Papok lázadása a pápa ellen

Megjelent a Egyházfórum 2015/2. számban 

Két évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották pápává Jorge Mario Bergoglio püspököt. Egyetlen országban sem bírálják őt olyan keményen, mint Lengyelországban. Egyetlen püspökkari konferencia sem annyira egységes Ferenc pápa reformjaival szemben, mint a lengyel. Sok lengyel kérdi: hová vezet minket a pápa? Néhány lengyel filozófus már attól tart, hogy hazájukban hamarosan ellenpápát választanak, és egy új, Rómától független egyház jön létre, amelynek Częstochowa vagy Krakkó lehet a székhelye.

Egy pápának gyűrűt kell viselnie, és az egyházat méltóképpen kell reprezentálnia. Ferenc egy hotelben lakik a pápai palota helyett. Ugyanazt a cipőt viseli, mintha még mindig argentin püspök lenne. Nem pápának, hanem Róma püspökének akarja nevezni magát. Nekem ez túl kevés. Nem térdel le az oltáriszentség előtt, egy mohamedánnak mossa meg a lábát, az elváltaknak és újraházasodottaknak is ki akarja szolgáltatni a szentségeket. Ez bűn. Az egyház egyre inkább elveszti tekintélyét. A mi II. János Pál pápánk egészen más volt. Ő tudta, hogyan kell méltóképp képviselni az egyházat. 

Így fogalmazta meg kritikáját egy lengyel plébános (név a szerkesztőségben), aki 33 éve Ausztriában él. Magáról ezt mondja: „Én egy plébánia élén állok, és szeretném, ha ennek megfelelő tisztelet övezne. Inkább konzervatív vagyok, és Ferenc pápa sok szempontból nem felel meg a pápáról és pápaságról alkotott elképzeléseimnek.” Tipikus lengyel vélemény?

FERENC – SOK LENGYEL PAPNAK EGY RÉMES ALAK

Egyre több lengyel klerikus bírálja nyíltan Ferenc pápát az interneten, mint például egy atya Białystokból. Ezt írja:

Nem illik a pápának fehér reverendában mutatkoznia és alatta régi, kopott nadrágot viselnie. Különb szeretne lenni, mint maga Jézus. Ferenc olyan szavakkal üdvözli és búcsúztatja a zarándokokat, mint „Jó napot!”, „Jó éjszakát!”. Egy pápának olyan szófordulatokat kellene használnia, amelyekkel Krisztust dicséri. Ferenc megveti a pápai hagyományt, és ha kedve úgy hozza, nem akarja viselni ezt vagy azt a díszruhát, sőt gyűrűt sem. Nem a pápai palotában lakik, hanem egy hotelben; hála Istennek, hogy nem jutott eszébe egyszobás lakásba költözni valahol Róma külvárosában. Erőszakosan próbálkozik néhány, a szegény Argentínából származó ötletet átültetni Európába, de ezek itt nem válnak be.

Nagypénteken Rómában fiatalkorú bűnözők börtönébe látogatott, ahol néhány rabnak megmosta és megcsókolta a lábát. Jézus a tanítványai lábát mosta meg, de sohasem csókolta meg azokat. 

Egy stargardi pap ezt írja a Twitteren: „Tudtam, hogy vissza fogom sírni Benedek pápát, csak azt nem gondoltam, hogy ez ilyen gyorsan bekövetkezik.”

Miroslaw K. atya a következőt posztolta a Facebookon: „Egyre kevésbé hiszem, hogy a legutóbbi konklávét a Szentlélek vezette. Könyörgöm: Benedek pápa, térj vissza! A vatikáni szabadkőművesek készítettek ki téged. A végső győzelem azonban Istené és Máriáé.”

LÉPJETEK A SZEGÉNYSÉG ÚTJÁRA!”

Sok lengyel pap szemében szálka az is, hogy Ferenc pápa felszólítja őket: „Lépjetek a szegénység útjára!” Azt követeli, hogy ingyen szolgáltassák ki a szentségeket. „Ne kérjetek pénzt a hívőktől a szentségekért!” mondta egyszer. „Hogyha azt látják az emberek, hogy az egyház pénzügyi haszonra törekszik, akkor eltávolodnak tőle…”

Ezek a szavak nem vonatkoznak a lengyel papságra. Minden munkát meg kell fizetni” vélte egy wrocławi (Breslau) lelkész a Twitteren. Majd így folytatta: „Amit vasárnap gyűjtünk, annak egy része elmegy a templomi áramra és fűtésre. A pénz egy másik részét átutaljuk az egyházmegyének. A szentmisékért és a szentségekért befolyt összeg pedig a papot és a házvezetőnőjét illeti.”

A lengyel katolikus papság rá van utalva a hívők támogatására, hiszen Lengyelországban nincs semmilyen egyházi adó. Az egyház 80 százalékban adományokból tartja fönn magát, a hiányzó rész olyan egyházi intézményektől jön össze, amelyek egészségügyi, oktatási, kulturális és karitatív területen tevékenykednek. Az interneten található adatok szerint egy szentmise 20 és 100 złoty közötti összegbe kerül (1 złoty körülbelül 75 forint). A keresztelés 300 złoty, a házasság szentségének kiszolgáltatása 500 és 1000 złoty között van, a temetés pedig 200-tól 300-ig terjed. Ha még kántort, sírásót és a falu temetőjében sírhelyet is kérnek hozzá, akkor mindez 2000 złotyba is kerülhet. (A nettó lengyel átlagkereset 2850 złoty.)

Ezekkel az összegekkel azonban csak egy átlagos papnak kell számolnia Lengyelországban. Vannak ugyanis „életrevalóbb koponyák” is. Egyik mintapéldányuk a híres-hírhedt redemptorista szerzetes, Tadeusz Rydzyk, a Radio Maryja és a Trwam tévéállomás birtokosa. Sok lengyel értetlenkedik, hogy Ferenc pápa szegénységre hív, vagy például áthelyezte Franz-Peter Tebartz-van Elst német püspököt, amiért 23 millió eurót költött püspöki palotájának átépítésére. Lengyelországban azt mondanák, hogy a „carrarai márvány”-nak meg kell adni az árát. Egy ilyen püspök már csak igazán sikeres!

CSALÁDI SZINÓDUS: II. JÁNOS PÁL ELÁRULÁSA

Amikor Ferenc a legutóbbi szinóduson a Vatikánban a homoszexuálisok és leszbikusok értékeiről beszélt („A homoszexuálisok olyan adományokkal és tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek hasznosak lehetnek a keresztény hívő közösség számára.”), a Lengyel Püspökkari Konferencia elnöke, Stanisław Gądecki érsek egy interjúban azt vetette a pápa szemére, hogy enged a világ nyomásának. Hangsúlyozta, hogy Lengyelországban senki sem fogja megengedni a katolikusoknak, hogy még toleránsabbak legyenek a szexuális kisebbségekkel szemben. Majd hozzátette: ebben a kérdésben már más püspökökkel is vitáztak, és az volt a benyomása, hogy a püspökök többsége „egészségesen” gondolkodik. A legutóbbi, családdal foglalkozó szinódus Gądecki püspök szemében „elfordulás II. János Pál tanításától és elárulása annak”.

Ferenc pápára egyre kevésbé hallgatnak a lengyel egyházban. Az egyházat jól ismerő Zbigniew Mikołejko filozófus és vallástudós úgy véli, hogy a lengyel püspökök częstochowai vagy krakkói székhellyel hamarosan egy „új, igaz egyház”-at alapítanának, és ellenpápát választanának, ha lenne bátorságuk az egyházszakadás végigviteléhez.

Ez a folyamat még nem teljesen világos a lengyelek többsége előtt, de hát még csak a konfliktus elején vagyunk. A lengyel püspökök egyre nyíltabban kezdik kritizálni a Szentszéket és a világ más részeinek püspökeit. Belátták, hogy nem jött be az a tervük, miszerint „Ferenc pápa és Walter Kasper bíboros kormányzási idejét” elég csak kivárni mondja Mikołejko.

Kamil Sipowicz történelemprofesszor szerint a lengyel hívők viselik a felelősséget egy új, a vatikáni hatalomtól teljesen független egyház létrejöttéért, mert nem kényszerítik arra főpapjaikat, hogy Krisztus nyomdokaiban járjanak. Úgy véli, a lengyel katolikusok olyannyira és kritikátlanul szeretik püspökeiket, hogy szívesen hozzáfűznek még egyet a Tízparancsolathoz: „Tiszteld a püspököket!”

A lengyel egyházat jól ismerők között olyan hangok is akadnak, amelyek figyelmeztetnek, hogy „Ferenc pápa emberi forradalmá”-nak nyílt bírálata sok lengyel püspök korai nyugdíjazásához vezethet. Attól tartanak, hogy Ferenc pápa is képes úgy viselkedni, mint II. János Pál, aki sok évvel ezelőtt egyszerűen lecserélte azokat a magyar főpapokat, akik a hívők szemében kompromittálódtak. A hatalmuktól megfosztott egyházi vezetők és az „új egyház”-ról szőtt álmuk pedig hamar feledésbe merülhetnek.

VISSZA A TIARÁT!

A kérdés sok lengyelt foglalkoztat. Wojciech Cerjowski újságíró, a Lublini Katolikus Egyetem végzős hallgatója csalódott Ferenc pápában.

Nem fogok kilépni az egyházból, de szeretném, ha Jézus több tiszteletet kapna gesztussal, szóval, cselekedettel és öltözékkel. Ebben a tekintetben XVI. Benedek még II. János Pálnál is alaposabb volt. Elvárom, hogy a hordozható pápai trónt és a tiarát is újra használják. Elvárom, hogy az egyház vásárolja vissza ezeket a tárgyakat, amelyeket VI. Pál pápa megfontolatlanul eladott a Washingtoni Múzeumnak. A tiara azt a tényt szimbolizálja, hogy a pápai hatalom felette áll a világinak. A tiara hármas koronája azt jelzi, hogy a világi hatalomnak semmilyen joga sincs az egyházban, és fordítva. Az a véleményem, hogy az államnak nem lehet semmiféle joghatósága a papok fölött, vagyis a szenteléssel immunitást kell kapniuk az állami joggal szemben. XVI. Benedek kiváló teológus volt, de Ferenc ebben a tekintetben elég szánalmas. Prédikációi üresek, olyanok, mint a latin körök: se eleje, se vége. Ember, mondj már valami konkrétumot! Mindezek ellenére megmaradok az egyházban. Isten tudja ezt, Ferencet pedig azért küldi, hogy próbára tegyen.

TE JÓ ÉG, HÁT TE VAGY A PÁPA!”

Keményen bírálta Ferencet Rafał Ziemkiewicz konzervatív újságíró is, aki – miután az egyházfő Fülöp-szigeteki útja alkalmával azt mondta, hogy „katolikusoknak nem kell úgy szaporodniuk, mint a nyulaknak” – a Twitteren idiótának nevezte a pápát. „Azt még megértem, hogy itt-ott kicsúszik valami a pápa száján, de hogy rendszeresen ilyen kijelentésekre ragadtatja magát, az azt jelenti, hogy valami rossz dolog történik az egyházban, különösen is a pápa fejében.”

Később, egy tévébeszélgetés során Ziemkiewicz bocsánatot kért ezekért a szavakért, de hozzátette: „Az egyház, amelyben hiszek, degenerálódik, enged a divatjelenségeknek, szégyelli a saját hagyományát, ahelyett, hogy igent és nemet mondana, kacsintgat a ferde hajlamúakra, az ellenségeinél keres elismerést, viszonylagossá teszi és megédesíti a parancsokat.”

A Do Rzeczy című hetilapban folytatta kritikáját:

Az egyház tanítása felhígul. Amikor egyszer megkérdezték a pápát, mi a véleménye arról, ha egy püspök homoszexuális, állítólag ezt mondta: „Ki vagyok én, hogy ítélkezzem felette?” Te jó ég, hát te vagy a pápa, Krisztus követője a Földön! Ki más hivatott arra, hogy ítéljen egy olyan püspök fölött, aki a romlás magját hinti szét? Úgy vélem, hogy a Szentatya nem meri megmondani a szegény katolikusoknak, hogy mi a jó és mi a rossz.

Az újságíró Európa jelenlegi helyzetét a széthulló Rómához hasonlítja:

Az első keresztényeknek sem tiltották meg, hogy higgyenek Krisztusban, csak azt nem mondhatták, hogy a kereszténység az egyetlen igaz vallás. A keresztények toleranciája addig terjedt, amíg a rómaiak nem követelték tőlük, hogy relativizálják hitüket. Ezért aztán elevenen megégették, az oroszlánok elé dobták, és halomra ölték őket.

ÉGNEK ÁLL A HAJAM”

A folyamatos bírálatok hatására sok lengyel katolikus kérdezi, hogy valójában törvényes pápa-e Ferenc. Ha XVI. Benedeket lemondásra kényszerítették volna, akkor Ferenc sem lehetne törvényes pápa.

Lech Wałęsa, egykori lengyel államfő is elhatárolódik Ferenc pápától, akinek uralkodásáról egy interjúban így nyilatkozott: „Néhány hónap múlva bebizonyosodhat, hogy a Szentlélek tévedett.” Egy magát „Bernard teológus”-nak nevező lengyel blogger internetes oldalán olyan információkat gyűjt, amelyek megkérdőjelezik a pápa tanítását. Ilyen mondatokat találunk ott:

A pápa – eretnek? Egy lengyel katolikus számára lényegi kérdés a pápa iránti hűség. Tisztelet és engedelmesség jár neki. Azért fontos ez a lengyel katolikusoknak, mert Lengyelországból származik a nagy Szent II. János Pál pápa. Bár nem gondolják a lengyelek, hogy Péter trónján jelenleg egy hamis pápa, netán egy ellenpápa ül, de tudják a történelemből, hogy ilyen már előfordult, ezért föl kell készülnünk arra, hogy ez meg fog ismétlődni. Talán épp tanúi vagyunk ennek a folyamatnak?

Ferenc pápa teljesen meg akarja reformálni a római kúriát, és közben ki akarja cserélni a II. János Pál által 1988-ban hatályba helyezett Pastor Bonus apostoli alkotmányt. Az egyház hagyományos tanítása állítólag nem sérül, de új, korszerű lelkipásztori megoldások bevezetését tervezik. Szó van arról, hogy létrehoznak egy új kongregációt a laikusok ügyeinek kezelésére. Égnek áll a hajam… A ferenci reformok új időszaka köszönt az egyházra?

A lengyel egyháznak sok arca van, de Ferenc pápáé ebben nem dominál. Itt sokkal inkább azonosulnak Tadeusz Rydzyk redemptorista atyával, a sikeres üzletemberrel, a Radio Maryja tulajdonosával. Lengyelországban nem fenyeget a „ferenci fertőzés” veszélye.

Nem is lesz változás mindaddig, amíg a lengyel püspökök nem szembesülnek társadalmi befolyásuk tényleges elveszítésével.

Forrás: Priester-Aufstand gegen den Papst, Kirche In, 2015/3, 2023.

BERTHOLD SIEGMAR

Németből fordította:
WILDMANN JÁNOS