Olvasói levelek 2008/4.

Megjelent az Egyházfórum 2008/4. számában

A mai napon átutaltam az Egyházfórum Alapítvány számlájára 10 000 Ft-ot. Az idei előfizetés feletti részt tekintsd támogatásnak, amellyel az általad szerkesztett lapot segíteni szeretném. Igen nagy szükségét látom annak, hogy ez a lap továbbra is megjelenjen.
Szomorúan látom azt a békétlenséget, kíméletlen törtetést és képmutatást, ami egyre jobban eluralkodik a hazai közéletben. És sokkal szomorúbb számomra azt látnom, mennyire nem tölti be az egyházam azt a szerepet, amelyre hivatott lenne. Amikor a Püspöki Kar tagjai azt deklarálják magukról, hogy nem tartják magukat közszereplőnek. Akkor milyen alapon akarnak erkölcsi mércét állítani a társadalom elé? Vagy nem is akarnak? Milyen alapon gondolja azt a klérus jelentékeny része, hogy a hatalomért (és persze pénzért) marakodó két hatalom-mániákus egyikét támogatnia kell? Nemrég beszélgettem egy igen művelt pappal. Nem egy falucska plébánosával, hanem egy széles látókörű, sokat tapasztalt szerzetessel. Az illető komoly támogatója annak a politikusnak, aki úgy gondolja, hogy Budapest is megér egy misét. Megkérdeztem tőle, hogy nézetei hogyan egyeztethetőek össze Kaya Ibrahimmal. Azt válaszolta, hogy nem hallotta ezt a nevet. Nos, amennyiben ez csakugyan igaz (bár ezt igen nehezen tudom elképzelni), akkor az illető valamilyen álomvilágban él. Így hát nem is folytattam a beszélgetést, mert az üres szócséplés lett volna ezután.
Tudom persze, hogy sokan vannak olyanok, akik más szerepben szeretnék látni a magyar egyházakat. Hogy ilyenek vannak, azt az Egyházfórum puszta léte bizonyítja. Ezért kérem az Úr áldását munkádra, és kívánom továbbra is támogatni lapodat.
Szeretettel üdvözöl:
V. E.

Hadd köszönjem meg ezúttal, amit az Egyházfórumtól idáig kaptam: valamennyi számot
nagy élvezettel olvastam borítótól borítóig, és nagyon sokat tanultam belőle. Többek között azt is, hogy bonyolult emberi problémák megbeszélésekor csak az értelemnek és logikának van helye, másnak nincs.
Köszönettel megkaptam az előre ki sem fizetett küldeményt, és a megtisztelő bizalmával beletett számlát. Tegnap két átutalást végeztem… az egyik a számla összegével történt és megjegyzésként a számla számát tartalmazza, a másik (az esetleges könyvelés végett) elkülönítve 1500 Ft-ot „támogatás” megjegyzéssel.
Remélem, még sokáig évezhetem tevékenységük kitűnő eredményeit, amihez jó egészséget, sok sikert kívánok, és – stílusosan – a Jó Isten segítségét kérem.
J.J.

Megkaptam a 3. számot, amit nagy érdeklődéssel olvastam. Gratulálok Andrásfalvy Bertalan tanulmányának közléséhez! Remek volt! Nagyon sokat tanultam belőle. Azt már tudtam, hogy még az Etelközben volt keresztény kapcsolatunk, de hogy találtak nyomokat is az itteni temetőkben, azt nem. Ahogy én tudtam: Gyula vezér görög katolikus volt, és éppen ezért a Bakonyban egy női szerzetesházat is építtetett. Amit (a szerző – A szerk.) az egyház későbbi alakulásáról írt – különösen a nevek! –, avval teljes mértékben egyetértek. Aztán Jakab Attila rövid ismertetőjének közléséhez is gratulálok. Minden sorával egyetértek! (Megelőzően olvastam a Rubikon történelmi szakfolyóiratban – az is jár nekem a lányaim jóvoltából – KATYN-ról több tanulmányt!) Különösen a bátorsága fogott meg a tanulmány kommentálása, hangvétele alapján. Magának szintén a bátorságára vall a leközlése. A továbbiakban is szívből kívánom, hogy merje felemelni szavát az igazságtalanságok ellen!

Még egyszer nagyon köszönöm a megküldött példányt, és kérem, a küldött pénzösszeget is használja fel, – nagyon kérem! – ne tiltakozzon ellen, mint legutóbb is tette. Váratlanul kapott, szabadon felhasználható összeg! Én pedig – most különösen – fontosnak véltem a támogatást, bár tudom, hogy „anyagiakkal” nem lehet a fontos dolgokat megoldani!

Szeretettel köszöntöm, további ilyen jó szerkesztést kívánva
B.É.

Hálásan köszönjük Olvasóinknak a biztatást és támogatást! A biztatás újra és újra erőt ad a munkához, a támogatás pedig lehetővé teszi, hogy olyanok is hozzájussanak az Egyházfórumhoz, akik nem tudnak rá előfizetni.
A szerkesztőség 

Sajnálattal kell Önökkel közölnöm, hogy az általam igen nagyra becsült lapjukra a 2008. évben már nem tudok előfizetni. Ennek oka egyszerű, de nem egyszeri.

Igen mérsékelt nyugdíjam mellett volt egy mellékjövedelmem. Ez pontosan azt a célt szolgálta, hogy kulturális igényeimet – családom igényeit – kielégítse. Ennek egyike volt az Egyházfórum. Ez a mellékjövedelmem megszűnt, és félek, hogy 76 éves koromat tekintve nem is lesz pótolható.
G.D.

Levélírónknak felajánlottuk, hogy a többlettámogatásoknak köszönhetően 2008-ban ingyen küldjük meg az Egyházfórumot. Postafordultával kaptuk az alábbi választ.
A Szerkesztőség

Gesztusát, az ingyenes példányt jóleső érzéssel, köszönettel fogadom… Helyzetem, amely inkább szomorú, mint szégyenletes, nem elszigetelt jelenség. Most érkeztem a Múzeum körútról, ahol antikvárium antikvárium hátán. Meglepő, régen nem látott kötetek sokaságával találkozunk. A fő magyarázat: korosztályom, 60-70-80 éves értelmiségiek anyagi okok miatt most búcsúznak a kultúrájuktól.
G.D.