Pályázat – 30 éves az Egyházfórum

FENNÁLLÁSÁNAK 30 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL AZ EGYHÁZFÓRUM FOLYÓIRAT PÁLYÁZATOT HIRDET

Keresztény értékek és a felelősségvállalás aktuális lehetőségei, irányai és eszközei Magyarországon

címmel.

A pályázóktól a következő kérdésekre vagy azok egy tetszés szerinti részére várunk választ:

– Mely értékek erősítése és aktualizálása különösen fontos a mai magyar társadalomban?
– Hogyan és milyen eszközökkel valósíthatóak meg közös értékeink?
– Hogyan állíthatóak a közjó, a társadalmi és a kultúra szolgálatába?
– Hogyan erősítheti a keresztény véleményalkotást és a társadalmi felelősségvállalást a társadalmi dialógus?

A pályázaton felekezettől függetlenül bárki részt vehet beküldött írásával. Fiatalabb teológusok, a társadalomtudományok művelői
és egyetemi hallgatók munkáit különösen is várjuk.

Az írások maximális terjedelme 30.000 leütés (szóközökkel együtt).

A pályázatok beküldési határideje: 2016. március 30.

A pályázat jeligés. A pályázó anonimitása és az elbírálás pártatlansága érdekében kérjük, hogy az írásokat e-mailben, a szerző nevének említése nélkül, csak jeligével ellátva juttassák el az Egyházfórum Szerkesztőségébe: kapcsolat@egyhazforum.hu

A pályázók személyi adataikat lezárt borítékban postai úton az Egyházfórum Szerkesztőség címére (7635 Pécs, Sólyom dűlő 3.) küldjék!

A borítékra föladónak csak a jeligét írják.

ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS:
Az Egyházfórum 30. éves fennállása alkalmával rendezendő konferencián.

A LEGJOBBNAK ÍTÉLT HÁROM PÁLYÁZAT PÉNZJUTALOMBAN RÉSZESÜL:
I. díj: 80.000 Ft
II. díj: 60.000 Ft
III. díj: 40.000 Ft