Repertórium 2011-2014

A szerkesztés szempontjai 

Impresszum
A folyóirat szerkesztésének és kiadásának története.

A számok tematikája
A borítóról.

Az Egyházfórum teljes anyaga
Ez a folyóirat. Benne minden cím, a legkisebb hirdetés is.

Az Egyházfórum anyaga
A Hírek, hirdetések és az Olvasói levelek, hozzászólások nélkül.
A folyóirat: a szerkesztőség alkotásaként.

Mutatók:

Szerzőink és közleményeik

           A szerző neve csak egyszer kiírva. Többszerzős műveknél: a második, harmadik stb.

           szerző a maga helyén vastag betűvel kiemelve. Az interjúk jelzése: /Interjú/, a cím 

           után. A több részben megjelent művek összevontan szerepelnek.

           Külön táblázatban a Szerzői névvel megjelent dokumentumok szerzői és az Üzenet a  

           múltból.

           Természetesen szerepelnek a Tárgymutatókban.

Név nélkül megjelent közlemények

         Benne vannak a Tárgymutatókban.

Tárgyszavak

           A 26-29.  évfolyam feldolgozása során felhasznált tárgyszavak jegyzéke.

Rövid tárgymutató

           Csak a megjelenés helyét tartalmazza. A szélesebb körű fogalmak, az összefoglaló 

           jellegű tárgyszavak jelzése: 14 pontos betűvel. (Filozófia, szépirodalom,

          teológia.)

Tárgymutató

            A szélesebb körű fogalmak, az összefoglaló jellegű tárgyszavak jelzése: 14 pontos 

          betűvel. (Filozófia, szépirodalom, teológia.)

Kiemelések:

Dokumentumok

Benne a Tárgymutatókban. A névvel megjelentek a Szerzők közt is, külön táblázatban.

Interjúk és  kerekasztal-beszélgetések

      Az interjúk szöveges és táblázatos formában is. (Így  talán könnyebb megtalálni az       

      interjút adó nevét.) A kerekasztal-beszélgetések vezetői vastag betűvel kiemelve.  

      Benne vannak a Szerzők közt és a Tárgymutatókban. 

Recenziók és kritikák   

           Több szerzős művek csak az első szerző szerint kereshetők.

           A recenziók és kritikák készítői a feldolgozott művek utáni táblázatban.        

Hírek, hirdetések  és Olvasói levelek

      Egyik mutatóban sincsenek

                               * * *

Az esetleg megtévesztő címek miatt szükségesnek tartott kiegészítések, annotációk  jelzése: /dőlt betűvel./

A terjedelem mindenütt feltüntetve.