintés. /Német egyház./ 2009/4. 8-10.

Tischner, Józef

A tomista kereszténység alkonya. 1997/2. 20-33.

Toldi Éva

Szabó Ferenc Egyházfórum kritikája. /Interjú/ 1993/4. 60-63.

 

Templomépítés. Hegyesd. /Beszámoló. Illés Sándor monostorapáti plébános/ 1994/4. 39-42.

Tomasek, Frantisek

„Minden embernek ugyanazokat a jogokat.” A katolikus egyház Csehszlovákiában. 1987/1. 109-112.

Tomka Miklós

Vallás és kultúra. (A keresztény felnőttnevelés Magyarországon.) 1990/3. 75-87. + 1995/2. 23-38.

 

Vallás a rendszerváltás után – Kelet-közép-európai realitások. 1995/1. 17-37.

 

Kormányérvek alapvető emberi jogokkal szemben./Válasz

Wildmann János: Kultúrharc. Egyházi közoktatás állami

pénzen c. cikkére./ 2005/4. 23-25.

Tomka Miklós – Zulehner, Paul, M.

A vallás Kelet-Közép-Európa reformországaiban.

Összefoglalás. 2000/1. 14-17.

Tóth Károly

Hozzászólás. /Az egyházi státus rendezésének lehetséges irányaihoz./ 1999/(3-)4. 46-50.

Tóth Olga

Család a mai magyar társadalomban. 1998/3. 21-30.

Tóth Tibor

Kreacionizmus és fejlődéselmélet. 2006/1. 3-5.

Török Csaba

Posztmodern és kereszténység. I. 2007/2. 16-18. –

II. 2007/3. 17-21. – III. 2007/4. 19-22.

 

Az ókeresztény kor zsidószemlélete. Szövetség és szakadás. 2007/5. 8-16.

 

A holokausztról – másképp./Rittner, Carol – Smith, Stephen D – Steinfeld, Irena (szerk): A holokauszt és a keresztény világ./ 2009/4. 26.

Török Péter

Egyházszámadás. 1997/2. 60-66.

Törzsök Erika

Európai Unió: vallások, kisebbségek. 2003/1-2. 32-33.

Trenka Magdolna

Esztergom-budapesti zsinat, 1994. (Így láttuk mi, fiatalok.) 1994/3. 47-54.

Trutwin, Werner

Egy „különc” keresztény. Emlékezés Sören Kierkegaard-ra.

2005/4. 18-22.

Turcsik György

Örülj, ha csöpp vagy. /Ferenczy Rudolf =Dax./ 1998/4. 81-86.

Udvarhelyi Nándor

/A romániai magyar katolikus egyház helyzete./ A romániai magyar kisebbség helyzete 1945 után. 1990/3. 97-119. II. Katolikus egyház a 80-as években. 1991/1. 104-125. 

Ungureanu, Traian

A barbárság újjászületése. /Muzulmán erőszak./ 2006/3. 20-24.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita

Szűk az ösvény, de járható – és szép! 2002/6. 10-12.

Valentin, Friderike

Eretnekség és eretnekségek. 1991/4. 28-36.

Varga Gyöngyi

A nyár teológiája. 2002/2. 22-23.

 

Megújítod a föld színét. A tavasz teológiája. 2003/1-2. 49-51.

Varga Károly

Vallásosság-szindróma. (Varga Károly szociológus eszmecseréje Jelenits István piarista esztétával és Várszegi Asztrik bencés főapáttal.) 2000/2. 22-27.

 

Mi „nagyon fontosat”tanultunk egymás „nagyon furcsa” írásából? 2000/3. 27-29.

Varga László

Meghívás az életszentségre. 2002/2. 28-31.

Varga Péter Pius

Egyetemi pasztorációs konferencia. 1995/1. 77-81.

 

Fiatalok egyháza. 1996/4. 4-20.

 

Egyetemi lelkészek. Körinterjú Kondé Lajossal, Pákozdi Istvánnal és Reiss Wernerrel. 1997/2. 67-78.

 

„A legrövidebb út”. Gondolatok Basil Pennington cikkéhez. 1998/1-2. 24-29.

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara – kívülről-belülről. 1999/2-3. 24-31.

 

Mások okulására. /Egy igazgatónő kálváriája./ 2002/6. 13-15.

Varga Szilvia

Mindenki kapott valamit. 2000/2. 30.

Várnagy Elemér

A romák transzcendentális kötődésének néhány pedagógiai tanulsága. 2000/5. 18-19.

Várszegi Asztrik

Magyar egyház a fordulat után. 1995/3. 91-94.

 

Az ökumenikus gondolat Pannonhalmán. 2002/3. 15-16.

 

Keresztények egysége – Európa egysége: vágy vagy kihívás. 2003/1-2. 12-15.

 

Dr. Kis György (1914-2005) c. esperes, ny. plébános.

2005/2. 26-27.

 

In memoriam Endreffy Zoltán (1944-2005). 2005/2. 27.

Vass György

A papi hivatal és az emberiség női fele. 1997/1. 4-15.

Vécsey Annamária

Lelki naplóm a Caminon. (Zarándoklat Santiago de Compostellába, 2002) 2003/1-2. 52-59. – 2. rész. 2003/4. 26-29. – 3. rész. 2003/5. 22-25. – 4. rész. 2003/6. 23-24.

Veeraradsh, Anand

Isten – zöld! 1989/2. 32-42.

Végh Endre

Gondolatok a 2004. évi népszavazás kudarcáról. 2005/1. 10-12.

Végvári Vazul

Emlékezés 1956 őszére. (Visszapillantó tükrömből. – Esztergomi ferencesek az 1956-os szabadságharcban. – Tavasz az őszben. – Mindszenty. – Látomás Pannóniában.- Budavári krónika. – Ahogy remélték.) 2006/3. 3-13.

 

Memento Nagy Gáspár. (1949-2007.) 2006/6. 28.

 

Kodály Zoltán. (1882-1967) Emlékezés egy hívő magyar géniuszra. 2007/1. 28-29.

Venetz, Hermann–Josef

A munkás bére. Képek az ősegyházból. 1994/4. 5-15.

Vercseg Ilona

Mit tehetnek a hívők a demokrácia építéséért? Avagy kereszténynek lenni nem csak az egyházban, hanem a világban is! 1995/3. 21-34.

Victor András

Vallás és környezeti nevelés – testvérek. 2005/6. 27-28.

Vigh Szabolcs

Családtervezés és egyházi normák. 2009/3. 21-22.

 

Harmadik út „Hitvallók és ügynökök” között. Egy „szürke egér” lavírozása a kommunista diktatúrában. 2009/5-6. 45-50.

Virt, Günter

Sajtóetika. 1991/4. 85-90.

Virt László

Várjuk a pápát! 1990/1. 122-128.

 

Elvek és tények a szociális törvényben. 1994/1. 103-110.

Vologyihin, Dimitrij Mihajlovics

A vallási élet és a keresztény kezdeményező erő megújulása Oroszországban. 2010/3. 15-18.

Vörös Imre

Hozzászólás Szakolczai György cikksorozatához.

2009/4. 24-25.

Wachinger, Lorenz

Másodszor is megszületni. A megtérés lélektana és a keresztény hagyomány róla alkotott elképzelései. 2004/3-4. 33-35.

Weber, Doris

Részvét nélküli gyerekek. Miért nem ismernek sem bűnt, sem megbánást? 2010/6. 4-8.

Weiderud, Peter

Szolidaritás és gazdasági válság. (Az anyagi javak halmozása ellen.) 1991/2. 41-47.

Weiss, Lothar

Cigánypasztoráció: az ember méltóságára figyelni és azt oltalmazni. 2003/3. 16-19.

Weizsäcker, Carl Friedrich von

Az idő sürget. (Bevezető) 1989/2. 5-14.

 

Werner, Ertel

Graz-Ragnitz csodája. 1989/1. 87-90.

Wildmann János

Csoportok a közösségben. 1986/1. 28-42.

 

A magyar egyház Lékai bíboros után. 1987/1. 90-108.

 

Feladatunk az üldözöttek segítése. (Egyházfórum interjú Ulrich Nogerral, a „Kirche in Not” svájci irodájának vezetőjével, az Erdélyből Magyarországra menekülők helyzetéről.)

1988/1-2. 199-208.

 

Egy egyházszakadás margójára. Lefèbvre-ügy/

1988/1-2. 235-236.

 

Búcsú az államegyháztól. 1989/1. 97-105.

 

„Előbb az ember, aztán a profit.” (Interju Ivo Lorscheiter brazil püspökkel) 1990/2. 41-48.

 

Holland lelkészek magyar akciója. /Beszélgetés Jacob Firet professzorral a klinikai pasztorális képzésről./ 1990/3. 54-58.

 

Pszichológia a lelkipásztori munka szolgálatában. 1992/1. 6-24.

 

Felelőtlen eladósodás – felelős kiútkeresés? (Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája.) 1992/4. 95-98.

 

Mit akart a II. vatikáni zsinat? /Liturgikus konstitúció/ 1993/1. 97-105. – II. rész: Az új egyházkép. 1993/2. 112-120. – III. rész. A püspöki és papi hivatal. 1993/3. 91-105. – IV./ rész./ A világiak apostolkodása. 1993/4. 93-102. – . V. /rész/ A megszentelődés és a szerzetesség. 1994/1. 111-124. – VI. rész. Közösség a mennyei egyházzal. 1994/2. 103-111. – VII. /rész/ Egyház és világ. 1994/3. 92-106.

 

Búcsúszó. 1994/1. 4-5.

 

El- és beköszönő. 1999/1. 3-4.

 

„Legyenek bátrak és realisták!” (Az apostoli nuncius /Karl-Josef Rauber/ az Egyházfórum ülésén.) /Interjú/ 1999/1. 56-59.

 

A tigris és a vadász. 1999/2-3. 3-5.

 

Előszó. 1999/(3-)4. 3-4.

 

Kedves Olvasónk! /Előszó/ 2000/1. 3.

 

Az elnyomás évtizedei. 2000/3. 4-11.

 

Ferences békemisszió Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában. 2000/6. 15-16.

 

Aki fizet – újabban beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Kelet-Európában.) – Chagala, Taras, Ukrajna. – Kalinowski, Wojciech, Lengyelország. – Kolkova, Anna, Szlovákia. – Kosic, Vlado, Horvátország. 2001/2. 7-10.

 

Aki fizet – már régóta beleszól… (Beszélgetések az egyház gazdálkodásáról Nyugat-Európában.) – Jäger, Ernst, Ausztria – Wanka, Helmut, Németország – Betschart, Richard, Svájc. 2001/3. 7-9.

 

Magdi néni és a negyvenegy árva. 2001/3. 18.

 

„Halleluja”-kocsi. /A privilegizált egyház és a hatalom./

2001/3. 23.

 

Aki fizet – egyszer majd beleszól… Interjú Veres András püspökkel, a Püspöki Kar titkárával. 2001/4. 14-15.

 

Plébánia – közösség. Beszélgetés Blanckenstein Miklóssal. 2001/6. 8-11.

 

Egyházpolitikai adalékok. 2002/3. 29-30.

 

Cirkusz helyett békét. Egy korszerű egyházpolitika alapjai. 2002/6. 24-26.

 

A magyar katolikus egyház és az európai integráció.

2003/1-2. 19-22.

 

Az Európai Unió identitása és a kereszténység. 2004/2. 8-12.

 

A zsinat hatása Magyarországon. /Részletek Wildmann János: Katolikus tükör c. könyvéből./ Egy egyházi vezető véleménye. 2004/5. 21-23. – II. Egy világi teológus mérlege. 2004/6. 23-24. – III. Egy püspök mérlege. 2005/1. 17-18. – IV. Vélemények. 2005/2. 22-23. – V. Világi hívek az egyházban. 2005/3. 25-26.

 

„Hazatért” a remény pápája. /II. János Pál./ 2005/1. 34.

 

Kultúrharc. Egyházi közoktatás állami pénzen. 2005/3. 14-18.

 

Egyházi érvek alapvető emberi jogokkal szemben? Válasz

Tomka Miklós: Kormányérvek…c. cikkére./ 2005/5. 22-25.

 

Személyes visszaemlékezés. /Egyházfórum./ 2006/4. 3-7.

 

Három a püspöki igazság. /Interjú. Gárván János könyvvizsgáló, a PTE ÁJK oktatója/ 2007/3. 26-28.

 

Magyar politikai kereszténység. 2007/4. 8-11.

 

Megújuló egyház? 2007/6. 10-13.

 

A harcot megharcoltam, a hitet megtartottam./Beszélgetés Uzsalyné dr Pécsi Ritával./ 2008/1-2. 53-55.

 

Nemzeti és etnikai kisebbségek megítélése a magyar társadalomban. 2008/5. 15-20.

 

Számunk elé. 2009/3. 3. – 2009/4. 3. – 2009/5-6. 3. – 2010/1. 3. – 2010/2. 3. – 2010/3. 3. – 2010/4-5. 3. – 2010/6. 3.

 

Vegyes mérleg. Egyházak Magyarországon. /A pécsi egyházmegye ezer éves fennállása alkalmából./

2009/5-6. 20-25.

 

Felmentették a Pécsi Egyházmegye gazdasági igazgatóját. Sajtóközlemény.

 

„Ezeket az ügyeket nekünk sem szabad véka alá rejteni”. Beszélgetés Y-nal. 2010/6. 14-15.

(összeáll.):

Hírek a nagyvilágból. 2009/4. 30.

 

Felmentették a Pécsi Egyházmegye gazdasági igazgatóját. Sajtóközlemény. – A Pécsi Egyházmegye vezetésének válasza. Sajtóközlemény. – Sorozatos Bűncselekmények? Részletek a feljelentésből. – Egy katolikus pap levele. 2010/4-5. 54-58.

(szerk.):

„Ami itt folyik, az egy hatalmi pozícióba való visszahelyezkedés.” Beszélgetés Bulányi Györggyel.

2010/4-5. 31-35.

Buda Péter- Gábor György – Köbel Szilvia – Schweitzer Gábor – Wildmann János

Recenzensi vélemény nélkül. (Válasz Schanda Balázs „Egyházi részvétel nélkül” c. írására.) /Katolikus-e még az Új Ember?/ 2004/5. 28-30.

 

Buda Péter – Gábor György – Wildmann János

„Szabad egyház szabad államban.” Az állam és egyházak kapcsolatának irányelvei. (Tervezet.) 2004/1. 28-30.

 

Zulehner, Paul M. – Wildmann János

A Bulányi ügy: Ortodoxia vagy egyházpolitika?

1986/2. 107-119.

Winkler Lajos

Szemlézgető. 1992/4. 125-128. – 1993/1. 110-117. – 1993/2. 134-139. – 1993/3. 109-121.- 1993/4. 103-114. – 1994/2. 115-126. – 1994/3. 111-123. – 1994/4. 71-73.

Víz Péter

Christian Solidarity International. 2000/1. 33. – 2000/2. 31. – 2000/3. 33. – 2000/4. 33. – 2000/5. 33. – 2000/6. 33. – 2001/1. 34. – 2001/2. 34. – 2001/3. 34. – 2001/4. 32. – 2001/5. 34. – 2001/6. 32.

Wolf, Christof

A vallásosság hanyatlása Európában. Elemzések a felekezethez tartozás és az egyházi kötődés változásairól. 2008/6. 18-24.

Wolf Judit

A személyes kapcsolat etikája. Szempontok a szexualitás keresztény szemléletéhez. 2000/6. 27-29.

 

A nevelésről. 2005/6. 29-30.

 

Évadzáró gondolatok a keresztény fiatalok helyzetéről a pápa látogatásainak tükrében. 2006/6. 24-25.

 

Egyházközségi élet Kaliforniában. 2008/3. 27.

Zakar Péter

Katolikus papok az 1948/49-es szabadságharcban.

1990/4. 111-125.

Zeley László

A kereszténység keresztútjain. Emlékezés Nyíri Tamás professzorra. / Riportmontázs, Kossuth Rádió, 1994. július 26./ 1994/3. 13-18.

Zenger, Erich – Ehrlich, Ernst Ludwig

Zsidók és keresztények a tolerancia iskolájában. /Előadások a Pluralizmus és tolerancia a demokratikus társadalom alapelvei c. konferencián/ 1993/3. 25-41.

Zimányi Ágnes

A megvádolt Rahner védelmében. 1993/1. 106-109.

Zimmermann, Luis

Az egyház, amely mer találkozni a világgal. (Beszámoló a bázisközösségek 3. nemzetközi kongresszusáról) 1987/2. 57-62.

Zink, Jörg

A teremtéstörténet visszája. 2004/3-4. 38-39.

Zulehner, Paul M.

A missziós közösség útján. 1986/1. 8-27.

 

Az Istenről szóló hír. (Zak 8, 23) (Isten népének lelki hivatásáról) 1986/2. 26-62.

 

Élő egyházközség – az ember szószólója. (Biblikus meditáció Mt 8, 1-4-ről.) 1988/1-2. 8-19.

 

Isten népének lelki hivatala. (Futurológiai vázlat.)

1990/4. 20-33. + 1995/2. 6-22.

 

Az egyház a visszaszerzett szabadság világában. 1991/1. 78-94.

 

Válás – után. 1991/3. 31-41.

 

Ne féljetek! Már ég! /A válságról./ 2009/3. 15-16.

Zulehner, Paul M. – Wildmann János

A Bulányi ügy: Ortodoxia vagy egyházpolitika?

1986/2. 107-119.

Tomka Miklós – Zulehner, Paul, M.

A vallás Kelet-Közép-Európa reformországaiban. Összefoglalás. 2000/1. 14-17.

Zsengellér József

A bibliai teremtéstörténet rejtett szövete. 2006/1. 6-9.

Zsolnai László

Metafizikai rendszerek és gazdálkodási módok. 1990/2. 18-26.

Szerzői névvel megjelent dokumentumok

Wildmann János

/Egyházfórum Alapítvány:/ Állásfoglalás a magyarországi antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban.

1992/4. 64-65.

García Márquez, Gabriel

búcsúlevele. 2005/3. 24.

XVI. Benedek

Hit, értelem és egyetem – emlékek és reflexiók. /Regensburgi beszéd./ 2007/3. 3-8.

XVI. Benedek

A keresztény politika alapelvei. 2008/1-2. 33-34.

Ternyák Csaba egri érsek közleménye

/A pécsi egyházmegye gyanús ügyeivel kapcsolatban./

2010/2. 12.

Wildmann János

Válasz Ternyák Csaba egri érsek közleményére. 2010/2. 12-13.

Üzenetek a múltból

II. János-Pál pápa

Mosolyod. 2005/3. 18.

Bangha Béla

Veszélyben a húsvét. 1994/1. 18-21.

Bibó István

Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna… 2001/4. 3-7.

Bonhoeffer, Dietrich

Keresztelőre. /Az egyházról./ 1994/1. 22-23.

 

Csikós Csaba

Jézus Krisztus, a megfeszített. 2007/1. 8-10.

 

Jézus Krisztus velünk való léte. 2007/5. 21-25.

 

Meditáció a „Jónás könyve” ürügyén. – Babits Mihály emlékének. – (első rész) 2008/1-2. 49-52. – (második rész) 2008/3. 19-26. – (harmadik, befejező rész) 2008/4. 20-25.

Giesswein Sándor

A kereszténység, mint szociális tényező. 1991/2. 29-32.

József Attila

Istenem. 2001/1. 29.

/Márton Áron:/

Körlevél a szabadulás után. 2005/5. 10.

Nagy Gáspár

Hótalan a hegyek inge. 2006/6. 28.

Nyíri Tamás

magyar nyelvű műveiből. Andók Mónika (vál.)

1994/3. 7, 8, 12, 18, 54, 61.

 

a kultúráról, kereszténységről és közösségről. /Interjú. 1987-ben készítette Kamarás István./ 1995/3. 50-63.

 

Hogyan él a magyar papság? 1999/1. 64-82.

 

Az értelmiségi és az egyház. 1999/2-3. 76-89.

 

Az idő és örökkévalóság között. 1999/(3-)4. 116-131.

 

Dominica resurrectionis. 2000/1. 27-29.

 

Az irgalmasság lelki cselekedeteiről. I. /Tudatlanokat tanítani./ 2000/2. 28-29. – II. Szomorúakat megvigasztalni. – 2000/3. 30. – III.

Kételkedőknek jó tanácsot adni. 2000/4. 28-29. – IV. Kellemetleneket elviselni. 2000/5. 30. – V. Tévelygőket meginteni. 2000/6. 30.

 

Egyházak – A falakon innen és túl. 2000/3. 11-12.

 

Jólét és szegénység. 2001/4. 28-29.

 

Szabadság, egyenlőség, testvériség. 2002/1. 31-32.

Prohászka Ottokár

A katholikus autonomiáról. (1902) 1990/1. 108-111.

Pásztor János

A reformzsinat – református szemmel. Észrevételek Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete című könyvéhez. 2007/2. 12-15.

Szent Ágoston

Beszéd Urunk Jézus Krisztus születésére. 2003/6. 8-9.

Szirtes András

Evangéliumi házasságetika egy posztmodern korban. 2007/4. 23-28.

Sztárai Mihály

Az Úr Krisztus születése innepire. 1990/4. 5.

Teleki Pál

Európa és a magyar hivatás. 2003/1-2. 3.