SZABÓ FERENC SJ: Hétszáz év után. Dante hite és teológiája – mai szemmel

Könyv a „reformátor” Dante időszerűségéről

 

Szerencsés egybeesés, hogy a Dante életműve egyes aspektusairól írt egyik legújabb, vallásos szempontú elemzés szerzője nemcsak kiváló jezsuita gondolkodó, hanem – mivel hosszú ideig élt Itáliában – egyúttal a dantei szöveg finom utalásait eredetiben tudja olvasni és értelmezni. A hazai dantisztikának ez bizonyos értelemben adóssága, hiszen a hívő katolikus Dante műveiben olyan utalások vannak – gyakran elrejtve –, amelyek megértéséhez kifejezetten alapos nyelvi és vallásos felkészültségre van szükség. Dante magyarországi értelmezéstörténetében ez az irányzat talán az 1920-as években volt a legerősebb, amikor Prohászka Ottokár és Schütz Antal (vagy akár Berzeviczy Albert) foglalkozott Dante vallásos szellemiségének közvetítésével. Kisebb, bár jelentős tanulmányokat szentelt neki Ijjas Antal (aki 1942-ben regényt is írt életéről) és újabban Jelenits István. Ezek az olvasatok nagyban hozzájárulnak a dantei szövegek alaposabb megismeréséhez.

Nagy nyeresége tehát a magyar dantisztikának Szabó Ferenc SJ könyve, amely a firenzei költő és filozófus halálának 700-ik évfordulóján jelent meg.

Szabó Tibor

 

(A teljes cikk az Egyházfórum 2022/1. számában olvasható.)