Recenziók, kritikák és szemlék

A feldolgozott művek

Könyvek

 

 

.

 

Gegen Unmenschlichkeit in der Wirtschaft. 1990/2. 51-54.

 

In memoriam Karl Rahner. 2006/5. 31-32.

 

Justice in the marketplace. 1990/2. 49-51.

 

Mystik und Politik: Theologie im Ringen um Geschichte und Gesellschaft. – Johann Baptist Metz zu Ehren. 1990/1. 78-80.

 

Der pastorale Notstand. Notwendige Reformen für eine zukunftsfähige Kirche. 1996/2-3. 83-86.

 

Umwelt. – (Ethik der Religionen – Lehre und Leben.)

1989/2. 70-71.

 

Der verdrängte Aufbruch. Ein Konzil-Lesebuch.

1991/1. 62-63.

 

 

Luciani, Albino [I. János Pál pápa]

Levelek neves személyiségeknek. 2010/2. 29-30

II. János Pál

Emlékezet és azonosság. Beszélgetések az ezredfordulón. 2006/5. 32-33.

XVI. Benedek

Bevezetés a keresztény hit világába. Előadások a keresztény hitvilágról. Új bevezető tanulmánnyal. 2008/3. 34. + 2008/6. 33-34.

Ádám Antal

Bölcselet, vallás, állami egyházjog. 2007/5. 33-34.

Adriányi Gábor

 

A Vatikán keleti politikája és Magyarország 1939-1978. A Mindszenty-ügy. 2005/3. 31-32.

Aguirre, Luis Pérez

Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Die Kirche und ihre Probleme an der Schwelle zum dritten Jahrtausend.

1995/1. 56-59. + 1996/2-3. 86-88.

Albertz, Rainer

Illés. Isten tüzes harcosa. 2009/1. 33.

Al-Ghazálíj, Abú-Hámid Mohammed

A tévelygésből kivezető út. (Vallásfilozófiai önarckép.) 2003/4. 30.

Allen, Prudence

The concept of woman. 1992/4. 50-52.

Amery, Carl

Das Ende der Vorsehung: die gnadenlosen Folgen des Christentums. 1989/2. 66-67.

Aquinói Szent Tamás

Catena Aurea. 2000/1. 31.

Assman, Jan

Mózes, az egyiptomi. Egy emléknyom megfejtése.

2004/1. 31.

Aszalós János

A szelídség kötelékei. 2000/3. 31-32.

Bachl, Gottfried

Der beschädigte Eros. Mann und Frau im Christentum.

1992/4. 59.

Baldermann, Ingo

A Biblia, a tanulás könyve. A bibliai didaktika alapjai. 2003/5. 32-33.

Balogh Margit –Szabó Csaba

A Grősz-per. 2002/5. 33.

Balthasar, Hans Urs von

A dicsőség felfénylése. 2006/3. 33-34.

Bannah, Klaus – Rommel, Kurt (szerk.)

Religiöse Strömungen unserer Zeit. Eine Einführung und Orientierung. 1999/(3-)4. 66-67.

Barth, Karl

Ötven imádság. 2007/3. 32.

 

Szemvillanások. Elgondolkodtató szövegek. 2008/1-2. 62-63.

Bauer, Jürgen – Müchtern, Michael

Der Gott, dem ich vertraue. Mit Erwachsenen über den Glauben reden. 1989/3. 93-94.

Baumer, Iso – Vergauwen, Guido (szerk.)

Ökumene: Das eine Ziel – die vielen Wege. Oecuménisme: Un seul but – plusieurs chemins. 1997/3. 55-56.

Baumgartner, Isidor (szerk.)

Handbuch der Pastoralpsychologie. 1992/1. 68-70.

Baumgartner, K. – Langer, M. (szerk.)

Mit Aussenseitern leben: eine Herausfolderung für Christen. 1991/2. 59-66.

Beevor, Antony

A spanyol polgárháború. 2003/1-2. 62-63.

Beinert, Wolfgang

A katolikus dogmatika lexikona. 2005/3. 27.

Békés Enikő

A bíboros. Jean-Marie Lustiger. 2006/6. 31-32.

Ben-Chorin, Schalom

Weil wir Brüder sind. Zum christlich-jüdischen Dialog heute. 1993/3. 50-53.

Béraud, Céline

Le métier de prêtre [= A papi mesterség]. 2009/3. 32.

Bertram, Stephen

Élet az ókori Mezopotámiában. 2008/1-2. 59-61.

Bertsch, Ludwig (szerk.)

Was der Geist den Gemeinden sagt: Bausteine einer Ekklesiologie der Ostkirchen. 1995/4. 65-70.

Béumler, Christoph

Kommunikative Gemeindepraxis. Eine Untersuchung ihrer Bedingungen und Möglichkeiten. 1995/4. 72-74.

Biesinger, A. – Braun, P. (szerk.)

Jugend verändert Kirche. Wege aus Resignation.

1994/3. 24-27. + 1996/4. 65-66.

Biser, Eugen

Die glaubensgeschichtliche Wende. Eine theologische Positonsbestimmung. 1997/4. 70-72.

 

Hat der Glaube eine Zukunft? 1997/4. 72-73.

Bleistein, Roman

Jugend sein heute. Situation und Perspektiven. 1996/4. 67-70.

Bleistein, R. – Zulehner, P.M. (szerk.)

Mit der Jugend Gott suchen. Perspektiven für die christliche Jugendarbeit. 1994/3. 27-29.

Blet, Pierre

XII. Pius és a második világháború a Vatikán archivumai alapján. 2004/3-4. 60-61.

Boff, Leonardo

Kirche: Charisma und Macht. 1990/4. 72-73.

 

Gott kommt früher als der Missionar. Neuevangelisierung für eine Kultur des Lebens und der Freiheit. 1992/2. 56-57.

 

Christentum mit dunklem Antlitz. Wege in die Zukunft aus der Erfahrung Lateinamerikas. 1993/4. 52-54.

Bolyki János

János evangéliuma a görög tragédiák tükrében. 2003/6. 32.

 

József és Aszeneth. Ókori regény József pátriárkáról és feleségéről, az egyiptomi Aszenethről. 2006/2. 31.

Bowker, John

Isten. Az örök igazság fürkészése. 2005/1. 31-32.

Buchheim, Hans – Raabe, Felix (Hrsg.)

Christliche Botschaft und Politik: Texte des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zu Politik, Staat, Verfassung und Recht. 1990/1. 85-87.

Bucher, Anton A.

Braucht Mutter Kirche brave Kinder? Religiöse Reifung contra kirchliche Infantisierung. 1998/4. 63-66

Buji Ferenc

Az elfelejtett evangélium. A názáreti Jézus elveszett tanításai. 2006/5. 34.

Busch, Eberhard

Református. Egy felekezet arculata. 2010/4-6. 60-61.

Büchele, Herwig

Christlicher Glaube und politischer Vernuft: für eine Neukonzeption der katholischen Soziallehre. 1990/1. 82-83.

Calvez, Jean-Yves (szerk.)

Sur l’èconomie. 1990/2. 56-58.

Changeux, J-P. – Ricoer, Paul

A természet és a szabályok. 2001/6. 31.

 

Chapman, Colin

Kié az ígéret földje? Elhúzódó válság Izraelben és Palesztinában. 2004/5. 34.

Cone, James H.

Für mein Volk. Schwarze Theologie und schwarze Kirche. 1992/2. 57-58.

Conn, James Jerome

Catholic universities in the United States and the ecclesiastical authority. 1999/2-3. 72-73.

Cracknell, Kenneth

Mission und Dialog. Für eine Beziehung zu Menschen anderen Glaubens. 1993/4. 50-52.

Craemer-Ruegenberg, Ingrid

Nagy Szent Albert. 2009/1. 31-32.

Crossan, John Dominic – Reed, Jonathan L.

Jézus nyomában. A kövek alatt, a szövegek mögött Jézus és világa megértésének kulcsfontosságú felfedezései.

2006/3. 34.

Dabelstein, Rolf

A Szentlélek. Az élet teremtője. 2009/3. 33.

Daniélou, Jean

A történelem misztériuma. 2007/1. 30-31.

David, Catherine – Lenoir, Frédéric – Tonnac, Jean Philippe de

Beszélgetések az idő végezetéről. 2000/3. 31.

Dávid Katalin

A teremtett világ misztériuma. Bibliai jelképek kézikönyve. 2002/5. 33.

Dawson, Christopher

Christianity and the New Age. – The making of Europe. – Religion and the rise of Western Culture. 1994/1. 51-53.

Debuyst, Frédéric

A hely szelleme a keresztény építészetben. 2008/1-2. 29-30.

Denis, Henri

Église, qu’a tu fait de ton Concile? 1991/1. 54-56.

Denzinger, Heinrich – Hünermann, Peter

Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. 2005/6. 33-34.

Discepoli di verita

A beteg pápa árnyékában. 2004/3-4. 53-54.

Dizséri Eszter (szerk.)

Fülep Lajos élete. 2004/3-4. 59-60.

Douglass, R. Bruce (szerk.)

The Deeper Meaning of Economic Life. 1990/2. 54-56.

Döbrössy Lajos

„Krisztusért járván követségben”. Hét év a minárék tövében.

2007/5. 32-33.

Drewermann, Eugen

Kleriker: Psychogramm eines Ideals. 1990/4. 74-76.

Drewermann, Eugen – Gaillot, Jacques

Der Traum von Menschlichkeit. Gespräche. 1998/4. 60-63.

Dulles, Avery

Az egyház modelljei. 2004/3-4. 52.

Duquesne, Jacques

Jézus. 2008/6. 34.

Echtler, Thomas – Töller, Jochen

Leiten will gelehrnt sein. Ein Handbuch für Mitarbeiter in der kirchlichen Erwachsenenbildung. 1989/3. 91-93.

Eicher, Peter

Wie kannst du noch katholisch sein? 1994/1. 46-47.

Endraß, Elke – Kratzer, Siegfried

Megbetegítő hit? Kiutak a válságból. 2006/6. 32-33.

Endreffy Zoltán

„hogy művelje és őrizze…” Humánökológia. 1999/2-3. 61-65.

Erbing, Lutz (szerk.)

Medien ohne Moral. 1993/1. 50-52.

Faivre, Alexandre

Ordonner la fraternité. Pouvoir d’innover et retour á l’ordre dans l’Eglise ancienne. 1993/2. 63-65.

Farber, Don

A tibeti buddhizmus. 2007/1. 30.

Fazakas Sándor (szerk.)

Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában. 2009/5-6. 63-64.

Fekete Károly

A Barmeni teológiai nyilatkozat. Vezérfonál a dokumentum tanulmányozásához. 2010/6. 27-28.

Felber, Annaliese

Harmonie durch Hierarchie? Das Denken der Geschlechter-Ordnung im frühen Christentum. 1999/1. 49-52.

Fend, Helmut

Sozialgeschichte des Aufwachsens. Bedingungen des Aufwachsens und Jugendgestalten im zwanzigsten Jahrhundert. 1996/4. 70-73.

Ferenczi Zoltán

Drog és vallás. Gyakorlati kézikönyv lelkipásztoroknak, diakónusoknak és gyülekezeti munkásoknak. 2004/1. 32-33.

Finze-Michaelsen, Holger

Miatyánk – felfedezések az Úrtól tanult imádságban.

2008/1-2. 61-62.

Fischer-Fabian, S.

Die Macht des Gewissens. Von Sokrates bis Sophie Scholl. 1994/2. 51-53.

Fodor György

Jövővárás az Ószövetségben. 2010/6. 29-31.

Freedman, David Noel

A kilenc parancsolat. A bűn és bűnhődés rejtett mintázatának feltárása a héber Bibliában. 2003/5. 30.

Frenyó Zoltán (szerk.)

Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmányok.

2004/3-4. 52-53.

Friedmann, Richard Elliott

A Biblia rejtett könyve. Az első prózai mestermű felfedezése. 2004/6. 34.

Friedrich, Ueli

Kirchen und Glaubensgemeinschaften im pluralistischen Staat. Zur Bedeutung der Religionsfreiheit im schweizerischen Staatskirchenrecht. 1999/(3-)4. 69-70.

Fries, Heinrich

Leiden an der Kirche. 1990/4. 65-67.

Friesl, Christian

Die Utopie als Chance. Lage und Zukunft der „LaientheologInnen”. 1997/2. 56-58.

Fröhlich Ida

Az utókor hatalma. Újraírt szövegek. 2006/5. 31.

Fuchs, O. (szerk.)

Die Fremden. 1991/2. 59-66.

Füssel, K. – Hinkelammert, F. – Mugglin, M. – Vidales, R.

„…in euren Hausern liegt das geraubte Gut der Armen.” 1990/2. 58-60.

Gabriel, Karl

Christentum zwischen Tradition und Postmoderne.

1994/1. 53-59.

Gaillot, Jacques

Paroles sans frontiéres. 1994/5. 74-75.

Gánóczy Sándor

Bevezetés a katolikus szentségtanba. 2008/1-2. 30.

Gartner, Kurt

Lieber Bruder Bischof: Briefe eines Pfarrers zur Reform der Gemeindepastoral. 1990/4. 63-65.

Geréb Zsolt

A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata.

2005/1. 30-31.

Gereben Ferenc

Vallásosság és egyházkép. Interjúk tükrében. – Vallomások a vallásról. 2005/2. 33.

Gergely Jenő

A Katolikus Egyház története Magyarországon 1919-1945. („Széljegyzetek Gergely Jenő 17. monográfiája kapcsán.” Címmel.) 2001/1. 32.

 

A Mindszenty-per. 2003/3. 31.

Glässgen, H. – Tompert, H.

Zeitgespräch. 1993/1. 54-58.

Gnädiger, Louise (vál. ford.)

Caterina von Siena. Zeugnisse mystischer Welterfahrung. 1998/1-2. 114-115.

Golarits István – Prokopp Mária

Árpád-házi Szent Erzsébet. 2003/6. 29.

 

Goldhill, Simon

A Jeruzsálemi Templom. A zsidók, keresztények és muszlimok szent helyének története. 2007/6. 30-31.

Gonzáles, Justo L.

Faith and wealth. A history of early christian ideas on the origin, significance and use of money. 1994/4. 49-51.

Gordan, Paulus (szerk.)

Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. 1991/3. 57-58.

Gordon, Cyrus H. – Rendsburg, Garry A

A Biblia és az ókori Közel-Kelet. 2008/3. 32.

 

Grabner-Haider, Anton

Befreiung durch Erinnerung. Trauerarbeit in Kirche und Gemeinde. 1995/1. 51-54.

Graves, Sue

Ismered a Bibliát? 2004/1. 32.

Greiffenhagen, Martin

Das Dilemma des Konservativismus. 1996/2-3. 83.

Greverus, I.-M. – Welz, G. (szerk.)

Spirituelle Wege und Orte. Untersuchungen zum New Age im urbanen Raum. 1999/(3-)4. 64-66.

Grillo, Andrea

A liturgia születése a 20. században. Tanulmány a liturgikus mozgalom és a (poszt)modernitás viszonyáról. 2008/1-2. 30.

Grimaux, Thomas

Keresztényüldözés a világban. A 2005-ös jelentés. (=Persécutions antichrétiennes dans le monde. Rapport 2005)

2006/2. 32-33.

/Gromon András/

Út a forráshoz… Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában. 2003/5. 33-34.

Gross, Hermann Josef

Fort- und Weiterbildung von Seelsorgern. Ein Entwurf aus der Sicht der Praktischen Theologie. 1993/2. 61-63.

Gruber, Hans-Günter

Familie und christliche Etik. 1998/3. 77-79.

Grün, Anselm

Életet fakasztó vezetés. A vezetés elvei Szent Benedek Regulájában. 2008/1-2. 27-28.

 

Böjt. Test és lélek imája. 2008/1-2. 28.

 

Adj új értelmet a világnak! 2008/1-2. 28.

Grün, Anselm – Dufner, Meinrad

Mélyből forrásozó lelkiség. 2008/1-2. 28.

Haag, Herbert

Den Christen die Freiheit. Erfahrungen und widerspenstige Hoffnungen. 1996/2-3. 88-90.

 

Csak aki változik, marad hű önmagához. A katolikus egyház alkotmányáért. 2008/1-2. 30-31.

Haas, Johannes

Visionen einer Versammlung: ein Lesebuch zum Konziliaren Prozess. 1989/2. 72-73.

Hankovszky Béla

A Miatyánk egzegézise. 2007/2. 31.

Harnack, Adolf von

Das Wesen des Christentums. 1994/1. 47-48.

Hastings, Adrian (szerk.)

Modern Catholicism. Vatican II and After. 1997/1. 54-56.

Hausmann, Jutta

Ruth. 2007/1. 32-33.

Häring, Bernhard

Ausweglos? Zur Pastoral bei Scheidung und Wiederverheiratung. 1991/2. 67-69.

 

Láttam könnyeidet. Vigasztalások könyve betegek és hozzátartozóik részére. 2004/3-4. 56.

Heinzmann, Josef

NEIN zur Ehescheidung JA zu den Geschiedenen.

1998/3. 70-72.

Hetény János

A győri Vérrel Könnyező Szűzanya kultusztörténte. + Nagyboldogasszony virrasztása. („Mária-kultusz és hagyomány”. címmel.) 2001/2. 33.

Hetesi Zsolt – Teres Ágoston (szerk.)

Tudomány és vallás. A fejlődéselmélet és a földön kívüli élet kérdései. (Manréza Szimpózium, Dobogókő, 2006. szeptember 22-24.) 2008/4. 33.

Hézser Gábor (szerk.)

Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek.

2007/2. 34.

Hilberath, Bernd Jochen

Karl Rahner. Az ember – Isten titkához rendelt lény.

2007/3. 31-32.

Hoeren, Jürgen – Schmitt, Karl-Heinz (szerk.)

Werden unsere Kinder noch Christen sein? Für einen menschennahe Weitergabe des Glaubens. 1993/2. 56-58.

Hoffmann, Paul (szerk.)

Priesterkirche. 1990/4. 70-72.

Hollstein, Walter

Männerveränderung. Die männliche Rolle in Auflösung. 1992/4. 58-59.

Homeyer, Josef

Aufbruch zu neuer Gemeinschaft. Kirche in nachchristlicher Gesellschaft. 1992/3. 103-104.

Horváth Erzsébet (szerk.)

Megújulás, visszarendeződés. Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az 1956-1957-es esztendők történetének kutatásához.

2008/1-2. 64.

Hünermann, Peter (szerk.)

Diakonat. Ein Amt für Frauen in der Kirche. – Ein frauengerechtes Amt. 1999/1. 52-55.

Jáki Szaniszló

Egy elme világa. 2005/3. 31.

Janáky István

A hely: Janáky István épületei, rajzai, írásai. 2001/6. 30.

Jäger, Wiligis

Hullámaiban a tenger. Wiligis Jäger és Christoph Quarch beszélgetése a misztikus spiritualitásról. 2002/6. 32-33.

Jenkyns, Richard

A Westminster-apátság. 2009/1. 32.

Johnson, Paul

Isten nyomában. 2003/6. 29-30.

 

A reneszánsz. 2006/2. 33.

Kamarás István

Lelkierőmű Nagymaroson. 1990/2. 86-88.

 

Ipiapi atya. 2000/4. 30.

 

Kis magyar religiográfia. 2004/5. 32-33.

 

Jézus-projektum (kutatási jelentés). 2008/3. 33.

 

Vallásosság, habitus, ízlés. – Kutatási jelentés. 2009/5-6. 62.

Karasszon István

Az Ószövetség varázsa. 2006/2. 30.

Karrer, Leo

Aufbruch der Christen: das Ende der klerikalen Kirche. 1990/4. 67-68.

Kaspar, Peter Paul

Das Schweigen des Kardinals und das Begehren des Kirchenvolkes. 1998/4. 59-60.

Kaufmann, F. –X. – Kerber, W. Zulehner, P.M.

Ethos und Religion bei Führungskräften. 1990/2. 60-62.

Kavanaugh, John F

Krisztus követése a fogyasztói társadalomban. A kulturális szembenállás lelkisége. 2004/2. 31.

Kämpchen, Martin (szerk.)

Liebe auch den Gott deines Nächsten. Lebenserfahrungen beim Dialog der Religionen. 1993/4. 54-55.

/Kertész Imre/

/Sorstalanság./ Fésületlen gondolatok egy irodalmi Nobel-díj kapcsán, címmel. 2003/4. 34.

Kertzer, David I

A pápák a zsidók ellen. A Vatikán szerepe az újkori antiszemitizmus kibontakozásában. 2004/2. 32-33.

Kiminich, Otto

Umweltschutz: Prüfstein der Rechtsstaatlichkeit.

1989/2. 76-77.

Kis György

Megjelölve Krisztus keresztjével és Dávid csillagával. 1989/1. 84-86.

Kittsteiner, Heinz D.

Die Entstehung des modernen Gewissens. 1994/2. 59-61.

Klinger, Elmar – Zerfass, Rolf (szerk)

Die Basisgemeinden – ein Schritt auf dem Weg zur Kirche des Konzils. 1992/3. 98-100.

Knight, George A.F

VAGYOK – ez a nevem. A Biblia Istene és az emberi

vallások. 2005/4. 33.

 

Az Ószövetség keresztyén teológiája. 2007/4. 34.

Koch, Kurt

Gerechtigkeit, Friede, Schöpfungsbewahrung: Gottes Dienst-

verpflichtungen für Christen heute. 1989/2. 72.

 

Kirche ohne Zukunft? Plädoyer für neue Wege der Glaubensvermittlung. 1994/3. 19-24.

 

Kurskorrektur. Der Skandal des unpolitischen Christentums. 1997/4. 73-75.

Kock, Manfred (szerk.)

Az egyház a 21. században. A sokszínű jövő. 2007/2. 34.

Kodalle, Klaus-M. (szerk.)

Gott und Politik in USA. Über den Einfluss des Religiösen. Eine Bestandesaufnahme. 1998/1-2. 103-106.

Kókai Nagy Viktor (szerk.)

Morfondír. 2010/3. 32.

Korzenszky Richárd

„Légy áldott…” 2002/4. 32.

Köpeczi Bócz Edit

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége.

2005/4. 32- 33.

Körpöly Kálmán

„Mert én, az Úr vagyok a Te gyógyítód”. 2004/5. 33-34.

Köster, Frtz

Kirche im Koma? Der Mut zu einer ganz anderen.

1996/2-3. 83-86.

Kreppold, Guido

A válságok – életünk fordulópontjai. 2008/1-2. 29.

Krieg, Carmen (szerk.)

Die Teologie auf dem Weg in das dritte Jahrtausend. Festschrift für Jürgen Moltmann zum 70. Geburtstag.

1997/2. 48-51.

Krusche, Roland

Die Übung des Schweigens in der Mystik. Überlegungen zur Hermeneutik des Schweigens. 1998/4. 57-59.

Kuby, Gabriele

A nemek forradalma. A gender forradalma. – A nevelés államosítása. 2009/4. 33-34.

Kuhrt, Amélie

Az ókori Közel-Kelet. 2006/6. 29-30.

Küng, Hans

/Ki a keresztény?/ Hans Küng magyarul. 1992/1. 133-134.

Ladrière, Paul – Luneau, René (szerk.)

Le retour des certitudes. Événements et orthodoxie depuis Vatican II. 1991/1. 57-60.

Lafont, Ghaislain

Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat?

2008/1-2. 31-32.

Lapide, Pinchas

Ist die Bibel richtig übersetzt? 1997/4. 66-68.

Lay, Rupert

Nachkirchliches Christentum. Der lebende Jesus und die sterbene Kirche. 1996/2-3. 83-86.

Le Goff, Jacques

Assisi Szent Ferenc. 2002/6. 31.

Lehmann, Paul

Christologie und Politik: eine theologische Hermeneutik des Politischen. 1990/1. 76-78.

Lehner, Markus, Manderscheid, Michael (Hrsg.):

Anwaltschaft und Dienstleistung. Organisierte Caritas im Spannungsfeld. (Pártfogók legyünk vagy szolgáltatók címmel.) 2001/6. 29-30.

Leloup, Jean-Yves

Bevezetés az igazi filozófusokhoz. A görög atyák, avagy a nyugati gondolkodás elfelejtett tartománya. 2006/6. 33.

Lénárd Ödön – Tímár Ágnes – Szabó Gyula – Soós Viktor Attila

Utak és útvesztők. 2007/4. 33.

 

Lenkeyné Semsey Klára

Az eljövendő világ erejével e világban. János apostol leveleinek magyarázata. 2007/6. 32-33.

Lenz, Werner

Lehrbuch der Erwachsenenbildung. 1990/3. 88-89.

Lewis, Bernard

Semites and Anti-Semites. 1993/3. 56-57.

 

Az iszlám válsága. 2005/2. 28.

Liebi, Roger

Izrael és Irak. A közel-keleti tűzfészek a Biblia fényében. 2003/4. 31.

Link, Christian – Luz, Ulrich – Vischer, Lukas

„… kitartóan részt vettek … a közösségben…” Az egység útja az Újszövetségben és ma. 2006/3. 31-33.

Liss, Bernard

Probe-„Ehe”. Wirklichkeit und Möglichkeiten. 1998/3. 77-77.

Lissner, Annelise

Seid nicht so geduldig. Warum der Kirche widersprochen werden muss. 1996/2-3. 83-86.

Lohfink, Gerhard

Milyennek akarta Jézus a közösséget? A keresztény hit társadalmi dimenziója. 1992/3. 95.

Lohse, Timm. H.

Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban.

2010/2. 32-33.

Louf, André

Gyengeség és kegyelem. 2008/1-2. 29.

 

A többi – kegyelem. A spirituális kísérés. 2008/1-2. 29.

Lőrincz Gabriella

Világokon át. Barangolás a metafizika birodalmában. 3. 2009/3. 33-34.

Lőrincz Zoltán

Jézus példázatai a magyar festészetben. 2009/4. 34.

Ludin, W. – Seiterich, Th. – Zulehner, P. M. (szerk)

Wir Kirchenträumer. Basisgemeinschaften im deutschsprachigen Raum. 1992/3. 100-101.

Luhmann, Niklas – Fuchs, Peter

Reden und Schweigen. 1998/4. 56-57.

Lukacs, John

Az Egyesült Államok XX. századi története. 2003/4. 32.

Maerker, Peter

Konservativismus – wieder modern? Studien zu einer philosophischen Grundlegung des konservativen Denkens. 1996/2-3. 79-82.

Main, John

A szótól a csendig. A keresztény meditáció. 2008/1-2. 29.

Márkus Jenő

A liberális szellem a református egyházban. A magyar református liberális teológia. 2007/2. 31-32.

Marré, H. – Stüting, J. (szerk.)

Die Verantwortung der Kirche für den Staat.

1998/1-2. 108-114.

Marruchi, Giulia – Belcari, Riccardo

Az ókereszténységtől a román korig. 2010/2. 31.

Martialis

Válogatott epigrammák/Electa epigrammata. 2003/4. 33.

Mártonffy Marcell – Petrás Éva (szerk.)

Szétosztott teljesség. (A hetvenöt éves Boór János köszöntése.) 2008/4. 32-33

Máté-Tóth András

Egyház a pokol kapujában. 2009/3. 34.

Mazower, Mark

A Balkán. 2005/4. 30.

McAfee, Robert – Wiesel, Elie

Messenger to all humanity. 1993/3. 59.

Mehr, Mariella

Kőkorszak Cigánykeresztút címmel. 2003/5. 28-29.

Mészáros István

Egy „kultusz” a XXI. században. A Mindszenti-tisztelet története (1973-2005). 2007/1. 34.

Metz, Johann Baptist

Az új politikai teológia alapkérdései. 2005/5. 30-31.

Meueler, Erhard

Erwachsene lernen: Beschreibung, Anstösse, Erfahrungen. 1990/3. 89-91.

Meyer, Harding

Ökumenische Zielvorstellungen. 1997/3. 56-59.

Meyer-Abich, Klaus Michael

Wege zum Frieden mit der Natur: praktische Naturpfilosopfie für die Umweltpolitik. 1989/2. 73-74.

Miller, Stephen M. – Huber, Robert V.

A Biblia története. A Biblia keletkezése és hatása. 2006/1. 33.

Miller, William R. – Jackson, Kathleen A.

Practical psychology for pastors. 1992/1. 65-66.

Minucius Felix, M

Octavius. 2003/1-2. 63.

Mires, Fernando

Im Namen des Kreuzes. Der Genozid an den Indianern während der spanischen Eroberung: theologische und politische Diskussionen. 1992/2. 53-56.

Molnár Miklós

Csak légy egy kissé áldott csendben. 2004/3-4. 56-57.

 

Isten munkája a család életében. Az 1Móz 37-50 alapján. 2006/1. 29.

 

Tollal az evangélium szolgálatában. Küzdelem az élettel. – Küzdelem a halállal. 2007/2. 33.

Molnár Tamás

Teisták és ateisták. 2004/1. 33.

Molnár Tamás

Keresztény humanizmus. A szekuláris államnak és ideológiájának a kritikája. 2009/1. 34.

Moltmann, Elisabeth – Moltmann, Jürgen

Als Frau und Mann von Gott reden. 1992/4. 56-58.

Moltmann, Jürgen

Gott in der Schöpfung: Ökologische Schöpfungslehre.

1989/2. 67-68.

 

Minden végben kezdet rejtezik. Kis reménytan. 2008/1-2. 30.

Morche, Margret

Zur Eneuerung des Ständigen Diakonats. Ein Beitrag zur Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit des Internationalen Diakonatscentrums. 1999/1. 48-49.

 

Politische Theologie – Politische Ethik. 1990/1. 74-76.

Muckel, Stefan

Religiöse Freiheit und staatliche Letztentscheidung. Die verfassungsrechtlichen Garantien religiöser Freiheit unter veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen. Staatskirchenrechtliche Abhandlungen. 29. kötet.

1999/(3-)4. 70-72.

Mussner, Franz

Die Kraft der Wurzel. Judentum – Jesus – Kirche.

1993/3. 57-59.

Nacsinák Gergely András – Soós Sándor

Áthosz, a Szent Hegy, az Istenszülő kertje. 2005/4. 31-32.

 

Nánási Irén

Humán ökológia. A természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei. /Humán? Öko? Lógia? Kritikai megjegyzések Nánási Irén írásához., címmel./ 2002/6. 27-30.

Naszádi Kriszta

Szabadon, örömmel, szeretettel. Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kriszta. 2010/4-5. 63.

Nemes Márta, Cs(izmadia) F(erencné)

Boldogságreceptek. 2003/1-2. 64.

 

Nigg, Walter

Assisi Szent Ferenc. Aki a szívével gondolkodott. 2004/2. 33.

 

Van Gogh, Vincent. Napba vetett pillantás. Életrajzi esszé huszonhat képmelléklettel.2010/2. 30-31.

Norman, Edward

Isten hajléka. A templomépítészet stílusai és története.

2007/6. 29.

Nyáry Péter – Sarkady Kamilla (szerk.)

Bibliodráma. 2010/6. 34.

Nyíri Tamás

Ki ez az „ember”? 2000/4. 31-32.

Ockenfels, Wolfgang

Politisierter Glaube? – zum Spannungsverhältnis zwischen katholischer Soziallehre und politischer Theologie.

1990/1. 80-82.

Oravecz Imre

Halászóember. 2000/1. 30-31.

Orosz Gábor

„Idegen méltóság.” 2010/4-5. 64-66.

Palánkay Gauss Tibor

A szeretet mélységei. 2009/1. 31.

Papp Vilmos

Őrállók. Nevezetes presbiterek. 2005/1. 33.

Parent, Rémi

Une église de baptisés: pour surmonter l’opposition clercs/laics. 1990/4. 69-70.

Pecsuk Ottó (szerk.)

Bibliaismereti kézikönyv. 2005/5. 32.

Pierre, Abbé

Istenem… miért? Rövid elmélkedések a keresztény hitről és az élet értelméről a szerző Frédéric Lenoirral folytatott beszélgetései alapján. 2008/1-2. 32

 

Testvériség. 2010/4-5. 60.

Plate, M. (szerk.)

Ungläubige Jugend? Briefe und Bekenntnisse. 1996/1. 55-58.

Popper Péter

Az Írás. Az Ószövetség – a teremtés könyvétől Malakiás prófétáig. 2005/1. 32-33.

 

Az Írás. Az Újszövetség – Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig. 2005/2. 31-32.

Potthoff, Norbert

A szcientológia labirintusában. 2008/1-2. 65.

Provost, James H. (szerk.)

The church as Communion. 1995/4. 70-72.

Puskás László

Megalkuvás nélkül. Romzsa Tódor élete és halála.

2003/1-2. 64-65.

Puskely Mária

A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára. 2008/1-2. 59.

 

Árpád-házi Szent Erzsébet. 2008/1-2. 64-65.

Raab, Heribert

Kirche und Staat: von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. 1990/1. 83-85.

Radó Bálint

(VI.) I. Jakab király politikai teológiája. 2007/3. 30-31.

Rahner, Hugo

Kirche und Staat im frühen Christentum: Dokumente aus acht Jahrhunderten und ihre Deutung. 1990/1. 83-85.

Rahner, Karl – Vorgrimler, Herbert (szerk.)

Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums. Allgemeine Einleitung, 16 spezielle Einführungen. 1991/1. 53-54.

Raming, Ida

Frauenbewegung und Kirche. 1992/4. 52-54.

Ranke-Heinemann, Uta

Eunuchen für das Himmelreich. 1991/3. 58-60.

Ratzinger, Joseph

A keresztény hit. 1994/1. 45-46.

 

Bevezetés a keresztény hit világába. Előadások a keresztény hitvilágról. Új bevezető tanulmánnyal. 2008/3. 34. + 2008/6. 33-34.

Rauscher, Anton (szerk.)

Gesellschaft ohne Grundkonsens? Mönchengladbacher Gespräche 17. 1999/(3-)4. 67-69.

Ravasz László

Krisztussal a viharban. Igehirdetések. 2008/1-2. 63.

Regnault, Lucien

Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. 2005/5. 33.

Riccardi, Andrea

Keresztények a vértanúság századában. 2003/3. 31-32.

Riché, Pierre

II. Szilveszter, az ezredik év pápája. 2000/1. 31.

Richter, Klemens (szerk.)

Das Konzil war erst der Anfang. Zur Bedeutung des Zweiten Vatikanums für Theologie und Kirche. 1991/1. 56-57.

Ricoeur, Paul – LaCoque, André

Bibliai gondolkodás. 2003/5. 31-32.

 

Ries, Julien

A szent antropológiája. A homo religiosus eredete és problémája. 2004/6. 33.

Risse, Günter (szerk.)

Wege der Theologie: an der Schwelle um dritten Jahrtausend. Festschrift für Hans Waldenfels. 1997/2. 51-53.

/Rittner, Carol – Smith, Stephen D. – Steinfeld, Irena (szerk.)

A holokauszt és a keresztény világ./ A holokausztról – másképp, címmel. 2009/4. 26.

 

Roos, Klaus

Damit Gemeinde lebt. Ein Grundkurs für die Arbeit im Pfarrgemeinderat. 1992/3. 101-103.

Rosenthal, Bernice Glatzer

Az okkult az orosz és a szovjet kultúrában. 2005/3. 30-31.

Rózsa Huba

Őstörténet. A világ keletkezése és az emberiség eredete a Biblia szerint. 2010/2. 28-29.

Röper, Anita

Ist Gott ein Mann? Ein Gespräch mit Karl Rahner.

1992/4. 54-56.

Rüegg, Walter (szerk.)

Geschichte der Universität in Europa. Band 1: Mittelalter. 1999/2-3. 66-70.

Safrannski, Rüdiger

Mennyi globalizációt bír el az ember? 2005/6. 32-33.

Sándor Endre

Ruth. Az Úrhoz hűséges móábita asszony. 2005/2. 30-31.

Sarkady Béla

Jó Pásztor. 2002/6. 31-32.

Sáry Pál

Keresztre feszítés az ókorban. 2004/3-4. 54-55.

 

Pogány birodalomból keresztény birodalom. A római birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében. 2010/2. 32.

Schaller, Fritz P.

Notstand im christlichen Pressewesen. 1993/1. 47-50.

Schauber-Venezt, Dorly

Ehe von A-Z. Für eine vergnügliche Partnerschaft.

1998/3. 72-74.

Schillebeeckx, Eduard

Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Konzilsdokumentes „Über die Kirche in der Welt von heute.” 1991/1. 52-53.

Schlier, Heinrich

Besinnung auf das Neue Testament, II. 1995/4. 64.

Schlund, Robert

Schöpferisches Gewissen. Orientierung zu aktuellen Fragen. 1994/2. 53-55.

Schorge, Hans-Dieter

Sind die Kirche noch zu retten? Eine Antwort an ihre Anhänger, Kritiker, Verächter und Emigranten.

1996/2-3. 83-86.

Schőner Alfréd

Teérted! Te érted… 2004/3-4. 55.

Schweizer, Eduard:

Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. 2005/3. 32-33.

Schwendenwein, Hugo

Die Universität im Spannungsfeld von Kirche und Staat. 1999/2-3. 70-71.

Schwermer, Josef

Den Menschen verstehen: eine Einführung in die Psychologie für seelsorgliche Berufe. 1992/1. 67-68.

Seeber, David

Brauchen wir ein neues Konzil? Erfahrung mit dem II. Vaticanum. 1991/1. 60-62.

Shaw, Ian

Az ókori Egyiptom története. 2005/2. 29.

Sheldon, Garret Ward (szerk.)

Religion and Politics. Major Thinkers on the Relation of Church and State. 1998/1-2. 106-108.

Sheldrake, Philip

A spiritualitás rövid története. 2010/6. 28-29.

Sík Sándor

Kereszténység és irodalom. Válogatott írások. (A magyar költők Isten-élménye, címmel.) 2002/1. 28.

Simmel, Georg

Philosophie des Geldes. 1994/4. 43-46.

Smend, Rudolf

Keresztény prédikációk az Ószövetségről. 2003/5. 34.

Somorjai Ádám

Ami az emlékiratokból kimaradt. VI. Pál és Mindszenty József. 1971-1975. 2009/4. 31-32.

Spangenberg, Peter

Miért jó hinni? 2005/2. 30.

 

Kicsinyek nagy kérdései. Tanuljunk meg a gyerekekkel hinni. 2005/6. 32.

Spengler, Oswald

Der Untergang des Abendlandes. 1994/1. 48-50.

Stadler, Ulrich (szerk.)

Zwiesprache. Beiträge zur Theorie und Geschichte des Übersetzens. 1997/4. 68-70.

Standaert, Benoit

Megbocsátás és kiengesztelődés. A pannonhalmi bencés közösség lelkigyakorlata. 2010/4-5.63-64.

Stanke, Gerhard

Freiheit und religiöser Gehorsam des Willens und des Verstandes. Zum Verhältnis von Gewissen und kirchlichen Lehramt. 1994/2. 55-58. + 1998/4. 66-68.

Stenger, Hermann (szerk.)

Eignung für die Berufe der Kirche. Klärung, Beratung, Begleiterung. 1993/2. 59-61.

Swidler, Leonard

Die Zukunft der Theologie. Im Dialog der Religionen und Weltanschauungen. 1993/4. 49-50.

Szabó András

„Téged Isten dicsérünk”. Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme. 2007/6. 34.

Szabó Árpád

Magyarság irodalom és filozófia. Olvasókönyv a filozófia és az irodalom tanulásához. 2002/2. 32-33.

Szabó Ferenc

Keresztények az ezredfordulón. 2001/4. 30-31.

 

Keresztény gondolkodók a XX. században. 2005/3. 27-29.

Szabó Mária, D. (szerk.)

Emberek, akik Istent keresik. Magyar írók bibliai történetei. 2004/3-4. 56.

Szabó Péter, S.

A szacellum rózsája. – Prohászka esszék. 2000/5. 32.

Szádja Gáon

Hittételek és vélemények könyve. 2007/3. 29.

Szasz, Thomas

Szertartásos kémia. 2001/6. 30-31.

Szennay András

Visszatekintés. Válogatás az elmúlt negyedszázad interjúiból, előadásaiból, írásaiból. 2002/6. 33.

 

A kereszt titka. Nagyheti elmélkedések. 2008/1-2. 29.

Tabajdi Gábor – Ungváry Krisztián

Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990. 2009/5-6. 64-66.

/Tasi István (szerk.)/

A tudomány felfedezi Istent. Intelligens tervezés – az evolúcióelmélet új riválisa. 2006/1. 34.

Taylor, Paul W.

Respect for nature: a theory of enviromental ethics.

1989/2. 74-76.

Tessore, Dag

A háború misztikája. 2005/5. 31-32.

Teszelszky, Kees

Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. 2010/6. 31-34.

Theißen, Gerd

A Jézus-mozgalom. Az értékek forradalmának társadalomtürténete. 2007/3. 33-34.

Thils, Gustave

Les doctrines théologiques et leur „évolution”. 1997/2. 53-54.

/Tomka Ferenc/

/Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynökkérdés./ Üldözés és együttműködés. – Egy könyv margójára, címmel. 2008/4. 26-29.

Török Péter

Magyarországi vallási kalauz 2004. 2005/1. 32.

Tusor Péter

A barokk pápaság (1600-1700). 2005/5. 29.

Türks, Paul

Néri Szent Fülöp az öröm prófétája. 2007/6. 31-32.

Tworuschka, Monika és Udo

A vallások világa. Történetük – Tanaik – Jelenük.

2007/6. 29-30.

Varga Gabriella

Itthon és otthon. – Vencser László 60 éve. (Beszélgetés) 2008/5. 33-34.

Varga Mátyás

Kint és bent. A bencés szerzetesség tér-képe. 2008/1-2. 28.

Varga Szabolcs

Irem kertje. Pécs története a hódoltság korában. (1526-1686) 2010/1. 33-34.

Venetz, H.-J.

So fing es mit der Kirche an. 1992/3. 94-95.

Vermes, Geza, Vermes Géza

Jesus der Jude. Ein Historiker liesst die Evangelien.

1993/3. 53-55.

 

Jézus hiteles evangéliuma. 2006/5. 33.

Vernette, Jean

Szekták. 2004/5. 31.

Victor János

Az Egyház bűnei. – Egyházi életünk válsága. 2004/5. 31-32.

Vischer, Lukas

Kálvin öröksége és a református egyházak jelenkori szakadásai. 2004/3-4. 57-58.

Vogt, Fabian

Isten hozott a Bibliában! Útikalauz a Szentíráshoz.

2006/6. 30-31.

Vogt, Theophil

Bibelarbeit. Grundlegung und Praxismodelle einer biblisch orientierten Erwachsenbildung. 1990/3. 94-96.

Wagner, Falk

Geld oder Gott. Zur Gelbestimmtheit der kulturellen und religiösen Lebenswelt. 1994/4. 46-48.

Walker, Peter

Jézus nyomdokain. Szentföldi útikalauz. 2010/4-5. 61-62.

Warns, Else Natalie – Fallner, Heinrich

Jerikó rózsája. A bibliodráma kézikönyve. 2003/6. 30-32.

 

Weidl, Maria

Sehnsuchtsreligion. Neue Religiöse Kultformen als Herausforderung für die Praxis der Kirchen.

1999/(3-)4. 72-73.

Weinrich, Michael

Ökumene am Ende? Plädoyer für eine neuen Realismus. 1997/3. 59-63.

Weizsäcker, Carl Friedrich von

Die Zeit drängt: eine Weltversammlung der Christen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. 1989/2. 71-72.

Welker, Michael

Teremtés és valóság. 2009/1. 30.

Welker, Michael (szerk.)

Brennpunkt Diakonie. 1999/1. 45-48.

Werner, Hans-Joachim

Eins mit der Natur: Mensch und Natur bei Franz von Assisi… 1989/2. 69-70.

Wetter, Friedrich (szerk.)

Kirche in Europa. 1992/2. 59-63.

White, Michael

Giordano Bruno, az eretnek. 2010/4-5. 62-63.

Wild, Claudia

Ethik im Journalismus. 1993/1. 52-54.

Winter, Jim

Depresszió: menekülési terv. Keresztyén válasz a depresszióra. 2007/6. 33-34.

Wolff, Uwe

Hol volt Jézus Nagypéntek és Húsvétvasárnap között? Jézus élete korunk számára elbeszélve. 2005/3. 32.

Wright, Norman

Crisis counseling. 1992/1. 64-65.

Xeravits Géza (szerk.)

Ikonográfia ökumenikus megközelítésben. 2006/1. 29-33.

Zelliger Erzsébet

A Tihanyi Alapítólevél. 2008/1-2. 28.

Zerfass, Rolf

Menschliche Seelsorge. Für eine Spiritualität von Priestern und Laien im Gemeindedienst. 1992/3. 95-98.

Ziebertz, Hans-Georg

Morelenziehung im Wertpluralizmus. – Sexualpädagogik im gesellschaftlichen Kontext. 1994/2. 61-65.

Zink, Jörg

Egyetemes egyház, de mikor? 2004/3-4. 58-59.

Zulehner, Paul M.

Aufatmen. Eine Ermutigung für Geschiedene. 1991/2. 67-69.

 

Kleine Lebenswelten. Zur Kultur Der Beziehungen Zwischen Mann und Frau. 1991/3. 52-54.

 

Scheidung was dann? Fragment einer katholischen Geschiedenenpastoral. 1991/3. 55-56.

Zwettler, Sylvia

Kind und Geld. 1994/4. 53-55.

 

 

Perspektíva

1989/2. 66-77. – 1990/1. 74-87. – 1990/2. 49- 62. – 1990/3. 88-96. – 1990/4. 63-76. – 1991/1. 52-63. – 1991/2. 59-69. – 1991/3. 52-60. – 1992/1. 63-70. – 1992/2. 53-63. – 1992/3. 94-104. – 1992/4. 50-59. – 1993/1. 47-58. – 1993/2. 56-65. – 1993/3. 50-59. – 1993/4. 48-55. – 1994/1. 45-59. – 1994/2. 50-65. – 1994/3. 19-29. – 1994/4. 43-55.- 1995/1. 51-59. – 1995/4. 64-75. – 1996/1. 55-58. – 1996/2-3. 79-90. – 1996/4. 65-73. – 1997/2. 48-58. – 1997/3. 55-63. – 1997/4. 66-75. – 1998/1-2. 103-115. – 1998/3. 70-79. – 1998/4. 56-68. – 1999/1. 45-55. -1999/2-3. 66-75. – 1999/(3-)4. 64-73.

 

 

Film

 

 

 

Verdi

Requiem. Karajan. /Film/ Requiem a „világválogatottal”. 2006/3. 31.

 

 

Hangfelvételek

 

 

 

Beethoven

Beethoven titka. A kilenc szimfónia Karajan és Bernstein vezényletével. /Hanglemez./ 2005/2. 32-33.

 

Gregorián énekek magyarul./Hanglemez/ 2004/3-4. 61.

Iváncsics Tamás és barátai

„Szólj, Uram!” /CD, kazetta./ 2000/1. 31.

Mahler

/2. Szimfónia. Boulez. Hangfelvétel/ Egy istenkereső muzsikus. 2006/6. 29.

Mozart

Koronázási mise. /Karajan a Szent Péter templomban.//Hanglemez/ 2004/2. 34.

Schubert

Nagymisék. /CD/ 2004/2. 34.

 

 

Folyóiratok

 

 

 

 

Igen./Folyóirat/ 1989/2. 115-116.

 

„Érted vagyok.” (Folyóirat/ 1991/1. 102-103.

 

Galamb /Folyóirat/ 1989/2. 116-117.

Folyóiratcikk

 

 

Piper, Nikolaus: Das Kreuz mit dem Sparen. In: Die Zeit, 1994. szept. 16. 27-28. p. 1994/4. 51-53.

 

Balogh Vilmos Szilárd: Egyháztámogatási modellek és problémák. In: Mérleg, 30 (1994) 1, 80-91. p.1994/4. 55.

 

Mussner, Franz: Dürfen wir Auschwitz vergessen? In: Freiburger Rundbrief, Neue Folge, 2 (1995.) 1. szám.

12-18. p. 1995/1. 54-56.

 

./Egyetemi pszichiáter/ In: Die Zeit, 1998. december 10. 1999/2-3. 73-74.

Folyóiratszemle

1989/2. 105-114. – 1990/1. 112-121. – 1990/2. 75-85. – 1990/3. 120-130. – 1990/4. 103-110. – 1991/1. 95-100. – 1991/2. 82-88. – 1991/3. 102-113. – 1992/1. 104-110. –

1992/2. 85-93. – 1992/3. 112-121. – 1992/4. 113-124. – 1993/1. 83-96. – 1993/2. 102-111. 1993/3. 82-90. – 1993/4. 82-92. – 1994/1. 93-102. – 1994/2. 89-102. – 1994/3. 69-80. -1994/4. 78-87. – 1999/2-3. 90-96. – 1999/(3-)4. 132-137.- 2000/2. 32-33. – 2000/5. 31. – 2001/1. 33.

Egyházfórum: Zusammenfassung

1986/1. 97-98. – 1986/2. 132. – 1987/1. 132. – 1987/2. 132. – 1988/1-2. 244. – 1989/1. 116. – 1989/2. 126. – 1990/1. 148. -1990/2. 112. – 1990/3. 148. – 1990/4. 128. – 1991/1. 132. – 1991/2. 130. – 1991/3. 132. – 1991/4. 130. – 1992/1. 140. – 1992/2. 136. – 1992/3. 152. – 1992/4. 132.

 

 

Szemlézgetők, szemlék

 

 

1992/4. 125-128. – 1993/1. 110-117. – 1993/2. 134-139. – 1993/3. 109-122. – 1993/4. 103-114. – 1994/2. 115-126. – 1994/3. 111-123. 1994/4. 71-73. – 1995/1. 68-76. – 1995/3. 40-49. – 1995/4. 76-79. – 1996/1. 97-101.- 1996/2-3. 123-128. – 1996/4. 81-91. – 1997/2. 79-88. – 1997/3. 76-83. – 1997/4. 82-88. – 1998/1-2. 168-177. – 1998/3. 80-86. – 1998/4. 75-80. 1991/1. 83-89.

A recenziókat, kritikákat és szemléket készítették:

Baán Izsák

2010/6. 28-29.

Bálint Bánk

2004/1. 32-33. – 2006/1. 29. – 2007/2. 33. – 2004/5. 33-34.

Balogh Judit

2006/6. 30-31. – 2007/4. 34. – 2009/1. 33.

Bárdos-Féltoronyi Miklós

2009/5-6. 62.

Beney Zsuzsa

1999/2-3. 61-65.

Bolyki János

2007/3. 33-34.

Borián Tibor

2000/5. 32.

Boros István

1990/2. 86-88.

Bugár M. István

2006/1. 29-33.

Csapody Miklós

2001/2. 33.

Csikós Csaba

2000/4. 31-32.

Deme Tamás

2002/4. 32.

Dévény István

1989/2. 66-77, 105-114. – 1990/1. 74-87, 112-121. – 1990/2. 49-62, 75-85. – 1990/3. 88-96, 120-130. – 1990/4. 63-76, 103-110. – 1991/1. 52-63, 95-100. – 1991/2. 59-69, 82-88. – 1991/3. 52-60, 102-113. – 1992/1. 63-70, 104-110. – 1992/2. 53-63, 85-93. – 1992/3. 94-104,

112-121. – 1992/4. 50-59, 113-124. – 1993/1. 47-58, 83-96. – 1993/2. 56-65, 102-111. – 1993/3. 50-59, 82-90. – 1993/4. 48-55, 82-92. -1994/1. 45-59, 93-102. – 1994/2. 50-65, 89-102. – 1994/3. 19-29, 69-80.- 1994/4. 43-55, 78-87. – 1995/1. 51-59, 68-76. – 1995/3. 40-49. -1995/4. 64-75, 1995/4. 76-79. – 1996/1. 55-58, 97-101. – 1996/2-3. 79-90, 123-128. – 1996/4. 65-73, 81-91. 1997/2. 48-58, 79-88. – 1997/3. 55-63, 76-83. – 1997/4. 66-75, 82-88. – 1998/1-2. 103-115,

162-177. – 1998/3. 70-79, 80-86. – 1998/4. 56-68, 75-80. – 1999/1. 45-55, 83-89.- 1999/2-3. 66-75, 90-96. – 1999/(3-)4. 64-73, 132-137. – 2000/2. 32-33. – 2000/5. 31. – 2001/1. 33. – 2003/5. 28-29.

Di Blasio Barbara

2002/1. 28. – 2002/2. 32-33.

Endreffy Zoltán

1989/1. 84-86. – 2000/1. 30-31, 31.

Erdős Zoltán

2010/1. 33-34.

Fellner Zoltán Ákos, Fellner Ákos

2006/3. 33-34. – 2006/5. 32. – 2006/6. 33. – 2007/1. 30-31. – 2007/3. 31-32.

Ferencz Árpád

2010/4-5. 64-66.

Frenyó Zoltán

2003/6. 29-30. – 2004/1. 33.

Galsi Árpád

2006/5. 33. – 2007/6. 32-33.

Gárdonyi Máté

2004/5. 32-33. – 2005/4. 32- 33.

Gedeon Magdolna

2004/3-4. 54-55. – 2010/2. 32.

Gőzsy Zoltán

2007/3. 30-31.

Gyürki László

2005/2. 30-31.

Horváth Árpád

1989/2. 115-117.

Jakab Attila

2002/6. 31, 31-32. – 2003/1-2. 62-63, 63.- 2003/4. 30, 31, 32. – 2003/5. 30, 31-32, 32-33, 33-34. – 2003/6. 29, 32. – 2004/1. 31, 32. – 2004/2. 31, 32-33. – 2004/3-4. 52, 52-53, 53-54. – 2004/5. 31, 31-32, 34. – 2004/6. 33. – 2005/1. 31-32, 32. – 2005/2. 28, 29. – 2005/3. 27, 30-31. 31-32. – 2005/4. 30. – 2005/5. 29, 31-32. – 2005/6. 32-33, 33-34. – 2006/1. 33, 34. – 2006/2. 32-33. – 2006/3. 34. – 2006/5. 31. -2006/6. 29-30. – 2007/1. 30. – 2007/2. 31. – 2007/3. 29. – 2007/4. 33. – 2007/6. 29, 29-30. – 2008/1-2. 27-32, 59. – 2008/3. 32. – 2008/4. 32-33. – 2008/5. 33-34. – 2008/6. 34. – 2009/3. 32. – 2009/4. 31-32, 33-34. – 2009/5-6. 64-66. – 2010/2. 28-29, 31. – 2010/4-5. 60, 60-61, 61-62, 62-63. – 2010/6. 27-28.

Késmárki Zsolt

2001/6. 29-30.

Komáromi Marianna

2005/5. 30-31. – 2006/3. 31-33.

Korányi András

2009/3. 34.

Kovács Ábrahám

2007/2. 31-32.

Köbel Szilvia

2008/4. 26-29.

MJ

2002/5. 33.

Mézes Zsolt László

2003/5. 34. – 2004/3-4. 56-57. – 2005/2. 30. – 2005/6. 32. – 2006/5. 34.

Németh Pál

2007/5. 32-33

Novotny Dániel

2004/3-4. 57-58.

Pálfi Zoltán

2008/1-2. 59-61.

Pál-Lukács Zsófia

2009/1. 31-32.

Papp Ferenc

2001/4. 30-31.

Peres Imre

2003/4. 33. – 2005/1. 30-31. – 2006/2. 31.

Pete József

2002/6. 27-30.

Radnóti Róbert

2002/5. 33. – 2002/6. 32-33, 33. – 2003/1-2. 64, 64-65. – 2003/3. 31, 31-32. – 2003/4. 34. – 2004/2. 33. -2004/3-4. 56, 56, 59-60, 60-61. – 2005/1. 32-33, 33. – 2005/2. 31-32, 33. – 2005/3. 27-29, 31, 32. – 2005/4. 31-32, 33. – 2005/5. 33. – 2006/2. 33. – 2006/5. 32-33. – 2006/6. 31-32. – 2007/1. 34. – 2007/2. 34, 34. – 2007/3. 32. – 2007/6. 30-31, 31-32, 34. – 2008/1-2. 62-63, 63, 64, 64-65, 65. – 2008/3. 33. – 2008/4. 33. – 2009/1. 30, 31, 32, 34. – 2009/4. 34. – 2010/2. 29-30,

30-31.- 2010/4-5. 63, .63-64.

Rónay László

2000/3. 31.

Simon Róbertné Pesthy Mónika

2010/6. 29-31.

Petrás Éva

2010/6. 31-34.

Somorjai Ádám

2001/1. 32.

Szabó Ferenc

2000/1. 31. – 2004/3-4. 58-59.

Szabó Julianna

2004/6. 34. – 2006/2. 30. – 2007/1. 32-33.

Szatmári Györgyi

2005/3. 32-33. – 2005/5. 32.

Szécsi József

2004/3-4. 55.

Tillmann József

2001/6. 30, 30-31, 31.

Török Csaba

2008/1-2. 61-62. – 2008/3. 34. + 2008/6. 33-34. – 2009/3. 33. – 2009/4. 26. – 2009/5-6. 63-64. – 2010/2. 32-33. – 2010/3. 32.

Varga Károly

2000/3. 31-32.

Varga Péter Pius

2003/6. 30-32.- 2010/6. 34.

Wildmann János

1991/1. 102-103. – 2007/5. 33-34.

Winkler Lajos,

W. L.

1992/4. 125-128. – 1993/1. 110-117. – 1993/2. 134-139. – 1993/3. 109-121.- 1993/4. 103-114. – 1994/2. 115-126. – 1994/3. 111-123.- 1994/4. 71-73. – 2004/2. 34, 34. – 2004/3-4. 61. – 2005/2. 32-33. – 2006/3. 31. – 2006/6. 29.

Wolf Judit

2006/6. 32-33. – 2007/6. 33-34. – 2009/3. 33-34.

Zolnai Anett

2000/4. 30.

Név nélkül

1992/1. 133-134. – 2000/1. 31.