Saját ügyünkben

Megjelent az Egyházfórum 2012/4. számában

Olvasóink bizonyára már értesültek az Egyházfórum Alapítvány kuratóriumában és a folyóirat szerkesztőségében bekövetkezett változásokról. Ezek java része kifejezetten pozitív, de az örömbe üröm is vegyül. Több évi próbálkozás után ugyanis most végleg megválik az Egyházfórumtól titkárunk, Dr. Maravovszky Tiborné, mert helyét végre sikerült betölteni. Mária Nénit mégis nagyon nehéz szívvel engedjük el, mert ő nem csak titkár volt, hanem mintegy édesanyja az Egyházfórumnak, aki mélységes szeretettel gondoskodott nemcsak a rábízott ügyekről, hanem a munkatársakról is. Mindemellett hihetetlenül hatékony ügyintéző volt: szeretetteljes fellépésével minden adósból kicsikarta tartozás megfizetését. Nagyon hálásak vagyunk neki, és kívánjuk, hogy a következő években nyugodtabb élete lehessen szerettei körében, de azt is tudjuk, hogy ahol tud, ezután is segít bennünket.

A távozó titkár helyét Györkös Gábor vette át. Nagyon örülünk Gábor jelentkezésének, aki munkája és tanulmányai mellett ingyenesen látja el a titkári teendőket. Az első ügyintézéseknél már bizonyította, hogy ura a helyzetnek, és kézben tudja tartani a dolgokat. Sok sikert kívánunk neki, ezzel persze az Egyházfórumnak is.

Mint arról korábban már szintén hírt adtunk, kibővítettük az Egyházfórum Alapítvány kuratóriumát és a folyóirat szerkesztőbizottságát kisebb, elismert és el nem ismert keresztény egyházak tagjaival. A felkért személyek között van államilag elismert egyház és államilag nem elismert egyház tagja.

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma Dr. Erdélyi László presbiterrel (Hetednapi Adventista Egyház) és Szabó Ildikó lelkésznővel (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) bővült. Továbbra is a kuratórium tagja maradt Dr. Béky Gellért SJ, Fodor Gábor alelnök, Dr. Kamarás István, Dr. Varga Péter Pius elnök és én magam.

A szerkesztőbizottság új tagjai Balogh Gábor (Keresztény Advent Közösség), Dr. Ferencz Árpád (Magyarországi Református Egyház) és Dr. Szent-Iványi Ilona (Unitárius Egyház) lettek. Továbbra is a szerkesztőbizottság tagja maradt Dr. Deák Dániel, Dr. Jakab Attila, Dr. Orosz Gábor Viktor, P. Gábor Mózes, Dr. Szécsi József és én. A kurátorok és a szerkesztők nem egyházuk hivatalos képviselőiként, hanem személyes elkötelezettségből vesznek részt a testületek munkájában. Köszönöm, hogy valamennyien vállalták a felkérést. Kívánom mindannyiunknak, hogy együttműködésünk gyümölcsöző és példamutató legyen, hozzájárulva ezáltal egy tudatosabban, korszerűbben és hitelesebben megélt kereszténység erősödéséhez.

WILDMANN JÁNOS