Sándor Endre: Ruth. Az Úrhoz hűséges móábita asszony

Megjelent az Egyházfórum 2005/2. számában

Rút könyve a Biblia egyik legszebb könyve. A héber Bibliában az „Öt Megillót (ünnepi) Tekercsek” között található. A zsinagógákban a pünkösdi ünnepi istentiszteleten olvassák fel. A Hetvenes fordítás és a Vulgata a Bírák könyve után hozza. Rút könyvét a magyarázók ma általában kitalált történetnek tartják, olyan novellának, amely a történelemben játszódik. Más magyarázók szerint valós történetről van szó, amely szájhagyományban maradt fenn, amíg le nem írták.

A könyv a fogság után keletkezett és a tudósok véleménye szerint azt a teológiai álláspontot akarja megerősíteni, hogy a származásuk alapján nem zsidó de Jahvéhoz hűséges embereket Jahve elfogadja és a zsidóknak is el kellene fogadniuk. Ugyanez a célja Jónás könyvének is.

A könyv több célt akar megvalósítani: először is szórakoztató olvasmányt nyújt; azután zsidó példaképeket állít olvasói elé; végül megerősíti annak lehetőségét, hogy egy származása szerint nem izraelita Jahve hitre térjen; továbbá visszaadja méltóságát a levirátus törvénye szerint kötött házasságnak. Dávid király származását két levirátusi házassághoz vezeti vissza.

Dávid király nagyapja idegen nemzetiségű anyától születik. Ebből rögtön látható, hogy ebben az egészen emberi, jelentéktelen családi történetben Isten, és csakis Isten működik.

A történet kiemeli a hűség gondolatát. A két moabita nő – Rút és Orpa – hűséges az élők és holtak iránt. Rút gondját viseli özvegy anyósának, és felkutatja elhunyt férjének közeli rokonát, hogy jegyese legyen.

A könyvvel kapcsolatban a magyarázók egyetértenek abban, hogy ez az ősi Izrael irodalmi géniuszának egyik mesterműve.

Sándor Endre Rút könyvét magyarázza, és végig elmélkedi 15 fejezetben. Elsősorban gyakorlati következtetéseket von le belőlük, majd imádsággal és énekszöveggel zárja az egyes fejezeteket. Elmélkedése során kifejti Isten tervét, szerepel benne az egymásra utaltság, egymás elfogadása a vallási különbség ellenére, családi békesség, végül Jézus családfájának eredete. A szerző szerint a könyv prófétai üzenete, hogy lehet ugyan két nép ellenséges viszonyban, de a teremtő Isten mindkét nép fiát és leányát szereti. Lehet két állam között ellenséges viszony, de Isten képes úgy irányítani az eseményeket, hogy ember és ember egymásra találjon. Ilyen értelemben van mondanivalója Rút könyvének a mai olvasó számára.

Bibliaórákra, egyéni elmélkedésre nagyon hasznos könyv.

Kálvin Kiadó, Budapest, 2004.

Gyürki László